Шефът на ДФ „Земеделие” В. Грудев и кметът на Самоков Вл.  Георгиев си стиснаха ръцете, възраждат къщата музей на Мара Малеева

Туристически информационен център ще бъде изграден в село Говедарци. Вчера бе подписан договорът за спечеления от община Самоков проект.

Тристранният договор бе подписан от Васил Грудев – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, и Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, като бенефициент и в качеството му на председател на Управителния съвет на Местната инициативна група.

Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Самоков. Одобреното проектно предложение „Преустройство на сгради в с. Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център“ се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът предвижда ремонт и реставрация на къщата на Мара Малеева, като обхваща три сгради. Основната е бивш музей с площ 130 кв.м и ще бъде преустроен като Туристически информационен център. Другата, с площ 71 кв.м, ще бъде ремонтирана и оборудвана за етнографски музей, а третата ще се обособи като обслужваща сграда. Предвижда се да бъде монтирано и устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички с цел създаване на достъпна среда.

Туристическият информационен център ще има обособена зала за експониране на местното природно и културно-историческо наследство, като ще популяризира забележителностите на Говедарци сред гостите на селото. Проектът предвижда центърът да бъде оборудван със съвременна компютърна, аудио- и визуална техника.

Къщата музей е уникална сама по себе си. Тя е с интересна архитектура, а интериорът й впечатлява с много интересен и напълно запазен таван с дърворезба и широки стаи. Напълно съхранен е и мраморът, с който е направен подът, а срещу входа на голямата къща има много интересно пано от разноцветна мозайка. Просторът на помещенията ще даде възможност и за провеждане на културни мероприятия, което след ремонта отново ще вдъхне живот на къщата.