С 36 гласа „за“ и три гласа „въздържал се“ общинските съветници в Благоевград приеха бюджета на общината за 2021 година. Той е в размер на 91.2 милиона лева. 56.6 милиона лева са за делeгирани държавни дейности, а 34.6 милиона за местни държавни делегирани дейности, дофинансирани с местни приходи.

Петимата общински съветници от групата на „БСП за България“ подкрепиха бюджета и гласува „ЗА“. Според д-р Владимир Пандев бюджетът е най-големия досега бюджет на община Благоевград. „Това е заслуга на общинската администрация. Двойна заслуга е затова, че се намираме в една изключително голяма икономическа криза, породена от пандемията. Намаляваме всички видове данъци. Защо? За да може част от разходите, които имат фирмите в Благоевград, да легнат на ръцете на цялото общество. Не общинският съвет и не общинската администрация помагат на бизнеса. Помагат всички граждани в този град. Отговорно с това, че се преразпределят пари и с това, че се намаляват данъци. В тази криза този бюджет е наистина прекрасен за Благоевград. Но винаги един бюджет е недостатъчен, колкото и да е голям той. Винаги има приоритетни сфери, които може би са подценени“, коментира д-р Пандев и посочи социалната сфера като един от тези подценени приоритети.

Трима общински съветници от групата на ПП ГЕРБ гласуваха „въздържал се“. Според общинския съветник Кирил Илиев бюджетът е умерен, към рисков. „Мотивите за моето гласуване бяха насочени към това, че ние имаме други приоритети, чисто политически, за нас социалният елемент беше изключително важен. Диалогът се измести върху това какви ще бъдат материалните придобивки във време на пандемични условия. Бихме желали да имаме повече средства, които са насочени към подпомагане на уязвими групи, а това нещо не се получи. Изключително много се наблегна на това да се правят инфраструктурни обекти, които считаме, че могат да бъдат отложени във времето и да бъдат изградени след като преценим последиците от тази пандемия. Градът ни е в изключително трудно финансово положение, въпреки големия бюджет и въпреки оптимистичната прогноза по приходната част, която се съмняваме, че ще бъде изпълнена“, коментира Илиев.

Предстои извънредна сесия на Общинския съвет Благоевград на 5 март, когато ще се разгледа Наредбата за публичните предприятия и дълга на НЧ „Н. Вапцаров 1866“, срокът на които изтича на 3 март./БНР