• Обвиняемият е наркозависим, безработен и си набавя доходи по престъпен начин, казаха от съда

 

Районният съд в Дупница определи мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”  по отношение на В. Б. / на 31 години, осъждан /.  Той е обвиняем по досъдебно производство, за това че на 17.03. 2020 г., около 07,30 ч., от паркиран автобус е отнел чужди движими вещи, а именно парична сума в размер на 25 лева от Д. Т. от с. Яхиново. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Обвиняемият е бил осъждан за тежки умишлени престъпления.

Съдът намира, че от доказателствата събрани по делото, може да се направи обосновано предположение, че най – вероятно обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието. Съдът счита, че е налице и другата задължителна предпоставка за вземане на най- тежката мярка за неотклонение – реална опасност от извършване на друго престъпление. Налице са данни, че обвиняемият е наркозависим, безработен и си набавя доходи по престъпен начин. Не без значение за съда е и обстоятелството, че обсъжданото деяние е извършено в изключително кратък срок след изтърпяване до 24.02.2020 г, на наложено му наказание „лишаване от свобода”. Съдът намира, че съобразно изложеното, В. Б. има изградени трайни престъпни навици, поради което представлява лице с много висока обществена опасност.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Кюстендил, в 3 – дневен срок, считано от днес.