Тричленен състав на Окръжния съд в Благоевград потвърди присъда на Районен съд – Благоевград, с която подсъдимият – Костадин Митев, е признат за виновен за това, че на 24.08.2017 г., около 12:00 часа, в землището на с. Мечкул, в района на местността Долни Мечкул, южно от „пресъхналия водоем“, чрез хвърляне на незагасена цигара в сухата трева, запалил чужди имоти на обща стойност 33 902 435,61 лева, находящи се в общ. Симитли и общ. Кресна, като с деянието са причинени значителни вреди на обща стойност 6 119 944,24 лева. Състав на Окръжния съд в Благоевград потвърди наложеното на подсъдимия наказание ,,лишаване от свобода“ за срок от 2 години, с 5-годишен изпитателен срок. Окръжният съд в Благоевград остави без разглеждане частната жалба, подадена от Министерство на земеделието срещу Определение на Районен съд – Благоевград от 9.05.2022 г., от разпоредително заседание, с което е отказано конституиране на частния жалбоподател в качеството му на граждански ищец в наказателното производство и не е приет за разглеждане предявения граждански иск срещу подсъдимия Митев. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, съобщават от съда.