Валери Радлев

Валери Радлев иска европейски средства за благоустройство в Бобов дол. В докладна записка общинският съветник от Коалиция „БСП за България” настоява местният парламент да приеме мерки и мероприятия за включване в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и инструмента „Зелена сделка”, на който община Бобов дол е бенефициент. Бившият лидер на соцпартията посочва 12 мерки и настоява Общинският съвет да ги разгледа и приеме на извънредно заседание на 22 април. Предложенията касаят разработване и реализация на инфраструктурни проекти в миньорската община, сред които изграждане на водопроводи и пречиствателни станции за питейна и отпадни води, изграждане на индустриална зона, газификация на миньорския град и 3 от селата.

Имайки предвид, че плановете за възстановяване на държавите членки трябваше да бъдат представени до месец октомври 2020 година в ЕС, допуска се краен срок до 30.04.2021 г., а Общинска администрация – Бобов дол няма почти никаква готовност за представяне на този етап, предлагам за реализиране и актуализиране следните проекти: проектиране и строителство на 6 км отсечка на недовършения рилски водопровод на СО „Минстрой” от облекчителна шахта при ХФК до долния изравнител на ВЕЦ „Самораново”; изкупуване на земеделска земя в района около кръстовището за с. Паничарево, Голем Върбовник и Шатрово за изграждане на индустриална зона; актуализация на техническия проект „Пречиствателна станция за питейна вода” на фирма „Реко инженеринг” ЕООД, София, и строителство на пречиствателната станция на кота 775 в землището на село Мало село; изработване на проекти – идеен, технически и работен на 5 хил. кубични метра резервоар до пречиствателната станция за питейни води – на кота 775 м; изграждане на питеен водопровод в кв. „Миньор”, гр. Бобов дол; прехвърляне на собствеността на откритите участъци (табани) от държавата на община Бобов дол; изграждане на соларни инсталации, паркови места, създаване на изкуствени езера и облагородяване на районите с открита площ; проектиране и строителство ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води); рехабилитация на довеждащите питейни водопроводи; строителство на преработвателно предприятие за плодове в района на индустриалната зона; газифициране на град Бобов дол, селата Мламолово, Мало село и Големо село; закупуване на сградата на МБАЛ „Стоян Сантев” ЕООД с цел подобряване на здравеопазването в община Бобов дол и изграждане на интегриран общински здравен център и строителство на градски център, площад под градския стадион „Николай Кръстев – Шулц”, се казва в докладната. Предложението е мотивирано с получената от България подкрепа за изготвяне на планове за справедлив преход по Програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи на ЕК за три региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Както и с това, че във връзка с отстраняване последиците от пандемията до 2027 г. ЕК отпуска близо 700 милиарда евро, от които България ще получи директно 6 милиарда. Предложението ще бъде разгледано от общинските съветници, но на редовно заседание, което е насрочено за 29 април. „На председателски съвет бе решено докладната записка да бъде включена в дневния ред на сесията на 29-и. Няма нищо спешно, за да се свиква извънредно заседание”, каза председателят на ОбС Елеонора Христова.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА