Започна изграждането на част от водопровода на село Продановци.
Това става след спечелен проект от Община Самоков пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Обществената поръчка за избор на изпълнител бе спечелена от „Юнайтед Пропърти Груп”, като по договор строително-ремонтните дейности трябваше започнат след осигуряване на финансиране. В края на 2020 г. постъпиха средства в размер на 500 хил. лв. и фирмата стартира дейностите на първа фаза.


Целият проект е на стойност 1 450 000 без ДДС. Той предвижда изграждането на сключена водопроводна мрежа на главните клонове с дължина около 1 800 м и второстепенна разпределителна мрежа с дължина около 4 600 м. Това обхваща водопровода, който преминава по главната улица на Продановци и отклоненията по пресечките. По трасето, където е извършена изкопна дейност на асфалтовата настилка, тя ще бъде възстановена.

Стартиралата строително-ремонтна дейност е първа част на проекта. Втори етап ще се реализира след осигуряване на останалата част от предвидените средства.
За 2021 г. Община Самоков е заложила в строителната си програма инвестиции за близо 5 млн. лв. във ВиК инфраструктурата, като от тях 4,5 млн. лв. са външно финансиране.