Общинската избирателна комисия (ОИК) в Благоевград отказа да прекрати правомощията на кмета на общината Румен Томов въпреки подаден от бившия градоначалник Атанас Камбитов сигнал за нарушение. Това стана с 9 от 13 гласа “против”. Камбитов сезира ОИК за това, че според него новият кмет, който спечели изборите в общината в края на октомври, не е извършил необходимите действия, за да прекрати участията си в търговски дружества в установения от закона срок – един месец след обявяване на изборите. Пропуск наистина беше установен в документите, поискани от ОИК-Благоевград. Според тях Румен Томов не е заличен като управител на едноличната му фирма, въпреки че той я е прехвърлил на сина си. 9 души от общо 13-членната комисия решиха, че този пропуск не е основание правомощията на кмета да бъдат прекратени преждевременно. Решението на ОИК-Благоевград може да бъде обжалвано по съдебен път от партиите, участвали в местните избори.