Около 600 000 българи никога не са посещавали годишен профилактичен преглед

11% от пълнолетните българи или около 600 000 души никога не са посещавали годишен профилактичен преглед по линия на Здравната каса. Това показват резултатите от проучване на агенция “Тренд“ сред 1002 души за нагласите на българските граждани към годишните профилактични прегледи по линия на Здравната каса по поръчка на неправителствената организация Hub for health.

Социологът Димитър Ганев съобщи при представянето на проучването, че 69% от хората твърдят, че са са запознати какво включва годишният профилактичен преглед, а 79% декларират, че знаят какви са ползите от него. По думите му обаче традиционно при такива въпроси респондентите отговарят с опцията, която е по-престижна.

Мнението на лични лекари също е, че реално повечето хора не са запознати какво точно включва профилактичния пакет на НЗОК. Д-р Николай Брънзалов коментира, че пакетът е много широк и пациентите дори остават приятно изненадани когато се наканят да посетят профилактични прегледи.

Ганев обясни, че хората, които не посещават профилактични прегледи като цяло са по-слабо информирани, предимно мъже, които традиционно са по безразсъдни по отношение на здравето си и хората под 40 г., които все още са млади и в добро здраве.

66% от анкетираните са отговорили, че провеждат ежегодната си профилактика при личен лекар, 9% го правят в здравно заведение с допълнителна здравна застраховка, а 25% казват, че не провеждат ежегодната здравна профилактика.

Според 18% профилактичният преглед се заплаща, докато 61% знаят, че не се заплаща.

Една трета от хората са казали, че през тази година са минали профилактичен преглед, една трета са съобщили, че са го направили през миналата година, а преди повече от година са ходили на профилактика 15% от респондентите.

90% от анкетираните декларират, че имат личен лекар.

По данни на НЗОК за 2022 под 2.345 млн. българи са преминали през профилактичен преглед, което е под половината население на страната. А за 2023 до края на юни гражданите, минали пред профилактика, са 1.291 млн. души и вероятно и през тази година обхватът ще е нисък.

Зам.-министърът на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се подготвя информационна кампания, за да повиши посещаемостта на профилактичните прегледи и да убеди повече хора в ползата от тях. Той припомни, че парите за извънболнична помощ в бюджета тази година са с 24% увеличение и има готовност за още по-големи инвестиции през следващата. Околийски каза, че МЗ търси и подкрепа, за да получи най после 1% от постъпленията от акцизи от алкохол и цигари за профилактични дейности.

Председателят на Лекарския Съюз д-р Иван Маджаров каза, че увеличаването на парите за извънболнична помощ трябва да върви с насочването им към точно определени цели – изискване за проследяване на резултатите, точно определен брой извършени прегледи и други показатели. По думите му голяма част от ръста на парите за болнична помощ отива за дейности, които би трябвало да се извършват в извънболничната.

Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители коментира, че освен обща профилактика, има нужда и от скринингови програми за социално значими заболявания като онкологични, кардиологични, диабет и др. “В България под 3% някога са били обхванати в скрининг на колоректален карцином, а в Европа 40% са обхванати“, посочи той. Той посочи, че при качествена профилактика и скрининг ще са необходими дори още повече инвестиции в здраве, но дългосрочните ползи ще са по-големи.

Иван Евстатиев от Hub for health предсатви продукта здравен навигатор DocUp във Viber, който цели да е в полза на пациентите и общопрактикуващите лекари, скъсявайки дистанцията между тях. В него пациентите могат да потърсят отговор за това на какви прегледи имат право, да се поинтересуват от графика на личния лекар, да запазят час и др.

Целта е комуникацията на пациентите с личните им лекари да стане по-лесна и бърза, тъй като сега 39% ги търсят по телефона, за да си запазят час или да проверят кога са на смяна, което отнема от ценното време за прегледи./www.mediapool.bg