Патронажът в Разлог получи нов автомобил

Община Разлог закупи нов лекотоварен автомобил по проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”.Обща стойност на проекта: 35 502,00 лева.

Размер на финансовите средства от Фонд „Социална закрила“: 31 951,80 лева. Размер на собствените  финансови средства: 3 550,20 лева. Срокът за изпълнение на дейностите, според подписания договор, е до 31 август 2023г.

Целта на проекта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности. Чрез закупуването на лекотоварния автомобил ще се осигури бърза доставка на храна и лекарства по предварителна заявка, битови услуги, оказване на специфична помощ и други.Основната цел на проектно предложение е да гарантира равния достъп на населението на община Разлог, което попада в целевата група за подпомагане с топъл обяд и се обслужва от ОП „Домашен социален патронаж“ до социални услуги чрез навременна доставка на приготвена храна до домовете им, съобщиха от местната управа.