Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя публична защита на докторска дисертация на протойерей Стоян Бербатов от Благоевград, съобщи Православният информационен център на Неврокопска митрополия.
Дисертационният му труд е на тема: „Проблемът за човешките права и рецепцията му в православното богословие на 20-и век“. Председател на научното жури бе доц. д-р Мариян Стоядинов, а членове: проф. Канавров, проф. Нина Димитрова, доц. д-р Димо Пенков, доц. д-р Свилен Тутеков (който е и научен ръководител на докторанта).
Дисертацията е в обем 295 страници, а използваните източници са повече от 200 заглавия на български, английски, немски, френски, сръбски и руски език. Актуалността на докторския труд се разкрива в православното богословско отношение към темата за човешките права и е неизследвано поле в богословието. Протойерей Стоян Бербатов завършва богословие с бакалавърска образователно-квалификационна степен в Богословския факултет „Св. Климент Охридски“ в Скопие, РС Македония, през 1999 г. Прави магистратура по научната специалност „Богословие на личността и обществото“ в ПБФ на ВТУ през 2012-2013 г. На следващата година печели редовна докторантура по програмата „Християнска социология“ в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на ПБФ на ВТУ. Ръкоположен е за свещеник от блаженопочившия Неврокопски митрополит Натанаил през 1997 г. Дълги години е енорийски свещеник на благоевградския храм „Св. Архангел Михаил“, който благоустроява с помощта на създадената към храма енорийска общност. Същевременно отец Стоян Бербатов развива активна просветителска дейност, един от инициаторите за създаването на Православния информационен център в областния град и дългогодишен негов ръководител. Понастоящем протойерей Стоян Бербатов е клирик на Западно- и Средноевропейска епархия.