Кандидатства за сумата чрез конкурса на кампания „Чиста околна среда”

 

3 детски площадки смятат да ремонтират и обновят от местната управа в Сапарева баня. За целта общината участва с проекти в тазгодишния   конкурс за реконструкция, ремонт  и озеленяване на 3 детски площадки, едната от които е в село Ресилово, съобщават от общинската администрация.

Трите проектни предложения са на обща стойност 30 000 лева. Конкурсът се провежда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда” и е  ежегоден. До участие в него се допускат общини, кметства,  кметски наместничества, училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие /обединени детски комплекси/.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2020г.” е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.

Чрез реализацията на проекта ще се  повиши привлекателността  и функционалността на съществуващите детски площадки, ще се промени обликът на общината, ще се подобри екологичното самосъзнание, ще се формира позитивна нагласа към природата, ще се затвърдят  уменията и засили желанието за опазване на околната среда у гражданите и подрастващото поколение.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА