Огнище на Ку-треска е установено в село Боровец, община Кочериново. Предприети са мерки за ограничаване на болестта по животните, стана ясно от съобщение на ОБДХ-Кюстендил.

Заразяването на хората става най-често от преживните животни (говеда, овце и кози), които излъчват причинителя – бактерията Coxiellaburnetii, с околоплодните води и плацента при нормално раждане или аборти, както и с млякото, урината и фекалиите. Българската агенция по безопасност на храните е уведомила Регионалната здравна инспекция в Кюстендил за констатираното огнище.

За ограничаване на разпространение на заболяването са предприети мерки съгласно заповед на директора на ОДБХ.

Въведена е забрана за придвижване на говеда, овце и кози от и към животновъдния обект с констатирано заболяване. Задължително е извършването на ваксинация на възприемчивите животни. Прилагат се мерки за предпазване на работещите, както и за недопускане на външни лица в животновъдния обект в село Боровец.

Собственикът на обекта трябва да изолира раждащите животни от останалите за срок от 30 дни. Добитото в обекта мляко задължително трябва да премине топлинна преработка преди влагането му в млечни продукти.

На този етап няма данни за други огнища на зараза от Ку-треска в Кюстендилска област.