С 36 изстрела сапаревобанец направи на решето кофи за смет и елтабла

Sud Dupnica

Районният съд в Дупница го наказва с 1 г. условно и обществено порицание

Районен съд – Дупница призна подсъдимия Л. Н. /неосъждан – реабилитиран/ за виновен в това, че:
На 10.12.2022г. за времето от 03:00 часа до 05:00 часа в гр. Сапарева баня, в условията на продължавано престъпление, осъществявайки състава на едно и също престъпление, чрез произвеждане на 36 броя изстрели с дългоцевно нарезно оръжие / законно притежавана ловна пушка /, противозаконно е унищожил чужди движими и недвижими вещи, а именно: 3 бр. монофазни електромери на стойност 60.00 лева за брой, 1 бр. трифазен електромер на стойност 130.00 лева, 2 бр. специализирани метални ел. табла за външен монтаж на електромери и предпазители на стойност 450.00 лева за брой, или общо недвижими вещи на стойност 1 210.00 лева, собственост на „ЕРМ …..“ ЕАД, и 3 бр. метални кофи за битови отпадъци на стойност 110.00 лева за брой, или общо 330.00 лева, собственост на Община Сапарева баня, като общият размер на нанесената щета е в размер на 1 540 лева – престъпление по чл. 216, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Съдът го признава за виновен и за това, че: На 10.12.2022г. за времето от 03:00 часа до 05:00 часа в гр. Сапарева баня е извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото (произвел в населено място, в непосредствена близост до жилищни сгради и хора общо 36 бр. изстрела със законно притежавана от него дългоцевна нарезна ловна пушка – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.
Районен съд – Дупница осъжда подсъдимия Л. Н. и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изтърпяването на което се отлага за изпитателен срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и наказание “обществено порицание”, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло или на друго видно място в Община Сапарева баня, за срок от 1 месец.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.

1 COMMENT

Comments are closed.