Община Сандански изгражда нов ангиографски сектор в „Югозападна болница“

Община Сандански започна изграждането на нов ангиографски сектор към отделението за образна диагностика на МБАЛ „Югозападна болница“, Сандански.

Новият ангиосектор ще разполага и с нова, висококачествена ангиографска апаратура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно – съдови заболявания, с която ще се повиши качеството на образната диагностика и здравеопазването. По изискване, новият – последно поколение ангиограф трябва да бъде разположен в помещение, минимум 40 кв.м., като за целта в момента помещението, което се изгражда е близо 100 кв. м. Старият ангиограф, с който разполага болницата, ще бъде използван като резервен.

Едноетажната пристройка ще се застрои към съществуващата сграда и ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение. Втората зала на ангиографския сектор ще разполага с помещение за подготовка на пациента, санитарен възел, техническо помещение, а командната компютърна зала за съществуващия ангиограф ще се използва и за новия апарат, като се предвижда връзка между тях.

Строителните дейности се очаква до приключат до 6 месеца, а след това ще бъде инсталиран и новият ангиограф.