За участие пристигнаха 516 творби от цялата страна

Дирекция „Национален парк Рила” и партньорите от община Благоевград, Регионално управление на образованието (РУО) и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (ЦЛТРДБ) ще обявят резултатите и победителите в осмия Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат“.
Събитието ще бъде на 26 ноември от 11,30 часа и ще се излъчва онлайн на интернет платформа за видеосрещи.
В осмото издание на конкурса взеха участие ученици 1-ви до 12-и клас от цялата страна, като общият брой на творбите е 516. Компетентно жури определи най-добрите творби от постъпилите общо 286 рисунки, 46 разказа и есета, 82 фотографии, 81 мултимедийни презентации и 21 творби на приложен екодизайн.
Най-добрите творби са изложени в сградата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (сграда на бивш Младежки дом – Благоевград), след което ще се използват за пътуващи изложби, организирани от Дирекция „Национален парк Рила”.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Той трябва да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и популяризира уникалното природно богатство в Национален парк „Рила”.