Още 20 души с увреждания са назначени на работа в Белица

Кметът на община Белица Радослав Ревански назначи нови 20 човека на работа в изпълнение на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
С това назначение към община Белица вече работят 100 лица с увреждания за срок от 2 години. Работните места са съобразени със здравословното състояние на хората. “Грижата за възрастните хора и хората с увреждания са ми особен приоритет. Още повече че това е единствената възможност за тези хора за получаване на заетост. Затова се чувствам удовлетворен, че с назначаването на тези общо 100 човека даваме добра възможност да се чувстват жителите на общината пълноценни и желани в обществото”, сподели Радослав Ревански.