Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух „Топлофикация – Перник“ АД предостави на община Перник достъп до камерите си, съобщиха от общинска администрация. От своя страна кметът Станислав Владимиров поиска гражданите също да имат достъп до камерите. За целта на партера на сградата на общината е поставен монитор, на който перничани могат да следят денонощно какво се гори в пещите на „Топлофикация”.
Според Закона за чистотата на атмосферния въздух системата за видеонаблюдение и контрол трябва да осигурява проследяване в реално време на вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото.

В рамките на няколко седмици ще бъде осигурен и онлайн достъп до камерите.