Отпада горната възрастова граница за даряване на яйцеклетки

Горната възрастова граница от 38 години при родствено и неродствено даряване на яйцеклетки отпада. Това съобщи министърът на здравеопазването Асена Сербезова по време на изслушване в Комисията по здравеопазване в парламента тази седмица.
Според сега подготвяния проект на наредба за дейности по асистирана репродукция донорството на яйцеклетки при жени над 38 ще е възможно и ще става по преценка на лекаря според индивидуалните показатели на пациентката.
“Това е много индивидуално и на практика при определени жени може да бъде проблем и на 38 г., докато при други по-голяма възраст може да има запазени показатели за фертилност на жената. Разбира се, изискването в наредбата, така както е записано, е да се извършва задължително генетичен скрининг, така че опасността от предаването на заболявания е минимизирана”./БНР