Завършиединизключителноуспешентурнир- Пирин Къп 2021, койтопревърна Сандански въвфутболнастолицанаБългария.

Назаключителнияетапбяханаградениотборитенадевойкитедо 15 години,коитовъзродихаженскияфутбол. Общо пет момичешки отбора участваха в тазгодишното издание на турнира.

Всичкидеца и юношиситръгватзаредени с положителниемоции, незабравимиспомени и новиприятелства, заявиха от общината в Сандански.