Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 23 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Благоевград

Община Банско

На 22.08.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Банско:   02676.21.48.3  , Местност Кошерината  1

На 19.08.2019 Г. /08:30 – 14:30 Ч./ –  Банско:   Бъндерица  1, Васил Кънчов  4 1,8 1,2 А,4,8,2, Кир Благо Тодев  12, Лазар Герман  6,Б,6 1,6 Апартамент,10,4,2,8,Пералня,4,1,6 Общ Електромер, Местност Забиница  Склад, Плиска  10 1,26,30,24,27,35,10,21,39,33,29,12,34,32,38,22,25,41,17,28,6,23,36,31,12 А, Уста Тодор  11,17,3,5,Магазин Моторок,13,1,31,15,9,7, Цар Симеон  19-21 Б,1,19-21 1,11,19-21 А,19 Б,13 А,19-21,13 Б,Тп Бензиностанция, Явор  2,4

На 20.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   3-Ти Март  11,3,2,3,8,6,9,1,5,10,4,Сладкарница Гроше, Баба Тонка  4,6,2,3,1,14,5, България  65,64,66,68,71,73,75,62,70,77,67,63,69, Виктор Юго  13, Ген. Стилян Ковачев  27, Георги Ковачев  27,25,38,34, Драма  30, Захари Стоянов  6,19,12,8,27,1,13,3,17,15,11,7,16,5,9, Иван Михайлов  14,1,20,24,26,13,22,11,7,5,9,15,3,16,18, Княз Борис I  14,28,19,28а,40,23,37,32,22,30,27,26,24,15,29,31,33,38,20,36,13,35,34,18,16,25, Неофит Рилски  32,42,31,29, Неуточнен Адрес  Магазин, Пирот  1,2,7,4,5,6,10,7,3,8, Родопи  6,4,5,10,2,1,3,12, Солун  17,2,4,10,5,1,3,12,14,6,7,19,8, Стефан Стамболов  19,20,13,6,Магазин Гроше,26,8,5,14,24,11,23,7,21,17,9,15,22,10,28,18,12, Тодор Каблешков  19,22,14,12,15,32,16,21,17, Черно Море  11, Юлен  7,1,13,12,8,6,9,13,11,5,10,3,2,15,   Тп Сст

На 21.08.2019 Г. /11:30 – 15:30 Ч./ –  Банско:   24-Ти Май  4,8,7,3,5,2, Глазне  67,75,12 А,12 В,12,63,77,51 1,12 Б,3,69,12 А,42,45,Апартамент, Гоце Делчев  45,4,39,41,41,37,28,29,27,22,25,33,32,47,26,31,30,43,34,24, Еделвайс  1,11,8,10,9,6,6,5,7,2, Пирин  90,69,78,73,62,86,75,80,90,82,71,70,65,75,90,88, Терзи Никола  2,4,6,3, Топов Мост  , Христо Матов  7,8,3,1,6, Христо Чернопеев  4,7,9,8,1,11,2,3,6,10,   1

На 22.08.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Банско:   Местност Шипоцко  1,Апартаментен Комплекс,4

На 23.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Банско:   България  7,Хлебозавод,Цех, Кирил И Методи  13, Местност Рупчовец  , Отец Паисий  7, Стефан Стамболов  66, Тодор Александров  2

На 23.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49  , Iv,Кв 29  , Iv-57020 Iii-57020  , Ivi-348,Кв.29  , Ix-057021  , Xl,Кв.41  , Ангел Даракчиев  39,32,30,46,34,28,3,42,27,40,48,10,99,24,36,24,99,91,1,2,7,4,3,5,1,16,15,12,18,13,14,17,8,11,21,10, Баненска Буна  30,48,45,55,46,64,40,3,34,57,99,38,54,53,47,36,59,43,45,29,39,41,28,99,47,31,3,30,2,3,14,19,16,22,27,31,20,29,10,15,25,5,37,7,24,17,33,9,11,1,12,35,7,30,1, Втора  31,4,2,12,8,52,14,29,32,6,30,5,31,27,28,20,35,1,48,18,7,26,4,15,24,17,9,13,36,46,21,10,44, Двадесет И Втора  16,7,18,10,2,4,14,20,1, Двадесет И Девета  23,1,2,5,7,29,1 А,12,4,10,29,12,8,6,9, Двадесет И Осма  4,2,6, Двадесет И Пета  25,25,30,35,34,11,1,30,36,5,15,28,38,2,11,34,19,9,12,14,3,6,7,22,26,24,13,16,10,99,20,8,18,26, Двадесет И Първа  8,3,1,9,30,5,20,13,16,4,19,23,22,8,17,28,14,11,7,12,6,15,2, Двадесет И Седма  18,19,32,56,29,50,22,31,58,26,45,38,10,49,42,11,30,16,47,3,46,36,43,24,20,99,21,8,51,4,15,23,35,9,14,25,27,2,54,1,32,58, Двадесет И Трета  23,13,5,3,15,17,11,1, Двадесет И Четвърта  1,16,2,3,5,4,10,2,1 Хотел Римска Баня, Двадесет И Шеста  12,11,23,7,13,6,4,14,1,8,16,17,5,25,18,2,26,99,19,20,45,43,31,24,33,39,20,37,41,19,37,8, Двадесета  21,5,2,1, Дванадесета  23,6,13,17,19,3,15,21,11,7,1,9, Девета  31,9,25,39,43,27,37,21,35,23,9,45,2,7,13,11,1,3,6,14,19,17, Деветнадесета  7,1,10,14,19,12,13,11,17,16,8,30,28,24,32,18,7,20,23,15,9,29,1,1,7,32,19, Десета  37,23,18,34,38,32,2,24,28,10,15,40,14,30,22,4,8,17,20, Единадесета  32,30,28,22,20,11,20,32,5,7,18,13,21,11,8,9,16,6,4,10,3,17,1,25, Извън Регулацията  99 Склад,3,1,99,99,1,100.,99,99, Имот С Пл.№813  , Конешица  1, Местност Бански Път  Жилищна Сграда,Временно Захранване,Работилница, Местност Камено  Къща-М.&Quot;Камено&Quot;, Местност Конещица  Пи  000597, Местност Конищица  , Местност Почивачката  , Неизвестна  , Неофит Рилски  43,48,29,58,69,47,66,56,49,46,37,39,52,45,44,31,50,35,64,99,46,11,43,1,10,8,24,4,18,32,34,19,28,17,1,26,15,25,7,27,13,14,11,36,16,3,2,40,23,9, Неуточнен Адрес  Поща,Хотел Аспа Вила,Разсадник Длс Разлог, Осемнадесета  5,16,2,6,8,1,27,18, Осма  20,16,23,26,27,10,24,18,31,28,30,99,19,1,9,9,4,8,2,1,6,13,12,15,21,29,11,5,7,14, Пета  10,24,14,32,26,30,16,6,12,2,20,5,54,34,48,46,32,38,52,58,42,50, Петнадесета  3,4,2, Пи №02693.501.1044  , Първа  1,18,2,6,20,21,13,1,31,16а,12,27,8,11,15,22,10,16, Седемнадесета  3,1, Трета  17,22,11,26,20,16,21,23,14,13,19,18,9,6,10,12,7,1,8,2,3,27,5,4, Тридесет И Втора  5,3,11,1, Тридесет И Пета  31,3,7,1,9, Тридесет И Първа  31,3,7,4,9,19,25,23,11,10,8,17,6,12,20,14,1, Тридесет И Трета  33,1,5,3,8,4,2,6, Тридесет И Четвърта  6,4,2, Тридесет И Шеста  2,1, Тридесета  10,18,8,10,2,6,12, Тринадесета  31.,18,29,37,16,14,12,27,33,10,7,9,16,2,13,9,5,1,11,23,10,22,21,13,25,17,9, Упи  I-056017, М. Бански Път  , Упи Xix-610 Кв 44  , Упи Xix-985,986,987, Кв.22  , Х-276 Кв.25  , Четвърта  3,19,17,15,13,21,9,4,11,2,39, Четиридесет И Втора  18,9,3,5,7,17,21,15,11,13,19, Четиридесет И Осма  5,1,20,3,7,8,6, Четиридесет И Пета  12,8,6,7,10, Четиридесет И Първа  1,13,6,4,23,8,5,15,7,99,9,11,21, Четиридесет И Седма  9,7,10,18,5,2,22,6, Четиридесет И Трета  4,40,13,1,11,17,6,3,8,15,2,12,14,7, Четиридесет И Четвърта  4,10,6,9,8,5,1,12,99,2, Четиридесет И Шеста  8,4,2, Четиринадесета  2,1, Шафле Дере  15,99,8,99,5,11,6,4,15,13,9,10,30,3,1, Шеста  46,6 1,43,23,41,44,31,21,17,20,22,45,29,18,39,37,16,24,33,25,32,27,12,30,35,13,6,4,2,1,15,33,8,9,5, Шестнадесета  39,21,23,8,31,29,44,18,14,1,17,25,3,19,17,4,6,1,3,13,9,15,7,8,   Цех,Работилница,0,Ктп Банинска Буна,Мандра,Помпа,Тп Банята,От Тп Детска Градина

На 23.08.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  39,32,30,46,34,28,3,42,27,40,48,10,99,24,36, Баненска Буна  30, Двадесет И Девета  23, Двадесет И Пета  26, Двадесет И Седма  18, Двадесет И Шеста  12,11,23,7,13,6,4,14,1,8,16,17,5,25,18,2,26,99,19, Двадесета  21, Девета  7,13,11,1,3,6,14,19,17, Деветнадесета  19, Десета  2,24,28,10,15,40,14,30,22,4,8,17,20, Единадесета  20,32,5,7,18,13,21,11,8,9,16,6,4,10,3,17,1,25, Извън Регулацията  99 Склад, Местност Бански Път  Работилница, Неофит Рилски  10,8,24,4,18,32,34,19,28,17,1,26,15,25,7,27,13,14,11,36,16,3,2,40,23,9, Осма  9,4,8,2,1,6,13,12,15,21,29,11,5,7,14, Тридесет И Пета  31, Тридесет И Първа  31,3, Тринадесета  31.,18,29,37,16,14,12,27,33, Упи Xix-985,986,987, Кв.22  , Х-276 Кв.25  ,   Цех,Работилница

Община Благоевград

На 19.08.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград:   Ванчо Богданов  27,23, Струма  1, Упи Iii-63, Кв.5  ,   2,Жилище

На 19.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Кв.Баларбаши  , 04279.603.192  , 04279.603.195  , 04279.603.410  , 04279.610.73  , 04279.610.73  , 04279.613.190  , 04279.618.10  , 04279.618.10  , 7-Ма Рилска Дивизия  2,4, 7-Ма Рилска Дивизия  3,1, Xx-1017, 04279.604.403.1  , Алеко Константинов  4,8,2,1,10,6,8, Алеко Константинов  22,14,3,11,18,20,2,13,14,17,16,15, Алеко Константинов  12,5,7,9, Александър Малинов  , Александър Малинов  , Александър Стамболийски  29, Александър Стамболийски  1а,1,1, Александър Стамболийски  39, Алея На Здравето  , Ангел Кънчев  2, Андрей Ляпчев  1, Андрей Ляпчев  9,7,20,14,22,3,11,24,16,20а,13,10,12,4,5,1,26,8,6,15, Антим I  7,13,1, Антим I  25, Антим I  23,15,17,21, Антон Чехов  20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Антон Чехов  5, Антон Чехов  1, Антон Чехов  1,20,1, Аргир Манасиев  8,5,2,14,1,4,7,6,6, Аргир Манасиев  44,48,26,22,30,52,50,60,36,32,24,34,28,46,38,50,42,40, Аргир Манасиев  15,9,11,13, Асен Христов  22,1,28,12,13,24,4,19,20,17,23,21,18,21,1,14,5,6,23,8,15,11,25,2,16,10,3,9,7,26, Баларбаши  4,60, Бодрост  8, Бодрост  5,2,9,7,1,3,2,8,Жилище,Стоматологичен Кабинет,10,4,6,1,11,13,12, Бодрост  8, Борис Сарафов  4,2а,2, Борис Сарафов  5,3,19,7,12,25,11,10,9,35,13,23,20,29,33,21,15,17,16,7,18,22,8,27,24,31,26,14,6, Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Братя Миладинови  , Братя Миладинови  21, Братя Миладинови  28,22,30,24,20,18,26,21,16, Братя Миладинови  Дом, Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис,8,4,12,16,14,8а,19,6,10, Брегалница  1,3,3,2, Брод  6, Броди  10, Броди  Гараж,22,12,2,18 В,20,С/У Бл.14,Гараж,4,Работилница,16,14,18,10,14,12,16,18,8,18, Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  , Васил Априлов  24,25, Васил Априлов  2,8,15,10,2,3,12,17,11,13,1,9,6,4,5,14,7, Васил Априлов  44,32,28,43,26,38,37,35,33,30,27,42,36,34,39,29,45,32,41,40, Васил Априлов  , Васил Априлов  1, Васил Априлов  6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Левски  14, Васил Левски  4,13,10, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32,53, Васил Левски  45, Васил Левски  2, Васил Левски  29,37,49,39, Васил Левски  30,22,23,29,35,21,45,31,28,27,14,10,33, Васил Левски  25, Васил Левски  18,32,16,20,26, Владо Черноземски  9,24,7,11,5,24а,22,20,18, Генерал Тодоров  3, Генерал Тодоров  17,6,2,4,13,11,12,19,10,15, Генерал Тодоров  7,9, Георги Бенковски  1,6,8,7,9,4,3,8,5, Георги Бенковски  2, Георги Измирлиев  1, Георги С.Раковски  5,17,19,20,21,9,15,13,18,3,7,16,14,12,1,14 Жилищно Студио,16а,11, Георги С.Раковски  4,8,10,14,6, Гоце Делчев  2, Григор Пърличев  7,5, Григор Пърличев  13,20,32,24,26,36,18,32,17,11,30,16,34,34,22,9,38, Григор Пърличев  2,6,8,3,1,4,12,5,5а, Гьорче Петров  16,12,10,18,14, Д-Р Борис Проевски  7, Д-Р Владимир Бъчваров  7,2,3,4,1,8,5,10,6, Даме Груев  34,36, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27,29, Даме Груев  Гараж,Магазин,36,36,34,34, Даме Груев  42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дамяница  6,8, Данаил Крапчев  14,10,4, Данаил Крапчев  16,28,3,5,14,12, Димитър Димов  18,13, Димитър Димов  12,6,31,9,11,14,10,8,5,16,7, Димитър Йосифов  2, Димитър Йосифов  17,20,15,6,7,12,4,9,2,8,18,11,12,14,5,3,2а,10,16, Дойран  7, Драма  , Дружба  1,8,10,4,6, Дружба  1,1,10, Дъбравска  1, Дъбравска  23, Еленово  169, Еленово  146,158,144,146,157,143,159,14,156,145, Еленово  143,141,140,142,158,139,144, Еленово  95,94,86,85,84, Запад  37, Запад  26,33,31,26,32,34,29,28,25,26,До Бл.29,24,30,27,35,23,23,28,31, Захари Стоянов  12,4,2,2а,10,8, Захари Стоянов  5,7,3,9,11, Здраве  16, Иван Вазов  7,1,5,3, Иван Михайлов  , Иван Михайлов  8, Иван Михайлов  3,2, Иларион Макариополски  8,2,1,3,13,4,11,10,6,9,7, Иларион Макариополски  5, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  27,21,21,23,25,21 Б,21,29, Илинден  1,2а, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  20,18,22, Илинден  28,24,26, Илинден  2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден  3,5а,5,8,5 2,5 1,4,3а,10, Илинден  6,Магазин,12,13, Илинден  14,13, Илинден  Тото Пункт,16,16, Ильо Войвода  13,11, Ильо Войвода  12,14,10, Ильо Войвода  14,15,1,6, Ичко Бойчев  16а,2, К. И Никола Хайдукови  6б,5,6,1,16,14,4,2,20,8а,10,8,18,3,7,12,

На 19.08.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Грамада  Жилище, Местност Герено  , Местност Чикуто  , Местност Чукито  А,1, Осогово  14

На 19.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 20.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  29, Александър Стамболийски  35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Андрей Ляпчев  1, Антон Чехов  5, Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  , Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Васил Левски  4,13,10, Генерал Тодоров  3, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дойран  15, Дружба  1,1,10, Еленово  169, Запад  , Илинден  Тото Пункт,16,16, Кончето  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Менча Кърничева  32,28, Местност Международно Шосе  Магазин, Местност Чакалица  Офис, Никола Вапцаров  , Орцето  3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара  Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Плиска  6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов  7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  18,23,23,20, Св.Св. Кирил И Методий  21,16,20,18,15,19,17,21,14, Стефан Стамболов  13, Упи Xx616.112, Кв.204  , Хилендар  2, Цар Симеон  11,13, Чакалица  2а,2,4,2,6

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   001451  , 04217.920.1.70  , 04217.929.10.29  , 04279.927.30  , 319001  , 410002  , Андъко  , Бодрост  , Брезово  , Вилна Зона Картала  , Гръчките Ливади  , Зона Картала  , Картала  , Конярнико  , Мах. Калуцка  , Мах. Центъра Мотела  , Махала Брезово  Жилище,Къща, Махала Брезовска  , Махала Милово Тп Милово  , Махала Петковци  , Месност Демирево  Жилище,Къща, Местност Бодрост  , Местност Горно Демирево  , Местност Добро Поле  , Местност Картала  , Местност Ковачница  , Местност Конярнико  , Местност Септемврийче  , Местност Тепавиците  , Местност Широканска  Стопанска Сграда, Осойната  , Пи №001451  , Септемврийче  , Скалата  ,   Къща,Помпа За Напояване,Къща,1,М. Влаовци,Жилище,Вила,Бреньово,Вила,Жилище,   Комплекс,Вила,12

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов  1,1, Антон Чехов  1,1,1, Бодрост  1, Васил Левски  62, Даме Груев  40, Местност Бодрост  Жилище,Тп,Жилище,Комплекс,Станция,Бар,База,Вила,Станция,Екоцентър, Еколенд И Заобикаля,Вилна Сграда,Вила Близнак,Жилище, Местност Добро Поле  Жилище,Гор.С-Во,Жилище,Бунгало №10,Жилище, Местност Здравец  Жилище,Вила, Местност Карталско Дере  Жилище,Жилище, Местност Мингингова Поляна  Вила,Жилище,Жилище, Местност Септемврийче  Жилище,Вилна Сграда,Вила,Жилище, Пи №04279.618.95  , Славово  Фирма,   Работилница

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Горно Хърсово:   Горни Валог  , Махала Буровци  Къща, Махала Горни Двояци  Къща,Къща, Махала Долни Двояци  Къща, Махала Михтарци  Къща, Махала Мъртвако  Къща, Махала Новоселци  Къща, Махала Панчовци  Къща,Жилище,Помпа За Напояване, Махала Пържово  Къща, Махала Стойковци  Къща, Махала Тачовци  Къща, Махала Шоповци  Къща, Местност Валого  , Местност Гьоловете  , Присоето  , Ровината  , Шопови Ниви  ,   2,1

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533  , Адиница  , Бобови Ниви  , Долна Дъбрава  , Землището На С.Дъбрава  , Зимниците  , Имот 000143  , Кромидището  , Мах. Ваканинци  , Мах.Щърбевци  , Махала Веляци, Извън Регулация  , Местност Атанасова Падина  , Местност Бобови Ниви  , Местност Градището  , Местност Клено  , Местност Мучова Чука  Осв.На Мини Фут.Игрище, Местност Ръженици  Вила, Местност Ръжениците  , Местност Топузица  , Местност Черешата  , Местност Щърбев Рид  , Митовци  , Ръжениците  , Стамовица  , Чадарето  , Юрто  , Яновски Рид  ,   Стоп.Постр.До 35 Кв.М.,Жилище

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Рилци:   063005  , Местност Арсовото  , Телкиево Дере

На 19.08.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Работилница

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  9,15,19,11,22,8,Офис,23,14,27,24,5,13,30,16,12,21,7,6,8а,32,3б,25,4,10,17,6а,2,3,18, Баба Тонка  4, Васил Коритаров  2,1, Димитър Талев  Магазин, Никола Вапцаров  6,25, Хилендар  1,1б,2,4, Цар Иван Асен  7,1,2а,6,2,8,5,4, Цар Иван Шишман  2,1,3,9,7,11,5

На 19.08.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Местност Джампалица  , Местност Чимево Дере

На 19.08.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч.; 09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Рилци:   Ix-460  , 000399  , 031004  Месността &Quot;Чешмата&Quot;, Xv-273  , Амитица  , Васил Левски  35,48,58, Грънчарски Андък  , Диновица  , Илинден  58,55,51,43,66,54,60,3, Имот 023001  , Местност Амитица  , Местност Бегов Андък  , Местност Габеро  , Местност Диновица  , Местност Крушите  , Местност Над Канала  , Местност Цонева Межда  , Пи 018013  , Рафетица  , Рила  10,4, Св.Иван Рилски  50,65,45,31,41,1, Стремата  , Трети Март  5,15,2, Упи Ii-370, Кв.28  , Упи Ix-144, Кв. 17  , Упи V-38, Кв.8  , Упи V-468, Кв.25  , Упи Viii-127, Кв.12  , Упи Viii-272, Кв.23  , Упи Xiv-484, Кв.22  , Упи Х-463, Кв.6  , Упи Хiii-261, Кв.11  , Упи-I-468 Кв.25  , Упи-Iv-451,Кв.27  , Упи-Іv-468,Кв.25  , Упи-Ііі-63  , Хiх-33, Кв.7  7, Хі-482, Нв.22  , Хан Аспарух  1,3, Цар Борис I  50, Цар Иван Асен  8,   2,Помпа,Едноетажна Селскостопанска Сгр,Жилище,Жилище,,,Жилищна Сграда,1,Жилищна Сграда-Вр.Стр.,Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,Жил.Сграда- Вр.Стр.,Помпа,3,Жилище

На 19.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  , Антон Чехов  1, Бистрица  Жилище, Броди  2,36,32, Васил Левски  42,65, Владо Черноземски  3, Даме Груев  36, Еленово  Жилище,173, Зеленка  5, Илинден  23,14, Липа  2, Любен Каравелов  6, Местност Авганцов Чифлик Ш.72  , Местност Горски Разсадник  , Местност Пенков Чифлик  Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,Помпа,Пом.С-Во,Помпа За Напояване, Местност Под Черквата  Помпа За Напояване, Местност Река Бистрица  , Местност Река Струма  Помощно Ст-Во, Местност Реката  , Николай Петрини  42, Огражден  Жилище, Панайот Хитов  14, Пенков Чифлик  Ш.39, Пенков Чифлик-Ш.39  , Пирин  Жилище, Покровнишко Шосе  14,Производствена База-Бетонов Въ, Полковник Дрангов  100, Река Бистрица  , Струма  17,Жилище,15,9, Струмско Център  21,2,Гараж,   Склад

На 19.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Покровник:   Покровнишко Шосе  1,14

На 20.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   14-Ти Полк  41,35,14,37,3,39, Xii-7208  , Александър Стамболийски  1а,1,1, Александър Стамболийски  39, Андрей Ляпчев  9,7,20,14,22,3,11,24,16,20а,13,10,12,4,5,1,26,8,6,15, Асен Чаушки  8,2,6,4,1,3, Балкан  3,7,1,20,22,6,26,8,9,16,4,1,4,6а,24,14,5,13,2, Брегалница  1,3,3,2, Велико Търново  , Генерал Тодоров  7,9, Детелина  12,6,24,16,13,3,3,10,12,9,4,8,7,22,15,14,2,19,18,1,4,11, Егея  12,7,10,9,5,14,9, Еленово  155,Врем.С-Во,148,152,153,156, Еленово  155,147,153,Врем.С-Во,154, Еленово  143,141,140,142,158,139,144, Еленово  146,158,144,146,157,143,159,14,156,145, Илинден  28,24,26, Илинден  20,18,22, Ичко Бойчев  16а,2, Калиманци  4,8,2, Клокотница  6,4,1,4 Врем.С-Во, Клокотница  5, Комплекс Вароша  Зала,Къща Живопис,Жилище,Ателие,Къща Пластика,Къща Ботика,Ресторант,Къща Клуб,Жилища,Лек.Кабинет, Коста Босилков  16,16, Коста Босилков  6,9а,11,4,1,2,8,3,5,5а,7,3,9,5а, Кукуш  4,1,3,1,7,2,5, Македония  1, Марулевска  4, Марулевска  4,3,6,1, Мите Марков  1,1,5,4,3,2,6, Младост  22,9,4,4,1,14,5,3,7,7,6,10,2,16,11,19,12, Никола Вапцаров  2,13,4, Никола Вапцаров  14,31,27,29,10,18,16,45,35,16,37,12,33,41, Орфей  3, Панайот Хитов  4,3,2,5,2,1, Пейо К.Яворов  39,45,43, Пейо К.Яворов  90,94,82,90а, Пейо К.Яворов  49, Полковник Дрангов  80,78,68,72,56,67,76,44,48,70,62,64,53,58,60,52,46,61,66,50,71,76,74,73,54,57,63,55,59,77, Прилеп  2,2-А,2, Прилеп  7,13,2,6,17,5,9,4,15,11,1,21,3, Рила  1, Сандо И Петър Китанови  3,1,8,2, Св.Св. Кирил И Методий  10,12,14, Сергей Румянцев  2, Скаптопара  31,35,43,33,45,41,20,31б,37,26,39,29, Скаптопара  23,24,25,1,27, Стефан Стамболов  13, Стоимен Календерски  9,7, Струмско Център  12а, Тракия  1, Търново  34,39,12,35,9,7,6,37,27,41,17,21,4, Хаджи Димитър  5,3,4, Цар Иван Асен  3,3,2, Цар Симеон  12,10а,15,17, Чудомир Кантарджиев  3,5,3а

На 20.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Местност Кури Дере  Къща, Местност Срещу Кравефермата

На 20.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ –  Благоевград:   Еленово  49,38,54,1,47,62,48,46,С/У Бл.47,57,47/48,53,51,52,49,58,Срещу Бл.25,56,46,47,55,Гараж,49, Пейо К.Яворов  88

На 20.08.2019 Г. /10:30 – 12:00 Ч./ –  Благоевград:   Баларбаши  , Местност Баларбаши

На 21.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Атон  9,4,6, Атон  6,6д, Бачо Киро  7,7, Бачо Киро  10, Еленово  213,208, Еленово  167,176,166,176,2,167,168,165, Еленово  146,158,144,146,157,143,159,14,156,145, Еленово  172,171,113,179,180,114,173, Еленово  С/У Бл.113,110,Басейн,107,108,109,112,106,178,2,111,Търговски Комплекс &Quot;Тонак&Quot;,М/У Бл.114 И Бл.115,111 Срущу Бл.111,169,Гараж, Еленово  177,109,16,209,178,169,С/У Бл.107,170,107,108,Магазин,Бар, Еленово  166,175,176а,165,164,Паркинг, Еленово  155,147,153,Врем.С-Во,154, Еленово  217,28,216,217,209,209, Еленово  210,211,211,210а,209,210,205,209,24, Еленово-2 Упи Viii  , Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк На Гр. Благоевград  , Клокотница  5, Орион  1, Орион  4 1,3,2 2, Орфей  3, Орфей  3, Пейо К.Яворов  88 А,88,88 Д,88 В, Пейо К.Яворов  39,45,43, Пейо К.Яворов  90,94,82,90а, Покровнишко Шосе  42, Преслав  3, Преслав  3, Тракия  1, Чудомир Кантарджиев  3,5,3а

На 21.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград:   Упи-2-91,Кв.2

На 21.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Местност Срещу Кравефермата

На 21.08.2019 Г. /08:15 – 09:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.613.190  , 04279.613.413  , Антим I  3,1,23,15,17,21,7,13,1, Антон Чехов  1, Аргир Манасиев  15,9,11,13,8,5,2,14,1,4,7,6,6, Арсений Костенцев  1,3,7,1,11,4,3,14,9,6,10,7,7,2,3,12,7,8, Васил Априлов  1, Васил Коритаров  2,3,4,1,4, Васил Мечкуевски  12,6,7,15,8,22,9,21,13,11,14,4,5,17,3 Офис,10,19,2,3, Георги Измирлиев  1,15,15,17, Гоце Делчев  2, Гьорче Петров  3,1,9,7,5,2,2,11,4,6,13, Д-Р Христо Татарчев  19,21,4,7,13,8,27,2,6,25,1, Данаил Крапчев  14,10,4, Димитър Йосифов  2, Димитър Талев  3,5,3,4,1,3 Закусвалня,1,8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;,6,6,10,7,5,6,2,8,8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;,10, Ел-Тепе  6,6,5,3,1, Захари Стоянов  5,7,3,9,11,12,4,2,2а,10,8, Иван Вазов  7,1,5,3, Иларион Макариополски  5,8,2,1,3,13,4,11,10,6,9,7, К. И Никола Хайдукови  15,6б,5,6,1,16,14,4,2,20,8а,10,8,18,3,7,12, Костур  5,8,7,10,3,9,1,6,2,4, Лале  17, Македония  1,1,Баня,Кафе,Магазин,4,2,1, Мизия  5,6,9,2а,10,2,3,1,8,7а,10,4,7,2,12, Митрополит Борис  30,6, Никола Вапцаров  20,22,59,61,47,61,18,53,24,22,51,59,57,65,49,63, Отец Паисий  2, Панайот Хитов  29,28,36,30,8,27,23,16,22,46,12,38,40а,13,20,25,9,7,19,24,42,15,6,11,14,10,17,40,34,18,26,32,21,31, Парангалица  4,2,1, Пейо К.Яворов  2, Пере Тошев  5,5а,9,8,6, Петко Д.Петков  5,8,6,10,9,1,3,4а,3,4,1,5, Полковник Дрангов  19,27,35,14,33,21,19а,14,31,25,23,29, Порой  2,8,3,5,4,2, Прилеп  30,12,19,31,41,14,37,21,29,47,20,25,24,32,18,22,27,39,45,34,23,49,35,33,16,28,43,10,26, Райко Даскалов  9,7,11,9,3,6,4,8,2 Пицария,5,11а,6,12,1,3,2,13,12,8,10,4, Родопа  7,6,4,2,5,3,1,8, Сава Михайлов  1,9,2,5,3,4,10,8,7,11,6,14,18,5, Сандо И Петър Китанови  8,1,7,5,3,4,9,9, Св. Иван Рилски  26,24,22,18,20,28,14,16,12,6,11,19,3,9,2,10,4,8,13,7,15,5,17, Света Гора  1,2,2а, Сергей Румянцев  2, Славянска  8, Стефан Стамболов  13,13, Тодор Александров  1,10,3 Кафе 2,3,4,100,3,14,3,5,17,41,5,18,12,16,26,Хим.Чистене,21,24,23,Тотопункт,22,2,39, Трайчо Китанчев  1, Тракия  4,3,2,6,1,4,1,2,2,3, Трети Март  5, Упи Іх-2668, Кв.105, Пи №04279.613.435  , Хан Крум  8,3,6,2,5,7,10,1,4, Христо Ботев  2,2,4,10,8,6, Христо Силянов  6,4,5,1,7,3,2,8,10, Христо Смирненски  3а,Имот 04279.613.54,5,7,2,4,1,3, Христо Чернопеев  2,6,9,23,27,17,12,3,13,21,10,7,5,29,31,4,15,Училище,1,19,16,8,14,11,25, Цар Иван Шишман  2,6,2,12, Чакалица  6,6,6, Шипка  16,2,13,21,1,10,7,11,6,22,19,15,12,3,4,5,17,14,20,12,18,9,8, Янко Забунов  3,1,5,   Лавка,Хотел

На 21.08.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Аргир Манасиев  15,9,11,13, Гоце Делчев  2, Данаил Крапчев  14,10,4, Димитър Йосифов  2, Захари Стоянов  5,7,3,9,11, Иларион Макариополски  5, К. И Никола Хайдукови  15, Костур  5,8,7,10,3,9,1,6,2,4, Сава Михайлов  1,9,2,5,3,4,10,8,7,11,6, Св. Иван Рилски  26,24,22,18,20,28,14,16, Сергей Румянцев  2, Славянска  8, Стефан Стамболов  13, Христо Силянов  6,4,5,1,7,3,2, Христо Чернопеев  2,6,9,23,27,17,12,3,13,21,10,7,5,29,31,4,15,Училище,1,19,16,8,14,11,25

На 21.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Александър Стамболийски  29, Андрей Ляпчев  1, Антон Чехов  5, Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  , Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Васил Левски  4,13,10, Генерал Тодоров  3, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дойран  15, Дружба  1,1,10, Еленово  169, Запад  , Илинден  Тото Пункт,16,16, Кончето  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Менча Кърничева  32,28, Местност Международно Шосе  Магазин, Местност Чакалица  Офис, Никола Вапцаров  , Орцето  3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара  Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Плиска  6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов  7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  18,23,23,20, Св.Св. Кирил И Методий  21,16,20,18,15,19,17,21,14, Стефан Стамболов  13, Упи Xx616.112, Кв.204  , Хилендар  2, Цар Симеон  11,13, Чакалица  2а,2,4,2,6

На 22.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.610.73  , 04279.618.10  , Александър Малинов  , Антон Чехов  5, Антон Чехов  1, Антон Чехов  20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Арсений Костенцев  14,3,3,6,4,9,8,11,2,10,12,7,7, Бодрост  5,2,9,7,1,3,2,8,Жилище,Стоматологичен Кабинет,10,4,6,1,11,13,12, Бодрост  8, Босилек  2,8,3,6,4,5,7, Бреза  5,12,2,1,6,26,4,3, Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32,53, Васил Левски  18,32,16,20,26, Георги Измирлиев  17,15,15, Гьорче Петров  3,2,6,5,11,13,1,2,9,4,7, Д-Р Борис Проевски  7, Делвинска  14,7а,7, Димитър Талев  8 Закусвалня &Quot;Здраве&Quot;, Дружба  1,1,10, Еленово  208,207,207,25, Еленово  214,215,214,216,27,215,213,213,215,215, Еленово  210,211,211,210а,209,210,205,209,24, Еленово  169, Иглика  14,15,6,9,8,16,12,17,9,13,4,11,10,19,21, Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк На Гр. Благоевград  , Илинден  27,21,21,23,25,21 Б,21,29, Илинден  6,Магазин,12,13, Илинден  31 5,30,31,33, Илинден  17,19, Македония  1, Марица  Работилница,27,22 Бар В Градинката,25,25,22 Магазин,29,23а,23,Услуги, Марица  20,37,18,39,33,35,31, Менча Кърничева  56,58,58, Местност Международно Шосе  Магазин, Митрополит Борис  6, Младост  2,6, Околчица  43, Отец Паисий  2, Петко Д.Петков  , Петър Зографски  13, Полковник Дрангов  59, Предел  20,21,19,Жилище,15,61,6,56,60,62,64,63,54,23,53,48,17,12,19,16,82,16,59,44, Предела  6, Промишлена Зона  , Родопа  2,1,7,6,5,3,8,4, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св. Димитър Солунски  9, Св. Димитър Солунски  30, Св.Св. Кирил И Методий  24,18,22, Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара,24,28,30,26,28, Св.Св. Кирил И Методий  27,25,30,25,24г, Синчец  1, Скаптопара  47, Скаптопара  26,26.,49, Славово  2,1,6,4,3, Спартак  2,7,8,10а,10,1,3,6,9,4,5,2., Стефан Стамболов  13, Стоимен Календерски  10,16,2,8,3а,9,4,12,13а,20,15,14,18,11а,13,5,11,5а,3,6, Страцин  11,10,18,9, Тодор Александров  55,53,71,92а,75,57,51,81,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Трети Март  5, Търново  11, Упи Iv-537, Кв.124  , Упи Xx616.112, Кв.204  , Упи Іі-427, Кв.30а  , Христо Ботев  4,10,2,6,8, Христо Смирненски  Имот 04279.613.54,5,3а,2,3,1,4,7, Хърсовска  4,6,3,1,2, Цар Симеон  25,21,23, Чакалица  6,   Офис,Администрация

На 22.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград:   Местност Стоянов Чукар

На 22.08.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Арсений Костенцев  11,4,3,14,9,6,10,7,7,2,3,12,7,8, Георги Измирлиев  15,15,17, Гьорче Петров  3,1,9,7,5,2,2,11,4,6,13, Димитър Талев  8 Закусвалня Здраве,Македония  1, Митрополит Борис  6, Отец Паисий  2, Петко Д.Петков  , Родопа  7,6,4,2,5,3,1,8, Стефан Стамболов  13, Трети Март  5, Христо Ботев  2,4,10,8,6, Христо Смирненски  3а,Имот 04279.613.54,5,7,2,4,1,3, Чакалица  6

На 22.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски  29, Александър Стамболийски  35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Андрей Ляпчев  1, Антон Чехов  5, Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  , Васил Левски  53,38,51,38 Админинстр. Сгр.,32, Васил Левски  4,13,10, Генерал Тодоров  3, Даме Груев  9,32,32б,24,24,13,11,27, Дойран  15, Дружба  1,1,10, Еленово  169, Запад  , Илинден  Тото Пункт,16,16, Кончето  , Крушево  1,1в,1а,3,1, Менча Кърничева  32,28, Местност Международно Шосе  Магазин, Местност Чакалица  Офис, Никола Вапцаров  , Орцето  3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара  Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски  2,1,6,1,6б,3,4, Плиска  6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов  7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар  , Промишлена Зона  , Радовиш  1,12, Св. Димитър Солунски  Авточасти,79,32,36,1,30,Газостанция, Св.Св. Кирил И Методий  21,16,20,18,15,19,17,21,14, Св.Св. Кирил И Методий  18,23,23,20, Стефан Стамболов  13, Упи Xx616.112, Кв.204  , Хилендар  2, Цар Симеон  11,13, Чакалица  2а,2,4,2,6

На 22.08.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата  , 04279.139.54 Мест.Под Черквата  , 04279.140.65  , 04279.628.234  , 04279.628.416  , 04279.629.76  , Vii – 5799, Кв. 11  , Антон Чехов  1, Армутлука  , Баба Тонка  2,9,8,4,1,6,10,13,7,11,5,14,15,12, Броди  22,24,20,24,Гараж,22,12,2,18 В,20,С/У Бл.14,Гараж,4,Работилница,16,14,18,10,14,12,16,18,8,18,10,28а,Гараж,24,32,34,16,24,20,36,22,18,26,12,28,Жилище,30, Влахина Планина  2а,17,5,1,3,7,13,4,15,2,6,9,11, Възраждане  1,3,6,2,1,2, Възрожденска  8, Гемеджиите  2,13,8,24,15,26,23,9,17,27,18,21,16,10,11,7,12,19,1,25,20,14,6,9,4, Заря  8,7,5,14,9,20,3,1,10,6,16,4,Къща- Временно Ст-Во,2,Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во,12,18, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116  , Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167  , Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454  , Кресна  8,13,В Бившия Стопански Двор,7,2,4,12,8,2,32,3,11,30б,30,9,5,6, Любен Каравелов  14,16,6,19,21,13,5,10,11,3,Чжс- Вр. Стр.,1,8,9,18,19,17,15,12, Малешевска  5,7,3,1,4, Местност Армутлука  , Местност Опитно Поле  Помпа За Напояване, Местност Папльо  , Местност Пенков Чифлик  Помпа За Напояване,13001,Пом.С-Во,Жилище, Местност Песока-Оранжерии  , Местност Песоко  Помпа, Местност Под Черквата  , Местност Чуката  , Местност Шейница  Селскостопанска Постройка,Ш.24, Огражден  7,17,11,13,15,9,16,18,10,8,12, Освобождение  36,10,4,8,2,5,93,68,44,29,54,72,31,25,1,102,27,70,9,56,6,106,81,60,41,40,82,15,101,21,Жилище,46,52,30,7,50,45,64,23,74,52,39,108,85,84,76,25,42,15,48,66,35,54,100,37,9,32,52,98,58,62, Панайот Волов  16,8,5,2,9,5,17,20,19,18,13,12,4,24,7,8,2,18,9,26,20,3,16,11,1,12,12,22, Панорамен Път  32а, Пейо К.Яворов  16 Автокъща,2б, Пенков Чифлик  Ш.39, Пеньо Пенев  2,1,4,5,6,3, Пи №04279.628.459.1  , Пи№04279.628.394, Кв.12  , Питу Гули  4,3,7,5,1,11,9, Под Черквата  , Прогрес  13,8,9,1,19,17,2,10,10,6,6,18,5,14,16,12,3,14,4,12, Р-Н Стопански Двор  22,21,3, Радецки  1,4,5,3, Райко Жинзифов  10а,10,18,8,22,20,12,16,14,6,24,4,2,26, Сергей Румянцев  2, Солунските Атентатори  1,8,4,8,3,12,5,7,10,2, Старо Струмско  12,2,4, Стопански Двор  13, Струга  1,5,3, Струма  2,1,3,13,1,9,10,2,Жилище,7,5,16,Парно,Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,8,2,Павилион,9,15,21,23,11,17,19, Струмско Център  Гараж,Помпа За Напояване,Сграда,Кафе,Читалище,Жилище,Павилион,Жилище, Тодор Каблешков  8,3,4,6,1,7, Трифон Кунев  3,3, Ул. Кресна И Ул. Освобождение  , Упи Xii-4838, Кв.8  , Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На  , Христо Ботев  Фурна, Шейница-Ш.24  34, Яне Сандански  5,15,11,1,3,5,5,3,2д,2 2,2 2,1,19,7,3,2,   Магазин И Склад За Промишлени,Жилищна Сграда,Помпа За Напояване

На 22.08.2019 Г. /08:45 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Андрей Ляпчев  15, Битоля  , Броди  2,8,4,6,38,26,8,6,4,2, Кури Дере  , Местност Пенков Чифлик  Контролно Диагностичен Пунк-Вр,Контролно Диагностичен Пунк-Вр, Огражден  9,8,13, Освобождение  1,12,Офис,20,38,18,22,26,30,32,19,28,1а,14,36,24,34,10, Пейо К.Яворов  Хотел,Шивашки Цех-Временно Строителс,1,30,Шивалня, Пи №04279.699.6  , Питу Гули  9, Струга  Магазин   2,1,Магазин   2,1, Струмско Център  2,3,1,4,Срещу Рум До Тото-Пункт,Магазин,Павилион,Басейн,Офис,Училище,28,26,28б,25,27,30,12,10,13,12,11,7,9,11,9,Жилище,15,15,15,13,16,14,Гараж,6,10,С/У Бл.13,7,26,15,15,Гараж,Жилище,11,5,9,5,6,8,6,30,29, Трудолюбие  5,3,9,7,7, Упи-Xiv Иупи-Xxi Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На  , Цар Самуил  7,3,5, Чавдар  8,4,2,6, Юрий Гагарин  4,2,3,7,5,1,9,1, Яне Сандански  1,3,6,1,4,1,3,   М.Шейница Ш-24

На 23.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов  1, Бачо Киро  10, Бачо Киро  7,7, Бреза  5,12,2,1,6,26,4,3, Еленово  214,215,214,216,27,215,213,213,215,215, Еленово  Тото Пункт,Обект, Еленово  213,208, Еленово  217,28,216,217,209,209, Младост  2,6, Околчица  43, Предел  20,21,19,Жилище,15,61,6,56,60,62,64,63,54,23,53,48,17,12,19,16,82,16,59,44, Предела  6, Св. Димитър Солунски  79, Синчец  1, Славово  2,1,6,4,3, Тракия  1, Търново  11, Хърсовска  4,6,3,1,2

На 23.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   Местност Кури Дере

На 23.08.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Местност Бачиново  Ресторант&Quot;Сити Парк&Quot;,Механа,Кафе,Параклис, Стефан Стамболов  13

Община Гоце Делчев

На 20.08.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   Александър Стамболийски  7,8,2,3,10,19,12,5,11,6,17,13, Асен Джикаров  4,6,3,1,8, Вела Пеева  6, Димо Хаджидимов  20,9,7,16,5,8,10,2,19,6,4,3,12,11,15,14,1, Драма  25,6,18,13,12,1,11,8,3,7,14,5,22,20,15,4,19,9,2,21, Елин Пелин  73,Тп-3,71,48,10,1,7,5,70,32, Кавала  1,6,5,22,32,17,14,20,30,18,4,9,7,8,2,12,3,13,24,21,26,16, Ленища  , М. Ленища  , Неврокоп  5, Отец Паисий  21,52,14,17,27,12,23,19,25,18,15,9, Площада  Магазин,2а, Победа  1,2,4, Свилен Русев  8,2,1,3,9,7,4,10, Свобода  8,5,6, Славянка  10,3,8,7,1,13,9,6,17,5,4, Славянска  15, Тодор Паница  4,9,11,3,6,15,10,12,2,8, Чавдар Войвода  2,3,10,17,4,15,6,13,12,18,11,5,1,7,8,9, Юрий Гагарин  2,12,4,9,10,13,5,6,1

На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Брезница:   Антон Иванов  1, Антон Иванов  3,9,7,6,15,10,4,11,17, Балийца  5,3, Балийца  26,24, Барата  18,9,7,4,3,8,6,1, Барата  8, Бели Брег  1, Бело Море  3,16,4,8,9,7,4,12,5, Бърда  14, Васил Левски  26,27, Васил Левски  3,8,2, Васил Петлешков  7,5,4,9,10,3, Воденицата  5,1, Генерал Ковачев  7,1,5,2,4, Гео Милев  6, Гео Милев  6, Георги С.Раковски  10,12,5,3,4,6, Гоце Делчев  1, Иван Вазов  1, Исмаил Кальор  7,2,9,6, Каменица  6, Кв. 84  , Керанека  20,7,11,1,12,15,6,2,4,9, Крали Марко  4,6,3,7,2,5, Крали Марко  7,9, Кушията  4,8,2,7,5,1, Кушията  7, Лозята  7,11,21,48,4,18,2,14,12,6,3,17,5,10, Лозята  3, Македония  10, Македония  4, Неврокоп  50,7,46,19,48,30,5,33,12,4,25,32,28,11,14,26,16,17,34,1,2,9,24,8,10,15,29,37,18,13,35,27,39,36,6, Неврокоп  7, Неуточнен Адрес  Стопански Двор, Отец Паисий  10,4, Отец Паисий  8, Охрид  10,18,7,4,9,5,2, Падарката  14, Панайот Хитов  4, Пейо К.Яворов  2,17,11,6,21,7,31,12,19,23,5,4,24,18,1,14,16, Пейо К.Яворов  12, Пирин  14, Пирин  8,1, Промишлена  , Речище  17,2,32,1, Речище  35,29,25,17,32,24,27,10,20,31,11,40,26,13,9,22,Тп-2,23,33,5,15, Ридът  13, Ридът  27,25,22,21,23, Синища  9,15,13,2,Тп-1,11,1,7,17, Синища  11, Ситницата  3,5,1, Сливница  12,1,13,8,4,6,10,5,3, Софата  23,28,19,14,31,17,33,21,25, Спас Белухов-Пането  12, Спас Белухов-Пането  11, Стефан Караджа  4,5,13,1,2,3, Стопански Двор  , Суда  36,27,19,30,15,20,33,24,23,31,13,21,25,28,40,32,14,34,35, Татарка  14,2,23,1,15,9,19,13,10,7,6,43,42,5,11,3,8,4, Татарка  41,39,28,50,38,26,43,16,42,37,35,24,29,49,21,34,53,51,19,4,44,43,25,18,48,44,47,41,36, Теофик Хаджи  4,2,7,5,6, Туфча  28,2,6, Туфча  2, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58  , Ушите  , Хан Аспарух  12,21, Хан Аспарух  12,11,18,2,5,14,8,13,4,17,21,9,7,3,6,16, Хр.Смирненски  20,16, Христо Ботев  15, Христо Ботев  16,16,7,9,11, Цар Калоян  3,11,5,6,2, Чифлика  4,5,17,2,6

На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Лъжница:   Драва

На 21.08.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Витоша  2,5,4,17 Б,7,9,19,6,15,3,17,8,10,11,13,1, Гоце Делчев  , Григор Пърличев  18, Димитър Стоянов  10,8, Добруджа  9,18,5,11,12,8,20,3, Клокотница  3,6,10,4,5,7,8, Сан Стефано  19,16,13,21,Врем.С-Во,1,7,17,14,2,20,9,3,15,24,23,25,11,5,10,12, Стара Планина  5,7б,9,14,13,11,3,17,1,Бивша Казарма,7,19,15, Стефан Стамболов  14, Чаталджа  6,7,4,5,8,10,12,2

На 21.08.2019 Г. /11:15 – 14:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура  , Серес  2

На 21.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  , Григор Пърличев  24,14,22,7,2,18,12,16,8,4,10, Захари Стоянов  12,1,7,10,9,3, Митрополит Макарий  4,2, Райко Джинзифов  7,5,1,,,9,3, Сан Стефано  7,4,2,6,1, Стефан Стамболов  4а,11,8,7,6,3,12,9,2,1, Стоян Мълчанков  5, Чаталджа  14,15,20

На 22.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  , Местност Мочура  Сграда,Цех

На 22.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ –  Копривлен:   024015  , 585 Кв.3  , Бачо Киро  19,10,7,46,9,17,5,21,3,25,27,20,24, Васил Левски  11а,13,2,5,7,10,3,9,1,11,4,8, Драва  6,3,7,10,5,24,1,8, Драма  7,9,13,21,17,27,25,3-5,26,11,2,36, Илинден  8, Мрамора  21,17,19,40,22,25,43,29,27,33,32,35,15,34,23,24,42,31,37,3,13,9,2,14,5,8,10,7,6,18, Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор,Цех За Преработка На Мрамор,Поща,Стадиона, Освобождение  8,13,11,1,3,9,4,19,2,17,23,6,5,7, Петър Берон  7,6,9, Първи Май  10,16,14,9,7,1,5,12,8,2, Славянска  11,10,13,7,6,18,30-32,15,14,5,20,16,9,17,2,4,8,6,3,1,12, Тодор Паница  30,26,20,32,28, Хан Аспарух  15,11,17,9,10,13,8,4,6,19,1,7,2,9,4, Цар Калоян  9,7,5,3,4,1, Цар Симеон  1,15,7,13,17,10,5,11,2, Шипка  13,14,17,15,16,18,10,2,1,8,7,4,12,9,6, Яне Сандански  14,7,2,12,17,13,26,40,23,20,10,1,24,30,8,36,28,4,18,15,6,22,3,11,   Тп3,Тп5,Тото Пункт

На 22.08.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ –  Хаджидимово:   Viii  , І-319, Кв.81  , Акация  1, Ангел Кънчев  6, Баба Тонка  12, Бачо Киро  8,1,2,4,3, Васил Левски  11,16,13,24,3,5,6,10,4,2,1,12,6,9,1,4,26,8, Георги Бенковски  3,17,7,9,13,11,1,14,15,4,10,5, Гоце Делчев  30,26,28,19,21,13,20,15,18,22,17,16а,11,16, Димо Хаджидимов  40,46,20 А,9,39,40,46,49,64,66,62,30,49,46,60,34,56,45,70,32,48,54,20,44,10,47,68,38, Иван Вазов  2, Илинденци  48,24,37,36,5,1,19,31,20,18,28,12,88,16,8,14,22,10,38,29,32,26,17,23,2,3,39,50,4,41,44,43,48,46,42, Кирил И Методий  13,1,2,3, Климент Охридски  52,73,48,98,9,59,37,47,60,35,77,30,54,32,43,46,67,24,51,,,57,42,53,41,84,28,66,72,69,50,75,65,26,20,11,5,68,17,18,9,12,19,6,23,21,21,3,8,25,7,10,16,15,6,22, Македония  52,54,52,15,64,18,28,3,6,14,22,20,60,2,12,19,7,13,9,1,4,10,8,53,29,35,40,34,32,47,42,23,46,37,48,39,14,33,31,36,35,21,42,33,23,30, Места  18,21,32,16,28,17,10,7,33 Камера,1,14,24,15,22,25,13,35,12,27,36,45,34,37,31,26,23,35, Местност Свети Димитър  Пресевна, Местност Тумбата  8,3 Жилище,3,,,2,5,9,8, Младост  52,17,4,25,48,38,30,1,32,23,40,19,3,43,7,50,33,39,11,28,31,34,8,35,10,12,3,9,24,6,18,20,1,5,4,48,13,17,42,1,25,7,26,22,16,8, Неуточнен Адрес  Градски Стадион, Опълченска  7, Ореляк  9,7,10,2,16,8,8,2,6,11,18,3,12,4,18, Отец Паисий  8,11,10,12,5,4,7, Пейо Яворов  13,14,11,15, Св.Димитър  34-36,9,12,4,14,21, Свети Георги  8,1, Свети Димитър  82,26,11,5,6,8,7,1,21,10,2,16,24,17,19, Спартак  27,29,45,26,28,15,23,18,17,14,4,60,16,21а,70,19,3,12,1,6,30 А,22,9,20,13,11,7,47,53,21,13,43,16,45,30,47,49,34,2,32,51,38,41,36,24,37,57,35, Средни Ливади  , Стопански Двор  Сушилня,Времянка,Постройка,Кравеферма, Теменуга  1,3,5,2, Тодор Каблешков  2, Трети  14,83,Овчарник,44,71,21,39,121,49,69,36,70,7,41,114,56,92,33,40,49a,32,57,104,108,42,,,47,27,112,52,37,3,74,12,9,78,22,130,73,20,34,105,62,50,54,72,25,10,102,   Тп3,От Тп3,Тп8,Тр2,От Тп6,Канцеларии,Тп6,Тп7,Тп6,Филиал

На 22.08.2019 Г. /09:45 – 10:30 Ч./ –  Копривлен:   Александър Стаболийски  16,5,1,2,3,8,14,6,13,16,9,14,11,12, Атанас Тешовски  1,3,7,8,5,14,6,2,4,9,11,10, Васил Левски  17,19, Георги Бенковски  3,5,2,1, Гоце Делчев  14, Граничар  12,10,2,6,8,3,7,4,1, Драма  50,72,45,66,58,24,50,60,62,74,70,84,78,33,76,68,56,37,82,80,52,43,54,29, Завода  25, Здравец  1,5,2, Изгрев  3,1,2,11,5,8,7,12,10, Илинден  8,4,14,20,6,10, Кирил И Методи  9, Левадуде  , Левадуле  , Малка Еловица  , Младост  6,3,4,24,1, Парка  1,4,7,9, Петър Берон  20,22,9,38,32,6,24,30,17,4,16,11,1,8,34,28,2,18,12,7,5,30,28, Първи Май  5, Свети Димитър  7, Стопански Двор  Цех Вента,Склад,Цех За Мебели,Ранчо,Офис Сграда,Стария Цех Вента,Фуражомелка,Мандра,Заведение,Дърводелска Работилница,Кравеферма,Автосервиз,Работилница,Шивашки Цех,Бензиностанция,Сграда С Навес,Сграда,Мелница, Тодор Паница  24,36,14,12,10,34,20,22,18,10 Времянка,2,4, Фиталар Дере  , Христо Ботев  18,4,18,12,17,15,8,5,2,13,16,21,7,10,11,6, Цар Калоян  1, Цар Симеон  12,25,13,14,19,27,4,2,8,6,21,23, Юрий Гагарин  5,5,3,1,8,2, Яне Сандански  10,   Тп Апк,Тп1,Тп4

На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Брезница:   29-Ти Декември  9,7, Vііі  , Антон Иванов  11, Балийца  33,41,47,43,30,29,26,25,28,42,35,37 А,24,37,10, Балийца  3,7,17,9,11,1,33,4,14,2,18,16,15,13,12,6, Барата  7,8, Бели Брег  5,9,7,1,14,10,3,4,6, Бърда  14,11,24,5,3,4,7,26,35,10,16,12,18,8, Васил Петлешков  7, Воденицата  2, Гео Милев  3,11,1,17,15,8,12,7,6,5, Гоце Делчев  13,21,6,23,15,19,11,8,17, Гоце Делчев  7,10,26,1,3,9, Дунав  13, Дунав  5,8, Дунав  12,4,2,9,10, Иван Вазов  20,31,12,23,10,35,5,8,33,19,21,17,27,4,9, Иван Вазов  1,21,7, Каменица  8,6, Лозята  3, Македония  8,1,6, Масърли  1,3,10, Неврокоп  12,11, Неврокоп  8,28,2,37, Неуточнен Адрес  Поща, Отец Паисий  7,2,1,14,6,4,3,10,8,5, Падарката  3,14,19,15,17, Падарката  14,10,13,6,28,17,11,15,12,7,4,3,16,2, Падарката  6, Панайот Хитов  2,4, Пейо К.Яворов  13, Пирин  8,18,22,7,13,15,5,14,2,6,16,9,3, Пирин  2, Речище  31,13, Речище  17,9,18,14,7,5,3,1, Ридът  9,8,19,18,7,21,16,12,17,10, Ридът  1, Свобода  5, Свобода  10,2,7,1,6,5,3, Синища  10, Софата  2, Софата  7,13, Софата  13,2,1,12,6,4,10,8,9, Спас Белухов-Пането  2,12,10,4,1,9,5,14, Спас Белухов-Пането  14, Стара Планина  6,11,9,10,1,7,13,4,5,28, Суда  9,11,6,12,2,31,15,3,10,1, Татарка  7, Теофик Хаджи  6, Туфча  24, Туфча  3, Туфча  14,16,24,28,20,18,12,10, Упи Ii-682,Кв.49  , Упи-Іv, Кв.82  , Хан Аспарух  10, Ходжова Поляна  24,28,6,27,20,36,40,32,30,8,15,42,29, Ходжова Поляна  20,13,2,16,Павилион-Магазин,1,18,14,8,6,7,5, Хр.Смирненски  20,18,22, Хр.Смирненски  15,16,19,12,13,9,4,10, Христо Ботев  2,1,3, Цар Калоян  13, Чала  21,10,18,2,6,4, Чарка  9,6,14,4,5,2,20,15,17,18,7,11,8,19, Чарка  28,24,22,30, Чифлика  4, Юрий Гагарин  12,8,5,9,4,3,2,10,7, Юрий Гагарин  4,1, Яне Сандански  1,5,3,   3,   4,   5

Община Гърмен

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075  , Благой Матеров  5,2,10, Втора  1a,1,2, Горни Бани  1, Горно Грамаде  , Двадесет И Девета  11,7,9,29,5,6,21,17,3,13, Двадесет И Осма  5,28,2,4,9,3, Двадесет И Пета  7,6,2,8,3,12,4,10, Двадесет И Първа  44, Двадесет И Първа  54,23,46,56,50,44,60,66,58,49,40,33,31,62,48,28,8,26,10,34,52,36,29,38,25,39,42, Двадесет И Седма  4,5,1,2,6,8, Двадесет И Шеста  27,6,21,15,9,11,12,4,18,1,20,13,14,16, Дванадесета  6,10,2,12,8,16,3,5,1,4,18, Девета  1, Деветнадесета  11,16,13,15,17, Деветнадесета  10, Димитър Кемалов  41, Димитър Кемалов  31,25,2 Здравна Служба,9,13,15,27,7,2,4,5,11, Единадесета  16,13, Еловица  , Иван Вазов  28,57,29,40,5,49,45,25,10,4,13,2,19,53 Кметство,55,17,7,41,24,11,12,26,33,21,8,14,38,9,43,3,15,42,51,31,75,1,6,63,44,46,18,50,16,27а,27,53,32,47,48, Иван Вазов  101,79,65,74,85,71,81,66,73,77,67,89,76,75,64,72,69,62,3,70,68,54,48,83, Кьосе Баир  , Местност Стопански Двор  Сграда, Неуточнен Адрес  Поща,Площад, Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  3,6,7, Отец Пайсий  24,2,3,11,10,12,14,1,15,13,9,6,7,5,19,4, Пета  2, Пета  1, Петдесет  А, Първа  2,8,4,14,17,13,6,.11,3,19,21,15,1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1  , Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2  , Трета  5,6,7, Трета  15,8, Тридесет И Девета  4, Тридесет И Осма  19,9,23,25, Тридесет И Седма  16, Тридесета  1,13,2,6,4,12,15,9,3,10,20,7,11, Тринадесета  6,3,4,2,7,8,1,5, Четвърта  12,14,3,8,10, Четиридесет И Първа  9,2,5,1,7,3, Четиридесета  1, Четиринадесета  14,2,12,25,10,27,17,29,1,18,19,20,9,5,13,32,7, Шеста  33,22,30,32, Шестнадесета  1

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 22.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбница:   Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 19.08.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075  , Благой Матеров  5,2,10, Втора  1a,1,2, Горни Бани  1, Двадесет И Девета  11,7,9,29,5,6,21,17,3,13, Двадесет И Осма  5,28,2,4,9,3, Двадесет И Пета  7,6,2,8,3,12,4,10, Двадесет И Първа  44, Двадесет И Седма  4,5,1,2,6,8, Двадесет И Шеста  27,6,21,15,9,11,12,4,18,1,20,13,14,16, Деветнадесета  11,16,13,15,17, Димитър Кемалов  41, Иван Вазов  28,57,29,40,5,49,45,25,10,4,13,2,19,53 Кметство,55,17,7,41,24,11,12,26,33,21,8,14,38,9,43,3,15,42,51,31,75,1,6,63,44,46,18,50,16,27а,27,53,32,47,48, Неуточнен Адрес  Поща,Площад, Осемнадесета  3,6,7, Отец Пайсий  24,2,3,11,10,12,14,1,15,13,9,6,7,5,19,4, Пета  2, Петдесет  А, Първа  2,8,4,14,17,13,6,.11,3,19,21,15,1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1  , Трета  5,6,7, Тридесета  1,13,2,6,4,12,15,9,3,10,20,7,11, Четвърта  12,14,3,8,10, Четиридесет И Първа  9,2,5,1,7,3, Шестнадесета  1

На 19.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Благой Матеров  15,16,11,6,12,18,13,22,17,20,7,8,21, Двадесет И Втора  3,1,4,4., Двадесет И Пета  3,4, Двадесет И Първа  18,17,216,8,1,19,9,4,3,13,6, Двадесет И Седма  15,14,7,13,12,9, Двадесет И Трета  1,3, Двадесет И Четвърта  3,7,1,8,6, Двадесет И Шеста  7,4,5, Двадесета  6,7,8,9,12,22,3,19,4,1,10,2,18, Деветнадесета  4,5,2,8,7,6,3, Димитър Кемалов  45,49,35,12,6,8,37,10,41,43,47,39,33,31, Иван Вазов  1, Кирил И Методий  10,9,2,33,17,11,21,16,35,19,28,Каравана,7,24,30,22,37,8,12,3,27,26,18,25, Курбаня  1,15, Неуточнен Адрес  Стълб №23, Кл. В, Тп3, Осемнадесета  1,8,2, Отец Пайсий  26,28, Петнадесета  5,3, Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  , Тридесета  24

На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Благой Матеров  15,16,11,6,12,18,13,22,17,20,7,8,21, Двадесет И Втора  3,1,4,4., Двадесет И Пета  3,4, Двадесет И Първа  18,17,216,8,1,19,9,4,3,13,6, Двадесет И Седма  15,14,7,13,12,9, Двадесет И Трета  1,3, Двадесет И Четвърта  3,7,1,8,6, Двадесет И Шеста  7,4,5, Двадесета  6,7,8,9,12,22,3,19,4,1,10,2,18, Девета  7,2,8,5,12,4,9,6, Деветнадесета  4,5,2,8,7,6,3, Димитър Кемалов  45,49,35,12,6,8,37,10,41,43,47,39,33,31, Единадесета  3,6,12,7,9,4,14,10,5,2,8, Иван Вазов  1, Иван Вазов  83,75, Кирил И Методий  10,9,2,33,17,11,21,16,35,19,28,Каравана,7,24,30,22,37,8,12,3,27,26,18,25, Курбаня  1,15, Неуточнен Адрес  Стълб №23, Кл. В, Тп3, Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  1,8,2, Осма  17,2,7,11,5,19,16,15,21,4,3,13,1,8,27,9,6,23, Отец Пайсий  26,28, Петнадесета  5,3, Седма  2.,8,2, Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  , Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4  , Тридесет И Втора  2,4, Тридесет И Първа  2,6,3,4,10,11,8,1,5, Тридесет И Трета  1,2,4, Тридесет И Четвърта  5,3, Тридесета  24, Шеста  29,38,2,16,33,25,3,18,7,23,46,35,14,13,32,6,31,27,4,1,19,8,12,40,17,11,9,5,10,21,34

Община Петрич

На 19.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 20.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 21.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 22.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   28-Ми Октомври  21,23,22,28,24,26,19, Битоля  22, България  24, Васил Кънчев  41,16,10,18,8,43,37,14,39, Даме Груев  21,13,6,10,19,11,17,9,8,15,4, Дунав  19,15,48,13,42,44,50,40,48,17,46, Кожух  25,16,4,21,21,14,12,6,22,22,19,23,5,3,20,18,27,10,33,18,18,9,8,22,7,10а,31,13,5,15,17,3а,29,24,12,1, Кочо Мавродиев  26,25,19,23,21,24,17,28,30, Местност Иловица  , Патриарх Евтимий  1,6,4,2,5, Петко Р.Славейков  3,8,5,1,6,4,10, Полковник Дрангов  1, Поп Богомил  5, Рокфелер  25,29,32,31,34,35,36,33,38,27, Стою Хаджиев  3,1 1,1,6,2,4,9, Христо Чернопеев  28, Яне Сандански  37,44,35,29,31,33,34,42,38,46,40

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Беласица:   Акация  10,11,31,5,25,33,9,27,44,21,19,7,24,22,13,12,23,17,20,14,2,1,8,6, Александър Стамболийски  14, Беласица  90,92,77,94,100,104,89,83,96,85,69,31,93,67,91,84,102,88,65,86,45,71,49,47,58,55,80,61,59,62,64,74,76,43,63,78,60,57,68,38,50,Поща,33,54,36,46,27,44,26,42,25,34,48,23,31,22,28,26,24,10,13,15,107,108, Братя Миладинови  8,2,6, Васил Левски  2,1,4,8,7,6,3,6, Георги Бенковски  14,7,12,3,11,8,6,10,5,9,4,1,2, Гоце Делчев  6,4,7,8,3,16,14,2,18,1,12,11, Григор Пърличев  8,10,12,6,1, Девети Май  15,31,25,23,20,27,30,29,21,16,22,33,17,14,19,4,15,9,8,10,11,7, Дермено  8,5,3,6, Динк Махле  , До Мтп Беласица  , Кестен  2,1, Кокиче  7,9,10,12,8,3, Крали Марко  1,2, Марковица  3,10,4,6,8,12, Местност Горни Парници  Жилище, Митко Палаузов  4,15,10,8,2,1,11,9,20,13,22.,3,7, Мраморница  6,4,8,11,12,7,3,2,5,9,1, Никола Некрасов  5,3,8,6,1,4, Осми Март  8,4,6,2.,5,9,11,7,10,3, Паисий Хилендарски  7,4,6,2,1,3,5,11,9,18,51,16,33,49,53,35,21,37,47,39,14,45,23,41,31,25, Плиска  1,4,11,2,3,8,12,7,9,6,10, Поляните  , Раславица  3,4, Стефан Караджа  3,1,4, Струмешница  6,9,10,4,5,15,8, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3  , Стълб При Обекта  , Упи-1, Кв.27  , Хаджи Димитър  2,35,2,4, Хан Аспарух  14,3,5,4,6,1,9, Христо Ботев  36,8,24,25,6,4,38,29,34,32,28,30, Цар Самуил  5,2,6,3, Цар Симеон  4, Чавдар Войвода  4,2,1, Чифлико  , Яне Сандански  1,3,5

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Габрене:   Аджийца  , Акация  10,8,1,12,5,11,7,3,6,6, Александър Матрасов  5,1,6,3, Буко  , Граничар  11,9,5,7,9,3,1, Здравец  12,20,6,4,10,11,15,14,8,16,5,2, Иван Вазов  7,14,9,11,13, Извън Регулацията  47,53,52,44,45,36,49,8,48,50,51,34,27,33,16,12,9,30,19,24,8,29,21,23,34,7,57,10,26,15,14,40,13,41,42,36,37,35,39,53,54,55,51, Кокиче  7,1,2,3,5, Комсомолска  13,11,12,1,5,3,8,7,9,10,6,20,22,24, Марена  , Местност  Марена  Сушилня, Местност Буко  Помпа За Поливане,Помпа, Местност Златарево  Магазин,Служба,Мотел,Каравана,Помпа,Кафе, Мир  1,4,3,2, Митко Палаузов  14,12, Неуточнен Адрес  Поща, Октомври  7,11,6,10,12,8, Освобождение  30,32,20,18,14,29,27,23,22,25,15,19,17,28,31,16,31,4,1,12,4,8,9,3,11,10,5,7,2,13, Отец Паисий  11,15,13,12,9,14,17,12, Прогрес  5,6,2,3,10,4,8,7,3, Радецки  26,28,23,24,27,14,2,11,1,9,13,6,5,8,16,15,3,23,18, Родина  25,17,18,16,7,30,14,26,24,13,15,28,4,5,12,7,8,10,3,6,9,5,2, С. Габрене, Общ. Петрич, Пи 000486, М.Осено  , Стопански Двор  Сграда, Струмешница  4,6,10,5, Теменуга  3, Тумба  22,19,20,15,13,12,11,6,7,5,18,4,16,8,3,10,9,14,20,2, Упи 4 Кв 32  , Упи Хii-19,Кв.5

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Генерал Тодоров:   1

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото  , Местност Златарево  Помп.Станция, Местност Лъката  Бензиностанция

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Камена:   Воденицата  , Динко  ,   Местност &Quot;Нишанка&Quot;

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Ключ:   Ал.Стамболийски  29,31,27,1,26,4,21,10,24, Альоша  4,6,30,2,9,3,33,1,31,18,10, Антон Попов  4,3,1,2, Атанас Бубакяров  13,6,5,12,14,24,22,23,20,14,13,17,26,30,9,7,22,27, Беласица  18,3,19,20,8,4,7,14,1,3,9, Ген.Скобелев  3,1,5,2,10,8,6, Гергевче  5,2,3,1, Драмчов Кайнак  1, Дружба  9,12,10,16,3,11,6,7,1,8, Иван Козарев  5,5,3,6,4,2,11,9,12,15,8,7,13,1, Иглика  1,3,2, Извън Регулацията  2,1,4,7,43,11,6,9,4,22,25,27,24,38,17,21,20,37,41,36,43,31,42,13,35,39,14,44,18,36,43,25, Ил.Макариоплски  4,10,12,6,11,1,7,3,13,5, Илинден  18,23,21,11,5,7,16,2,8,13,19,9,6,12,6,3,2,10,1,8,13,6, Квартал 50  Заведение, Кирил И Методий  Поща,4,5,7,6,1, Китка  23,22,15,13,11,9,20,7,9,8,10,3,6,2,12, Климент Охридски  8,5,9,5,3,6,1, Лозен  1,5,13, Малчика  11,3,8,10,7,13,2,9,4,1,14,8, Местност Джаловец  Цех, Местност Кайнако  Работилница, Млада Гвардия  5,16,3,2,1,7,6,6, Наум Охридски  5, Никола Вапцаров  1, Подгорие  7,5,15,22,2,23,9,5,26,2, Равни Ниви  , Самуилова Крепост  5,2,4,3,5,5, Струмешница  2,1, Христо Смирненски  2,3,1,12,13,10,1, Цар Самуил  16,17,5,21,2,1,3,15,6,19,8,9,39,23,18,41,20,16,Цех,37,35,42,21,22,34,23,36,45,33,47,43,35, Черно Море  3,7,6,8,5,1,10,12,7.,10,9,14,3,   Къща

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов  15,17,13,5,3,1,30,7,18,14,24,22,10,4,20,28,8,26,2,6, Асен Златаров  9,3,11,19,21,15,6,7,13,1,8,2,4,14, Баларе  , Башчите  , Беласица  74,69,77,92,104,89,91,80,86,32,78,106,96,98,73,102,94,75,84,72,112,100,82,63,90,76,95,47,110,70,71,59,57,65,39,58,29,32,52,42,40,56,31,38,46,44,26,33,54,48,36,51,34,35,22,30,43,41,50,45,62,37,64,14,27,12,19,21,17,2,23,5,4,7,16,11,15,8,10,1,25,3,13,9,20,6,68,53,55,66,51,57, Брегалница  9,8,7,1,4,3,2,5, Бяло Море  15,1,18,12, Вела Пеева  28,11,30,26,22,13,34,18,3,5,1,2,10,22,9,20,7,4,6, Високи Явори  , Владимир Заимов  19,27,8,11,25,15,9,13,23,12,21,17,14,6,10,16,3,5,4,1,2,7, Възраждане  7,8,6,10,3,1,2, Гоце Делчев  4,20,11,9,14,21,3,22,19,5,17,24,2,12,16,10,7,8,13,15,1, Гранит  4, Двадесет И Трети Септември  4,6,10,2, Драва  2,12,13,7,8,11,6,3,4, Еделвайс  2,5, Жданов  11,8,5,3,6,7,12,4,9,14,10, Иван Вазов  5,2,6,7,3,8,13,4, Ильо Войвода  1,6,5,3,7,2, Калоян  5,7,1, Кокиче  2,4,6, Крайречна  3,1,4,5,2,6, Липите  20,24,19,22,18,3,11,32,30,34,31,17,25,6,10,14,4,2,16, Любен Каравелов  8,6,10,5,2,3,2,4,1,7, Македония  7,9,3, Малчика  2,6,14,3,15,1,10,7,12,8,9,4,13,16,11, Марин Дол  , Местност Бахчите  Временно Строителство, Местост Марковица  В Началото На Селото, Митко Палаузов  4,2, Неуточнен Адрес  Усилвател Бац,Усилвател Бац, Никола Вапцаров  14,4,8,7,16,10,15,1,13,9,5,11,3,12,6,2, Никола Парапунов  2,11,4,9,5,3,10,7,6,1, Огражден  9,3,6,4,1,5,8,2,5, Одрин  1,7,2,3,5, Октомври  33,29,42,37,48,44,40,35,38,31,36,27,18,5,9,23,26,10,2,16,11,15,7,13,22,3,24,1,12,14,8,28,21,17,30, Отец Паисий  8,21,13,27,10,9,14,2,31,23,25,11,15,33,4,6,17,29,12,1,5,3,7, Партизанска  6,4,2,1, Пейо Яворов  11,3,5,14,1,8,6,10,4,9,16,11,2,12,7, Песоко  , Петър Берон  14,17,7,8,15,1,11,2,5,18,4,6,10,12,16,3,19,9,13, Пирин  2,8,3,10,6,9,1,5,4,7,12, Победа  10,9,14,5,16,6,7,11,4,12,17,18,2,13,19,1,3,8,1, Подгорие  16,14,8,1,2,9,5,12,6,3,7,10, Просвета  12,10,1,8,2,3,9,13,4,5,11,15,6,12,7, Първи Май  8,3,2,6,1,4, Радомир  5,2,1,3, Раковски  19,17,18,15,21,16,13,12,1,21,2,10,8,6,7,4,13,19,14, С. Коларово, М. Песоко  , Салют  6,2, Самуилова Кпепост  11,2,7,9,4,3,1, Симеон Кавракиров  1,4,8,6,2,14,12,10,22,16,22, Странджа  1,7,10,8,6,11,5,2,3,9,4, Струмешница  2,5,6,4,1,3, Тодор Божиков  6,4,5,10,9,14,16,7,3,1,8,2, Упи I  Ul 4  , Христо Смирненски  16,10,8,4,16,Поща,4,10,6,1,2, Цар Борис 1-Ви  11,8,1,2,4,9,5,3,12,7, Цар Самуил  13,20,1,5,2,10,4,22,11,6,9,8,18,3,7,16,14, Чавдарка  1,2

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб  , Айдарски Даб Иловица Пи 56126.149.27  , Атанас Лютвиев  23, България  108,153,83,60, Джевезлъка  , Иваник-Калинска Чешма  , Княз Борис I  31, Любен Каравелов  3, Ляшница  , Места  22, Местност Айран Бунар  Помпа, Местност Бухото  Жилище,Помпа,Помпа За Напояване, Местност Бяла Черква  Помпа За Напояване,Помпа, Местност Джевезлъка  Жилище,Помпа,Помпа За Напояване,Цех, Местност Зиче  Жилище,Жилище, Местност Златарево  Бюро,Митница, Местност Иваник  Свинарник,Сграда,Ханче,Помпа,Автобаза, Местност Иваник Каринска Чешм  , Местност Иловица  Помпа, Местност Конгоро  Сграда, Местност Ляшница  Помпа, Местност Омондрос  , Местност Пильови Орехи  Жилище, Местност Тръстен  Жилище, Полковник Дрангов  1, Свети Георги  2а, Хижа Беласица  Хижа

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Гоце Делчев  37, Местност Чалтията  Автоработилница

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич:   Васил Левски  10, Самуилово  , Упи 1 Кв. 31  , Упи Іv-57, Кв.18

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Скрът:   9-Ти Септември  11,1,2,4,8,10,7,3,6,13,5,9, Александър Стамболийски  2,1,3,12,10,5,8,9,7,11, Антон Попов  2,4,6,7,3,5,30,31,41,38,42,39,40,36,37,45,33,35,44,30,26,32,43,20,10,11,14,27,19,29,25,18,15,5,17,26,24,23,9,22,12,1, Бахчите  , Беласица  11,13,6,4,15,13,2,4, Бруч  22,25,23,24, Васил Левски  3,4,8,14,6,7,12,10,5,13,16,31, Воденицата  7,2,6,5,4,1, Георги Димитров  17,35,28,55,30,52,56,24,22,37,40,31,23,48,33,46,41,39,25,44,47,54,36,42,50,26,45,38,29,43,1,7,15,11,6,10,18,3,20,5,8,Поща,13,12,16,2,14,9, Гоце Делчев  9,10,8,1,3,6,5,2,7,4, Димитър Ацев  2,5,1,7,2,9,5,8,13,15,6,4,17,12,19, Доксаница  , Ефтим Дойчев  1,8,2,13,12,7,10,9,11,19,21,17,14, Лозен  6,8,9,1,5,3,12,10,7,16,11,13,14,15,18,20,12, Младост  1,2,11,9,10,4,5,6,18,14,16, Никола Й Вапцаров  3,2,3,16,1,7,5,14,4,12,6,10, Орището  23,16,19,12,17,11,21,15, Пейо К Яворов  2,7,8,4.,4, Площицата  , Първи Май  6,4,2,8,7, Свобода  8,3,2,14,6,12,10,7,5, Скрът  , Скрътска Комуна  1,4,3,5,6, Струма  2,3,4,1, Тодор Божиков  4,6,10,3,8,5,1, Тумба  8,3,2,1,6,10,18,11,16,5,7,9,9,24,15,17, Хан Крум  1,9,1,8,2,7,5,10, Христо Ботев  4,6,3,7,11,2, Христо Велев  2,3,11,1,19,14,5,7,13,15,12,8,16,4,17,6, Цар Самуил  4,2,5,7,12,8,6,14,3,10,4,1, Червена Звезда  2,5

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Яворница:   8-309 Кв 31  , Адалберт Антонов  13,8,15,10,11,6,3, Васил Кънчев  2, Васил Левски  2,1,4,8,3,6,14,10,13,9,17,14,15, Георги Измирлиев  6,5,2,1,4,8,5,20,19,15,17,18,7,13,21, Извън Регулацията  22,43,26,13,3,35,20,12,5,25,17,21,23,11,29,26,8,24,15,9,10,7,33,6,32,19,28,32,13,36,4,7,30,42,24,31,3,33,1,29, Изгрев  10,3,13,12,9,17,16,8,18,4,7,14,11,6,1,1, Комсомолска  7,28,26,51,49,6,12,31,24,23,16,37,49,9,27,17,5,3,41,57,43,55,39,29,42,35,15,20,11,34,25,18,53,10, Кузман Шапкаров  1,6,5,3,11,12,13,18,21,17,12,26,14,19,27,25,10,22,28,31,29,15,23,33,8,18, Любен Каравелов  12,8,15,2,1,5,10,7,3, Местност Прогон  Цех, Местност Самълък  Помпа, Местност Сушилнята  Сушилня, Освобождение  1,5,4,1,3,11,9, Осогово  3,7,2,9,13,11,13,16,4,15, Панайот Волов  2,8,3,1,20,13,14,15,12,16,18,11, Пейо Яворов  5,1,3, Победа  17,30,19,38,5,39,40,37,18,28,9,41,1,3,2,7,8,23,17,11,10,12,13,1,9,16,19,20,18,6, Прогон  , Саманлък  , Христо Ботев  15,7,6,9,5,3,10, Христо Смирненски  6,16,4,5,2,15,13,14,12,7,1,   Имот №000418

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ванга/Опълченска/  18,7,3,1,14,11,9,1,5, Гоце Делчев  12б, Княз Борис I  18, Тома Митов  14,2,16,18,2,3,5, Хан Крум  6,2,6,4,14,8,10,6а,2, Цар Борис Iii  20,20,14,16,52,22,11,12,12,11,11 Юробанк,20,14,22,20,16, Яне Сандански  3

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./   На 20.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Кърналово:   Бъкстон  10,9,7,1,15,19,4,12,17,6,21,8,3,11,23,5, Г.Димитров  28,21,26,22,14,19,2,34,24,20,36,17,23,16,1,18, Георги Раковски  2,3,6,1,7,4,10,5,9, Ленин  8, Местност Сукако  Каравана, Местност Юрето  Работилница, Оборище  10,5,16,15,7,6,11,3,14,13,8,12,17, Родопи  4,5,3, Симеон Кавракиров  3,2,4,1, Стара Планина  8,3,6,7,4,1,5,2, Стою Хаджиев  13,20,10,11,8,2,22,14,5,12,16,1,24,15,9,4,3,7,18, Хан Аспарух  13,23,3,6,21,27,19,15,4,9,7,17,11,5, Хр.Чернопеев  5,3,1, Христо Ботев  Поща, Цветко Аврамов  3,6,4,5,9,2

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./   На 20.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Полковник Дрангов

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България  108,153,83, Ляшница  , Местност Бухото  Жилище, Местност Джевезлъка  Жилище, Местност Зиче  Жилище, Местност Ляшница  Помпа, Местност Пильови Орехи  Жилище, Местност Тръстен  Жилище

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 22.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Беласица:   Акация  20,11,31,5,25,33,9,27,44,21,19,7,24,22,13,12,23,17,10,14, Александър Стамболийски  14, Беласица  22,28,26,24,10,13,15, Беласица  90,92,77,94,100,104,89,83,96,85,69,31,93,67,91,84,102,88,65,86, Васил Левски  2,1,4,8,7,6,3, Георги Бенковски  14,7,12,3,11,8,6,10,5,9,4, Девети Май  15,31,25,23,20,27,30,29,21,16,22,33,17,14,19, Дермено  8,5,3,6, Динк Махле  , Кестен  2,1, Крали Марко  1,2, Марковица  3,10,4,6,8,12, Местност Горни Парници  Жилище, Митко Палаузов  4,15,10,8,2,1,11,9,20,13,22.,3,7, Мраморница  6,4,8,11,12,7,3,2,5,9, Никола Некрасов  5,3,8,6,1,4, Осми Март  8,4,6,2.,5,9,11,7,10, Поляните  , Струмешница  6,9,10,4,5,15,8, Хаджи Димитър  2, Христо Ботев  36,8,24,25,6,4,38,29,34,32,28,30, Цар Самуил  5,2,6,3, Цар Симеон  4, Чавдар Войвода  4,2,1, Чифлико  , Яне Сандански  1,3,5

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 22.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 23.08.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Георги Урумов  12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Ильо Войвода  13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Местност Бухото  Цех,Жилище,Цех, Огражден  8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид  24, Пейо Яворов  22,24,21,17,19,13,15,13, Петър Берон  14,15,14, Полковник Дрангов  1,10, Свети Климент Охридски  5,9,7,11,8,6,10, Тодор Александров  8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23

На 19.08.2019 Г. /11:00 – 13:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   България  73,75,71,91,61,79,81,77,67,62, Георги Урумов  15,7,21,8,1,5,9,3,2,24,8 Б,34,11,20,17,16,19, Никола Вапцаров  8, Петър Берон  13,3,7,15,5,11,10,8,6,2,9,12,1,4, Полковник Дрангов  1, Стадионска  1, Стара Планина  8,12,9,18 А,18,17,5,14,15,13,2,3,6,1,11,10,16,7,4, Тодор Александров  5

На 20.08.2019 Г. /11:00 – 13:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Никола Парапанов

На 21.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Кърналово:   Бельовица  , Божковица  , Бъкстон  17, Вит  12,14, Витоша  16,17,12,18,15,10,14, Г.Димитров  36, Извън Регулацията  , Местност Бельовица  Помпа, Местност Джуново  Помпа,Склад, Местност Юрето  , Одрин  14, Петко Р.Славейков  4,6,7, Станке Лисичков  4,16,28,2,32,24,34,14,30,8,20,12,10,6,22, Стара Планина  6, Хилендар  7,1,13,15,11,3,19,21,17, Цар Калоян  7,1,5,2,9,3, Чекръко  , Шипка  3,6,9,4,8,1,7,5,2, Юрето

На 21.08.2019 Г. /11:00 – 13:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Вардар  20, Георги Измерлиев  6,18,4,12,10,2,8, Маркови Кладенци  34,36,47,51, Местност Алачевото  Цех, Местност Стопански Двор  Работилница,Църква, Младост  50,52,8,17,36,43,53,51, Огражден  47,34,53,49,36,55,51, Оджовица Чалията  , Отец Паисий  6,19,14,8,21,18,3,15,16,5,4,17,11,7,1,13, Русия  13

На 21.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов  22,22, Беласица  33,46,10,41,9,37,25,40,28,44,23,38,15,23,24,11,14,36,30,34,17,16,18,38,42,26,22,12,32,29,8,13,35,7,20,31,21,19,27,39, Вардар  5,19,17,29,22,3,12,1,25,18,20,21,8,27,10,4,2,2,23,6,14,11,15,9,13,16, Георги Измерлиев  48,28,38,36,50,17,44,46,34,27,58,54,32,11,56,40,31,30,62,3,5,26,68,19,42,13,52,60, Гоце Делчев  63,41,29,33,43,61,27,42,9,18,30,54,35,32,44,31,46,40,34,57,36,45,65,25,37,48,46,41,56,58,52,39,38,47, Мануш Войвода  12, Маркови Кладенци  36, Местност Бунаро  Стопанска Постройка, Младост  5,36,24, Отец Паисий  29,24,27,25,20,31,33,21,22,23,26, Пирин  15,13,19,7,25,10,17,23,21,5,11,6,1,2,21,4,22,12,9,3, Русия  13, Салиица  , Самуилова Крепост  6,44,21,28,23,40,36,58,30,54,26,25,46,27,29,38,34,52,32, Хоризонт  13,27,29,23,21,15,25,19,17,31, Цар Самуил  37,30,45,28,14,3,9,11,13,22,16,2,6,43,29,27,26,33,51,20,10,18,12,15,17,21,49,8,7,1,23,25,34,32,47,4,35,31,41,24,39,19,9, Яне Сандански  49,46

На 22.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Беласица:   Акация  2,1,8,6, Беласица  38,50,Поща,33,54,36,46,27,44,26,42,25,34,48,23,31, Братя Миладинови  8,2,6, Георги Бенковски  1,2, Гоце Делчев  6,4,7,8,3,16,14,2,18,1,12,11, Григор Пърличев  8,10,12,6,1, До Мтп Беласица  , Кокиче  7,9,10,12,8,3, Осми Март  3, Паисий Хилендарски  7,4,6,2,1,3,5,11,9, Раславица  3,4, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3  , Стълб При Обекта

На 22.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото

На 22.08.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  7,18,9,20,14,22,24,16, България  51,45,49,43,47,41, Връх Китка  13,19,11,15,17, Екзарх Йосиф  18,23,17,16,19,6,11,21,15,9,13,5,3,7,20,1, Калабак  18,33,20,26б,22,16,26,14,24, Пролет  6,4,2, Янтра  3,1,5,9,7

Община Разлог

На 21.08.2019 Г. /08:30 – 12:30 Ч./   На 22.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски  36, Братя Каназиреви  34,36,59,63,55,53,38,32,40,43,41,37,49,39,47, Братя Кулини  16,10,7,8,13,17,14,12,11,15,5,9,18, Войнишка  1,11,5,3,9,5а,8,12,7,6, Екзарх Йосиф  13, Подполковник Спиридонов  26,16,5,11,28,3,6,22,30,1,18,10,20,14,7,9,12,8,24, Хан Аспарух  7,1,5, Шейново  2,6,   От Тп Културен Дом

На 21.08.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов  1

На 21.08.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Разлог:   Местност Кукурево  С,С,Д,В,3,Д,А,А

На 22.08.2019 Г. /08:30 – 13:30 Ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски  99,8,6,3,4, Гоце Делчев  53,58, Илинден  2,5,3,1,17,16,19,7,9,4,21,11,15,13,6, Македония  2,8, Мехомия  6,10,12,20,5,7,8,4,3,14,16,18, Телемах Илиев  19,13,23,25,Сфетофар,30,15,35,24,31,14,20,28,21,17,16,29,22,18,26,27,11, Цар Иван Шишман  6

На 23.08.2019 Г. /08:30 – 16:00 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49  , Iv,Кв 29  , Iv-57020 Iii-57020  , Ivi-348,Кв.29  , Xl,Кв.41  , Ангел Даракчиев  1, Ангел Даракчиев  2,7,4,3,5,1, Баненска Буна  47,31,3, Баненска Буна  30,2,3,14,19,16,22,27,31,20,29,10,15,25,5,37,7,24,17,33,9,11,1,12,35, Втора  8,52,14,29,32,6,30,5,31,27,28,20,35,1,48,18,7,26,4,15,24,17,9,13,36,46,21,10,44, Втора  31,4,2,12, Двадесет И Девета  1 А,12, Двадесет И Пета  11, Двадесет И Първа  2, Двадесет И Шеста  37,8, Двадесета  2,1, Дванадесета  9, Девета  2, Деветнадесета  1, Деветнадесета  1,7, Извън Регулацията  100.,99, Конешица  1, Местност Конещица  Пи  000597, Местност Конищица  , Неофит Рилски  99,46,11, Неофит Рилски  43, Неуточнен Адрес  Разсадник Длс Разлог, Осма  9, Пета  54,34,48,46,32,38,52,58,42,50, Петнадесета  3,4,2, Пи №02693.501.1044  , Първа  18,2,6,20,21,13,1,31,16а,12,27,8,11,15,22,10,16, Седемнадесета  3,1, Трета  6,10,12,7,1,8,2,3,27,5,4, Тридесет И Първа  1, Тринадесета  7,9,16, Тринадесета  2,13,9,5,1,11, Упи Xix-610 Кв 44  , Четвърта  19,17,15,13,21,9,4,11,2,39, Четиридесет И Втора  18,9,3,5,7,17,21,15,11,13,19, Четиридесет И Осма  5,1,20,3,7,8,6, Четиридесет И Пета  12,8,6,7,10, Четиридесет И Първа  1,13,6,4,23,8,5,15,7,99,9,11,21, Четиридесет И Седма  9,7,10,18,5,2,22,6, Четиридесет И Трета  4,40,13,1,11,17,6,3,8,15,2,12,14,7, Четиридесет И Четвърта  4,10,6,9,8,5,1,12,99,2, Четиридесет И Шеста  8,4,2, Четиринадесета  2,1, Шафле Дере  99,5,11,6,4,15,13,9,10,30,3,1, Шеста  43,23,41,44,31,21,17,20,22,45,29,18,39,37,16,24,33,25,32,27,12,30,35, Шестнадесета  19,17,4,6,1,3,13,9,15,7,8,   Тп Банята

На 23.08.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49  , Iv-57020 Iii-57020  , Ангел Даракчиев  1, Баненска Буна  47,31,3, Втора  8,52,14,29,32,6,30,5,31,27,28,20,35,1,48,18,7,26,4,15,24,17,9,13,36,46,21,10,44, Девета  2, Деветнадесета  1, Неофит Рилски  99,46,11, Осма  9, Пета  54,34,48,46,32,38,52,58,42,50, Петнадесета  3,4,2, Пи №02693.501.1044  , Първа  18,2,6,20,21,13,1,31,16а,12,27,8,11,15,22,10,16, Седемнадесета  3,1, Тринадесета  7,9,16, Упи Xix-610 Кв 44  , Четвърта  19,17,15,13,21,9,4,11,2,39, Четиринадесета  2,1, Шеста  43,23,41,44,31,21,17,20,22,45,29,18,39,37,16,24,33,25,32,27,12,30,35, Шестнадесета  19,17,4,6,1,3,13,9,15,7,8

Община Сандански

На 19.08.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Ласкарево:   004056  , Местност Блатото  , Местност Свети Спас

На 19.08.2019 Г. /12:30 – 16:15 Ч./ –  Ладарево:   Местност Църквата  Пи 026003

На 20.08.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Ладарево

На 21.08.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Спатово:   Местност Клюнко

На 22.08.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Хотово:   Баня  , Местност Света Петка  , С. Хотово, Община Сандански  ,   Жилище

На 23.08.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Сандански:   Даме Груев  9,11, Деспод Слав  5, Индже Войвода  2,7,5,3,4,8,6, Одрин  20,27,26,29,12,14,28,18,11,23,13,31,15,9,33,16,25,17,22,24, Пазара  2, Пелистер  6,4,2,1, Пирин  84,74,88,76,117,115,111,103,109,121,113,92,94,78,125,119,107,82,90,105,86,80,123, Свети Врач  17,22,15,20,11,13,24,26, Свобода  14, Цар Самуил  24,22,17, Шар Планина  3,1,6,2,8

На 23.08.2019 Г. /11:00 – 13:00 Ч./ –  Сандански:   Местност Мацкова Градина  Кланица, Р-Н Главен Път Е-79  Пътна Помощ,Сграда, Стефан Стамболов  81

На 23.08.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ –  Левуново:   Viii+437, Кв. 40  , Главен Път Е-79  Автобаза, Девети Май  28,8,41,25,10,6,14,33,27,19,30,31,12,16,35,7,23,39,13,17,5,15,9,29,4,24,37,21, Иван Козарев  27,19,29,10,24,26,25,34,22,5,9,18,16,11,17,13,20,4,1,31,15,21,3,7,23,32,33, Илинден  6,3,8,5,4,2, Кирил И Методий  7,1,5,4,2,3,9, Кочо Лютата  4,1 Поща,6,10,3,13,14,7,12,2,16,18,9,11,1, Лавеле  20,24,18,22,4,26,16,5,6,3,9,7,2,1, Никола Вапцаров  8,13,20,1,18,5,9,3,11, Орловец  7, Победа  8,4,2,3, Стефан Караджа  12,2,5,4,37,6,1, Струма  13,16,8,1,6,15,14,10,18,7,12,4, Чавдарци  6,21,28,15,12,14,4,22,36,18,26,30,32,20,16,10,19,34,17, Черно Море  3,13,10,5,2, Шейново  4,5,6,12,7,1, Шипка  1,2,5,6,4,10,   2

Община Симитли

На 19.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 20.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 21.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 22.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Полето:   Местност Страната

На 19.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 20.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 21.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 22.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 23.08.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Симитли:   Местност Дарако  , Ораново  Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,Магазин, Осогово  8,10,1,7,11,5,14,4,12,6,2,3, Паисйй Хилендарски  36,43,33,25,29,27,Жилище,37,8,39,31,41,30, Прилеп  10,10а,5,3,9,2,7,1, Симитли  , Славянска  Жилище,71,16,24,51,79,30,61,6,26,28,77,14,55,Механа,10,2,65,4,49,8,67,18,63,57,12,69,53, Цар Симеон  23,16,11,25а,25,18,33,19,13,17, Яне Даракчийски  2,5,6,7,3,7а

На 20.08.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ –  Симитли:   Беласица  6,4,2,5,7,3,1, Георги Димитров  86, Гоце Делчев  16,12,7,13,3,10,9,11,17,15,5,14, Илинден  33,27,19,29,2,35,26,61,34,42,46,14,22,49,30,10,17,58,59,72,32,40,28,36,31,44,56,23,38,20,66,12,24,13,25, Махала Чубан Дере  Жилище, Октомврийска  12,6,34,4,7,14,20,16,5,17,3,18,2,1,10,11,13,8,22,9, Пейо К Яворов  2,4,9,17,19,5,27,13,1,15,21,3,11,7,25,23, Плиска  10,16,8,18,12,2,20,6,4,14, Рила  3,8, Родопи  19,47,13,42,58,45,7,25,5,21,27,32,15,37,12,36,60,41,39,22,17,3,30,34,43,18,14,31,26,64,52,23,35,11,38,33,1,28,8,9,29,49,10,40,6, Свобода  2, Симитли  , Трети Март  11,Кафе,13, Упи-Ііі-1466 Кв.51  , Шипка  10,8

Община Хаджидимово

На 20.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово:   072015  , Местност Вельов Рид  Ханче, Чешмите

На 22.08.2019 Г. /09:15 – 13:00 Ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово:   М.Вършилата -Индентификатор №042003  ,   Тп1

На 22.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово:   Тп2

На 23.08.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово:   Тп1

На 23.08.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово:   Тп2

Община Якоруда

На 21.08.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Банско:   Княз Ал.Батемберг  13, Св.Иван Рилски  20

На 21.08.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 13:30 – 14:30 Ч./ –  Якоруда:   Айдаре  1,3,1,7, Алпийска  1,3,24,20,22,8,5,12,16,14,4,7,2,6,99,13,18,24, Белмекен  3а,20,4,16,3а,12,20,18,3,2,1,11, Богдан Войвода  4,2,7,1,6,9,11,5,8, Букет/Петнадесета/  8,10,3, Бунтишка  5,1,2,4,7,3,1,6,5, Бърдо  3,6,18,16,99,20,14,18,26,8,24,10,26,28,34,9,7,12,19,5,13,22,27,11,21,16,14,25,17,99,20,23,18,35,29, Васил Априлов  14,12,11,9,2,4,1,6,8,10,7,5, Васил Левски  2,2,2,2,32,30,2,28,26,2,13,2,17,10,9,16,6,35,20,25,12,14,2,3,11,19,7,80,8,24,22,99,15,18,4,26,13,28, Витоша  6,10,27,29,45,25,61,48,18,47,21,32,44,51,52,23,57,46,33,31,28,59,24,34,43,12,39,65,26,40,36,37,50,22,14,20,25,3,5,13,15,1,20,50,4,8,2,6,17,11,10, Гоце Делчев  1,4,33,29,99,21,5,6,27,17,12,16,9,18,23,32,4,13,25,8,31,10,19,20,14,6,7,5,3,4,1,2, Грагьовец/Стефан Чернев/  17,15,9,14,10,6,22,27,8,2,3,15,7,5,1,21,16,11,12,19,17,31,18,13,4,28,23, Градище/Трета/  17,9,4,6,11, Грънчар/23-Септември/  9,22,4,30,52,23,56,16,33,54,20,32,8,18,5,29,1,31,14,36,6,28,44,26,13,40,39,42,37,46,24,10,38,50,2,8а, Даме Груев/Никола Вапцаров/  2,25а,6,20,2,99,35,12,33,37,41,39,4,5,29,10,27,8,31,2,11,17,2,25,3,7,99,5,15,94,1, Дванадесета  5,2, Девета  9,3,7,11,9,5, Джебре/Иван Ботушанов/  42,4, Добро Ниве/Партизанска/  9,5,3,7,2,13,19,8,17,1,4,11, Екзарх Йосиф  20,8,14,7,13,16,9,18,11,3,12,10,6,5, Иван Вазов  4,5-6,3,10,8,1,14,5,7,4,18,11,9,16,2, Иван Попкостов  6,2,4,1,3, Изгрев  15,7,1,20,10,8,17,14,18,5,9,13,19, Кирил И Методи  58,56,62,35,52,46,45,55,47,37,21,59,53,48,22,50,39,49,44,99,60,57,9,4,13,41,6,27,32,38,40,82,64,80,41,95,91,83,81,72,71,89,61,70,67,74,93,87,77,75,85,97,79,78,73,69,66,63,76,15,6,25,8,18,46,34,2,17,29,12,13,36,1,28,30,23,14,3,19,16,21,11,55,27, Кожух  10,23,21,23,21,15,6,8,5,17,4,1,12,19,18,9,10,14,13,16,7,3,2, Лазарец  99,12,5,4,3,10,6,13,11,9,1,2,7,14,47,25,66,55,59,44,76,34,57,1,54,49,38,42,74,45,60,52,53,30,39,56,72,24,78,18,82,19,9,36,20,16,33,64,26,40,15,17,8,22,51,86,70,32,50,31,48,27,43,14,37,58,41,21,23,61, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч  1,5,2,3,7,2 5,9,11, Македония  23,1,12,5,8,4,7,6,2,11,16,3, Места/П.Джеджеров/  23,52, Местност Буковец  , Мусала  13,8,50,11,5,4,6,9,1,2,1, Неуточнен Адрес  , Никифор Филипов  10,12,1,11,15,4,16,5,13,9,3,6,14,7, Ореховица  2, Освобождение  3,98,1,5, Пелистър  18,6,7,9а,3,3.,12,4,7а,10,2,8,7,7,18, Пета/Поп Филип Стоянов/  4,7,36, Петко Р.Славейков  23,2,1,100,70,7,9,73,99,17,3,25,6,10,5,75,8,15,2,12,12,31,24,10, Пирин  3,14,10,22,7,18,20,5,12,4,24,2,6,1,9,16,5, Първа/Илия Колев/  5,1,3,6,2,4, Родопи  9,9,12,2,5,10,8,7,29,1,3, Седма  5,1,7,3,12,3,2,17,4 2,10,6,9,11,7,13,8, Солун/Мустафа Кьоров/  6,7,15,3,1,9,13,5,8,11,11, Софроний  33,25,31,37,16,40,18,24,43,23,27,36,1,34,29,99,20,35,41,39,22,1,30,14,35,20,12,3,21,13,10,6,11,2,15,16,8,19,18,17,7,1, Стара Планина  17,8,2,4,9,11,7,6,13,1,5,3, Стефан Караджа/Никола Карад  13,7,23,10,1,21,17,9,11,12,5,4,3,2,15,6,27, Стойко Маджере  14,22,14,5,3,6,11,13,23,20,8,21,9, Стокевица  16,12,2,9,17,5,1,4,13,98,21,11,23,25,6,10,7,8,9а,99, Стоян Табаков  6,2,10,4,12,8,1,3,9,6,11,7,8,12,5,10,4, Трещеник  17-84,1,3,2, Тринадесета  , Хаджи Никола Вардев  14,18,6,1,3,17,9,2,37,35,11,22,19,24,33,39,4,5,15,16,10,21,31,12,20,28,43,26,41, Хаджиалиш/Чавдарци/  5,10,6,2,48,110,48 1,110,56,14,28,17,20,110,16,9, Христо Ботев  31,68,35,51,37,41,49,40,9,47,39,57,74,55,9а,72,99,54,76,62,56,60,58,50,38,75,53,66,64,42,45,48,70,2,24,37,27,6,34,22,14,21,27,11,33,16,8,15,13,28,4,20,10,31,26,220,25,18,35,32,19,29,24,17,1,30,62,2,5,3,1, Цар Борис Iii/Георги Димитр  97,123,101,83,76,87,89,105,106,81,71,2,118,144,112,91,69,93,99,128,116,78,84,9,1,124,74,102,90,111,107,88,3,79,85,92,98,75,120,77,52,109,126,86,73,122,50,80,108,67,159,103,100,82,96,95,110,63,111,156,144,117,89,146,130,139,85,140,142,115,138,216,136,204,199,210,173,188,222,165,161,151,229,182,183,232,1,228,213,179,227,9,217,223,159,178,186,219,99,225,221,218,138,167,215,201,163,39,89,235,155,194,226,205,236,189,208,175,27,206,193,180,209,224,3,190,192,184,196,195,197,169,211,157,181,230,237,216,6,153,187,234,177,137,66,15,51,19,33,54,47,1

На 21.08.2019 Г. /08:30 – 14:30 Ч./ –  Якоруда:   Алпийска  1,3,24,20,22,8,5,12,16,14,4,7,2,6,99,13,18, Белмекен  3а, Бърдо  3,6,18,16,99,20,14, Васил Левски  2, Градище/Трета/  17,9,4,6,11, Изгрев  15,7,1,20,10,8,17,14,18,5,9,13,19, Никифор Филипов  10, Пета/Поп Филип Стоянов/  4,7,36, Пирин  3,14,10,22,7,18,20,5,12,4,24,2,6,1,9,16, Солун/Мустафа Кьоров/  6,7,15,3,1,9,13,5,8,11, Стара Планина  17, Хаджиалиш/Чавдарци/  5,10,6,2, Христо Ботев  31,68,35,51,37,41,49,40,9,47,39,57,74,55,9а,72,99,54,76,62,56,60,58,50,38,75,53,66,64,42,45,48,70, Якорудски Бор  29,25,27,43,12,1,31,11,13,8,23,72,32,38,99,17,80,7,6,28,37,33,36,10,40,16,35,24,3,4,2,15,14,21,19,30,22

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP