Стефан Тачев и Гергана Виделова

Общинските съветници от Бобошево се събраха на извънредно заседание в ОбС, водено от председателя Стефан Тачев и зам.-председателката Гергана Виделова.

На сесията клетва като общински съветник положи Сашка Тренева, бивш кмет на село Слатино. Тренева зае мястото на напусналата ОбС Анелия Дюлгерова-Ангелова.

Кметският наместник на село Вуково Георги Джиков с колегите си на сесията

Съветниците обсъждаха две точки в дневния ред – приемане на Бюджет 2020 на общината и приемане на поименен списък на капиталовите разходи.

Съветниците върнаха приемането на бюджета за изменение, съгласно приетите решения на Общинския съвет, тъй като  разходната част не е съобразена с решенията на ОбС.

По втора точка от председателя на бюджетната комисия Гергана Виделова с доста аргументи бе отхвърлена и докладната на кмета за капиталовите разходи за 2020 г. Виделова посочи, че самата докладна записка не е подписана от вносителя – т.е. от кмета,  няма входящ номер на Общински съвет-Бобошево, а само на общинската администрация.

Бюджетната комисия отхвърли докладната на кмета за 440 000 лв. капиталови разходи поради липса на подпис, като предлага на кмета да я внесе на следващо заседание по реда на закона.

Кметът на село Блажиево Пламен Караканов

На въпроси на общинската съветничка Гергана Виделова по въпросите за бюджета отговаря главната счетоводителка на община Бобошево Нина Шиникова.

На сесията присъстваха и кметските наместници на селата, сред които кметът на Блажиево Пламен Караканов, кметът на Вуково Георги Джиков, Екатерина Андонова – на Слатино и др.