При огромен интерес премина срещата на жители на Самоков с представители на общинска администрация във връзка с новите възможности за саниране на жилищни сгради.

Кметът Владимир Георгиев съобщи, че до момента по програмите за енергийна ефективност в общината са санирани над 20 блока и 40 къщи, а през следващата година се очаква санирането на още няколко блока, които са спечелили финансиране по „Региони в растеж”. На срещата бяха разяснени основните изисквания, отнасящи се за новата програма и как трябва да се започне кандидатстването по нея. Изискването към проектите е да покриват по-висок клас на енергийна ефективност – минимум клас Б. По програмата са допустими само сгради с четири или повече самостоятелни обекти, строени преди 1996 г.

Всички, които са подали до момента проекти, трябва да изготвят нова документация. За кандидатстването е необходимо етажната собственост да проведе общо събрание и да вземе решение за кандидатстване, да възложи изготвянето на технически паспорт, енергийно обследване и инвестиционен проект. Допустимите дейности, които ще се извършват по време на саниране ще бъдат: подмяна на дограмите, външно саниране, ремонт на общите части, енергоспестяващи осветления, изолация и ремонт на покриви, както и поставяне на възобновяеми енергийни източници, чиято енергия ще се ползва за общите части. Енергийното обследване трябва да покрива минимум клас Б на енергийна ефективност, което да гарантира понижаване на разходите за отопление до 30 % . Разходите се поемат от живущите, а ако проектът им бъде одобрен, средствата се възстановяват от програмата. Не е задължително, но издаване на разрешение на строеж към проекта също носи допълнителни точки. Минималният размер на проекта е 100 хил. лв., а максималният – 6,5 млн. лв.

 

Един от въпросите, повдигнати на срещата бе дали може да кандидатства отделен вход или етаж. Стана ясно, че програмата не допуска това, тъй като се цели постигане на висок клас на ефективност и обща визия. Ново изискване е, че трябва съгласието на минимум 95% от всички собственици да подкрепят кандидатстването. Документите и подробни разяснения по програмата могат да се видят на сайта на Министерство на регионалното развитие. Краен срок за предаване на проектите е 31.01.2023г., като той може да се удължи. На срещата стана ясно, че по – големите сгради имат по – голямо предимство, тъй като получават повече точки. Колкото по – голям процент на енергоспестяване се докаже в плана за действие, толкова е по – голям шансът за одобрение. Максималният брой точки е 144.