Районът, касаещ предложението.

Общинският съветник инж. Огнян Атанасов внесе предложение до Комисията за безопасност на движението към община Кюстендил. То цели въвеждането на еднопосочен режим на движение по две от улиците в града. Атанасов предлага улица „Александър Стамболийски“ да стане еднопосочна в посока от кръстовището на улица „Цар Освободител“ и улица „Александър Стамболийски“ до улица „Ген. Владимир Заимов“. Другото му предложение е и еднопосочен режим на движение да бъде въведен и на ул. „Гороцветна“, в посока от кръстовището на ул. „Гороцветна“ и ул. „Ген. Владимир Заимов“ до кръстовището на ул. „Гороцветна“ и ул. „Цар Освободител“.

„По този начин ще се облекчи трафикът по двете улици, тъй като същите са доста тесни и има спрели автомобили, които затрудняват двупосочното движение“, каза инж. Огнян Атанасов.