Община Сандански е утвърдена туристическа дестинация, лесно разпознаваема, притегателна и красива. „За да представим и разгърнем цялостния туристически потенциал, търсим вдъхновяващо послание. То трябва да бъде неразделна част от концепцията на община Сандански за утвърждаване, развитие и популяризиране на дестинацията както на българския, така и на международния туристически пазар“, това заявиха от пресцентъра на община Сандански, обявявайки конкурс за туристически слоган.

В конкурса може да участват всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, всеки с до ТРИ предложения за туристически слоган на община Сандански, съответно на български и английски език.