Кметството в Гоце Делчев обяви резултатите от общинския конкурс за детско литературно творчество „Българският дух през вековете”: Голямата награда на конкурса получава Божидара Божикова Бойчева – ученичка в ХІ клас в ПМГ „Яне Сандански” – град Гоце Делчев, участвала със своето есе – „Писмо до Родината”.
Тя е и носител на първа награда в пета възрастова група. В пета възрастова група Втора награда получава Мария Параскова – ученичка в Х клас в ПГ по МСС „Пейо Яворов” – град Гоце Делчев, участвала със свое стихотворение. Втора награда получава и Виктория Ибрахимова Пингова – ученичка в Х клас в ПГ по МСС „Пейо Яворов” – град Гоце Делчев, участвала с есе. Трета награда отива при Айтен Сариева – ученичка в Х клас в ПГ по МСС „Пейо Яворов” – град Гоце Делчев, участвала с есе. Поощрителна награда получава Денис Кираджийски – ученик в ПМГ „Яне Сандански” – град Гоце Делчев, автор на стихотворение.
В четвърта възрастова група класирането е както следва: Втора награда – Снежана Костадинова – ученичка в ІХ клас в ПМГ „Яне Сандански” – град Гоце Делчев, автор на стихотворение. Втора награда получава и Белослава Вангелова – ученичка в VІІІ клас в НПГ „Димитър Талев” – автор на есе. Трета награда получава Йоана Георгиева Апостолова – ученичка в ІХ клас в ПГ по МСС „Пейо Яворов” – град Гоце Делчев,автор на есе. В трета възрастова група Първа награда получава Антония Иванова Георгиева – ученичка в VІ клас в ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Борово, общ. Гоце Делчев, участвала със свое стихотворение. Втора награда получава Рафаел Барухов – V клас във Второ ОУ „Гоце Делчев” – град Гоце Делчев, участвал със свое стихотворение.
Трета награда получава Памела Веселинова Савриева – ученичка в V клас в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Гоце Делчев, участвала със свое стихотворение. Във втора възрастова група втора награда получава Александър Георгиев Атанасов – ученик в ІV клас в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Гоце Делчев, участвал с историческо есе. Поощрителна награда в тази група журито присъди и на Славея Авелска – четвъртокласничка от град Монтана, която е изпратила свое есе по темата на конкурса.
Журито на конкурса /съставено от местни литератори, журналисти и писатели от литературен клуб „Людмил Стоянов”/ и Общинската комисия за БППМН – Гоце Делчев изказват своята благодарност към всички участници в конкурса „Българският дух през вековете” и им пожелават здраве, творчески устрем и бъдещи успехи, с които да утвърждават силата на българския дух.
Специални благодарности изказваме и на г-н Борислав Димитров, един българин на 35 години, който е приел темата на конкурса за вдъхновяваща и ни изпрати свое есе не за да участва в конкурса, а като начин да сподели своята гледна точка, коментираха от общината в Гоце Делчев.