Добра новина долетя от Природоматематическата гимназия в Перник.

Радостина Антова, ученичка от XII а клас на ПМГ “Христо Смирненски”, спечели национален конкурс за есе на английски език, организиран от Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”- гр. Благоевград.
Разработката, с която тя участва на конкурса, беше на тема “Monsters are real. Ghosts are too. They live inside us , and sometimes, they win” („Чудовищата са реални. Призраците също. Те живеят в нас и понякога те побеждават“)
Спечелвайки конкурса, Радостина получи сертификат, който да послужи за директен прием в следните специалности:

1. Английска филология
2. Английски език-превод и комуникации
3. Приложна лингвистика