Малин Бистрин

Общинският съветник Малин Бистрин от Банско бе разследван от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Причината е, че фирма, чието инвестиционно намерение се проваля заради отхвърлено решение в ОбС, депозира в комисията жалба срещу Бистрин с мотив, че той е управител и едноличен собственик на капитала на „Тийм Холидей” ЕООД, в чийто предмет на дейност е включено „хотелиерски и туристически услуги и експлоатация на заведение”, отделно притежава хотел-ресторант в Банско и по тази причина аргументите му за презастрояване с обекти на гр. Банско са несъмнено във възможен конфликт на интереси. Комисията излезе с категоричното решение, че Бистрин е чист, тъй като не би получил никаква облага, ако във въпросната местност бъде построена къща, тоест няма никакви предпоставки за конфликт на интереси.