Министерството на околната среда и водите и ПУДООС одобриха финансирането на всички внесени проекти от община Сандански, в кампанията „Чиста околна среда 2021“. Одобреното финансиране на проектите е с общ размер 120 000 лв, съобщиха от общината.

Проектите предвиждат изграждане на детски площадки и кътове за отдих в четири детски градини, седем населени места и на три места в град Сандански, както следва: На територията на град Сандански ще бъде реализирано: – Изграждане на детска площадка и кът за отдих в района на „Зоо кът“ – Сандански; – Изграждане на детска площадка и кът за отдих на ул. „Солунска“ , в близост до пл. „Грамус“; – Изграждане на детска площадка и кът за отдих на пл. „Св. Климент Охридски“ – в близост до Първо основно училище.

Изграждане на детски площадки, озеленяване и облагородяване на дворното пространство ще се реализира и в: – Дневни детски ясли „Обич“, гр. Сандански; – Филиал „Мики Маус“ на Детска градина „Здравец“; – Филиал „Лилия“ на Детска градина „Здравец“; – Детска градина „Пролет“. Нови облагородени пространства за почивка и отдих, включващи беседки, пейки, детски съоръжения и прилежащо декоративно озеленяване с цветя, храсти и дървета, ще радват и жителите на селата Лешница, Джигурово, Ново Делчево, Струма, Поленица, Петрово, Лиляново.

С реализацията на тези проекти, община Сандански се стреми да подобрява качеството на живот, както в града, така и в населените места, допълниха от общинската администрация.