Община Дупница търси да назначи оперативен счетоводител поради увеличения обем от работа, най-вече в сферата на европейските проекти. Кандидатите задължително трябва да имат степен на образование отговарящо за професията, компютърна грамотност, трудов стаж по специалността, както и опит в сферата на проектите.

Желаещите могат да подават документи до 23-и април 2021 година в деловодството на Община Дупница като приложат автобиография, копие от документи за завършено образование и квалификации, както и посочат контакт за обратна връзка. Одобрените по документи ще бъдат поканени за събеседване.