Отпускането на временен безлихвен заем от общинския бюджет, с който да се извършат плащания по проекта„Топъл обядв община Сапарева баня“ подготвят в курортния град. Предстои Общинският съвет да вземе решение за предоставяне на 45 965 лева временно свободни средства от бюджета на общината за авансово плащане по проектаза осигуряване на топъл обяд,който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ и ще се по изпълнява до 30 септември 2025 година. Заемът трябва да се възстанови не по-късно от края на 2023 г. Средствата ще се осигурят от оперативната програма,  финансираща проекта. Общинските съветници ще вземат решение по предложението на сесия на 26 януари.

На същото заседание общинските съветници ще разгледат и предложение за одобряване на задание и разрешаване изготвянето напроект заПодробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в с. Ресилово (в м. Карагюр). Имотът е на Милен Димитров от София, който иска да строи еднофамилна жилищна сграда, става ясно от внесената в общината документация.

Местният парламент ще определи мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 година и ще разгледа предложение предложение за тухното отдаване под наем.

Ще бъде разгледан и  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. вкл. Част от докладни, включени в дневния ред на сесията, са за ползване на дървесина от общинската гора.