Учителите пенсионери, спазвайки всички карантинни изисквания, се събраха пред Музея на образованието в Ихтиман, за да отбележат пет години от създаването му. Зина Фетфаджиева припомни основни моменти от работата на учителите пенсионери по изграждането на единствения по рода си в страната музей. Идеята идва от госпожа Тодинова и се прима с въодушевление от всички. Г-жа Янинска изгражда инициативен комитет с почетен председател Георги Илиев и подготвя работен план. Ежеседмично се провеждат оперативки и се следи за изпълнение на плана. Основна задача е да се запознае обществеността и тя да стане съпричастна към благородната идея. Провеждат се срещи със строителни работници за ремонт на покрива, за варосване на стените, с дърводелци за направа на стелажи, витрини, парапети на терасата, корнизи на прозорците. Всички те се отзовават безвъзмездно. След основното почистване на сградата започва подреждането на предоставените ни експонати. Всеки ден се носят какви ли не реликви от миналото. Направеното надхвърля очакванията.

На 24 май 2015 г. в черковния двор бе осветен музеят, а ключът е връчен на кмета Калоян Илиев. В знак на благодарност той награди 45 дарители с почетна грамота. Успоредно с това бяха направени красиви цветни алеи в черковния двор. От книгата за впечатления се чете възторгът на стотици посетители за направеното от учителите пенсионери. „Призоваваме съгражданите, ако са намерили експонати, свързани с образованието, да ги донесат в черквата. Дарения се приемат всекидневно. Започнатото дело трябва да продължи. Предварително благодарим за подкрепата”, каза Дана Янинска.