Огромни дебати предизвикаха по време на заседанието на Общински съвет – Кюстендил докладните записки, касаещи предложенията за повишаване на таксата за битови отпадъци, данък сгради, данъкът върху моторните превозни средства, данъкът при придобиване на имущество, както и таксите за паркиране. Общинските съветници в Кюстендил приеха увеличаването на промилите на таксата за битови отпадъци. От 2023 година за град Кюстендил ставката се вдига от1,4 на 3,5 промила, а за малките населени места от 1,4 на 9,5 промила. На заседанието съветниците влязоха в спорове за докладните, касаещи данък сгради, данъкът върху моторните превозни средства, както и таксите за паркиране.Те приеха само предложението за вдигане на такса смет. Останалите две наредби за месните данъци и организация на автомобилното движение бяха отложени за гласуване. Това ще се случи на следващо заседание на местния парламент.

Припомняме, че градоначалникът Петър Паунов оправда по-високите такси с това, че при 1,4 млн. лв. събрани от такса битови отпадъци похарчените средства от общината  за сметосъбиране и сметоизвозвозване са над 3 млн. лв. По отношение на голямата разлика в корекциите на таксата за битови отпадъци в града и селата, той уточни ,  че към момента разликата в постъпленията от събираемостта на таксата в града и селата е осем пъти в полза на града. При събрани 1, 270 хил. лв. общо, 1, 050 хил. лв. са постъпили от града. Разходите, които се правят в селата също са много по-високи, уточни  Паунов на пресконференция.

Изнесената информация обаче предизвика бурни реакции сред обществеността в Кюстендилско, която пита къде са отишли 3 милиона лева при положение, че контейнерите им преливат, а качеството на услугата е под всякаква критика. Недоволството по селата е още по-голямо, тъй като не приемат аргументите за постъпленията в общинската хазна. “Не може да се прави сравнение между постъпленията в града и селата, а още повече не може да има и база за съпоставка между предлаганата услуга. Тук нямаме дори контейнери. Масова практика е боклукът да се хвърля по дерета или да се гори. В същото време увеличението за малките населени места е главозамайващо. Но явно това вече се превръща в практика. Сега сме без ток по улиците, но пък утре ще платим повече за смет, за да има равновесие в общинската хазна ” , коментират с ирония решенията на управниците, живеещи в малките населени места.