Петчленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане молбата на Румен Томов. Екскметът на Благоевград поиска отмяна на влязлото в сила решение на тричленния състав на ВАС, с което бяха прекратени правомощията му. Томов пусна искане за ново разглеждане на делото малко преди старта на изборите за местна власт. Петчленният състав на ВАС прекрати производството и излезе с окончателно определение, което гласи:

„ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на Р.Т. от гр. Благоевград, с която се иска отмяна на основание чл.239, т.1, т.3 и т.4 АПК на влязло в сила Решение № 4768 от 14.04.2021 г., постановено от тричленен състав от Трето отделение по адм. д. № 6303/2020 г. по описа на Върховен административен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5899/2021 г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав на Първа колегия“.

Румен Томов отново е претендент за кметския стол в предстоящата предизборна надпревара на 27 юни. Той се явява като независим кандидат, подкрепен от БСП.