Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2020-та и приемане на програмата за 2021 година, както и на плана за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината ще разгледат съветниците на сесията на Общински съвет-Радомир, която започва в 09.30 часа, съобщи БНР.

Кметът Пламен Алексиев е внесъл докладна записка за отпускане на финансова помощ на зрелостници – випуск 2020/2021 г. Местните парламентаристи ще обсъждат и годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Радомир за 2020 година, както и изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.