Tuesday, July 23, 2024
HomeБизнесОт къде идват яйцата и пилешкото месо в магазина

От къде идват яйцата и пилешкото месо в магазина

  • Министерството на земеделието и храните: внасяме все повече пилешко и месо и яйца

Внасяме все повече пилешко и месо и яйца у нас, показват данните на Министерството на земеделието и храните. 

 През 2023 г. в страната са внесени 5 516,9 тона (около 92 млн. броя) пресни кокоши яйца с черупки за консумация, което е близо два пъти повече спрямо предходната година. Освен с конкурентните цени по вноса, този ръст се обяснява донякъде с пониженото производство на яйца към края на 2023 г., заради огнищата от птичи грип, обясняват експертите от ведомството. Макар да нараства чувствително на годишна база, импортът на цели пресни яйца за консумация продължава да представлява сравнително нисък дял от потреблението в страната – около 9% за 2023 г.

При доставките от ЕС е налице увеличение с 10,6% спрямо предходната 2022 г.,като количествата от Полша и Гърция, са съответно с 38,6% и 23% повече, докато тези от Румъния спадат с 19,4%. Осъществен е и известен внос от Латвия, Германия и Унгария.

За разлика от предходните няколко години, през 2023 г. е отчетен и внос на пресни кокоши яйца за консумация от Украйна в размер на 2,4 хил. тона, благоприятстван от временната либерализация на търговията на ЕС с Украйна, действаща от юни 2022 г.

Сериозен ръст има при вноса на яйца за люпене през 2023 г. – с 47,6% на годишна база, до 1 365,2 тона (около 22,6 млн. броя), обясним с нуждата от възстановяване на броя на кокошките носачки в страната. Те са доставени изцяло от държави членки на ЕС, основно от Полша, Румъния и Чехия.

Вносът на пресни яйца продължава да расте и през тази година. Общо внесеното количество за първите два месеца е четири пъти повече на годишна база, основно вследствие на засиления внос от Украйна, при липса на такъв за аналогичния период на 2023 г. Значително увеличение бележат и доставките от Румъния (над три пъти).

За поредна година, през 2023 г. се отчита увеличение и на износа на български яйца, като общо изнесеното количество е в размер на 18 064,8 тона (около 298,8 млн. броя) – с 16,4% над нивото от предходната година. Основен пазар за българските яйца остават страните от ЕС, като пратките за там нарастват с 13% спрямо 2022 г., достигайки близо 17 хил. тона. Най-голям принос за това има увеличението с 11,2% на износа за основния ни търговски партньор – Гърция. Налице е и значително разширяване на реализацията на продукта в Кипър, Полша, Германия, Австрия и Унгария. По-малко са количествата, насочени за Румъния (с 25,7%) и Италия (с 52,6%).

 

Експортът на цели пресни кокоши яйца за трети страни през 2023 г. е два пъти над отчетения за предходната година, като водеща дестинация остава Швейцария.

С появата на огнища от птичи грип в страната и свързаното с това намаление на стоковите носачки, през последните три месеца на 2023 г. на българския пазар се наблюдава съществено покачване на цените на яйцата. Това води до необичайната ситуация цените в България да надхвърлят средното ниво за ЕС. От началото на 2024 г. обаче на българския пазар ценовите стойности се движат в посока надолу, с по-бърз темп от наблюдаваното намаление и на ниво ЕС. Освен понижението на разходите за производство, известен натиск върху цените оказва и повишеният внос на яйца (най-вече от Украйна и Румъния) на сравнително ниски цени. Средната цена по вноса за първите два месеца на 2024 г. е около 0,22 лв./бр. без ДДС и транспортни разходи. Към 27 май 2024 г. средната цена на яйца от клетъчно отглеждане в България спада до 156,16 евро/100 кг (около 0,19 лв./бр.) – с 32,2% по-ниска спрямо началото на м. януари 2024 г. и с 21,6% под отчетената по същото време на 2023 г. Така, към края на май 2024 г. българската цена е с 18% под средната за ЕС, при която е налице понижение с 15,5% от началото на годината и с 21,1% на годишна база (до 190,51 евро/100 кг или около 0,23 лв./бр.).

Цените на яйцата се движат в големи граници в различните страни в ЕС – от 156,16 евро/100 кг (около 0,19 лв./бр.) в България до 243,15 евро/100 кг (около 0,29 лв./бр.) в Хърватия. Българската цена на яйцата за периода е най-ниската в ЕС, като е близка до отчетената в Литва и с около 0,01 лв./бр. под тези в Чехия, Испания и Кипър. В повечето държави членки се наблюдава поевтиняване на продукта на годишна база, достигащо до 26,4% в Полша.

 

Все пак, цените на яйцата в ЕС, в т. ч. и в България, остават съществено над нивата отпреди началото на войната в Украйна. Цените на едро и на дребно на яйца в България като цяло отразяват тенденцията при стойностите, докладвани от опаковъчните центрове. Средно за 2023 г., цената на едро на яйца за страната нараства с 23,2% на годишна база, до 0,367 лв./бр., а тази на дребно – с 43,2%, до 0,53 лв./бр.

Отчитайки конюнктурата на европейския пазар и възможностите за внос на сравнително ниски цени, през следващите няколко месеца може да се очаква цените на яйцата в България да продължат да се движат под рекордно високите
нива от края на 2022 и началото на 2023 г. Стойностите ще зависят и от развитието на
цените на фуражите и епидемиологичната обстановка в страната по отношение на птичия грип, прогнозират от земеделското министерство

Пилешко месо

След относително запазване през 2022 г., през 2023 г. вносът на пилешко месо в страната бележи възходящ тренд. В рамките на единадесетте месеца на 2023 г. са внесени общо 91 299 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо – с 12,6% повече на годишна база, почти изцяло от държави членки на ЕС. Предпоставка за това е по-високото предлагане на пилешко месо в ЕС през годината, на конкурентни цени. Доставките от ЕС нарастват с 12,1% спрямо същия период на 2022 г. Най-големи са количествата, влезли от Румъния, Унгария, Гърция, Нидерландия и Полша, следвани от Германия, Словакия и др.

Макар и с близо 79% по-голям спрямо единадесетте месеца на предходната година, импортът на пилешко месо от трети страни остава ограничен – 998 тона, което включва главно замразен черен дроб от Бразилия. Доставени са и незначителни количества от Обединеното кралство и Украйна.

За разлика от наблюдаваната през предходните две години тенденция на увеличение, през 2023 г. се очертава намаление на износа на пилешко месо от България. За периода януари – ноември 2023 г. на външни пазари са реализирани общо 18 754 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо – с 10,5% по-малко на годишна база, при 3% по-висока средна експортна цена.

Намалението е свързано основно със засиления внос на пилешко месо в ЕС от трети страни, най-вече от Украйна, което затруднява реализацията на българската продукция на европейските пазари.

Водеща дестинация остава съседна Гърция, макар и с 9,2% по-малко количество на годишна база. Значително намаление има на пратките за Нидерландия (-51,8%), Италия (-43%) и Германия (-23,6%), което е само частично компенсирано от разширяване на реализацията в Румъния (+36,6%), Полша (+50,7%) и Кипър (+2%). Експортът на пилешко месо за трети страни, който по принцип е сравнително малък, се свива с близо една трета на годишна база, главно вследствие на спад на пратките за Северна  Македония – основния ни партньор сред страните извън ЕС, с 25,6%. Малки количества са изнесени за Косово и Обединеното кралство.

През цялата 2023 г. и първите два месеца на текущата 2024 г. цените по веригата на предлагане на пилешко месо в страната са относително стабилни. При цените на едро се наблюдава известно намаление спрямо рекордно високите нива, достигнати през лятото на 2022 г., под влияние на понижените разходи за производство (поради поевтиняване на основните фуражни култури и енергоносителите). През февруари 2024 г. средната цена на едро на пилешкото месо бележи, макар и несъществено, намаление спрямо отчетената по същото време на предходната година – с близо 1% на замразено пиле, а на охладено – с малко над 1,5%. При търговията на дребно ценовите стойности са все още над нивата отпреди една година – с около 1,5% за замразените пилета и с 3,5% за охладените.

През следващите месеци се предвижда цените на пилешко месо в страната да останат сравнително стабилни. Развитието на пазара ще зависи от епидемиологичната обстановка по отношение на птичия грип и от тенденциите на европейския пазар./ pariteni.bg

RELATED ARTICLES

Most Popular