Обявяват 13 февруари за ден на освобождението на Бобов дол от турско робство?  

Общинският съвет ще вземе решение по предложението на В. Радлев на 28 т. м.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Датата 13 февруари 1878 г. да бъде обявена за ден на освобождението на Бобов дол от турско робство, предлага общинският съветник от „Коалиция БСП за България” и председател на НЧ „Паисий Хилендарски 1917” в миньорския град Валери Радлев. С докладна записка до Общинския съвет бившият дългогодишен лидер на бобовдолските социалисти предлага още в града бъде изграден бюст – паметник на Апостола. Предложението е монументът да бъде поставен до детската площадка на  улица „Васил Левски” в квартал ” Христо Ботев”.

Предложението е мотивирано с историческо изследване на Радлев, при което се убеждава, че в документите липсват данни  за на освобождението на Бобов дол.

„За периода 2020-2023 год.  от близо три години извърших исторически проучвания, като посетих Националния военноисторически музей и Националния исторически музей в София,  Държавна агенция „Архиви” Дирекция „Централен държавен архив”, общинските исторически музеи в градовете Дупница, Кюстендил, Радомир, Перник и Благоевград, където събирах данни за установяване на датата, месеца и годината на освобождаването на с. Бобов дол от турско робство.

След изучаването на горепосочените исторически институции, запознаване с томове, съчинения на издадени книги и исторически справки за гр. Бобов дол, издадени от ОбНС и Мини „Бобов дол”, и получените писма- отговори от националните исторически музеи, направих сериозен систематичен и аналитичен анализ и стигнах до историческия извод, че липсва конкретна дата и месец за освобождаването на с. Бобов дол от турско робство.

Единственият исторически източник е поставената паметна плоча на черквата „Св. Димитър” в с . Горна Козница е записана датата 13.02.1878 год. На следващата година /1879 г./ горнокозничани поставят източно православен кръст в махала „Друмо”. Отчитайки всички исторически данни, предлагам Общинският съвет да  обяви 13 февруари като дата на освобождаване на община и град Бобов дол от турско робство”, пише в докладната общинският съветник, който е завършил история и философия.