Председателят на ОбС Емил Гущеров (вляво) и Йордан Йорданов бяха на обсъждането.
  • Миналата година имахме 7 050 000 лв. приходи, приключваме с 1 205 000 лв. просрочени задължения, което също е рекорд, посочи зам.-кметът

 

“2019-а се очертава за община Дупница с една рекордна за последните 7 г. финансова рамка от 31 870 000 лв. Сравнено с бюджетната рамка от предходната година, увеличението е около 3 млн. лв. Всички сте разбрали, че това, което получаваме за 2019 г. от държавния бюджет, е завишено с близо 2 660 000 лв., като основната част от тази стойност отива към образованието.

Виолета Инкьова (вдясно) попита защо в капиталовата програма не са включени училища и детски градини.
Костадин Костадинов

Искам да ви запозная и с приходите, които успяхме да реализираме през 2018 г. Местните приходи са в размер на 7 050 000 лв. Те са изпълнени на 88% от заложеното по бюджет. Изцяло не успяхме да изпълним продажбите на земи и общински имоти. Съвсем обяснимо е защо се забелязва забавяне в продажбите.

 

Качествените имоти, които общината е притежавала преди време, вече са на изчерпване.

 

 

Христо Михалчев (вдясно) и Ивайло Шаламанов
Георги Георгиев

Сега са останали само имоти, които не будят особен интерес за закупуване, но въпреки всичко това не трябва да ни спира да ги направим атрактивни за потенциални инвеститори и купувачи. От друга страна, приходите от наеми за управление на общински терени и общински имоти са стабилни за поредна година. Приходите от наеми са в размер на 830 000 лв., което показва, че това е един доста добър начин, по който общината стопанисва своите имоти. Приходите от данъци и такса „битови отпадъци” за 2018 г. са 4 643 000 лв. и бележат 300 000 лв. ръст, сравнено с предходната година. Най-голямото увеличение получаваме при данъка за автомобилите, като знаете, че данъкът за 2019-а търпи промени. Капиталовата програма, която общината е успяла да изпълни през 2018 г., е в размер на 5 514 000 лв., като близо половината от тази стойност е получено целево финансиране за подмяна на канализация, а останалата част е реализирана от собствени приходи.

Александър Димитров
Част от присъстващите

По отношение на финансовите показатели на общината смея да твърдя, че са в рамките, допустими от закона, абсолютно стабилни.

 

Приключваме с 1 205 000 лв. просрочени задължения, което е своеобразен рекорд

 

за последните години”. Така зам.-кметът по икономическите дейности Олга Китанова представи в резюме проектобюджета на община Дупница за тази година и приходите, реализирани през 2018-а. На провелото се в залата на Общинския съвет обществено обсъждане финансовата рамка бе представена подробно от финансиста Павел Петров, в присъствието на зам.-кмета Крум Милев, и председателя на местния парламент Емил Гущеров, служители в общинската администрация, общински съветници, директори на детски градини, кметове на села, дейци на културата.

На обсъждането стана ясно, че за тази година общинското ръководство планира изтеглянето на 500 000 лв. краткосрочен овърдрафт кредит и на още 1 300 000 лв. заем от фонд „Флаг“. Информацията в проектобюджета вероятно ще претърпи корекция заради предложенията, дадени на общественото обсъждане.

Въпроси и предложения по проекта за бюджет имаха общинските съветници Виолета Инкьова (ГЕРБ), която е и директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, Ивайло Шаламанов от „Народен съюз”, Костадин Костадинов и Георги Георгиев от ОДБ и Христо Михалчев, който е и треньор на СК по таекуондо „Гладиатор”, както и треньорът по модерни танци Александър Димитров.

просрочените задължения с почти 1 000 000 лв.

 

В отговор на исканията на двамата съветници Павел Петров пресметна, че предложенията им са за около 500 000 лв. Толкова пари в последния момент няма как да бъдат осигурени, но предложенията ще бъдат обмислени, уточни финансистът.

Подробности в печатното издание

 

1 коментар

Comments are closed.