Станаха ясни победителите в отделните възрастови категории в конкурса „Моят любим герой от книга“, който бе организиран от Община Дупница и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Поводът бе Световният ден на книгата и авторското право. В конкурса се състезаваха три възрастови категории: I-IV клас, V-VII клас и VIII – XII клас.

Участват 91 рисунки на деца от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ “Климент Охридски”, ОУ “Евлоги Георгиев”, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Дупница, ОУ “Христаки Павлович”, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Яхиново, ОУ “Христо Ботев” с. Крайници, ОУ “Христо Ботев” с. Самораново, НЧ “Христо Ботев -1911” с. Червен брег и деца от школата по изобразително изкуство при Народно Читалище “Зора – 1858”, гр. Дупница.

Наградените участници са:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

I-во място – Веска Кирилова Николова от ОУ „Христаки Павлович“;

I-во място – Ана-Михаела Теодорова Воденичарова от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“

II-ро място – Адрияна Емилова Славева – Школата по изобразително изкуство при Народно Читалище “Зора – 1858”, гр. Дупница.

II-ро място – Дария Радославова Илиева – ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Дупница

III-то място – Мартин Светлинов Михайлов – ОУ “Христаки Павлович”

III-то място – Крисия Йорданова Пиргова – ОУ “Евлоги Георгиев”

Поощрителни награди получиха – Оксана Кирилова Лукарова от ОУ “Евлоги Георгиев” и Анастасия Миленова Милтанова от Школата по изобразително изкуство при Народно Читалище “Зора – 1858”, гр. Дупница.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

I-во място – Валентин Грозданов от ОУ “Евлоги Георгиев”

II-ро място – Сияна Щерева – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“

III-то място – Александър Чорбаджийски от ОУ “Евлоги Георгиев”

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

I-во място – Пламена Пламенова Георгиева от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“