Общински съветник от Сандански отнесе 5 бона глоба за конфликт на интереси

Бившият общински съветник от гр. Сандански Румен Пачов е глобен с 5000 лв. от КПКОНПИ.

Върховният административен съд е потвърдил частично решението на Комисията за установяване конфликт на интереси. ВАС е приел доводите на Комисията, че в качеството си на общински съветник и лице, заемащо висша публична длъжност, Пачов, който едновременно с това е имал фирма за обществен транспорт, е участвал в подготовката на акт за изработването на нова транспортна схема в Община Сандански, в свой частен интерес. Окончателно е потвърдена и наложената глоба в размер на 5000 лв.

Освен при Румен Пачов, конфликт на интереси е установен при още двама общински съветници. Става дума за случаи от Хисаря и от Каварна.

По отношение на общинския съветник от гр. Хисаря Бойко Гавраилов, върховните съдии са приели, че той е гласувал на заседание на Общинския съвет в полза на свързано с него лице – също общински съветник и по този начин е упражнил правомощия в частен интерес на свързаното лице. Потвърдена е и глобата от 5000 лв., наложена на Гавраилов.

Изцяло потвърдени са и две нарушения, съставляващи конфликт на интереси, за Красимир Кръстев – общински съветник от гр. Каварна. Установено е, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е внесъл в Общинския съвет предложение за закупуване на частен имот със средства на Община Каварна, а също така е участвал в последващите дискусии по това предложение и в гласуването на решението за приемането му. С решението си върховните съдии потвърждават изцяло и наложената от Комисията глоба в размер на 10 000 лв.