Оценката за въздействие на околната среда на лот 3.2 от магистрала “Струма” – частта през Кресненското дефиле, е валидна до 23 май 2023 г.
Това твърдят юристи. Причината е, че ОВОС на “Струма” през Кресна е утвърдена на 19.10.2017 г. и по принцип е с валидност от 5 години. Обаче решението е обжалвано пред съда. Крайната инстанция, ВАС, излиза с решение на 23.05.2018 г., с което отхвърля жалбите. Тогава всъщност започва да тече и 5-годишният срок за валидност на ОВОС, съобщава “Еко Новини”.
Преди два дни вече бившият министър на околната среда Борислав Сандов спря две процедури по изграждането на отсечката на “Струма” през Кресненското дефиле с мотив, че ОВОС изтича през октомври, а ЕК е поискала нова екологична оценка.
“Еко Новини” твърдят след консултации с експерти, че от Брюксел са поискали България да приложи утвърдената от ЕК методика за определяне на специфичните природозащитни цели за защитените зони от Натура 2000, с оглед гарантиране опазването на растителните и животински видове по време на строителството и експлоатацията на пътя.
Тази методология е утвърдена от ЕК с официални писма преди повече от година. Целият процес е проведен и финансиран от Комисията.
Бившето ръководство на МОСВ обаче били възложили на представители на НПО, един от които съветник на Сандов в министерството, да изготвят нови цели и методология. Това обаче не само не е прието от ЕК, но МОСВ получава доста остра критика по темата.

В тази връзка било и писмото от 27 юли на ЕК, което цитира Сандов.

В него се казва: спазете методологията, която сме приели, работете по нея за определяне на специфичните цели за опазването на местообитанията и видовете в Кресненското дефиле и ние ще финансираме довършването на АМ Струма.
От АПИ вчера също заявиха, че разбират писмото от ЕК по съвсем различен от Сандов начин. “В полученото писмо ЕК ясно посочва, че определянето на специфичните консервационни цели за засегнатите от проекта защитени зони е основното, което България следва да направи. Посочва се, че след като целите бъдат определени и приети, следва да се ревизира оценката за съвместимост на проекта спрямо тях” твърдят от пътната агенция, тоест Брюксел не очаква нов ОВОС, пише „24 часа“.