Извънредното заседание на ОбС-Сандански, насрочено за 24 юни, не се проведе поради липса на кворум. Председателят на Общинския съвет Георги Георгиев и кметът Кирил Котев очакваха местните избраници, които (както предполагаха санданчани) може би са били за билки рано-рано или на празнична литургия за християнския празник Еньовден и Св. Йоан Кръстител.
От 29 общински съветници в залата на ОбС-Сандански присъстваха едва 9. Според правилника нужни са 50+1 за заседанието от три актуални точки за сигурността в община Сандански.
Редовното заседание ще бъде на 27 юни ( четвъртък), когато се очаква към дневния ред да бъдат включени допълнителни точки.