Извънредно заседание на Общинския съвет в Бобов дол е насрочено за утре, 4 август, във връзка с писмо на изпълнителния директор на ТЕЦ “Бобов дол”, изпратено до кмета на общината, по повод опасност от спиране на дейността на топлоцентралата, съобщи за БТА заместник-кмета на Община Бобов дол Детелина Борисова.
Причината за изразените опасения от затварянето на ТЕЦ “Бобов дол” е спирането на доставките на обогатено енергийно гориво от “Брикел” ЕАД.
“За извънредното заседание утре са поканени представители на министерствата на околната среда и водите, на енергетиката, областният управител, кметовете на общини в региона. Общинските съветници ще търсят решение на проблема по време на сесията”, коментира Борисова. В писмото на изпълнителния директор на централата е посочено още, че при спирането на ТЕЦ без работа ще останат 920 човека от 10 общини в региона.
В случай на спиране на доставките на обогатеното енергийно гориво от “Брикел”, ще бъдем принудени да спрем производствената дейност и в ТЕЦ “Бобов дол” поради факта, че в енергийния микс на централата през последните години участието на обогатено енергийно гориво е приблизително 40 процента от общото гориво. Използваното количество въглища през 2021 год. е 1 300 682,73 тона, от които 404 716,76 тона са обогатено енергийно гориво с калоричност над 3000 kcal/kg, е записано в писмото.
В него е посочено, че проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от “Мини Бобов дол” с калоричност 2800 kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на “Мини Бобов дол” в централата се изгарят въглища и от други басейни, а брикетната фабрика в “Брикел” е единствената в България инсталация за обработката на въглища и превръщането им в обогатено енергийно гориво с изключително добри качествени и екологични характеристики.
В писмото се казва, че ТЕЦ “Бобов дол” АД е предприятие, което няма аналог в региона и евентуалното спиране на производствените мощности “от днес за утре” ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България.