Wednesday, July 17, 2024
HomeРегионСамоковОбщинският хотел в Боровец се руши – кметът Владимир Георгиев го нарече...

Общинският хотел в Боровец се руши – кметът Владимир Георгиев го нарече сграда призрак

 

20170127_090150

На проведено вчера заседание Общински съвет-Самоков прие отчетите за 2016 г. на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост и на Приватизационната програма. Избраниците ни приеха и съответните програми за 2017 година.

Акцент при разискванията се постави върху общинския хотел в Боровец. Съветникът от ГЕРБ Валентин Милушев предложи да се дава под наем общинският хотел, за да се стопанисва по-добре. “Към настоящия момент хотелът е необитаем и се руши. В противен случай ще се наложи да се заделят допълнителни средства за ремонти“, заяви Милушев. Към предложението се присъедини и Петър Георгиев от „Самоковци за Самоков“, който също изтъкна, че хотелът се руши. А кметът Владимир Георгиев го нарече сграда призрак.

В програмата за управление и разпореждане с общинската собственост обектът е включен за продажба при начална цена от близо 4 400 000 лева.

20170127_090154

RELATED ARTICLES

Most Popular