Биляна Лазарова стана последната победителка.

Традиционният музикален форум ще се проведе от 7 до 10 април, наградният фонд е 6000 лв.

Читалище „Братство 1869” обяви регламента за двадесет и петото издание на Международния конкурс за класическа китара, който ще се проведе от 7 до 10 април 2021 г. в Кюстендил.

Конкурсът се организира ежегодно и е под патронажа на кмета Петър Паунов. В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие до 1 април 2021 г. и състезаващи се като  участници в следните възрастови групи: Първа група – до  четвърти  клас (до 11-годишна възраст). Втора група – пети-седми клас (от 11- до 14-годишна възраст). Трета група – осми-дванадесети клас (от 14-годишна възраст до навършване на 18-годишна възраст). Четвърта група – над 18 г. Пета група – “Свободна сцена на солиста”. Шеста група – “Китара+”. Седма група – “Камерна музика”. Осма група – “Китарни ансамбли и оркестри”. Всяка група с изключение на втора и трета се разделя на две подгрупи: Музикални училища и ДМ.

Наградният фонд от парични и предметни награди е на обща стойност 6000 лв. В 1-ва група ще бъдат присъдени следните парични награди: 1-ва – 100 лв., 2-ра – 90 лв., 3-та – 80 лв.  Във 2-ра група – еднократна целева финансова подкрепа /за 1-ва, 2-ра и 3-та награда/. В 3-та група –едногодишна стипендия /за 1-ва, 2-ра и 3-та награда/. В  4-та група: 1-ва – 130 лв., 2-ра -120 лв., 3-та – 110 лв.  В 5-а, 6-а и 7-а група: 1-ва-120лв., ІІ-рa-110лв., ІІІ-та-100 лв. В VІІІ група: І-ва – 150 лв., 2-рa – 130 лв., 3-та – 120 лв. Наред с паричните награди във всяка група се връчват и допълнителни  награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.

“Ученици, класирани на първо, второ и трето място във втора и трета възрастова група, ще получат целева финансова подкрепа и стипендии, осигурени от Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите. На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев. Най-успешно представилият се китарист получава голямата награда на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник”, каза Иван Андонов – председател на читалище “Братство” и художествен директор на международния конкурс.

Иван Андонов

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Спечелилите първи награди от конкурса през 2020 г. нямат право да участват в същите групи. Редът за участие на състезателите в първа, втора, трета и четвърта група ще бъде определен чрез жребий при официалното откриване на конкурса, а за останалите  групи – преди конкурса на съответната група.

По време на конкурсните дни ще бъдат проведени множество лекции, беседи, рецитали, концерти и др., като всички събития са със свободен вход. Провеждат се майсторски класове с изтъкнати преподаватели по китара от страната и чужбина след заявено участие.

През тази година конкурсът се проведе през октомври месец заради Ковид пандемията и бе без международно участие. Голямата награда завоюва Биляна Лазарова, възпитаничка на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“-Плевен. Тя получи и наградата в памет на Валентин Вълчев.