Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 0812 март 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Банско: Беласица 12, 6, 1 къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 11, 3, Бъндерица 50, 48, 24, 25, 40, 31, 22, 21, 26, 35, 52, 62, 42, 46, 34, 44, 19, 23, 38, 29, 28, 54, 33, Васил Априлов 8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6, Димчо Дебелянов 1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4, местност  Малка Ливада Банзиг, Палиго Ден 17, 10, Славянка 2, 22, 7, 14, 3, 25, 8, 16, 11, 23, 10, 17, 9, 21, 13, 20, 18, 6, 5, 24, 12, 12а, 15, 19, Стефан Караджа 37, 45, 43, 38, 36, 40, Хан Аспарух 30, Христо Смирненски 42, 21, 27, 28, 23, 40, 30, 29, 36, 38, 34, 32, Явор 19, 25, 37, 29, 13, 5, 27, 23, 21, 31, 39

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – 

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гостун

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Осеново, Общ. Банско

Община Белица

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков 26, 20, 57, 10, 16, 5, 54, 14, 46, 63, 4., 78, 8, 18, 42, 38, 21, 10, 14, 66, 64, 6, 44, 88, 6, 18, 32, 16, 24, 62, 58, 99, 30, 42, 45, 29, 52, 116, 60, 48, Бор 2, 3, 6, Братя Миладинови 10, 8, 42, 7, 15, 59, 8, 6, 3, 36, 5, 23, 45, 9, 24, 44, 5, 99, 34, 15, 19, 18, 9, 14, 63, 1, 43, 13, 17, 1, 41, 16, 11, 31, Владимир Поптомов 4, 84, 46, 33, 99, 58, 30, 6, 28, 26, 38, 34, 24, 54, 29, 40, 44, 60, 36, Георги Сачков 7, Гоце Делчев 16, Димо Хаджидимов 1, Иван Алексов 33, 2, 6, 5, 1, 4, Иван Апостолов 6, 4, 3, 6, 8, 4, 3, 2, 2, Иван Вазов 16, Никола Банков 1, 7, 4, 5, 3, 6, Радецки 1, 2, Седма 3, 7, Фараонска 17, 40, 21, 49, 26, 13, 9, 20, 27, 6, 6, Чавдар 2, 1, Чаталджа 6, 1, 4, 6, 1, 16, 5, 13, 7, 5, 3, Яким Цоков 15, 12, 22, 3, 21, 9, 18, 17, 16, 20, 36, 19, 14, 7, 6, 10, 8, 26, 5, 28, 29, 13, 27, 2, 24, ТП Сачков

Община Благоевград

На 08.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово 138, Шивалня, 133, 161, 136, 135, 137, 162, Еленово 154, 147, 153, Врем.С-Во, Еленово 155, Врем.С-Во, 148, 152, 153, Клокотница 5, 4, 1, 4 Врем.С-Во, 6, Клокотница 5, Орфей 3, Пейо К.Яворов 90, 94, 82, 90а, Чудомир Кантарджиев 3, 5, 3а

На 08.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: Кури Дере, местност  Кури Дере къща, местност  Срещу Кравефермата

На 08.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград: местност  Мацански Андък, местност  Медунски Андък, местност  Мицански Андък, Мицански Андък, Неуточнен Адрес

На 08.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград: местност  Мицански Андък, Мицански Андък

На 09.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Благоевград: Запад, местност  Церовско Дере

На 09.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград: местност  Бресто, местност  Поището, От Км.366+000 до Км.366+720, С.Долно Церово

На 09.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово 138, Шивалня, 133, 161, 136, 135, 137, 162, Еленово 155, Врем.С-Во, 148, 152, 153, Еленово 154, 147, 153, Врем.С-Во, Клокотница 5, 4, 1, 4 Врем.С-Во, 6, Клокотница 5, Орфей 3, Пейо К.Яворов 90, 94, 82, 90а, Чудомир Кантарджиев 3, 5, 3а

На 10.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово 155, Врем.С-Во, 148, 152, 153, Еленово 154, 147, 153, Врем.С-Во, Еленово 138, Шивалня, 133, 161, 136, 135, 137, 162, Клокотница 5, 4, 1, 4 Врем.С-Во, 6, Клокотница 5, Орфей 3, Пейо К.Яворов 90, 94, 82, 90а, Чудомир Кантарджиев 3, 5, 3а

На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Покровник МТТ Овчарник

На 12.03.2021 г. /09:01 – 13:30 ч./ –  Бучино: Ахмедово, Лозята, махала Мичевци къща, махала Тасковци, местност  Лозята, местност  Текето, местност та Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, махала Тасковска, Текето, Турска махала, УПИ IV, Кв.13, къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 12.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово 155, Врем.С-Во, 148, 152, 153, Еленово 154, 147, 153, Врем.С-Во, Еленово 138, Шивалня, 133, 161, 136, 135, 137, 162, Клокотница 5, Клокотница 5, 4, 1, 4 Врем.С-Во, 6, Орфей 3, Пейо К.Яворов 90, 94, 82, 90а, Чудомир Кантарджиев 3, 5, 3а

На 12.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Бучино: Ахмедово, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци къща, махала Тасковци, местност  Лозята, местност  Текето, местност та Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, махала Тасковска, Текето, Турска махала, УПИ IV, Кв.13, къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 12.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Логодаж: Беров Валог

Община Гоце Делчев

На 08.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, Гео Милев 1, Георги Бенковски 18, Гоце Делчев 44, 40, Димитър Талев 11, 1, 3, Еделвайс 3, 16, Климент Охридски 13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, Лъга, Петър Берон 9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, Пирин 4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 5, 16, 17, 12, 3, 2, Христо Ботев 5, 7, 3, 9, 6, 2, Черно Море 2, 10, 9, 7

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан: I 82-110, Бахчите, местност  Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28, В Сградата на Кметството, Читалище

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, местност  Капсии, местност  Пенковото, Осреща, Пенковото, ПИ 18021, местност  Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183, Кв. 30, Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезница: 29-ти Декември 9, 7, 31002, IV-424, Vііі, Антон Иванов 11, 1, 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, 5, 3, 26, 24, 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10, Барата 7, 8, 18, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, 1, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, 14, 9, Васил Левски 3, 2, 8, 26, 27, Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 9, 10, 3, Воденицата 2, 5, 1, Генерал Ковачев 7, 1, 5, 2, 4, Гео Милев 3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, 6, 6, Георги С.Раковски 10, 12, 5, 3, 4, 1, 6, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17, Дунав 12, 4, 2, 10, 13, 5, 9, 8, Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 25, 27, 4, 9, Исмаил Кальор 7, 2, 9, 6, Каменица 8, 6, 6, Кв. 84, Керанека 20, 7, 11, 1, 12, 15, 6, 2, 4, 9, Киркалица, Крали Марко 9, 7, 5, 6, 3, 7, 2, 4, Кушията 7, 4, 8, 2, 7, 5, 1, Лозята 3, 7, 11, 21, 48, 4, 18, 2, 14, 12, 6, 3, 17, 5, 10, 3, местност  Киркалица, Македония 8, 1, 6, 10, 4, Масърли 1, 3, 10, местност  Чарка вила, Неврокоп 3, 28, 2, 37, 8, 50, 7, 46, 19, 48, 30, 5, 33, 12, 4, 25, 32, 28, 11, 14, 16, 26, 17, 34, 1, 2, 9, 24, 8, 47, 10, 15, 29, 18, 37, 13, 35, 27, 39, 36, 6, 7, 12, 11, Неуточнен Адрес Поща, Стопански Двор, Отец Паисий 7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, 10, 4, 8, Охрид 18, 5, 7, 10, 2, 9, 4, Падарката 6, 14, 3, 14, 19, 15, 17, 14, 10, 6, 13, 28, 17, 11, 15, 12, 7, 4, 3, 16, 2, Панайот Хитов 2, 4, 4, Папратница, Пейо К.Яворов 13, 2, 17, 11, 6, 21, 7, 31, 12, 19, 23, 5, 4, 24, 18, 1, 14, 16, 12, Пирин 2, 14, 2, 1, 8, 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3, Промишлена, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, 17, 2, 32, 1, 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15, 31, 13, Ридът 1, 13, 27, 25, 22, 21, 20, 23, 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 20, 12, 17, 10, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 5, Синища 10, 9, 15, 13, ТП-1, 2, 11, 1, 7, 17, Ситницата 3, 5, 1, Сливница 12, 1, 13, 8, 4, 6, 5, 10, 3, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, 23, 28, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 2, 7, 13, Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Стефан Караджа 4, 7, 5, 13, 1, 2, 3, Стопански Двор, Суда 9, 11, 6, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 1, 36, 27, 19, 30, 15, 20, 33, 24, 23, 31, 13, 21, 25, 28, 40, 32, 14, 34, 35, Татарка 7, 1, 14, 2, 23, 1, 15, 9, 19, 13, 10, 7, 6, 43, 42, 5, 11, 3, 8, 4, 41, 39, 53, 28, 50, 38, 26, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 42, 51, 19, 4, 53, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 36, 16, Теофик Хаджи 6, 4, 2, 7, 5, 6, Топавица, Туфча 14, 16, 24, 28, 26, 20, 18, 12, 10, 6, 2, 2, 24, 3, УПИ II-682, Кв.49, УПИ III-691, Кв.49, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух 10, 12, 21, 7, 21, 5, 13, 12, 14, 4, 11, 17, 6, 3, 9, 16, 18, 2, 8, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, 24, 28, 6, 27, 20, 40, 36, 32, 30, 8, 15, 42, 29, Хр.Смирненски 15, 16, 19, 12, 13, 9, 4, 10, 20, 16, 20, 18, 22, Христо Ботев 2, 1, 3, 15, 16, 7, 16, 9, 11, Цар Калоян 13, 3, 11, 5, 6, 2, Чала 21, 10, 18, 2, 6, 4, Чарга, Чарка 9, 6, 4, 14, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30, Чифлика 4, 4, 5, 8, 17, 2, 6, Юрий Гагарин 4, 1, 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7, Яне Сандански 1, 5, 3, 5, 3, 4

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVіі-164, Кв.11, ХVі-246, Кв.19, Хі-99, 131, Кв.22, Старото Село, Входа на Селото В Ляво

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Господинци: Лъката, УПИ-Хі, Кв.1, Старото Село

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски Път, местност  Мочура, местност  Сушица Стопанска Постройка, Офис, Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади 80, 126, Пенковото, Христо Ботев 18

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, 5, 9, 4, 3, 11, 6, 2, 8, Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 19, 7, 21, 15, 4, 17, 11, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Бузлуджа 5, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, 7, 3, 9, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, 3, Гео Милев 1, 20, 12, 18, 16, 3, 14, 5, 2, 4, 9, 10, 11, Георги Бенковски 18, 21, 24, 27, 26, 23, 25, 36, 33, 18, 29, 31, 47, 44, 24, 30, 42, 46, 2, 29, 14, 27, 8, 17, 10, 44, 17а, Гоце Делчев 44, 40, 28, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 25, 3, 33, 1, 44, 15, 48, 50, 13, 54, 3а, 46, 6, 52, Димитър Талев 11, 1, 3, Добри Чинтулов 16, 3, 15, 22, 13, Драгоман 18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, 22, 20, 20а, Дунав 2, 3, 4, Еделвайс 3, 16, 33, 16, 14а, 17, 6, 14, 1, 27, 20, 11, 24, 7, 21, 31, 12, 3, 28, 13, 23, 2, 18, 32, 22, 9, 5, 30, 10, Здравец 3, 15, 11, 7, 14, 4, 3, 17, 9, 5, 2, 12, 13, Ивайло 8, 15, 25, 18, 9, 16, 5, 14, 11, 22, 24, 10, Иван Вазов 17, 14, 30, 13а, 29, 9, 20, 19, 22, 24, 21, 12, 15, 25, 27, 13, 23, 4, 2, 12, 6, 7, 11, 25, 8, 17, 15, 26, 5, 14, 9, 3, Иван Козарев 5, 2, 7, 3, 1, 6, 11, 10, 12, 9, 19, 1, Иглика 5, 3, 1, Ильо Воивода 2, 1, Капитан Петко Войвода 4, 38, 1, Климент Охридски 13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16, Кръст, Кръста, Лъга, местност  Кръста Стопанска Постройка, Михаил Антонов 16, 5, 18, 10, 6, 7, 2, 14, 12, 15, 1, Неуточнен Адрес Поща, Кметство, Октомврийска 10, 19, 1, 14, 5, 4, 16, 27, 3, 12, 15, 8, 6, 8, Орляк 3, Отец Паисий 5, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон 9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, 9, Пирин 4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 5, 16, 17, 12, 3, 2, 45, 58, 39, 62, 25, 54, 48, 3, 38, 47, 56, 46, 60, 37, 13, 41, 32, 40, 26, 31, 22, 34, 5, 12, 19, 30, 20, 36, 23, 48, 38, 25, 21, Рила 11, 18, 1, 4, 10, 24, 32, 12, 20, 9, 14, 21, 19, 17, 11, Родопи 3, 8, 4, 9, 21, 6, 10, Стопански Двор Сграда, Офис, Работилница, Хаджи Димитър 5, 3, 14, 2, 9, 3, 7, 4, 1, 5, 8, 6, Христо Ботев 5, 7, 3, 9, 6, 2, Христо Смирненски 6, 9, 17, 4, 11, 7, 6, Цар Самуил 5, 3, 1, 4, Черно Море 2, 10, 9, 7, Шипка 12, 3, 2, 1

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница: 029005 местност  Голака, Ал.Стамболийски 11, 5, 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18, Атанас Тешовски 1, 2а, 5, 3, 2, 6, 8, 12, 15, 3, 7, Васил Левски 10, 1, 12, 14, 16, 6, 8, 11, 4, 5, 7, 15, 9, 3, 13, 1, Горна Бара, Граматиковица, Драва 40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21, Елена Лефтерова 3, 1, 4, 12, 10, 6, 7, 9, 7а, 8, 5, Здравец 14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16, Ивайло 12, 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а, Каменика, Лъжница Поща, местност  Дъбето, Неуточнен Адрес на Центъра, Никола Вапцаров 37, 42, 36, 31, 44, 26, 21 А, 3, 25, 23, 30, 27, 32 А, 28, 33, 38, 32, 21, 39, 7, 40, 41, 43, 21а, 46, 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 20, 22 Б, 20 А, 10, 29, Никола Калъпчиев 39, 42, 41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 15а, 26, 18, 43, 30, 42, 20, 40, 12, 29, 32, 31, 30 А, 23, 11, 50, 45, 15, 2, 31 А, 17, 7, 16 А, 39 А, , , 24, 5, 35 А, 30, Никола Парапунов 4, 13, 16, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15, Опълченска 7, 2, 3, 5, 20, 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14, Ореляк 13, 4, 17, 1, 6, 11, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, Партизани 13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29, Патриарх Евтимий 5, 1, 2, Пирин 3, Прогрес 2, 22, 16, 20, 12, 14, 5, 10., 7, 8, 9, 6, 13, 4, 10, 1, 6, 7, 6, Родопи 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17, Стопански Двор Фуражомелка, Сграда, Стоян Войвода 15, 17, 30, 15, Христо Ботев 19, 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14, Юрий Гагарин 9, 5, 3, 7, 1, 11, 3

На 09.03.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Баничан Напоителни системи  Струма-Места ЕАД

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Булаир 3, Васил Левски 1а, 8, 2, 3а, 6, 2, 1, 1, 11, 12, 10, Георги С.Раковски 21, 5, 1, 7, 3, 5, 9, 4, 3, 7, 2а, Е и К Дукови Кв.122, Иван Вазов 7, 12, 10, 8, 4, 9, 3, 6, 2, 5, 1, 14, Милан Конев, Отец Паисий 23, 25, 15, Сестри Дукови 6, 3а, 4, 11, 1, 3, 9, 11, 2, 5, 4, 7, 4, Търговска 36, 34, 36, 30, 10, 24, 32, 26, 20, 12, 12, 42, 2, 16, 22, 38, Строителен Обект, 28, 26, 40, Христо Ботев 23 А, 18, къщата на Сдс, 20, 19, 23, 21а, 22, 24, 14, 21, 16, 15, 13

На 10.03.2021 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади вила, , , Почивна Станция, Попови Ливади

На 10.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезница: IV-424, Антон Иванов 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 26, 24, Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, Барата 7, 8, Барата 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, Васил Левски 3, 2, 8, Васил Петлешков 7, Гео Милев 6, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, Дунав 12, 4, 2, 10, Иван Вазов 1, 21, 7, Каменица 8, 6, Кв. 84, Крали Марко 9, 7, Кушията 7, Лозята 3, Лозята 3, Македония 4, Неврокоп 7, Неврокоп 3, 28, 2, 37, 8, Неуточнен Адрес Поща, Неуточнен Адрес Стопански Двор, Отец Паисий 8, Охрид 18, 5, 7, 10, 2, 9, 4, Падарката 6, Панайот Хитов 2, 4, Пейо К.Яворов 12, Пирин 2, 1, 8, Пирин 2, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, Речище 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15, Ридът 27, 25, 22, 21, 20, 23, Ридът 1, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, Синища 10, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, Спас Белухов-Пането 11, Спас Белухов-Пането 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Стопански Двор, Суда 9, 11, 6, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 1, Татарка 41, 39, 53, 28, 50, 38, 26, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 42, 51, 19, 4, 53, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 36, 16, Теофик Хаджи 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 26, 20, 18, 12, 10, Туфча 2, УПИ II-682, Кв.49, УПИ III-691, Кв.49, Ушите, Хан Аспарух 7, 21, 5, 13, 12, 14, 4, 11, 17, 6, 3, 9, 16, 18, 2, 8, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, Христо Ботев 16, 7, 16, 9, 11, Цар Калоян 13, Чарка 9, 6, 4, 14, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, Чифлика 4, Юрий Гагарин 4, 1, Яне Сандански 1, 5, 3, 5

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Пенковото

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади вила, Почивна База, Гоце Делчев 73, местност  Мочура Свинарник, МТП, местност  Сушица Разсадник, Офис, Рибарник, Фургон, Помпа, Пенковото, Пенчо Славейков 21, Преспа 3, 3, Серес 2, Симеон Радев 6, Сушица

Община Гърмен

На 08.03.2021 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Рибново: Двадесет и Втора 7а, Двадесет и Пета 4, Двадесет и Трета 6, Дванадесета 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 11, 19, Девета 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9, Десета 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 18a, 13, 17, 1, 16, Единадесета 11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4, местност  Бърдо 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9, местност  Бърдо 5, Неуточнен Адрес, Осма 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 13, 2, 7, 14, 1a, 12, 5, 11a, Първа 92, 100, 52, Седма 7, 1, 2, 28, Тринадесета 23, 10, 11, 36, 20, 15, 18, 1, 16, 9, 38, 40, 7, 26, 21, 22, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 5, 12, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25, Четиринадесета 2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 6a, 8, 17, 3

На 08.03.2021 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен

На 08.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Брантията, Втора 21, 1, 24, 26, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, Двадесет и Първа 6, 3, Двадесет и Четвърта 6, Двадесет и Шеста 18, Девета 6, Десета 33, 6, Неуточнен Адрес ТП1, Осма 27, Пета 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, Площада Поща, Първа 51, 19, 52, 33, 55, 47, 39, 29, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 41, 35, Тридесет и Пета 2, 4, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, Тридесета 1, 4, 3, 6, Четиринадесета 32, Шеста 4, 2, Шестнадесета 9

На 08.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Дебрен: 51

На 09.03.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балдево: УПИ VII-97, Кв.9, УПИ III Кв.14, Традиционен Събор, Открит Рудник

На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Дебрен: Втора 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 3, 10, 12, 18, 1, 16, 6, 22, 14, 9, 4, Двадесета 28, Осемнадесета 10, Първа 33, 30, 61, 39, 27, 55, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 49, 59, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 40, 34, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 22, 42, 54, Седма 2, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Тринадесета 2, 3, Четвърта 1, 6, 4, 8, 2, Четиринадесета 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, Шеста 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, Шестнадесета 3, 1, 23

На 11.03.2021 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10, Іх-108

На 11.03.2021 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Вакльовица, Вальовица

На 11.03.2021 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, XVIII Кв. 45, ІV-517, Вакльовица, Втора 5, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Трета 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 22, 16, 2, 10, 18, 3, 24, 7, 8, 9, 36, 5, Дванадесета 4, 13, 18, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 11, 9, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 12, 39, 16, 24, 18, 5, 19, 15, 21, 9, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 6, 15, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, местност  Рашманица, Неуточнен Адрес, Осма 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Петнадесета 5, Първа 20, 40, 21, 19, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17, , , 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, УПИ 5, Четвърта 16, Четиринадесета 6, Чорбаджика, Шеста 58, 56, 54, Шестнадесета 3, 1, Шопарланка, Шопарланката

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Горно Дряново: 029032 – местност Дяново

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Гърмен: II-82, Брантията, Вакльовица, Вальовица, Втора 21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 10, 20, 24, 14, 43, 6, 36, 4, 1, 12, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 38, 2, 13, 26, 16, 31, Двадесет и Втора 4, 9, 6, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3, Двадесет и Първа 43, 22, 35, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 2, 9, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4, Двадесет и Седма 2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5, Двадесет и Трета 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4, Двадесет и Четвърта 3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6, Двадесет и Шеста 18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6, Двадесета 9, 15, 3, 20, 13, 11, 1, 17, 5, Дванадесета 8, 2, 3, 13, 1, 4, Девета 9, 8, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 17, 4, 11, 15, 10, 6, Деветнадесета 12, 7, 5, 4, 18, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6, Десета 33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 68, 49, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 39, 43, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30, Единадесета 9, 15, 3, 4, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6, извън регулация 26, 2, 5, Овчарник, местност  Маноле, ПИ 000490, Маноле, Неуточнен Адрес ТП1, Археологически Резерват, Осемнадесета 6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9, Осма 29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27, Пета 13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56, Площада Поща, Първа 7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, Павилион-магазин, 67, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 47, 39, 29, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 41, 35, Седемнадесета 7, 5, 3, 4, 10, Седма 16, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 18, 26, 28, 31, 13, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Суадживица, Тальова Върба, ТПк Никола Ушев Кооперация, Трета 55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 47, 38, 33, 30, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 21, 19, 5, 1, 10, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Пета 2, 4, 8, 6, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5, Тридесет и Четвърта 6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2, Тридесет и Шеста 1, Тридесета 1, 4, 3, 6, Тринадесета 21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9, Ценьов Тумба, Четвърта 6, 5, 9, 1, 9, Четиринадесета 32, 4, 3, 9, Шеста 2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2, Шестнадесета 4, 3, 6, 2, 4, 9, Шопарланка, 29, 33

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, XVIII Кв. 45, ІV-517, Вакльовица, Втора 1, 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 3, 10, 12, 18, 1, 16, 6, 22, 14, 9, 4, 5, 21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29, Двадесет и Втора 12, 5, 6, 9, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, Двадесет и Трета 15, 32, 7, 1, 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 22, 16, 2, 10, 18, 3, 24, 7, 8, 9, 36, 5, 28, Дванадесета 4, 13, 18, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 11, 9, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 3, 1, 5, 7, 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 12, 39, 16, 24, 18, 5, 19, 15, 21, 9, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 6, 15, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, Извън Регулация ПИ 038014, Корилово, местност  Решманица, местност  Рашманица, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, 10, 3, 1, 4, Осма 5, 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 13, 26, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, 6, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, 5, Първа 67, 17, Автоработилница, 63, 33, 30, 61, 39, 27, 55, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 49, 59, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 40, 34, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 22, 42, 54, 20, 40, 21, 19, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17, , , 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Решманица, Седемнадесета 12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, 2, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Тавлиев Кавак, Трета 31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 13, 19, 8, 6, 11, 29, 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, 2, 3, УПИ 5, Чавдаров Кавак, Четвърта 27, 1, 6, 4, 8, 2, 16, 31, 40, 25, 44, 5, 21, 39, 33, 32, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 12, 9, 11, 10, 16, 24, 29, 26, 23, 28, Четиринадесета 32, 17, 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, 6, Чорбаджика, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, 58, 56, 54, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 17, 6, 5, 18, 19, 22, 12, 24, 8, 2, 21, 11, 28, 15, 7, 3, 1, 23, 3, 1, Шопарланка, Шопарланката, 51, 1, ТП2, 3

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Дъбница: 055001, Втора 17, 4, 28, 5, 32, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 18, 15, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 3, 6, Двадесета 11, Дванадесета 8, 10, Девета 19, Десета 11, Неуточнен Адрес ТП1 Дъбница, Поща, Пета 1, Петнадесета 8, 10, 12, 13, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Стопански Двор Свинарник, Склад и Работилница, Автоработилница, Склад, Офис, Работилница, Времянка, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 28, 18, 3, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 11, 15, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 1, 2, 7, 3, 1, 5, 4, Площад, 2, 1

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Ковачевица: Кв.23, УПИ ІV, УПИ XIV-514 Кв.22, УПИ-534, УПИ-535

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Лещен: УПИ II – 273, УПИ II, ПИ №271, Кв.19, УПИ VI, ПИ №269, Кв.19, Временно Строително Табло

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Марчево: 042004, 042005 – местност  Самуилска Поляна, 047096 По Квс на С. Марчево местност  Пъдарка, Голек, Калина, Канина, Курорт Огняновски Минерални Бани, Ст 19 ТП Марчево 2

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен: 034075, II-42, Кв.3 местност  Банята, XVII – 646 Кв.52, Благой Матеров 1, 10, 2, 5, 15, 16, 6, 11, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21, Втора 1a, 1, 2, Горни Бани Сграда, 9, 1, 10, Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка, Двадесет и Втора 3, 1, 4, 4., 16, Двадесет и Девета 11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 13, 3, Двадесет и Осма 5, 28, 2, 4, 9, 3, Двадесет и Пета 3, 4, 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10, Двадесет и Първа 18, 17, 8, 216, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, 44, Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9, 4, 3, 5, 1, 2, 6, 8, Двадесет и Трета 1, 3, Двадесет и Четвърта 3, 7, 1, 8, 6, Двадесет и Шеста 7, 4, 5, 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16, Двадесета 6, 7, 8, 9, 12, 3, 22, 19, 4, 1, 10, 2, 18, Дванадесета 6, Деветнадесета 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6, 3, 11, 16, 13, 15, 17, Димитър Кемалов 45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, Долни Бани Ресторант, Времянка, Иван Вазов 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 4, 10, 13, 2, 53 Кметство, 19, 55, 17, 24, 7, 41, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 38, 14, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 6, 75, 1, 63, 44, 46, 50, 18, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48, Кирил и Методий 25, 9, 2, 17, 33, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 6, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 10, Курбаня 1, 15, Неуточнен Адрес Градски Бани, Поща, Площад, Стълб №23, Кл. В, ТП3, Осемнадесета 1, 2, 8, 3, 6, 7, Отец Пайсий 26, 28, 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 4, 19, Пета 2, Петдесет А, Петнадесета 5, 3, Първа 2, 8, 4, 14, 17, 13, 6, .11, 3, 19, 21, 15, 1, Ст 2 Кл.В ТП Огняново 1, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Трета 5, 6, 7, Тридесет и Втора 6, Тридесета 24, 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11, Четвърта 12, 14, 3, 8, 10, Четиридесет и Първа 3, 2, 5, 1, 7, 9, Шестнадесета 1

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен: 1

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Рибново: 000317, Землището на С. Рибново, 048031, III-966, Кв.56, Втора 8, 11, 1, 7, 9, 13, 3, Върбиците, Двадесет и Втора 4, 5а, 2, 10, 1, 8, 12, 14а, 14, 1а, 5, 7, 6, 7а, Двадесет и Девета 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9, Двадесет и Осем 7, 5, 9, 12, 6, Двадесет и Пета 2, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 4, Двадесет и Първа 6, 1, 3, 10, 5, 4, 2, 14, 12, 14а, 8, Двадесет и Седем 4, 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 5, 13, 3, 2, 6, 7, 4, 14, Двадесет и Трета 2, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 3, 6, 6, Двадесет и Четвърта 2, 3, 5, 1, Двадесет и Шеста 1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 13, 12, 20, 21, 17, 25, 29, Двадесета 5, 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4, Дванадесета 10, 17, 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 11, 19, Девета 1, 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9, Деветнадесета 2, 8, 5, 7, 3, 6, 1, 4, Десета 6, 12a, 2, 5, 12, 6а, 8, 4, 10, 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 18a, 13, 17, 1, 16, 10, Единадесета 11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4, Ливаде, местност  Бърдо 3, 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9, местност Плевнето 13, 3, 14, 21а, 27, 9, 15, 12, 22, 26, 6, 8а, 4, 1, 21, 28, 2, 19, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 18, 30, 16, местност Селища 2, 10, 3, 2, 7, 1, 11, местност Снесеното 6, 8, 4, 5, 1, местност Тръне 1, 2, 4, 3, 5, местност  Бърдо 5, Неуточнен Адрес Центъра, Поща, В Началото на Селото В Ляво, Осемнадесета 9, 2, 5, 1, 3, 6, 4, 7, 11а, 13а, 11, 9а, 13, 10, 8, 23, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 25, 17, 18, 31, 20, 16а, Осма 11, 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 13, 2, 7, 14, 1a, 12, 5, 11a, Пета 5, 6, 11, 23, 19, 16, 20, 3, 21, 4, 1, 8, 9, 17, 18, 2, 15, 7, 10, Петнадесета 5, 21, 4, 3, 25, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 1, 16, 8, 10, 9, 27, 12, 19, 38, 31, 36, 47, 2, 26, 6, 13, 33, Първа 35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 60, 46а, 43, 49, 44, 31а, 58a, 50а, 92, 100, 52, 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 53, 55, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 64, 45a, 70, 61, 65, 76, 14, 1, 17, 8а, 35, 38, 1 А, 7, 13, 2, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 9, 32, 19, Седемнадесета 9, 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 9, 11, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а, Седма 1, 7, 8, 32, 12, 26, 6, 17, 9, 36, 22, 16, 11, 21, 34, 25, 3, 19, 4, 38, 30, 28, 29, 5, 2, 13, 7, 1, 2, 28, Трета 4, 17, 9, 2, 6, 7, 3, Тридесет и Първа 6, Тридесета 12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24, Тринадесета 23, 10, 11, 36, 20, 15, 18, 1, 16, 9, 38, 40, 7, 26, 21, 22, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 5, 12, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25, Четвърта 12, 4, 4, 6, 12, 8, 3, 1, 2, Четиринадесета 2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 6a, 8, 17, 3, Шеста 6, 15, 10, 9, 11, 4, 2, 5, 13, 1, 3, 8, Шестнадесета 23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 10, 7, 6, 13, 11, 21, 4, 2, Широка Ливада, 4, 9, 10, 6, 6б, 3, 2, 6а

На 11.03.2021 г. /15:31 – 16:30 ч./ –  Скребатно: 66874.58.124, Над Селото- Оградите, ЦЕТИН България ЕАД

Община Кресна

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Влахи:

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Кресна: Александър Македонски 1, Главен Път Е-79, Македония 96, местност  Кресненско Ханче Ханче, Мотел РесторантМерина, Ресторант, Офис, Ресторант, местност  Солунско Дере Овчарник, Въглища, Гатер, Ново Село 1, 1 пътен тунел на главен път Е79

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ощава: 54537.600.31.1, Германци, местност  Русенци, местност  Станковица, къща, ТП2

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Стара Кресна: местност  Кулата, Раец – 2 ЕООД, УПИ I-17, Кв.16, УПИ II-17, Кв.16, УПИ III-17, Кв.16, УПИ IV-17, Кв.16, УПИ VII-57.58, Кв.6, УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Кресна: Александър Македонски 42, 11, 47а, 36, 14, 38, 18, 12а, 13, 3, 31, 34, 10, 5, 12, 8, 20, 39, 9, 25, 19, 17, 47, 15, 37, 35, 32, 29, 33, 51, 1, 2, 49, 24, 4, 7, 28, 22, 23, 45, 21, 41, 26, 16, 27, 21а, 40, 28а, 25а, Вихрен 7, 2, 5, 8, 10, 3, 9, 6, 11, 12, 4, 1, Влахински Езера 2, 14, 7, 6, 22, 5, 12, 13, 4, 16, 3, 8, 1, 9, 18, 20, 10, 11, Еделвайс 15, 15а, 19, 11, 12, 17, 14, 13, Здравец 2а, 4, 8, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 11, 13, Крива Ливада 19, 11, 6, 13, 17, 2, 15, 5, 4, 3, 9, 7, 1, Отец Паисий 26, Перун 42, 67, 44, 28, 32, 48, 41, 61, 51, 34, 36, 59, 55, 45, 47, 30, 65, 63, 40, 43, 39, 31, 53, 46, 57, 71, Пирински Бор 4а, 8, 12, 22, 20, 7, 14, 6, 2, 24, 28, 18, 3, 4, 9, 1, 10, 16, 5, Разколска 1, 49, Синаница 14, 15, 6, 12, 7, 4, 19, 21, 1, 9, 5, 11, 2, 23, 10, 8, 17, 13, 3, Солунска 17, 11, 5, 1, 13, 15, 7, 19, 7а, Стоян Войвода 22, 10, 18, 15, 8, 20, 9, 4, 7, 3, 13, 11, 17, 9а, 16, 24, 19, 12, 6, 5, 1, 14, 2, Тодорин Връх 6, 10, 9, 8, 5, 4, 7, 2, Яне Сандански 75, 99, 87, 95, 93, 83, 101, 89, 77, 85 9, 81, 79, 83 9

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч./ –  Кресна: I-821, 823, 824 Кв.63, Агенция Пътна Инфраструктура, Александър Македонски 1, Александър Македонски, Александър Македонски 1, 1, 42, 11, 47а, 36, 14, 38, 18, 12а, 13, 3, 31, 34, 10, 5, 12, 8, 20, 39, 9, 25, 19, 17, 47, 15, 37, 35, 32, 29, 33, 51, 1, 2, 49, 24, 4, 7, 28, 22, 23, 45, 21, 41, 26, 16, 27, 21а, 40, 28а, 25а, Братя Миладинови 7, 5, 9, 3, Вардар 16, Васил Левски 1, 13, 11, 3, Вихрен 7, 2, 5, 8, 10, 3, 9, 6, 11, 12, 4, 1, Влахинска 18, 7, 10, 1, 2, 5, 8, 6, 16, 3, 4, 11, 9, 14, Влахински Езера 2, 14, 7, 6, 22, 5, 12, 13, 4, 16, 3, 8, 1, 9, 18, 20, 10, 11, Върбите, Главен Път Е-79, Гоце Делчев 26, 22, 20, 24, Грънчар 2, 1, Еделвайс 15, 15а, 19, 11, 12, 17, 14, 13, Завоя 005134, Здравец 2а, 4, 8, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 11, 13, Китка 6, 15, 1, 19, 17, 13, 4, 11, 2, 9, 21, 3, Кресненски Пролом 7, 8, 9, 5, 2, 1, Крива Ливада 19, 11, 6, 13, 17, 2, 15, 5, 4, 3, 9, 7, 1, Македония 47, 25, 53, 39, 196, 41, 204, 38, 37, 31, 198, 21, 19а, 33, 29, 19, 35, Македония 158, 170, 138, 172, 182, 118, 156, 120, 174, 166, 116, 128, 140, 160, 126, 142, 164, 134, 136, 178, 194, 114, 152, 148, 186, 190, 146, 168, 122, 162, Времянка За Хотел, 154, 176, 130, 121, 124, 144, 192, 184, 150, 176а, 132, 112, 180, 188, 196, 96, 17, 96 Тотопункт, 31, 100, 104, 102, 106, 120, 108, 16, 96, 110, 40, 50а, 72, 44, 90, 76, 92, 42, 96, 12, 32, 54, 64, 88, 48, А-42, 84, 74, 50, 66, 82, 39, 56, 58, 60, 36, 62, 78, 34, 70, 80, 46, 68, 94, Македония 96, Мело 6, 5, 3, 1, местност  Върбите, местност  Завоя на Гърба на Бензиност. Петрол, Магазин, Кафе, Поделение, Павилион За Продажба на Кафе, З, местност  Кресненско Ханче Ханче, Мотел РесторантМерина, Ресторант, Офис, Ресторант, местност  Солунско Дере Овчарник, Въглища, Гатер, Мир 21, 4, 18, 15, 20, 7, 11, 10, 3, 13, 12, 6, 5, 14, 17, 9, 2, 16, 8, Момина Скала 23, 17, 3, 11, 25, 8, 29, 5, 10, 27, 12, 1, 15, 13, 14, 21, 16, Неуточнен Адрес Скз Кресна, Неуточнен Адрес ТП Синаница 1, Ново Село 1, Ново Село 1, 2, 6, 10, 8, 7, 14, 9, 16, 3, 10, 1, 5, 20, 2, Олимпия 96, 5, 104, 98, 1, 2, 3, 7, Орбел 1, 3, 2, 4, Отец Паисий 26, Перун 9, 11, 13, 7, 14, 8а, 23, 8, 1, 49, 4, 21, 3, 15, 17а, 19, 5, 17, 24, 6, 2, 42, 67, 44, 28, 32, 48, 41, 61, 51, 34, 36, 59, 55, 45, 47, 30, 65, 63, 40, 43, 39, 31, 53, 46, 57, 71, 24 10, 13, 22, 29, 35, 24, 31, 33, 7, 25, Пирински Бор 4а, 8, 12, 22, 20, 7, 14, 6, 2, 24, 28, 18, 3, 4, 9, 1, 10, 16, 5, Разколска 13, 9, 15, 5, 7, 11, 1, 49, Район Жп Гара Склад, Автомивка, Склад, Синаница 14, 15, 6, 12, 7, 4, 19, 21, 1, 9, 5, 11, 2, 23, 10, 8, 17, 13, 3, Синаница, Солунска 27, 23, 25, 17, 11, 5, 1, 13, 15, 7, 19, 7а, 2, Спартак 29, Стадиона 2, 4, Стоян Войвода 22, 10, 18, 15, 8, 20, 9, 4, 7, 3, 13, 11, 17, 9а, 16, 24, 19, 12, 6, 5, 1, 14, 2, Струма 1 Изход Кула, Струма 3, 4, 1, 17, 11, 26, 18, 23, 32, 13, 36, 34, 32а, 15, 25, 8, 24, 6, 20, 21, 38, 22, 10, 19, 5, 12, 30, Тиса 2, 6, 3, 8, Тодорин Връх 6, 10, 9, 8, 5, 4, 7, 2, УПИ I 821 Кв.63 По Пр, Цар Борис III 5, 3, 6, 7, 8, 11, 1, 2, 4, 13, 12, 9, 14, 17, 15, 14, 21, 19, 23, Цар Самуил 1, 7, 14, 4, 8, 3, 10, 5, 2, 9, 6, 11, 12, Цар Симеон 4, 7, 1, 2, 16, 3, 10, 12, 14, 6, 5, Шемето 3, 6, 2, 8, 1, 11, 7, 5, Яне Сандански 3, 19, 10, 22, 20, 8, 23, 31, 29, 17, 24, 2, 4, 25, 1, 5, 9, 16, 13, 7, 27, 11, 18, 21, 15, 6, 75, 99, 87, 95, 93, 83, 101, 89, 77, 85 9, 81, 79, 83 9, 107, 51, 37, 47, 53 2, 43, 55, 53, 57 8, 35, 45, 8, 57 52, 49, 57, 1 пътен тунел на главен път Е79

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Влахи: Вилна Зона Върбите, Върбите Вилна Сграда, Кв.7, Застройка 9, 17, Горните Ливади, Грънчарска Скала, Драколово, местност  Върбите, Синаница, Средни Ливади вила, УПИ Іі, Кв.4 – В.З. Въбите

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Долна Градешница: Бумар АД, Илинденци-Мрамор АД, На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сливница, Общ. Кресна: Кв.12а, УПИ VI-162, Кв.22, УПИ XIx-214, Кв.21, УПИ XVII-214, Кв.21, УПИ XVIII-214, Кв.21, УПИ Xx-214, Кв.21, УПИ №I-214, Кв.21

На 10.03.2021 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Кресна: I-821, 823, 824 Кв.63, Агенция Пътна Инфраструктура, Александър Македонски, Александър Македонски 1, 1, 42, 11, 47а, 36, 14, 38, 18, 12а, 13, 3, 31, 34, 10, 5, 12, 8, 20, 39, 9, 25, 19, 17, 47, 15, 37, 35, 32, 29, 33, 51, 1, 2, 49, 24, 4, 7, 28, 22, 23, 45, 21, 41, 26, 16, 27, 21а, 40, 28а, 25а, Александър Македонски 1, Братя Миладинови 7, 5, 9, 3, Вардар 16, Васил Левски 1, 13, 11, 3, Вихрен 7, 2, 5, 8, 10, 3, 9, 6, 11, 12, 4, 1, Влахинска 18, 7, 10, 1, 2, 5, 8, 6, 16, 3, 4, 11, 9, 14, Влахински Езера 2, 14, 7, 6, 22, 5, 12, 13, 4, 16, 3, 8, 1, 9, 18, 20, 10, 11, Върбите, Главен Път Е-79, Гоце Делчев 26, 22, 20, 24, Грънчар 2, 1, Еделвайс 15, 15а, 19, 11, 12, 17, 14, 13, Завоя 005134, Здравец 2а, 4, 8, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 11, 13, Китка 6, 15, 1, 19, 17, 13, 4, 11, 2, 9, 21, 3, Кресненски Пролом 7, 8, 9, 5, 2, 1, Крива Ливада 19, 11, 6, 13, 17, 2, 15, 5, 4, 3, 9, 7, 1, Македония 96, Македония 47, 25, 53, 39, 196, 41, 204, 38, 37, 31, 198, 21, 19а, 33, 29, 19, 35, Македония 158, 170, 138, 172, 182, 118, 156, 120, 174, 166, 116, 128, 140, 160, 126, 142, 164, 134, 136, 178, 194, 114, 152, 148, 186, 190, 146, 168, 122, 162, Времянка За Хотел, 154, 176, 130, 121, 124, 144, 192, 184, 150, 176а, 132, 112, 180, 188, 196, 96, 17, 96 Тотопункт, 31, 100, 104, 102, 106, 120, 108, 16, 96, 110, 40, 50а, 72, 44, 90, 76, 92, 42, 96, 12, 32, 54, 64, 88, 48, А-42, 84, 74, 50, 66, 82, 39, 56, 58, 60, 36, 62, 78, 34, 70, 80, 46, 68, 94, Мело 6, 5, 3, 1, местност  Върбите, местност  Завоя на Гърба на Бензиност. Петрол, Магазин, Кафе, Поделение, Павилион За Продажба на Кафе, З, местност  Кресненско Ханче Ханче, Мотел РесторантМерина, Ресторант, Офис, Ресторант, местност  Солунско Дере Овчарник, Въглища, Гатер, Мир 21, 4, 18, 15, 20, 7, 11, 10, 3, 13, 12, 6, 5, 14, 17, 9, 2, 16, 8, Момина Скала 23, 17, 3, 11, 25, 8, 29, 5, 10, 27, 12, 1, 15, 13, 14, 21, 16, Неуточнен Адрес Скз Кресна, Неуточнен Адрес ТП Синаница 1, Ново Село 1, Ново Село 1, 2, 6, 10, 8, 7, 14, 9, 16, 3, 10, 1, 5, 20, 2, Олимпия 96, 5, 104, 98, 1, 2, 3, 7, Орбел 1, 3, 2, 4, Отец Паисий 26, Перун 9, 11, 13, 7, 14, 8а, 23, 8, 1, 49, 4, 21, 3, 15, 17а, 19, 5, 17, 24, 6, 2, 42, 67, 44, 28, 32, 48, 41, 61, 51, 34, 36, 59, 55, 45, 47, 30, 65, 63, 40, 43, 39, 31, 53, 46, 57, 71, 24 10, 13, 22, 29, 35, 24, 31, 33, 7, 25, Пирински Бор 4а, 8, 12, 22, 20, 7, 14, 6, 2, 24, 28, 18, 3, 4, 9, 1, 10, 16, 5, Разколска 13, 9, 15, 5, 7, 11, 1, 49, Район Жп Гара Склад, Автомивка, Склад, Синаница, Синаница 14, 15, 6, 12, 7, 4, 19, 21, 1, 9, 5, 11, 2, 23, 10, 8, 17, 13, 3, Солунска 27, 23, 25, 17, 11, 5, 1, 13, 15, 7, 19, 7а, 2, Спартак 29, Стадиона 2, 4, Стоян Войвода 22, 10, 18, 15, 8, 20, 9, 4, 7, 3, 13, 11, 17, 9а, 16, 24, 19, 12, 6, 5, 1, 14, 2, Струма 1 Изход Кула, Струма 3, 4, 1, 17, 11, 26, 18, 23, 32, 13, 36, 34, 32а, 15, 25, 8, 24, 6, 20, 21, 38, 22, 10, 19, 5, 12, 30, Тиса 2, 6, 3, 8, Тодорин Връх 6, 10, 9, 8, 5, 4, 7, 2, УПИ I 821 Кв.63 По Пр, Цар Борис III 5, 3, 6, 7, 8, 11, 1, 2, 4, 13, 12, 9, 14, 17, 15, 14, 21, 19, 23, Цар Самуил 1, 7, 14, 4, 8, 3, 10, 5, 2, 9, 6, 11, 12, Цар Симеон 4, 7, 1, 2, 16, 3, 10, 12, 14, 6, 5, Шемето 3, 6, 2, 8, 1, 11, 7, 5, Яне Сандански 3, 19, 10, 22, 20, 8, 23, 31, 29, 17, 24, 2, 4, 25, 1, 5, 9, 16, 13, 7, 27, 11, 18, 21, 15, 6, 75, 99, 87, 95, 93, 83, 101, 89, 77, 85 9, 81, 79, 83 9, 107, 51, 37, 47, 53 2, 43, 55, 53, 57 8, 35, 45, 8, 57 52, 49, 57, 1 пътен тунел на главен път Е79

Община Петрич

На 08.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Чучулигово: XIV, Кв 7, XV, Кв 7, XVI, Кв 7, Градините, Капсиди, Приемник Кт Бац Срещу Хотел Комитите

На 08.03.2021 г. /13:16 – 16:00 ч./ –  Габрене: местност  Златарево Магазин, Служба, Мотел, Каравана, Помпа, Кафе

На 08.03.2021 г. /13:16 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица: 22193.12.8, местност  Златарево Помп.Станция, местност  Лъката Бензиностанция, Солената Бара

На 08.03.2021 г. /13:16 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност  Златарево Бюро, Митница

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, извън регулация 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулация 22, 43, 26, извън регулация 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Изгрев 1, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 7, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 18, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, местност  Прогон Цех, местност  Прогон, местност  Самълък Помпа, местност  Сушилнята Сушилня, Освобождение 1, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 13, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 5, Пейо Яворов 1, 3, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Ботев 15, 7, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1, Имот №000418

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Генерал Тодоров: Пътен Възел АМ Струма, УПИ Х1V-33, Кв.18

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Атон 13, 11, 2, 14, 7, 12, 8, 9, 15, 6, 4, 3, 2, Беласица 42, Генерал Скобелев 2, 13, 10, 19, 17, 5, 6, 9, 11, 7, 21, 1, 16, 12, 8, 8, 3, Деде Агач 2, 8, 5, 2, 3, 14, 10, 4, 9, 1, 5, 6, 6, 12, 7, 3, 9, Зографски Манастир 3, 47, 9, 7, 22, 25, 20, 24, 15, 43, 5, 4, 21, 2, 41, 10, 35, 18, 23, 28, 17, 32, 13, 8, 6, 12, 45, 37, 49, 19, 27, 26, 16, 39, 18, 14, 11, 30, Йордан Йовков 3, Кавала 8, 5, 7, 6, 9, Княз Александър Батемберг 16, Кочо Мавродиев 5, Круша 10, 7, 8, 14, 5, 12, 9, 1, 13, 2, 6, 1, 16, 3, 4, 11, местност  Козлек Жилище, Одрин 36, 30, 26, 40, 32, 27, 28, 29, 22, 37, 33 С, 31, 38, 44, 29, 42, 33, Полковник Дрангов 1, 1, Света София 12, 1, 4, 10, 2, 8, 3, 6, 1, Свети Георги 31, 28, 30, 25, 26, 44, 42, 34, 29, 23, 99, 21, 35, 29, 36, 33, 27

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Генерал Тодоров 5, Гео Милев 14, 12, 13, 10, Драва 3, 9, 5, 5, 11, 1, Папульо 36, Полковник Дрангов 1, 1, Рокфелер 106, 127, 83, 108, 105, 101, 102, 117, 100, 87, 79, 99, 125, 121, 98, 119, 81, 91, 90, 90, 96, 115, 109, 103, 110, 90, 112, 97, 85, 94, 77, 89, 90, 92, 95, 93, 107, 104, 111, Софрони Врачански 2, 1, Цар Симеон 43, 52, 41, 64, 43, Черно Море 4, 8, 3, 1, 6

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Капитан Джингаров 7, 23, 1, 7, 16, 2, 13, 22, 8, 12, 9, 14, 11, 17, 14, 3, 18, 6, 15, 19, 5, 4, 9, 20, 5, 21, 10, 8, 4, 10, 3, 21, Стоян Търнаджиев 3, 8, 8, 13, 4, 15, 9, 7, 1, 11, 5, 1, 3, 4, 2, 13, 5, 6

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулация 22, 43, 26, извън регулация 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулация 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Изгрев 1, Комсомолска 7, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 18, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, местност  Прогон, местност  Прогон Цех, местност  Самълък Помпа, местност  Сушилнята Сушилня, Освобождение 1, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 13, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 5, Пейо Яворов 1, 3, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Ботев 15, 7, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1, Имот №000418

На 09.03.2021 г. /13:31 – 16:00 ч./ –  Кавракирово: Бреза 8, 6, 1, 10, Георги Димитров 6, Димитър Благоев 34, 31, 25, 42, 36, 44, 13, 38, 32, 29, Маркови Кладенци 4, 13, 11, 10, 8, 15, 9, 6, Огоста 6, 4, 1, 2, 3, 5, 8, Пирин 11, 16, 22, 20, 14, 26, 18, 13, 24, 9, 15, 7, Синчец 2, 3, 4, 5, 10, 6, 12, 8, Струма 6, 7, 5, 4, Трапезица 3, 7, 5, Шипка 12

На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич: местност  Болницата, Над Селото 23563, Старо Село, местност Върбите УПИ 000498

На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, извън регулация 22, 43, 26, извън регулация 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулация 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 1, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Комсомолска 7, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 18, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, местност  Прогон, местност  Прогон Цех, местност  Самълък Помпа, местност  Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 13, Осогово 3, 7, 2, 9, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 5, Пейо Яворов 1, 3, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Ботев 15, 7, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1, Имот №000418

На 10.03.2021 г. /13:31 – 16:00 ч./ –  Кавракирово: местност  Тополите Врем.С-Во

На 10.03.2021 г. /13:31 – 16:00 ч./ –  Михнево: Беласица 8, 6, 4, 1, 12, 10, 2, Варна 2, Гаврил Генов 3, 6, 9, 7, 8, 10, 1, 4, 5, 2, Гоце Дивлев 4, Гробаджаница, Гробаджииница, Дамян Груев 7, 2, 3, 1, 5, извън регулация 2, Лазар Данаилов 22, 6, 12, 30, 1, 24, 10, 11, 8, 1 Магазин, 14, 4, 20, 18, Москва 8, 7, 13, 15, 19, 6, 5, 4, 17, 9, 3, Неуточнен Адрес Поща, Усилвател Бац, Никола Вапцаров 8, Огражден 2, Осогово 4, 2, Отец Паисий 1, Песоко, Петър Берон 1, 4, 2, 3, 5, Първи Май 5, 7, 3, 2, 9, Самуилова Крепост 10, 5, 14, 8, 7, 6, 12, Стопански Двор Склад, Ресторант, Тома Митов 8, УПИ ХIII Кв 37, Червена Скала 1, 7, 3, 15, 10, 11, 13, 5, 9, 6, Шипка 10, 4, 14

На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, извън регулация 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулация 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, извън регулация 22, 43, 26, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Изгрев 1, Комсомолска 7, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 18, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, местност  Прогон Цех, местност  Прогон, местност  Самълък Помпа, местност  Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 13, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Пейо Яворов 1, 3, Пейо Яворов 5, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 15, 7, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1, Имот №000418

На 11.03.2021 г. /13:31 – 16:00 ч./ –  Михнево: Айвански Гробища, Бунаро, Бяло Море 1, Гаврил Генов 3, Гоце Делчев 7, 11, 1, 4, 18, 14, 17, 5, 23, 13, 19, 2, 3, 21, 6, 12, 8, 9, 20, 15, 10, Лазар Данаилов 15, Марица 1, Местносt Дъбо Помпа, Местносt Скалето, Самуилова Крепост 26, 22, 18, 24, 16, 20, Струма 13, Тесния Път, Тома Митов 11, 6, 7, 4, 2, 5, 12, 17, 8, 9, 3, 1, 15, 10, Хан Крум 12, 18, 16, 8, 22, 4, 6, 20, 10, 14, 2

На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулация 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулация 22, 43, 26, извън регулация 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Комсомолска 7, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Кузман Шапкаров 18, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, местност  Прогон, местност  Прогон Цех, местност  Самълък Помпа, местност  Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 13, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 5, Пейо Яворов 1, 3, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Победа 1, 3, 2, 7, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Ботев 15, 7, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1, Имот №000418

На 12.03.2021 г. /13:31 – 16:00 ч./ –  Михнево: Гоце Делчев 5, Гоце Дивлев 9, 15, 7, 19, 6, 13, 4, 8, 10, 12, 3, 14, 17, 5, 2, 1, Ел-Тепе 4, 2, 1, 5, 6, 7, 3, Искър 2, 11, 9, 6, 5, 7, 3, 1, Калабак 6, 10, 2, 3, 5, 11, 8, 9, 7, 4, 14, Лазар Данаилов 11, 15, 34, 30, 32, 9, 16, 7, 28, 26, 36, 13, Лазар Маджаров 1, 2, 5, 4, 3, Максим Горки 12, 4, 7, 1, 6, 5, 2, Никола Вапцаров 8, Пирин 8, 1, 9, 13, 6, 4, 2, 7, 3, 5, Шипка 26, 20

Община Разлог

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Двадесет и Пета 25, Дванадесета 23, 6, 17, 13, 19, 3, 15, 21, 11, 7, 1, Девета 31, 9, 25, 39, 43, 27, 21, 37, 35, 23, Деветнадесета 7, Десета 37, 23, 18, 34, 38, 32, Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, извън регулация, местност  Бански Път Жилищна Сграда, Неизвестна, Неофит Рилски 43, 48, 29, 58, 69, 47, 66, 56, 49, 46, 37, 39, 52, 45, 44, 31, 50, 35, 64, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 5, 16, 2, 6, 8, 1, 27, Осма 20, 16, 23, 26, 27, 10, 24, 18, 31, 28, 30, 99, 19, Шеста 46, Шестнадесета 39, 21, 23, 8, 31, 29, 44, 18, 14, 1, 17, 25

На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 24, 99, Баненска Буна 48, 45, 55, 46, 64, 40, 3, 34, 57, 99, 38, 54, 53, 47, 36, 59, Двадесет и Пета 25, Двадесет и Седма 19, 32, 56, 29, 50, 22, 31, 58, 26, 38, 45, 10, 49, 42, 11, 30, 16, 3, 47, 36, 46, 43, 24, 20, 99, 21, 8, 4, 51, 15, 23, 35, 9, 14, 25, 27, 2, 54, 1, Двадесет и Шеста 20, Дванадесета 23, 6, 17, 13, 19, 3, 15, 21, 11, 7, 1, Девета 31, 9, 25, 39, 43, 27, 21, 37, 35, 23, Деветнадесета 7, Десета 37, 23, 18, 34, 38, 32, Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, извън регулация, извън регулация 3, местност  Бански Път Жилищна Сграда, Неизвестна, Неофит Рилски 43, 48, 29, 58, 69, 47, 66, 56, 49, 46, 37, 39, 52, 45, 44, 31, 50, 35, 64, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 5, 16, 2, 6, 8, 1, 27, Осма 20, 16, 23, 26, 27, 10, 24, 18, 31, 28, 30, 99, 19, Тридесет и Втора 11, 1, Тридесет и Пета 3, 7, 1, 9, Тридесет и Първа 7, 4, 9, 19, 25, 23, 11, 10, 8, 17, 6, 12, 20, 14, Тридесет и Трета 1, 5, 3, 8, 4, 2, 6, Тридесет и Четвърта 6, 4, 2, Тридесет и Шеста 2, 1, Шеста 46, Шестнадесета 39, 21, 23, 8, 31, 29, 44, 18, 14, 1, 17, 25, Ктп Банинска Буна

На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 24, 99, Баненска Буна 48, 45, 55, 46, 64, 40, 3, 34, 57, 99, 38, 54, 53, 47, 36, 59, Двадесет и Пета 25, Двадесет и Седма 19, 32, 56, 29, 50, 22, 31, 58, 26, 38, 45, 10, 49, 42, 11, 30, 16, 3, 47, 36, 46, 43, 24, 20, 99, 21, 8, 4, 51, 15, 23, 35, 9, 14, 25, 27, 2, 54, 1, Двадесет и Шеста 20, Дванадесета 23, 6, 17, 13, 19, 3, 15, 21, 11, 7, 1, Девета 31, 9, 25, 39, 43, 27, 21, 37, 35, 23, Деветнадесета 7, Десета 37, 23, 18, 34, 38, 32, Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, извън регулация 3, извън регулация, местност  Бански Път Жилищна Сграда, Неизвестна, Неофит Рилски 43, 48, 29, 58, 69, 47, 66, 56, 49, 46, 37, 39, 52, 45, 44, 31, 50, 35, 64, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 5, 16, 2, 6, 8, 1, 27, Осма 20, 16, 23, 26, 27, 10, 24, 18, 31, 28, 30, 99, 19, Тридесет и Втора 11, 1, Тридесет и Пета 3, 7, 1, 9, Тридесет и Първа 7, 4, 9, 19, 25, 23, 11, 10, 8, 17, 6, 12, 20, 14, Тридесет и Трета 1, 5, 3, 8, 4, 2, 6, Тридесет и Четвърта 6, 4, 2, Тридесет и Шеста 2, 1, Шеста 46, Шестнадесета 39, 21, 23, 8, 31, 29, 44, 18, 14, 1, 17, 25, Ктп Банинска Буна

Община Сандански

На 08.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 10.03.2021 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Поленица: Бангеица 042023, Бангийца, местност  Целипут, Склавски Път 1 къща За Гости Пирин А, 3 къща За Гости Пирин В, 2, Целипут

На 08.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 10.03.2021 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Асен Златаров 5, 1, 8, 10, 7, 1, 3, 6, 2, 1, 9, 4, Банска 3, 11, 7, 2, 9, 4, 5, 1, 2, Башлийца 14, 5, Търговски Обект 1, 16, 11, 12, 18, 13, 9, 7, 10, 20, 10, 14, 5, 20, 11, 12, 16, 9, Търговски Обект 1, 7, 18, 13, Бистрица 15, 13, 7, 9, 5, 1, 11, 3, 3, 27, 31, 35, 23, 29, 43, 37, 33, 39, 19, 41, 21, 25, 17, Воден 12, 16, 12, 22, 14, 20, 18, 14, 20, 18, 16, 12, 12, 22, 7, 11, 9, 5, Генерал Гурко 3, 5, 6, 7, 4, 2, 1, 10, 8, Георги Скрижовски 1, Григор Пърличев 8, 1, 5, 10, 5а, 6, 6, 8, 1, 5а, 10, 5, Княз Александър Батенберг 4, 8, 6, 2, Коста Калимански 5, 1, 7, 3, 1, 4, 2, 7, 1, 3, 4, 5, 2, 1, Крайречна 22, 1, 5, 10, 1, 5, 8, 20, 12, 3, 16, 20, 6, 8, 2а, 22, 18, 8, 12, 3, 14, 2, 22, 16, 1, 4, 10, Кръстьо Хаджииванов 9, 3, Любен Каравелов 40, 54, 44, 50, 36, 56, 38, 46, 5, 1, 48, 52, 42, Македония 71, 69, 73, 60, 67, 60, 52, 51, 58, 52, Марица 2, 12, 1, 12, 3, 5, 7, 10, 2, 8, 6, 4, 4, 10, 1, 6, 7, 5, 12, 2, 12, 2, 3, 8, Мелник 10, 12, 16, 20, 14, 18, местност  Нишан Таши, местност  Паркова Зона Ресторант, Обект, Клуб, 5, Обект-Скокове Във Вода, 1, местност  Чинар Куши, Младост 12, 6, 10, 1, 2, 8, 4, Пазара 4, 1, 3, 4, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 2, Панайот Волов 10, 8, 12, 7, 11, 9, 3, Патриарх Евтимий 1, 3, 6, 8, Пърди Магаре, Р-Н Плувен Интернат 6 Хотел-Ресторант Шатра, Р-Н Поленишки Път 17, 13, 24, 12, 11, 1, 15, 25, 14, 21, 16, 31, 10, 18, Р-Н Пътя на Хидрострой 1, Рила 6, 2, 4, 1, Св.Св.Козма и Дамян 33, Свобода 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, Сердика 4, 10, 6, 1, 8, 2, 5, 7, 1, 3, Серес 4, 5, 3, 8, 1, 2, 6, 4, 3, 8, 1, 6, 5, 2, Солидарност 11, 3 133, 14, 1, 17, 3 Базова Станция, 27, 29, 23, 18 Стълбище, 20, 25, 21, 31, 4, 16, 30, 28, 133, 28а, 18, 18, 7, 17, 7, 24, 26, 22, 19, Солунска 35, Спано Поле 1, 1, 10, 1, 11, 16, 12, 8, Стефан Стамболов 56, 35б, 35, 61, 58, 35, 33, 35б, 35, 42, 35а, 35, 46, 52, 48, 54, 50, 39, 44, 40, 12, 2, 25, 10, 33, 29, 16, 38, 21, 17, 4, 39, 6а, 32, 11, 7, 20, 13, 11г, 11, 14, 34, 23, 31, 26, 27, 35, 19, 2, 36, 18, 30, 28, 15, 6, 22, 24, 58, 37, 60, 54, 60, 58, 47, 14, 70, 49, 37, 39, 41, Таската Серски 17, 15, 13, Тодор Каблешков 5, 3, 10, 1а, 1, 8, 7, 11, Трети Март 2, УПИ I Кв.40 Алеа на Дипломата, УПИ XIV Кв.40, Хан Аспарух 1, 2, 4, 6, Христо Смирненски 4, 1, 17, 1, 1, 10, 8, 6, 14, 13, 12, 15, 13, 11, Целипут, Шейново 4, 10, 1, 6, 8, 2

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Сандански: Дп Нк Жи Пст, Цар Самуил 1

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев Ул. Свобода, Борис Сарафов 12, 18, 15, 14, 17, 8, 16, 10, Охридска 8, 5, 2, 3, 6, 1, 4, Свобода 13, 4, 25, 15, 19, 17, 11, 21, 23, 20, 12, Славчо Ковачев 2, 4, 1, 3, 8, 6, Яне Сандански 2, 4

На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев Ул. Свобода, Борис Сарафов 12, 18, 15, 14, 17, 8, 16, 10, Кочо Чистименски 6, 20, 28, 14, 4, 10, 26, 2, 12, 24, 16, 22, 18, 8, 16, Охридска 8, 5, 2, 3, 6, 1, 4, Свобода 13, 4, 25, 15, 19, 17, 11, 21, 23, 20, 12, Славчо Ковачев 2, 4, 1, 3, 8, 6, Яне Сандански 2, 4

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Вълково: Автомото-Иван Стоименов Ет, Барата, Ормана, С. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кръстилци

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Плоски: Ален Мак 3, 8, 6, 5, 7, 4, 2, 18, 1, 14, Бистрица 1, Братя Миладинови 7, 2, 5, 4, 3, Бузлуджа 14, 4, 2, 3, 7, 7, Васил Левски Поща, 4, 5, 8, 14, 12, 9, 18, 15, 1, 13, 2, 20, 16, 6, 27, 7, 10, 3, Вихрен 3, 2, 1, 5, 12, 6, 8, 9, 4, 11, Георги Бенковски 1, 9, 4, 10, 7, 20, 17, 18, 2, 11, 12, 14, 6, Долна махала 10, 6, 9, 20, 11, 12, 7, 13, 5, 1, 8, 13, Дружба 7, 5, 4, 7, 2, 3, Еделвайс 4, 23, 1, 17, 11, 6, 14, 21, 25, 12, 26, 8, 24, 9, Елово 7, 2, 8, 10, 14, 15, 11, 12, 57, 18, 5, 17, 9, Иван Козарев 5, 15, 25, 10, 17, 19, 39, 37, 8, 6, 28, 3, 12, 2, Кокиче 2, 1, 4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2, 12, 10, 6, 14, местност  Валога Цех, местност  Поручик Минков Каравана, Работилница, Бензиностанция, Борса, Методи Христов 3, 1, 2, 5, 1, Мир 42, 26, 15, 27, 4, 29, 1, 12, 3, 38, 23, 19, 37, 9, 17, 21, 20, 6, 13, 36, 10, 24, 16, 41, 14, 2, 7, 18, 34, 32, 5, 8, Мурата 13, 16, 1, Никола Калъпчиев 31, 10, 41, 21, 3, 15, 25, 24, 22, 35, 1, 19, 17, 13, 20, 4, 26, Никола Парапунов 59, 60, 64, 68, 62, 59, 55, 56, 54, 70, 53, 66, 35, 24, 41, 21, 18, 15, 37, 39, 42, 17, 54, 11, 28, 36, 31, 19, 4, 30, 50, 14, 5, 16, 38, 9, 27, 52, 23а, 32, 46, 23, 25, 40, 45, 3, 29, 13, 33, 34, 26, 43, Първи Май 5, 12, 16, 2, 11, 9, 20, 3, 6, 1, 10, 7, 8, 18, Самуил 9, Струма 12, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 3, 1, 2, Трети Март 1, 18, 13, 10, 25, 20, 12, 1, 3, 19, 2, 4, 21, 23, 29, 16, 11, 24, 6, 8, 17, 14, УПИ VI Кв.43, УПИ-VI-389, 390, Хаджи Димитър 5, 1, 4, 3, 2, 7, 12, 9, 20, 15, 16, 13, 11, 22, Христо Ботев 7, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 55, 13, 27, 19, 25, 23, 21, 18, 45, 20, 8, 41, 32, 9, 22, 35, 28, 14, 16, 51, 24, 11, 26, Цар Самуил 7, 2, 22, 14, 6, 1, 18, 9, 12, 20, 5, Шипка 7, 1, 10, 4, 12, 5, 6, 8, 12, Явора 14, 1, 8, 12, 2, 5, 17, 9, 16, 7, 11, 19, 15, 4, Улично Осветеление

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сандански: 65334, 104, 23 местност  Соколовец, Асен Хадживасилев 9, Дп Нк Жи Пст, Любен Каравелов 1, местност  Калинките Жилище, местност  Речичка Река Варница, местност  Соколовец Кравеферма, Мтт Интерпласт, Предприятие Произв. на Вино, Бензиностанция, Предприятие, местност  Ушите МТП, Община Сандански, Път І-1, Р-Н Главен Път Е-79 Магазин Бамбино, Автосервиз, Р-Н Индустриална Зона 2, Отделение, Р-Н Стара Гара Автосервиз, Р-Н Топливо Склад, Бетонов Център, Цех, Соколовец ПИ 170036, Топорков Орман, Цар Самуил 1, Юрий Гагарин 4

На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев Ул. Свобода, Атанас Давидов 1, 3, 5, Бачо Киро 13, 1, 10, 3, 5, 7, 8, 2, 4, 6, 9, 11, 14, Борис Сарафов 12, 18, 15, 14, 17, 8, 16, 10, Васил Кънчев 28, Вихрен 20, 7, 11, 16, 14, 13, 12, 2, 8, 18, 4, 19, 5, 15, 6, 21, 9, 14а, 23, Иван Рилски 4, 8, 5, 3, 6, 1, 7, Надежда 1, 3, 5, 7, Никола Вапцаров 23, Охридска 8, 5, 2, 3, 6, 1, 4, Пирин 124, 128, 132, 126, 134, Св.Св.Козма и Дамян 44, 28, 22, 14, 11, 20, 2, 18, 52, 4, 40 Тотопункт, 12, 32, 42, 8, 7, 48, 5, 40, 10, 34, 19, 17, 9, 36, 30, 3, 13, 24, 6, 50, 38, 26, 46, 15, 1, 16, Свобода 14, Свобода 13, 4, 25, 15, 19, 17, 11, 21, 23, 20, 12, Славчо Ковачев 2, 4, 1, 3, 8, 6, Стою Хаджиев 11, 7, 9, 13, 15, Хаджи Димитър 3, 5, 1, 7, Шипка 4, 14, 5, 9, 3, 2, 8, 7, 1, Яне Сандански 2, 4

Община Сатовча

На 09.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Кочан: Антон Иванов 1, 4, Вергил Ваклинов 26, 29, 12, 8, 4, 30, 35, 39, 13, 22, 7, 15, 21, 33, 11, 20, 28, 17, 25, 31, 16, 23, 10, 2, 27, 34, 14, 18, 19, 1, 31а, Георги Бенковски 1, 3, 9, 7, Капитан Петко Войвода 18, 7, 13, 11, 19, 21, 9, 17, 20, 25, 27, 23, 29, 15, Младост 11, 15, 1, 9, 4, 12, 14, 7, 13, 3, 10, 6, 18, 5, 2, Неуточнен Адрес ТП2 Кочан, Осма 4, 8, 6, 10, Панайот Хитов 6, Пейо К. Яворов 6, 10, 8, 4, 1, 18, 14, 3, 20, 22, 12, 7, 16, 5, 2, Пеньо Пенев 6, 16, 7, 12, 10, 20, 14, 18, Седма 5, 13, Септемврийска 3, 6, 5, 2, Сергей Румянцев 5, Славянска 3, Тракия 9, 4, 11, 5, 24, 8, 6, 7, 10, 2, Христо Смирненски 5, 3, 1, 14, 16, 11, 15, 13, 12, Шеста 2, 4

На 12.03.2021 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Жижево: 273, ТП1

На 12.03.2021 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Боголин:

Община Симитли

На 08.03.2021 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Крупник: Главен Път Е-79 Бензиностанция, извън регулация, Кресненско Ханче, местност  Кресненско Ханче

 На 08.03.2021 г. /10:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /10:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /10:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /10:30 – 16:30 ч./ –  Крупник: XV, Кв.45, Божиница / Гроздовец, Граф Игнатиев 12, 4, 10, 14, 5, 1, 2, 3, Димитър Ацев 16, 33, 79, 14, Жилище, 12, 4, 8, 25, 29, 23, 21, Ернст Телман 3, 4, Иван Вазов 24, 11, 19, Жилище, 22, 21, 28, 18, 26, 13, 15, Карл Маркс 6, Ленин 19, 32, Сеизмична Станция, 26, 9, местност Извор/Гроздовец, Никола Парапунов 23, 20, Жилище, 24, 15, 19, 21, 22, 17, Пайсий Хилендарски 42 Жилище, Пейо Яворов 27, Жилище, 42, 40, 33, 34, 37, 36, 38, 52, 57, 59, 30, 55, 2, Стефан Караджа 2, 5, 4, Трайчо Костов 4, 16, 8, 10, 7, 2, Жилище, 9, 3, 36, 18, УПИ X-544, Кв.45, 4

На 08.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Симитли: Васил Левски 5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1 Жилище, 1, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 54, 42, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 37, 76, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Илинден 19, Кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Надежда 5, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 8, 13, 12, 6, 2, 3, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Петно №1, Кв.26а, ПИ №1564, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 15, 11, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Христо Ботев 33, 39, 47, 37, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, 34, Магазин, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 08.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Симитли: 66460.292.1, Аврора 13, 27, 3, 23, 19, 7, 25, 9, 4, 5, 15, 29, 2, 11, 1, 17, 21, Васил Левски 10, Гео Милев 12, 12, 2, Георги Димитров 36, Даме Груев 10, 12, 8, Жилище, Марек 13, 5а, Автоработилница, 3а, 1, 9, 7, 15, 2, 10, 5, 8, 3, 11, местност  Асковиците, местност  Лочката, местност  Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново Жилище, Работилница, Магазин, Пазара Магазин, Предел 29, 18, 37, 6, 2, 33, 25, 39, 51, 23, 21, 27, 24, 3, 47, 35, 20, 10, 31, 55, Бар, 41, 55, 16, 15, Жилище, Автоработилница, 12, 1, 43, 15, 8, 45, 9, 26, 4, 1, 19, 20, Свобода 4, Симитли Жилище, Чифлико, Шипка 10, Юрий Гагарин 8, 5, 3, 5, 4, 11а, 9, 11, 13, 2, 5 Жилище, 15, 17, 13, 6

На 09.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Градево: местност  Струма Изливер Хиляд, Струма

На 09.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Железница, Общ. Симитли: 003056, 003141, IV, Кв.12, VII-122, АМ Струма Лот 3.1 ТунелЖелезница-Южен Портал, Имот 002867, местност  Бачева махала, местност  Джалева махала Склад, Жилище, 6а, 5, 3, 6б, 8, къща, 6, 9, 22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, къща, вила, Кабинет, 10, 9, 8, 7а, Фуражомелка, 3, 3б, вила, 6, 12б къща, Жилище, Помпа, местност  Джалевци, местност  Долно Церово 12, 17, 3, 20, 24, 10, 21, 8, 23, 9, 14, къща, 16, 01а, 7, 19, 8а, 22, 15, 18, 13, 35, къща, местност  Дременец, местност  Караджевица, местност  Старата Върба, местност  Шебечковица, ПИ №001414, ПИ №29146.3.155, Рибарска, УПИ II-125, Кв.17, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХхіV-50, Център-Над Жп Спирката, Одз, Жилище, 1, 1, къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект, Помпа За Напояване, Трифа

На 09.03.2021 г. /08:30 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Симитли: Бангелови Тополи, Бангеови Тополи, Бреза 3, Магазин, 1, Васил Левски 34, Георги Бенковски 20, Георги Димитров 33, 17, Бар, Магазин, 18, 14, 27а, Бензиностанция, 35, 9, 25, 13, 7, 19, 12, 33, 15, 8, 27, 11, 2, 5, 4, 6, 16, 31, 3, 29, Лек.Кабинет, 10, 1 Изход Благоевград, Герена Цех, Цех, Герено, Гр.Симитли, Димитър Благоев 24, 15, 14, 16, 38, 18, 28, 34, Жилище, 36, 13, 32, 22, 17, Долен Герен, Еделвайс 1, 15, 5, 3, 7, 13, 11, 4, 2, 8, Зеленка 13, 19, 11, 4, 17, 15, 8, 5, 3, 9, 10, 7, 6, Бар, 2, 20, 18, 14, 16, Искра 8, 5, Работилница, 2, 10, 3, 6, 1, 4, 14, 12, 10, Кокиче 12, 10а, 16, 8, 5, 11, 18, 9а, 2о, 13, 7, 14, 9, 3, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 8, местност Драгова 12а, 21, 14, 20, 10, 15, 22, 24, 18, 7, 8, 29, 17, 12, 13, 17а, , Помпа За Напояване, 16, местност Духарска Жилище, 40, Жилище, 1, 42, 46, Малина 6, местност  Бангеови Тополи, местност  Герено, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров 4, 4а, Ораново Жилище, Цех, Жилище, Каравана, Магазин, Ясла, Детска Градина, Жилище, Жилище, Пазара Магазин, Победа 2, 5, 4, Полето, Предел Жилище, 97, 2, Първи Май 12, 5, Руен 4, Септемврийска 3, 20, 6, 14, 18, Симитли Жилище, Помпа, Лесничейство, Цсри – Заведение За Социални Услуги, Гор.С-Во, Ясла, Дет.Градина, Жилище, Гъбарник, Автоработилница, Жилище, Помпа За Напояване, Работилница, Канцеларии, Жилище, Поделение, Жилище, Симитли, УПИ II-1437, Кв.18, , Славянска 23, 27, 3, 29, 3 Стълбище, 21, 25, 23, 102, Струма 8, 6, 10, 4, 7, УПИ 1-538 Кв.22, УПИ II-1437, Кв.20, Христо Ботев 2, 11, 15, 5, 13, 9, 21, 19, 2, 1, 23, 7, 3а, 17, 3, Христо Смирненски 1, Цар Симеон 6

На 11.03.2021 г. /09:01 – 12:30 ч./ –  Долно Осеново: 328, Долна махала, махала Горна Поща, Аптека, Цех, Жилище, махала Долна Жилище, Заведение, Жилищна Сграда, Баня, Каб.Телевизия, Кафе, Магазин, Бар, Пристройка, ПИ №162, Кметство, Кафе, Сграда, Магазин, Баничарница

На 12.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Симитли: Васил Левски 5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1 Жилище, 1, 3, Васил Левски 5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1 Жилище, 1, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 54, 42, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 37, 76, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 54, 42, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 37, 76, Георги Попов 5, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Илинден 19, Илинден 19, Кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, Кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Надежда 5, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 8, 13, 12, 6, 2, 3, Надежда 5, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 8, 13, 12, 6, 2, 3, Ораново Оранжерии, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Петно №1, Кв.26а, Петно №1, Кв.26а, ПИ №1564, ПИ №1564, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 15, 11, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 15, 11, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Славей 4, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Христо Ботев 33, 39, 47, 37, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, 34, Магазин, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Ботев 33, 39, 47, 37, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, 34, Магазин, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

Община Струмяни

На 08.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Микрево

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч./ –  Струмяни: 221, 33, 7-Април 1 Зала, 1 Кметство, 3, 1, 1, Будител 7, 2, 3, България 1, Васил Левски 2, 3, 1, 1, 10, 7, 21, 20, 28, 17, 12, 6, 18, 14, 16, 5, 15, 19, 30, 10, 22, 11, 23, 2, 4, Врабче 7, 6, 9, 1, 8, 14, 16, 2, Георги Сава Раковски 3, 2, 1, 7, 5, Главен Път Е79 Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Обработка на Мрамор, Главен Път Е79 Ресторант, Помпа, Тренажорна, Ресторант, Бензиностанция, Заведение, Горемско Възстание 16, 9, 5, 7, 14, 8, 3, 11, 12, 6, 1, 15, 10, 2, Дончо Войвода 3, 7, 1, 8, 5, Дядо Ильо Малешевски 34, 33, 27, 25, 17, 23, 36, 10, 14, 12, 11, 13, 19, 31, 9, 29, 18, 21, 24, 26, 7, Княз Бориз I Михаил 3, Любен Каравелов 19, 3, 1, 27, 25, 4, 15, Мрамора 2, 1, 8, 7, 13, 4, 19, 15, 12, 9, 29, 6, 23, 21, 17, 27, Неуточнен Адрес Улично Осветление, 1, Нигрита 6, 5, 1, 10, 8, 7, 2, 4, 3, Пенчо Славейков 3, 5, Р-Н Стопански Двор Цех, Склад, Св.Св.Кирил и Методи 4, 2, 1, Свети Георги 3, 1, Струма, Струма 15, 12, 4, 17, 10, 1, 14, 6, 8, 9, 11, 7, 13, 2, Хан Крум 3, 1, 2, 5, 4, Христо Ботев 4, Цар Калоян 20, 12, 10, 17, 27, 21, 19, 41, 8, 11, 29, 6, 3, 4, 23, 18, 13, 31, 37, 7, 15, 9, 10, 43, 25, 5, 33, 39, 1, 35, 51, Цар Симеон Велики 5, 19, 6, 16, 15, 1, 8, 21, 17, 9, 2, 4, 14, 25, 12, 13, 11, 23, 7, 10, 1, Поща, Складова База, 1

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велющец

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Вракуповица

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Гореме

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Горна Рибница

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Добри Лаки: ПИ 011050

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Игралище: Околовръстен Полигон, 1, 3

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Илинденци: Агенция Пътна Инфраструктура Юл В Сферата на Държ. Власт, Боровец, Гладно Поле, Извън Регул./Р.Шашка/ Жилище, Илинденци-Мрамор Ад, местност  Боровец вила, местност  Врабча вила, местност  Врабче вила, Синаница вила, Тридесет и Втора 10, Тридесет и Шеста 2

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Каменица, Общ. Струмяни: V, Кв.20

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Клепало

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Колибите

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кърпелево

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Микрево: 6-ти Септември 8, 6, 4, 12, 2, 7, 5, 13, 4, 2, 1, 81, Александър Стамболийски 7, 1, Берово 47, 45, 28, 30, 49, 26, 11, 5, 2, 7, 9, 10, 1, 3, Будутел 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, Васил Априлов 5, 1, 8, 2, 4, 10, 7, 3, Васил Левски 21а, 17, 19, 25, 28, 6, 18, 21, 23, 24, 27, 14, 16, 13, 10, 20, 15, 8, 4, 12, 26, 11, Василево 6, 3, 11, 7, 8, 13, 9, 1, 4, 2, 13, Вихрен 25, 27, Георги Бенковски 5, 7, 4, 9, 3, 6, 1, Даме Груев 4, 8, 6, 2, Десислава 1, 4, 6, 2, 2, Детелина 7, 2, 4, Димитър Попгеоргиев 29, 5, 14, 23, 29, 6, 2, 13, 1, 8, 12, 4, 19, 33, 25, 27, 11, 7, 15, 3, Димитър Талев 3, 8, 1, 6, Дора Габе 4, 1, 9, 11, 2, 5, 7, 15, 17, 21, Екзарх Антим I 18, Елин Пелин 2, 7, 4, 9, 5, 11, 3, Елисавета Багрияна 23, 5, 7, 3, 1, Иван Вазов 37, 16, 4, 21, 22, 25, 35, 8, 20, 6, 33, 27, 5, 19, 23, 15, 24, 17, 1, 31, 10, 29, 3, 14, 12, 23, Йордан Йовков 2, 3, 6, 7, 4, Крали Марко 3, 13, 5, 4, 2, 9, 10, 1, 1, 6, 5, 3, Кресненско-Разложко Въстание 2, 12, 5, 11, 6, 9, 10, 7, 4, 3, Криа Вриси 6, 7, 4, 1, 2, Малешевска 11, 7, 1, 5, 9, Митрополит Борис 15, 5, 12, Неуточнен Адрес Склад, Нова махала 23, 44, 57, 51, 54, 8, 34, 38, 55, 15, 46, 29, 13, 57, 63, 8, 4, 27, 6, 24, 48, 16, 29, 31, 61, 30, 7, 38, 15, 58, 64, 28, 5, 12, 66, 1, 53, 23, 25, 11, 56, 59, 39, 26, 22, 20, 62, 16, 31, 17, 1, 2, 21, 22, 49, 42, 40, 32, 37, 9, 48, 4, 10, 17, 67, 33, 41, 10, 19, 32, 19, Орфей 13, 14, 5, 11, 15, 13, 6, 17, 1, 2, Освобождение 1, 3, 2, 8, Палат 1, 17, 12, 11, 4, 5, 10, 2, 15, 6, 8, 19, 7, 3, Панайот Волов 11, 5, Патриарх Ефтимий 2, 4, Пейо Яворов 3, 10, 15, 6, 12, 8, 7, 9, 11, 13, Петър Берон 2, 6, 4, 3, 5, Райна Княгиня 1, 10, 4, 15, 2, 8, 11, 5, 14, 12, 9, 3, 13, 16, 6, 7, Решково 2, 18, 8, 20, 14, 19, 9, 15, 5, 11, 6, 7, 17, 22, 12, 13, 3, 1, 4, 10, Рождество Христово 2, 1, Св.Георги 5, 14, 3, 2, 4, 8, 10, 1, 12, 7, 6, Св.Паисий Хилендарски 19, 15, 9, 2, Сирма Войвода 6, 5, 3, 10, 8, 2, 4, 4, 42, Спартак 2, 7, 9, 3, 5, Стефан Караджа 87, 69, 22, 48, 26, 79, 85, 83, 81, 30, 59, 63, 65, 46, 34, 67, 77, 89, 24, 44, 55, 38, 18, 71, 91, 40, 50, 61, 57, 28, 75, 20, 37, 43, 37, 19, 4, 1, 29, 10, 15, 35, 31, 7, 6, 33, 5, 45, 39, 27, 11, 3, 21, 13, 25, 41, 18, 9, 17, 2, 8, Стефан Стамболов 6, 11, 15, 4, 5, 13, 9, 7, Стопански Двор Жилище, Разсадник, Варово Стопанство, Работилница, Цех, Цех, Бетонов Център, Струма 1, 5, 7, 3, 2, 8, 6, Трети Март 4, Хан Аспарух 2, 4, 3, 1, Хан Омуртаг 3, Хан Тервел 2, 4, Цар Иван Асен II 1, 4, 10, 7, 12, 3, 8, 2, 6, Цар Иван Шишман 1, 3, 4, Цар Самуил 10, 6, 28, 14, 7, 19, 12, 9, 27, 17, 15, 22, 2, 18, 8, 20, 11, 5, 16, 3, Чинара 9, 11, 13, 8, 7, 5, 3, 10, 6, 2, 4, 1, 7, Юрто, Яне Сандански 1, 4, 3, 6, 13, 2, 21

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Никудин: ПИ 13 В Застроителния Полигон

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Палат

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Раздол

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Седелец: Валого Стопанска Сграда – Обор

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Цапарево: VI-69, Кв.69, махала Глинджурци, махала Дръно Бърдо, махала Седелски Рид, махала Чуките, УПИ Хх, Кв.12 Бивш Стопански Двор, 1, къща

На 10.03.2021 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Драката: местност  Селимица ПИ 002002, Гис Сандански

На 10.03.2021 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Струмяни: 221, 33, 7-Април 1 Зала, 1 Кметство, 3, 1, 1, Будител 7, 2, 3, България 1, Васил Левски 2, 3, 1, 1, 10, 7, 21, 20, 28, 17, 12, 6, 18, 14, 16, 5, 15, 19, 30, 10, 22, 11, 23, 2, 4, Врабче 7, 6, 9, 1, 8, 14, 16, 2, Георги Сава Раковски 3, 2, 1, 7, 5, Главен Път Е79 Ресторант, Помпа, Тренажорна, Ресторант, Бензиностанция, Заведение, Главен Път Е79 Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Обработка на Мрамор, Горемско Възстание 16, 9, 5, 7, 14, 8, 3, 11, 12, 6, 1, 15, 10, 2, Дончо Войвода 3, 7, 1, 8, 5, Дядо Ильо Малешевски 34, 33, 27, 25, 17, 23, 36, 10, 14, 12, 11, 13, 19, 31, 9, 29, 18, 21, 24, 26, 7, Княз Бориз I Михаил 3, Любен Каравелов 19, 3, 1, 27, 25, 4, 15, Мрамора 2, 1, 8, 7, 13, 4, 19, 15, 12, 9, 29, 6, 23, 21, 17, 27, Неуточнен Адрес Улично Осветление, 1, Нигрита 6, 5, 1, 10, 8, 7, 2, 4, 3, Пенчо Славейков 3, 5, Р-Н Стопански Двор Цех, Склад, Св.Св.Кирил и Методи 4, 2, 1, Свети Георги 3, 1, Струма 15, 12, 4, 17, 10, 1, 14, 6, 8, 9, 11, 7, 13, 2, Струма, Хан Крум 3, 1, 2, 5, 4, Христо Ботев 4, Цар Калоян 20, 12, 10, 17, 27, 21, 19, 41, 8, 11, 29, 6, 3, 4, 23, 18, 13, 31, 37, 7, 15, 9, 10, 43, 25, 5, 33, 39, 1, 35, 51, Цар Симеон Велики 5, 19, 6, 16, 15, 1, 8, 21, 17, 9, 2, 4, 14, 25, 12, 13, 11, 23, 7, 10, 1, Поща, Складова База, 1

На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:16 ч./ –  Микрево

Община Хаджидимово

На 09.03.2021 г. /09:00 – 13:30 ч./ –  Тешово

Община Якоруда

На 08.03.2021 г. /13:31 – 14:30 ч./ –  Якоруда: Алпийска Кантон, Васил Левски 2, Витоша 21, Гоце Делчев 8, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 53, 99, 24, 26, 22, 20, Джебре/Иван Ботушанов/ 32, 14, 44, 48, 16, 57, 42, 30, 10, 36, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 46, 3, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9, 2, Екзарх Йосиф 11, 16, Кирил и Методи 59, 35, 40, 31, 39, Кожух 3, Кьорови Колиби, Места/П.Джеджеров/ 21, 27, 41, 19, 25, 18, 20, 23, 47, 9, 16, 32, 21, 42, 39, 35, 26, 2, 99, 15, 37, 31, 61, 8, 38, 53, 12, 13, 36, 6, 45, 33, 51, 49, 22, 57, 10, 40, 7, 24, 14, 5, 17, 29, 4, 3, 55, 12, 1, местност  Кьолови Колиби, местност  Трещеник Цех, Работилница, Лагер, вила, Ски Влек, Почивна База Змм Якоруда, Ресторант, Дом, 21 вила, вила, 2-3, вила, вила, Миланица/Осма/ 5, 9, 6, 3, Неуточнен Адрес, Ореховица 14, 4, 11, 27, 38, 37, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 43, 33, 16, 5, 34, 20, 61, 57, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 39, 23, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13, Пелистър 9, Петко Р.Славейков 89, Рила 10, Седма 7, Софроний 20, 25, 7, Средна Гора 93, 2, 80, 3, 7, 90, 9, 99, 1, 5, 12, 95, 4, Стефан Караджа/Никола Карад 25, Стокевица 2, 3, 16, 22, 27, 18, 1, 5, 20, Трещеник 6, 2, 2, 99, 99, 2, Хаджиалиш/Чавдарци/ 52, 38, 36, 50, 6, 125, 32, 40, 44, 26, 34, 15, 22, 30, 4, 13, 42, 8, 2, 5, 28, 24, 17, Христо Ботев 32, 51, 8, 24, Цар Борис III/Георги Димитров 30, 159, 55, 159, 18, 95, 124, 248, Якорущица 10, 6, 14, 5, 4, 8, 16, 7, 12, 18, 9, 3, 2, 20, промишлена зона, офис, работилница, автоработилница, вила, цех, църква, дърводелна, работилница, бензиностанция, магазин, бенциностанция, заведение

 Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP