Община Перник има готовност да осигури буферни зони, където в нощта на парламентарните избори членовете на секционните комисии да изчакват предаването на книжата в Районната избирателна комисия. Така ще се предотврати струпването на много хора на едно място, заяви секретарят на общината Мартин Жлябинков. Обсъжданите варианти за буферни зони в нощта на изборите включват двете фоайета на Двореца на културата, стола в сградата на община Перник и учебния корпус на Професионалната гимназия по облекло и туризъм до бившата Втора поликлиника. Те може да бъдат ползвани от секционните избирателни комисии от Радомир, Земен и Ковачевци. Общините Брезник и Трън са изявили желание да пристигат поетапно с автобуси в Перник и да изчакват реда си на буферни зони, отредени на паркинга до Историческия музей, каза секретарят на община Перник Мартин Жлябинков пред БНР. “За секциите, които са на територията на община Перник, организацията, която плануваме към момента, е да не струпваме всичките челни комисии тук, в зала “Панорама”, а напротив – секционните комисии ще си стоят по секциите и ще бъдат извиквани в зависимост от това дали по три, дали по пет СИК-а идват тук на място, обработват се и след това викаме другите”, обясни той. Вече са водени предварителни разговори. Окончателното решение предстои, допълни Жлябинков.