Уважаеми клиенти,  

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021 г,    включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

Област Благоевград

Община Банско

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Банско:   Беласица  12, 6, 1 Къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 11, 3,  Бъндерица  50, 48, 24, 25, 40, 31, 22, 21, 26, 35, 52, 62, 42, 46, 34, 44, 19, 23, 38, 29, 28, 54, 33,  Васил Априлов  8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6,  Димчо Дебелянов  1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4,  Местност Малка Ливада  Банзиг,  Палиго Ден  17, 10,  Славянка  2, 22, 7, 14, 3, 25, 8, 16, 11, 23, 10, 17, 9, 21, 13, 20, 18, 6, 5, 24, 12, 12а, 15, 19,  Стефан Караджа  37, 45, 43, 38, 36, 40,  Хан Аспарух  30,  Христо Смирненски  42, 21, 27, 28, 23, 40, 30, 29, 36, 38, 34, 32,  Явор  19, 25, 37, 29, 13, 5, 27, 23, 21, 31, 39

На 22.04.2021 г.  /08:30 – 16:30 ч. / –  Банско:   Георги Настев  С, 7,  Глазне  ,  Каменица  7,  Караманица  7, 7,  Местност Грамадето  ,   А, С, 20 В, Временно Захранване,  Найден Геров  20 С

На 19.04.2021 г.  /09:31 – 12:00 ч. / –  Банско:   Местност Свети Иван  ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД

На 20.04.2021 г.  /09:01 – 10:00 ч. / –  Банско:   Цар Симеон

На 21.04.2021 г.  /08:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /08:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /08:30 – 16:30 ч. / –  Гостун

Община Белица

На 20.04.2021 г.  /09:01 – 10:00 ч. / –  Белица,  Общ. Белица:   9-Ти Септември  18, 5, 23, 41, 33, 19, 12, 6, 99, 68, 1, 8, 9а, 3, 37, 4, 13, 21, 2, 17, 7, 10, 4, 1, 2, 1,  Алекса Сачков  64, 52, 20, 4, 26, 20, 57, 10, 16, 5, 54, 14, 46, 63, 4,  78, 8, 18, 42, 38, 21, 10, 14, 66, 64, 6, 44, 88, 6, 18, 32, 16, 24, 62, 58, 99, 30, 42, 45, 29, 52, 116, 60, 48,  Бор  2, 3, 6,  Борис Клементиев  3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 15, 6, 19, 17, 24, 12, 21, 1, 5,  Братя Миладинови  15, 10, 20, 2, 10, 8, 42, 7, 15, 59, 8, 6, 3, 36, 5, 23, 45, 9, 24, 44, 5, 99, 34, 15, 19, 18, 9, 14, 63, 1, 43, 13, 17, 1, 41, 16, 11, 31,  Васил И Сава Кокарешкови  8, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 99, 8,  Владимир Поптомов  34, 10, 27, 2, 50, 70, 63, 2, 1, 15, 19, 25, 22, 44, 16, 38, 21, 18, 2, 5, 58, 10, 13, 7, 6, 23, 20, 8, 17, 27, 4, 11, 4, 84, 46, 33, 99, 58, 30, 6, 28, 26, 38, 34, 24, 54, 29, 40, 44, 60, 36, 74, 98, 108, 95, 101, 95, 95 1, 92, 90, 28, 100, 94, 101, 146, 129, 143, 126, 132, 36, 130, 148, 137, 107, 109, 116, 111, 122, 106, 136, 29, 142, 99, 140, 133, 123, 121, 113, 115, 141, 105, 128, 118, 75, 47, 41, 48, 83, 1, 39, 173, 66, 59, 13, 60, 67, 70, 84, 79, 65, 116, 35, 45, 95, 99, 51, 37, 74, 58, 88, 73, 44, 81, 140, 50, 62, 49, 57, 55, 64, 136, 42, 71, 69, 53,  Волгоград  2, 4, 15, 22, 20, 9, 10, 8, 3, 7, 6, 24, 13, 14, 99, 1, 16, 21, 12, 19, 25, 17, 11,  Втора  1, 5, 2,  Георги Андрейчин  25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1, 140, 99, 45, 3, 16, 48, 41, 47, 23, 44, 42, 55, 2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50, 7, 11, 15, 16, 99,  Георги Андриянов  14, 27, 18, 33, 15, 13, 31, 3, 21, 25, 27, 99, 5,  Георги Кирков  4, 5, 19, 2,  2, 3, 1,  Георги Сачков  7,  Гоце Делчев  37, 2, 46, 36, 30, 41, 19, 40, 5, 34, 13, 39, 4, 10, 48, 17, 6, 7, 38, 8, 14, 1, 44, 9, 22, 20, 31, 25, 42, 26, 33, 12, 16, 11, 18, 25, 16,  Грънчар  2, 3,  Даме Груев  10, 2, 8, 4, 6,  Девета  4, 2, 6, 1, 5, 4, 2,  Димитър Даракчиев  3, 1, 2, 5, 4, 2,  Димо Хаджидимов  33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34, 49, 4, 2, 6, 28, 8, 12, 35, 26, 1, 50, 3, 3а, 19, 23, 10, 24, 21, 30, 27, 16, 1, 73, 106, 51, 97, 91, 53, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46, 61, 101, 37,  Единадесета  2, 1,  Иван Алексов  21, 33, 2, 6, 5, 1, 4, 19,  29, 11, 31, 27, 8, 15, 18, 19, 10, 25,  Иван Апостолов  2, 6, 4, 3, 6, 8, 4, 3, 2, 2,  Иван Вазов  14, 7, 19, 4, 10, 12, 1, 17, 5, 6, 2, 11, 8, 16,  Илинден  9, 11, 3, 5, 1, 16,  Кирил И Методи  2, 6, 8, 4,  Люлин  99, 6, 4, 1,  Места  5, 1, 2, 3,  Местност Семково  16, 18, 13, 10, 9, 30, 8,  Митко Саев  44, 22, 1, 42, 14, 8, 2, 4, 29, 37, 48, 46, 9, 11, 17, 7, 12, 36, 21, 26, 16, 28, 38, 5, 13, 33, 40, 3, 39, 50, 35, 10,  Мусала  15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10,  Народна Победа  1, 8, 10, 2, 6, 7,  Неуточнен Адрес  Павилион, 99,  Никола Банков  1, 7, 4, 5, 3, 6,  Никола Вапцаров  18, 26, 4, 3, 20, 6, 22, 1, 2, 8, 12, 18, 16, 24, 26 А, 26, 6 А, 14, 1,  Осма  2, 4, 2 Хаспел, 3, 5,  Пейо Яворов  10, 8, 10, 12, 14,  Пета  2, 1, 4, 6,  Пи 03504, 403, 1019  ,  Пи 3504.403  ,  Полковник Иван Тричков  20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10,  Първа  8, 8, 14, 9, 2, 4, 1,  Р-Н Стопански Двор  Офис Пирос Оод,  Равен  9, 13, 36, 3, 23, 25, 9, 6, 4, 16, 2, 1, 31, 38, 18, 7, 11, 10, 99, 33, 19, 17, 5, 25, 35,  Радецки  1, 2,  Рила  10, 99, 7, 4, 1,  Сава Стенчин  2а, 23, 99, 3, 24, 13, 1, 9, 31, 6, 10, 7, 19, 17, 2, 5, 39, 15, 14, 38, 12, 3,  Седма  2, 3, 7,  Серги Чонков  1, 7, 2, 2,  Симеон Кавракиров  38, 10, 26, 18, 32, 30, 40, 20, 46, 99, 21, 23, 34, 4, 12, 6, 2, 4,  Стара Планина  4, 2, 3, 1,  Трета  1, 3, 5,  Тутракан  2, 10, 1, 7,  Фараонска  17, 40, 21, 49, 26, 13, 9, 20, 27, 6, 6,  Христо Ботев  10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3,  Христо Смирненски  1, 5,  Чавдар  42, 5, 9, 4, 3, 11, 12, 10, 40, 8, 6, 2, 1,  Чаталджа  6, 1, 4, 6, 1, 16, 5, 13, 7, 5, 3,  Четвърта  10, 13, 7, 5, 11, 1, 3, 1,  2, 9, 1 1,  Шеста  5, 8 Офис, 6, 9, 3, 1, 8, 12,  Шипка  14, 1, 8, 20, 7, 10, 16, 24, 13, 4, 2, 6, 22, 18,  Яким Цоков  7, 1, 3, 15, 12, 22, 3, 21, 9, 18, 17, 16, 20, 36, 19, 14, 7, 6, 10, 8, 26, 5, 28, 29, 13, 27, 2, 24,  Яне Сандански  3, 1, 29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25,    Бюро, Тп Брего, Тп Реката, Тп Сачков, Тото Пункт, Тп Вазов

На 22.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / –  Белица,  Общ. Белица:   Алекса Сачков  26, 20, 57, 10, 16, 5, 54, 14, 46, 63, 4,  78, 8, 18, 42, 38, 21, 10, 14, 66, 64, 6, 44, 88, 6, 18, 32, 16, 24, 62, 58, 99, 30, 42, 45, 29, 52, 116, 60, 48,  Алекса Сачков  4,  Бор  2, 3, 6,  Борис Клементиев  6, 19, 17, 24, 12, 21,  Борис Клементиев  1,  Братя Миладинови  10, 8, 42, 7, 15, 59, 8, 6, 3, 36, 5, 23, 45, 9, 24, 44, 5, 99, 34, 15, 19, 18, 9, 14, 63, 1, 43, 13, 17, 1, 41, 16, 11, 31,  Братя Миладинови  10, 20,  Братя Миладинови  15,  Васил И Сава Кокарешкови  4,  Владимир Поптомов  4, 84, 46, 33, 99, 58, 30, 6, 28, 26, 38, 34, 24, 54, 29, 40, 44, 60, 36,  Владимир Поптомов  98, 108, 95, 101, 95, 95 1, 92, 90, 28, 100, 94,  Волгоград  2, 4, 15, 22, 20, 9, 10, 8, 3, 7, 6, 24, 13, 14, 99, 1, 16, 21, 12, 19, 25, 17, 11,  Втора  1,  Георги Андрейчин  140, 99, 45, 3, 16, 48, 41, 47, 23, 44, 42, 55,  Георги Сачков  7,  Гоце Делчев  16,  Даме Груев  10,  Девета  6, 1, 5,  Димитър Даракчиев  3, 1, 2, 5, 4,  Димо Хаджидимов  49,  Димо Хаджидимов  73, 106, 51, 97, 91, 53, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46,  Димо Хаджидимов  1,  Единадесета  2, 1,  Иван Алексов  33, 2, 6, 5, 1, 4,  Иван Апостолов  6, 4, 3, 6, 8, 4, 3, 2, 2,  Иван Вазов  16,  Илинден  3, 5, 1,  Люлин  99, 6, 4, 1,  Мусала  15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10,  Народна Победа  1, 8, 10, 2, 6, 7,  Никола Банков  1, 7, 4, 5, 3, 6,  Пи 3504.403  ,  Първа  8, 14, 9,  Равен  25,  Равен  13, 36, 3, 23, 25, 9, 6, 4, 16, 2, 1, 31, 38, 18, 7, 11, 10, 99, 33, 19, 17, 5,  Радецки  1, 2,  Рила  10, 99, 7, 4, 1,  Сава Стенчин  39, 15, 14, 38, 12, 3,  Седма  3, 7,  Серги Чонков  2, 2,  Симеон Кавракиров  6, 2, 4,  Фараонска  17, 40, 21, 49, 26, 13, 9, 20, 27, 6, 6,  Чавдар  2, 1,  Чаталджа  6, 1, 4, 6, 1, 16, 5, 13, 7, 5, 3,  Четвърта  10, 13, 7, 5, 11, 1, 3, 1,  2, 9, 1 1,  Шипка  1,  Яким Цоков  15, 12, 22, 3, 21, 9, 18, 17, 16, 20, 36, 19, 14, 7, 6, 10, 8, 26, 5, 28, 29, 13, 27, 2, 24,  Яне Сандански  3, 1,    Тп Брего,    Тп Сачков

Община Благоевград

На 19.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Бистрица,  Общ. Благоевград:   Махала Брезово  Жилище,    Вила

На 21.04.2021 г.  /08:46 – 10:00 ч. / –  Благоевград:   04279.613.413  ,  04279.912.87  ,  14-Ти Полк  1, 2б, 2а,  Xii-616.106,  Кв.204  ,  Акациите  ,  Александър Стамболийски  36, 29, 31, 41, 34, 44, 47, 43, 31, 39, 55, 53, 46, 48, 33, 50, 28, 51, 45, 38, 49, 46а, 35, 42, 37, 52, 30, 1а, 1, 1,  Александър Стамболийски  52, 61, 59, 33, 57, 40, 57, 9, 15, 19, 11, 22, 8, Офис, 23, 14, 27, 24, 5, 13, 30, 16, 12, 21, 7, 6, 8а, 32, 3б, 25, 4, 10, 17, 6а, 2, 20, 3, 18, 54, 56,  Антон Чехов  5,  Арсений Костенцев  17, 20, Магазин, 9, 19, 22, 9, 15, 25, 27, 23, 9, 21, 24, 18, 7, 13, 9, 29,  Бистрица  10,  Братя Иванови  1, 6, 4, 2, 1, 3, 5,  Братя Миладинови  1а,  Васил Коритаров  2, 1,  Васил Левски  45, 1, 29, 39, 37, 49, 30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 28, 25, 31, 27, 25, 30, 14, 27, 10, 33, 10, 13, 13, 9, 32, 12, 2, 24, 32, 6, 26, 12, 2, 13, 16, 4, 3,  Васил Мечкуевски  34, 25, 32, 30, 28, 40, 24, 26, 20,  Владо Черноземски  2, 3, 4,  Воден  8, 1, 5, 4, 7, 2, 6,  Георги Измирлиев  3, 7 Дом, 9, 3,  Грамада  Склад,  Д-Р Христо Татарчев  38, 35, 33, 34, 32, 34, 36, 8а, 32г, 20, 11, 17, 27, 2, 24, 29, 10, 28, 27, 22, 24, 14, 13, 11, 31, 12, 15, 1, 3, 5, 23, 9, 25, 17, 26, 29, 15, 25, 18, 28, 31, 16, 20, 30,  Даме Груев  Гараж, Магазин, 36, 34, 42 А, 42 Б, 42 Блок -А, 42, 34, 34, 36, 32б, 9, 24, 24, 32, 32, 27, 29, 11, 13, 20, 12,  Джеймс Баучер  10, 19, 1а, 13, 1, 7, 6, 12, 8, 5, 2, 15, 4, 3, 11, 17, 9,  Димитър Кощанов  2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3,  Димитър Талев  9, Магазин,  Дойран  15,  Дружба  1, 8, 10, 4, 6,  Зарево  8, 6, 2, 5, 3, 1,  Илинден  2,  Илинден  1, 2а, 2, 3, 2а, 1, 5, 1а, 3, 5а, 3, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10, 11, 11, 7, 9,  Ичко Бойчев  16а, 2,  Калиманци  1, 2,  Кв. 216 В,  2-Ри Микрорайон  ,  Комплекс Вароша  Къща Пластика, Лек.Кабинет, Къща Ботика, Жилища, Ателие, Ресторант, Жилище, Къща Живопис, Къща Клуб, Зала,  Коста Босилков  16, 16,  Крали Марко  10, 8, 6, 8, 4, 1, 1,  Крали Марко  ,  Крушево  18, 16, 1а, 1, 3, 3, 1, 1в, 5, 5,  Македония  1,  Марулевска  4,  Менча Кърничева  7, 5, 1б, 9, 1, 3,  Местност Чакалица  Офис,  Мите Марков  3, 1, 2, 4, 1, 5, 6,  Никола Вапцаров  4, 13, 2,  Никола Вапцаров  6, 25,  Орцето  7, 5, 2, 9, 10, 1, 6, 11, 3, 8, 4,  Орцето  ,  Пазара  Павилион, Ателие, Канцеларии,  Парангалица  2, 1, 4,  Пере Тошев  9, Услуги, 7, 3, 6, 2, 4, 7, 1, 4, 1, 8, 12, 15, 16, 10, 13, 9, 14, 11, 11,  Петко Д.Петков  15, 17, 12, 15а, 14, 17, 19, 18, 1, 2, 10, 10, 13,  Петър Зографски  10, 15, 9а, 14, 10, 11, 14, 12, 15, 11, 7, 14, 5, 11, 3, З, 6, 4, 1, 6б, 3, 2, 3, 4,  Плиска  6, 1, 8, 5, 2, 2а, 10, 4,  Полковник Димов  27, 3, 21, 4,  Полковник Димов  23, 25,  Полковник Дрангов  7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11,  Полковник Дрангов  8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 28, 15, 2б,  Прилеп  2-А, 2, 2,  Промишлен Пазар  ,  Радовиш  8, 6, 6, 3, 4, 4, 10, 1, 12,  Рила  1, 1,  Сандо И Петър Китанови  7, 1, 8, 2, 5, 3, 1,  Св. Димитър Солунски  30,  Св. Иван Рилски  10,  Сергей Румянцев  2,  Стефан Стамболов  Пи-04279.613.349, 12,  Стефан Стамболов  8, 13,  Страцин  1, 4, 2, 8, 6, 3, 10,  Струмица  19,  Ташко Малев  5, 1, 7, 12, 9, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4,  Тодор Александров  46, 52, 54, 48, 56, 52а, 23, 23, 19, 23, 24, 27, Хим.Чистене, 24, 39, 28, 25, 22, 23, 21, 35, Тотопункт, 37, 26, 39, 43, 28 Офис, 26, 23, 2, 23, 33, 29-31, 22, 28, 30,  Тодор Александров  44, 45, 47, 47 1, 47 1, 47 2, 47 Партер, 47, 47, 32, 43, 41, 41, 71, 47, 49,  Трайчо Китанчев  2, 4,  Тракия  1, 1,  УПИ  Xiii-2897,  Кв.102  ,  Упи-Iii, Кв.117, Инд.№04279.612  ,  Хилендар  1, 1б, 2, 4,  Хилендар  2,  Цар Иван Асен  3,  Цар Иван Асен  7, 1, 2а, 6, 2, 8, 5, 4,  Цар Иван Шишман  12, 2, 1, 3, 9, 7, 11, 5,  Цар Иван Шишман  22, 16, 20, 16, 18, 18, 20,  Чакалица  6, 4, 2, 2а, 2, 6,    Офис

На 21.04.2021 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   04279.613.413  ,  04279.912.87  ,  14-Ти Полк  1, 2б, 2а,  Xii-616.106,  Кв.204  ,  Акациите  ,  Александър Стамболийски  36, 29, 31, 41, 34, 44, 47, 43, 31, 39, 55, 53, 46, 48, 33, 50, 28, 51, 45, 38, 49, 46а, 35, 42, 37, 52, 30, 1а, 1, 1,  Александър Стамболийски  52, 61, 59, 33, 57, 40, 57, 9, 15, 19, 11, 22, 8, Офис, 23, 14, 27, 24, 5, 13, 30, 16, 12, 21, 7, 6, 8а, 32, 3б, 25, 4, 10, 17, 6а, 2, 20, 3, 18, 54, 56,  Антон Чехов  5,  Арсений Костенцев  17, 20, Магазин, 9, 19, 22, 9, 15, 25, 27, 23, 9, 21, 24, 18, 7, 13, 9, 29,  Бистрица  10,  Братя Иванови  1, 6, 4, 2, 1, 3, 5,  Братя Миладинови  1а,  Васил Коритаров  2, 1,  Васил Левски  45, 1, 29, 39, 37, 49, 30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 28, 25, 31, 27, 25, 30, 14, 27, 10, 33, 10, 13, 13, 9, 32, 12, 2, 24, 32, 6, 26, 12, 2, 13, 16, 4, 3,  Васил Мечкуевски  34, 25, 32, 30, 28, 40, 24, 26, 20,  Владо Черноземски  2, 3, 4,  Воден  8, 1, 5, 4, 7, 2, 6,  Георги Измирлиев  3, 7 Дом, 9, 3,  Грамада  Склад,  Д-Р Христо Татарчев  38, 35, 33, 34, 32, 34, 36, 8а, 32г, 20, 11, 17, 27, 2, 24, 29, 10, 28, 27, 22, 24, 14, 13, 11, 31, 12, 15, 1, 3, 5, 23, 9, 25, 17, 26, 29, 15, 25, 18, 28, 31, 16, 20, 30,  Даме Груев  Гараж, Магазин, 36, 34, 42 А, 42 Б, 42 Блок -А, 42, 34, 34, 36, 32б, 9, 24, 24, 32, 32, 27, 29, 11, 13, 20, 12,  Джеймс Баучер  10, 19, 1а, 13, 1, 7, 6, 12, 8, 5, 2, 15, 4, 3, 11, 17, 9,  Димитър Кощанов  2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3,  Димитър Талев  9, Магазин,  Дойран  15,  Дружба  1, 8, 10, 4, 6,  Зарево  8, 6, 2, 5, 3, 1,  Илинден  2,  Илинден  1, 2а, 2, 3, 2а, 1, 5, 1а, 3, 5а, 3, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10, 11, 11, 7, 9,  Ичко Бойчев  16а, 2,  Калиманци  1, 2,  Кв. 216 В,  2-Ри Микрорайон  ,  Комплекс Вароша  Къща Пластика, Лек.Кабинет, Къща Ботика, Жилища, Ателие, Ресторант, Жилище, Къща Живопис, Къща Клуб, Зала,  Коста Босилков  16, 16,  Крали Марко  10, 8, 6, 8, 4, 1, 1,  Крали Марко  ,  Крушево  18, 16, 1а, 1, 3, 3, 1, 1в, 5, 5,  Македония  1,  Марулевска  4,  Менча Кърничева  7, 5, 1б, 9, 1, 3,  Местност Чакалица  Офис,  Мите Марков  3, 1, 2, 4, 1, 5, 6,  Никола Вапцаров  6, 25,  Никола Вапцаров  4, 13, 2,  Орцето  7, 5, 2, 9, 10, 1, 6, 11, 3, 8, 4,  Орцето  ,  Пазара  Павилион, Ателие, Канцеларии,  Парангалица  2, 1, 4,  Пере Тошев  9, Услуги, 7, 3, 6, 2, 4, 7, 1, 4, 1, 8, 12, 15, 16, 10, 13, 9, 14, 11, 11,  Петко Д.Петков  15, 17, 12, 15а, 14, 17, 19, 18, 1, 2, 10, 10, 13,  Петър Зографски  10, 15, 9а, 14, 10, 11, 14, 12, 15, 11, 7, 14, 5, 11, 3, З, 6, 4, 1, 6б, 3, 2, 3, 4,  Плиска  6, 1, 8, 5, 2, 2а, 10, 4,  Полковник Димов  27, 3, 21, 4,  Полковник Димов  23, 25,  Полковник Дрангов  7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11,  Полковник Дрангов  8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 28, 15, 2б,  Прилеп  2-А, 2, 2,  Промишлен Пазар  ,  Радовиш  8, 6, 6, 3, 4, 4, 10, 1, 12,  Рила  1, 1,  Сандо И Петър Китанови  7, 1, 8, 2, 5, 3, 1,  Св. Димитър Солунски  30,  Св. Иван Рилски  10,  Сергей Румянцев  2,  Стефан Стамболов  8, 13,  Стефан Стамболов  Пи-04279.613.349, 12,  Страцин  1, 4, 2, 8, 6, 3, 10,  Струмица  19,  Ташко Малев  5, 1, 7, 12, 9, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4,  Тодор Александров  46, 52, 54, 48, 56, 52а, 23, 23, 19, 23, 24, 27, Хим.Чистене, 24, 39, 28, 25, 22, 23, 21, 35, Тотопункт, 37, 26, 39, 43, 28 Офис, 26, 23, 2, 23, 33, 29-31, 22, 28, 30,  Тодор Александров  44, 45, 47, 47 1, 47 1, 47 2, 47 Партер, 47, 47, 32, 43, 41, 41, 71, 47, 49,  Трайчо Китанчев  2, 4,  Тракия  1, 1,  УПИ  Xiii-2897,  Кв.102  ,  Упи-Iii, Кв.117, Инд.№04279.612  ,  Хилендар  1, 1б, 2, 4,  Хилендар  2,  Цар Иван Асен  3,  Цар Иван Асен  7, 1, 2а, 6, 2, 8, 5, 4,  Цар Иван Шишман  22, 16, 20, 16, 18, 18, 20,  Цар Иван Шишман  12, 2, 1, 3, 9, 7, 11, 5,  Чакалица  6, 4, 2, 2а, 2, 6,    Офис

На 21.04.2021 г.  /08:46 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   14-Ти Полк  1,  Александър Стамболийски  52, 61, 59, 33, 57, 40, 57,  Воден  8, 1, 5, 4, 7, 2, 6,  Грамада  Склад,  Димитър Кощанов  2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3,  Зарево  8, 6, 2, 5, 3, 1,  Калиманци  1, 2,  Орцето  ,  Полковник Дрангов  8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 28, 15, 2б,  Струмица  19,  Ташко Малев  5, 1, 7, 12, 9, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4

На 19.04.2021 г.  /08:46 – 10:00 ч. / –  Благоевград:   Александър Стамболийски  77, 77,  Ален Мак  Салон, Училище, Училище, Техникум,  Владо Черноземски  ,  Перелик  1, 62, 9,  Пи№04279.625.207  ,  Промишлена  1, 1,  Св. Димитър Солунски  110, 81,  Св. Димитър Солунски  79, 77, 79, 79, 77, 110, 66, 77,  Свобода  1

На 19.04.2021 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   Александър Стамболийски  77, 77,  Ален Мак  Салон, Училище, Училище, Техникум,  Владо Черноземски  ,  Перелик  1, 62, 9,  Пи№04279.625.207  ,  Промишлена  1, 1,  Св. Димитър Солунски  79, 77, 79, 79, 77, 110, 66, 77,  Св. Димитър Солунски  110, 81,  Свобода  1

На 23.04.2021 г.  /12:01 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   Ален Мак  41, 41,  Астра  10, 16, 12, 20, 14, 18,  Бялата Висота  41,  Люлин  2, 4,  Пейо К.Яворов  Сладкарски Цех И Офиси- Вр.Стр, 2,  Перелик  16, 18, 8

На 19.04.2021 г.  /12:01 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /12:01 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /12:01 – 16:30 ч. / –  Падеш:   Ii-240  ,  Бреза  7,  Падеш  Офис, Магазин, Помпа За Напояване, Здр.Служба, Жилище,  УПИ  I-219,  Кв.17

На 19.04.2021 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Рилци:   М.Бакърското

 

 

Община Гоце Делчев

На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Гоце Делчев:   Горилата  ,  Гоце Делчев  11, 59,  Гоце Делчев  Газостанция До Завод Орбел,  Калапот  5, 3,  Китка  3, 2, 1, 4,  Криволак  2, 5, 3, 17, 6, 8, 9, 12, 14, 13, 16, 7, 4, 11, 10,  Местност Мочура  ,  Местност Стопнаски Двор  Фабрика, Консервен Цех,  Неуточнен Адрес  ,  Панаирска Ливада  71, , , 11, 12,  Панаирски Ливади  ,  Панаирски Ливади  25, 22, 14, 34, 20, 10, 16, Прод,  30 Сграда За Търговско-Складова Д, 4, 28, 13, 12, 26, 8, 15, 11, 1,  Панаирски Ливади-Продължение  21, Времянка, Автоцентър,  Попови Ливади  1, 18,  Рила  Фтец Премиер,  Рила  30, 3, 9, 17, 13, 7, 11, 15,  Симеон Радев  15,  Стара Планина  12, 59, 71, 67, 96, 98, 69, 65, 75, 94, 63, 57, 88, 92, 82, 61, 84, 90, 9, 86, 77, 55, 73,  Търлис  6,  Цариброд  2,  Юрий Гагарин  24 Цех

На 20.04.2021 г.  /09:00 – 12:30 ч. / –  Гоце Делчев:   Горилата  ,  Гоце Делчев  Газостанция До Завод Орбел,  Китка  3, 2, 1, 4,  Криволак  2, 5, 3, 17, 6, 8, 9, 12, 14, 13, 16, 7, 4, 11, 10,  Местност Стопнаски Двор  Фабрика, Консервен Цех,  Панаирски Ливади  ,  Рила  30, 3, 9, 17, 13, 7, 11, 15,  Стара Планина  12, 59, 71, 67, 96, 98, 69, 65, 75, 94, 63, 57, 88, 92, 82, 61, 84, 90, 9, 86, 77, 55, 73,  Юрий Гагарин  24 Цех

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 16:30 ч. / –  Гоце Делчев:   ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЮЛ в сферата на държ. власт

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  ,  Местност Мочура

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 20.04.2021 г.  /11:00 – 14:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /14:30 – 16:30 ч. / –  Гоце Делчев:   Михаил Антонов  1,  Отец Паисий  15,  Христо Ботев  Исторически Музей, 25

Община Гърмен

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Гърмен:   Маноле  ,  Местност Маноле

На 20.04.2021 г.  /14:00 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /14:00 – 16:30 ч. / –  Дебрен:   Втора  21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29,  Двадесет И Втора  12, 5, 6, 9,  Двадесет И Трета  15, 32, 7, 1,  Деветнадесета  3, 1, 5, 7,  М. Решманица  ,  Осемнадесета  3, 1, 4,  Осма  5,  Пета  6,  Първа  67, 17, Автоработилница, 63,  Решманица  ,  Седемнадесета  12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8,  Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2  ,  Тавлиев Кавак  ,  Трета  31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 13, 19, 8, 6, 11, 29,  Чавдаров Кавак  ,  Четвърта  31, 40, 25, 44, 5, 21, 39, 33, 32, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 12, 9, 11, 10, 16, 24, 29, 26, 23, 28,    1, Тп2, 3

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Долно Дряново:   Упи-I,  Кв.30

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Дъбница:   Двадесет И Втора  6, 20, 16, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет И Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет И Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет И Пета  17,  Двадесет И Първа  1, 3 А, 3, 4, 6,  Двадесет И Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет И Шеста  3, 1, 2,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 11, 7, 14,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Десета  5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4,  Кюприжик  ,  Неуточнен Адрес  ,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 14, 20, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 16, 4, 22,  Осма  3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1,  Пета  4, 38, 5, 28, 14, 13, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 11, 27, 19, 10, 32, 24, 36, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Петнадесета  14, 2, 3, 1, 4,  Първа  7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 27, 42, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 8, 6, 24, 38, 20,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Седма  9, 5, 13, 1, 11, 17, 19,  Стопански Двор  Сграда, Цех, Цех,  Трета  10, 11, 24, 8, 10, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 26, 13, 19, 16, 20, 23, 9, 2, 28,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 3, 34, 42, 29, 36, 17, 34,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11, 13,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 22.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ковачевица:   Кв.23,  УПИ  Іv  ,  УПИ  XIV-514 Кв.22  ,  УПИ-534  ,  УПИ-535

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Крушево,  Общ. Гърмен:   VІ-138,  Кв.10  ,  ІХ-108

На 21.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. ; 11:00 – 15:30 ч. / –  Лещен:   УПИ  II – 273  ,    Временно Строително Табло

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Ореше

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Хвостяне:   28028  ,  УПИ-V,  Кв.2  ,    Тп1

На 19.04.2021 г.  /10:00 – 13:30 ч. ; 12:00 – 16:30 ч. / –  Хвостяне

Община Кресна

На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:00 ч. / –  Ощава:   54537.600.31.1  ,  Местност Русенци  ,    Къща, Тп2

Община Петрич

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Генерал Тодоров:   Бащирите  ,  Дебела Дръма

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Кавракирово:   1-Кантар Кв.40  ,  Антон Попов  16, 15, 13, 9, 20, 1, 22, 24, 11, 18,  Богоево  18, 16, 26, 22, 14, 20, 3, 10, 24, 17, 29, 23, 8, 4, 32, 12, 34, 15, 5, 7, 13, 28, 9, 36, 2, 11, 30, 21, 1, 6, 19,  Бреза  16,  Бузлуджа  7, 11, 8, 9, 13, 5,  Георги Димитров  15, 2, 13, 4, 12, 11,  Димитър Благоев  46, 48,  Илинден  1,  Караач  ,  Местност Исмаилица  Тръбен Кладенец За Поливане, Склад,  Местност Метлата  ,  Местост Караач  Помпа,  Метлата  ,  Митрова Нива  ,  Неуточнен Адрес  Усилвател Бац,  Огражден  6, 10, 9, 3, 1, 5, 8, 7,  Пирин  6, 1, 12, 5, 10, 8, 3, 2,  Пърловица  ,  Синчец  2, 1,  Стопански Двор  Сграда-Склад,  Тердух  ,  Шипка  4, 6, 8, 1, 2, 10

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Камена:   Воденицата  ,  Динко

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Петрич,  Общ. Петрич:   Атон  13, 11, 2, 14, 7, 12, 8, 9, 15, 6, 4, 3, 2,  Беласица  42,  Генерал Скобелев  2, 13, 10, 19, 17, 5, 6, 9, 11, 7, 21, 1, 16, 12, 8, 8, 3,  Деде Агач  2, 8, 5, 2, 3, 14, 10, 4, 9, 1, 5, 6, 6, 12, 7, 3, 9,  Зографски Манастир  3, 47, 9, 7, 22, 25, 20, 24, 15, 43, 5, 4, 21, 2, 41, 10, 35, 18, 23, 28, 17, 32, 13, 8, 6, 12, 45, 37, 49, 19, 27, 26, 16, 39, 18, 14, 11, 30,  Йордан Йовков  3,  Кавала  8, 5, 7, 6, 9,  Княз Александър Батемберг  16,  Кочо Мавродиев  5,  Круша  10, 7, 8, 14, 5, 12, 9, 1, 13, 2, 6, 1, 16, 3, 4, 11,  Местност Козлек  Жилище,  Одрин  36, 30, 26, 40, 32, 27, 28, 29, 22, 37, 33 С, 31, 38, 44, 29, 42, 33,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Света София  12, 1, 4, 10, 2, 8, 3, 6, 1,  Свети Георги  31, 28, 30, 25, 26, 44, 42, 34, 29, 23, 99, 21, 35, 29, 36, 33, 27

На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Петрич,  Общ. Петрич:   Атон  13, 11, 2, 14, 7, 12, 8, 9, 15, 6, 4, 3, 2,  Беласица  42,  Генерал Скобелев  2, 13, 10, 19, 17, 5, 6, 9, 11, 7, 21, 1, 16, 12, 8, 8, 3,  Деде Агач  2, 8, 5, 2, 3, 14, 10, 4, 9, 1, 5, 6, 6, 12, 7, 3, 9,  Зографски Манастир  3, 47, 9, 7, 22, 25, 20, 24, 15, 43, 5, 4, 21, 2, 41, 10, 35, 18, 23, 28, 17, 32, 13, 8, 6, 12, 45, 37, 49, 19, 27, 26, 16, 39, 18, 14, 11, 30,  Йордан Йовков  3,  Кавала  8, 5, 7, 6, 9,  Княз Александър Батемберг  16,  Кочо Мавродиев  5,  Круша  10, 7, 8, 14, 5, 12, 9, 1, 13, 2, 6, 1, 16, 3, 4, 11,  Местност Козлек  Жилище,  Одрин  36, 30, 26, 40, 32, 27, 28, 29, 22, 37, 33 С, 31, 38, 44, 29, 42, 33,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Света София  12, 1, 4, 10, 2, 8, 3, 6, 1,  Свети Георги  31, 28, 30, 25, 26, 44, 42, 34, 29, 23, 99, 21, 35, 29, 36, 33, 27

На 22.04.2021 г.  /13:31 – 16:00 ч. / –  Петрич,  Общ. Петрич:   България  97, 98, 68, 98, 92, 72, 96, 83, 80, 74, 104, 85, 84, 126, 70, 99, 95, 103, 87, 94, 108, 93, 76, 92, 101, 82, 78,  Зиче  ,  Ляшница Потоко  ,  Местност Бухото  Сонда, Цех, Работилница, Ресторант, Обор, Помпа За Напояване, Офис, Жилище, Жилище, Склад, Помпа, Фургон,  Местност Зиче  Временно Строителство, Жилище, Църква, Врем.С-Во, 8, Помпа За Напояване,  Местност Неволница  ,  Местност Неволница Лозята  ,  Местност Неволница-Лозята  ,  Неволница Лозята  ,  Неволница-Лозята  ,  Полковник Дрангов  1

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Първомай,  Общ. Петрич:   Младост  5

На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Яворница:   8-309 Кв 31  ,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13,  Васил Левски  9, 17, 14, 15,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4,  Георги Измирлиев  8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Извън Регулацията  22, 43, 26,  Извън Регулацията  13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28,  Извън Регулацията  32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Изгрев  1,  Изгрев  1,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6,  Комсомолска  6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Комсомолска  28, 26, 51, 49,  Комсомолска  7,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12,  Кузман Шапкаров  13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8,  Кузман Шапкаров  18,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  Цех,  Местност Прогон  ,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  1,  Освобождение  5, 4, 1, 3, 11, 9,  Осогово  11, 13, 16, 4, 15,  Осогово  13,  Осогово  3, 7, 2, 9,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1,  Панайот Волов  20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  5,  Пейо Яворов  1, 3,  Победа  1, 3, 2, 7,  Победа  30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41,  Победа  8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  15, 7,  Христо Ботев  6, 9, 5, 3, 10,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Яворница:   8-309 Кв 31  ,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13,  Васил Левски  9, 17, 14, 15,  Георги Измирлиев  8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4,  Извън Регулацията  13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28,  Извън Регулацията  32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Извън Регулацията  22, 43, 26,  Изгрев  1,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6,  Изгрев  1,  Комсомолска  7,  Комсомолска  6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Комсомолска  28, 26, 51, 49,  Кузман Шапкаров  18,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12,  Кузман Шапкаров  13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  ,  Местност Прогон  Цех,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  5, 4, 1, 3, 11, 9,  Освобождение  1,  Осогово  13,  Осогово  3, 7, 2, 9,  Осогово  11, 13, 16, 4, 15,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1,  Панайот Волов  20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  1, 3,  Пейо Яворов  5,  Победа  30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41,  Победа  8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Победа  1, 3, 2, 7,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  6, 9, 5, 3, 10,  Христо Ботев  15, 7,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Яворница:   8-309 Кв 31  ,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13,  Васил Левски  9, 17, 14, 15,  Георги Измирлиев  8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4,  Извън Регулацията  22, 43, 26,  Извън Регулацията  13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28,  Извън Регулацията  32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6,  Изгрев  1,  Изгрев  1,  Комсомолска  28, 26, 51, 49,  Комсомолска  7,  Комсомолска  6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Кузман Шапкаров  18,  Кузман Шапкаров  13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  ,  Местност Прогон  Цех,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  5, 4, 1, 3, 11, 9,  Освобождение  1,  Осогово  3, 7, 2, 9,  Осогово  11, 13, 16, 4, 15,  Осогово  13,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1,  Панайот Волов  20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  5,  Пейо Яворов  1, 3,  Победа  8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Победа  30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41,  Победа  1, 3, 2, 7,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  6, 9, 5, 3, 10,  Христо Ботев  15, 7,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Яворница:   8-309 Кв 31  ,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  9, 17, 14, 15,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13,  Георги Измирлиев  8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4,  Извън Регулацията  22, 43, 26,  Извън Регулацията  13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28,  Извън Регулацията  32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6,  Изгрев  1,  Изгрев  1,  Комсомолска  7,  Комсомолска  28, 26, 51, 49,  Комсомолска  6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12,  Кузман Шапкаров  18,  Кузман Шапкаров  13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  Цех,  Местност Прогон  ,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  5, 4, 1, 3, 11, 9,  Освобождение  1,  Осогово  13,  Осогово  3, 7, 2, 9,  Осогово  11, 13, 16, 4, 15,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1,  Панайот Волов  20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  5,  Пейо Яворов  1, 3,  Победа  1, 3, 2, 7,  Победа  8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Победа  30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  6, 9, 5, 3, 10,  Христо Ботев  15, 7,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Яворница:   8-309 Кв 31  ,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  9, 17, 14, 15,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13,  Георги Измирлиев  8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4,  Извън Регулацията  22, 43, 26,  Извън Регулацията  32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Извън Регулацията  13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6,  Изгрев  1,  Изгрев  1,  Комсомолска  6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Комсомолска  7,  Комсомолска  28, 26, 51, 49,  Кузман Шапкаров  18,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12,  Кузман Шапкаров  13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  ,  Местност Прогон  Цех,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  5, 4, 1, 3, 11, 9,  Освобождение  1,  Осогово  11, 13, 16, 4, 15,  Осогово  13,  Осогово  3, 7, 2, 9,  Панайот Волов  20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1,  Пейо Яворов  1, 3,  Пейо Яворов  5,  Победа  1, 3, 2, 7,  Победа  8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Победа  30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  15, 7,  Христо Ботев  6, 9, 5, 3, 10,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

Община Разлог

На 23.04.2021 г.  /14:30 – 16:30 ч. / –  Баня,  Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  2, 15, 12, 18, 13, 14, 17, 8, 11, 21, 9, 10, 16, 4,  Баненска Буна  33, 24, 5, 27, 17, 9, 31, 11, 30, 2, 20, 14, 25, 1, 16, 10, 37, 47, 19, 29, 12, 7, 35, 22, 15, 3,  Двадесет И Девета  4, 10, 29, 12, 8, 6, 9,  Двадесет И Пета  1, 30, 36, 5, 15, 28, 38, 2, 11, 34, 19, 9, 12, 14, 3, 6, 7, 22, 26, 24, 13, 16, 10, 99, 20, 8, 18,  Двадесет И Първа  8, 3, 1, 2,  Двадесет И Седма  32, 58,  Двадесет И Четвърта  1, 16, 2, 3, 5, 4, 10,  Двадесет И Шеста  8,  Двадесета  1, 2,  Деветнадесета  32,  Извън Регулацията  99,  Неофит Рилски  1,  Неуточнен Адрес  Поща,  Осемнадесета  18,  Пета  10, 24, 14, 32, 26, 30, 16, 6, 12, 2, 20, 5,  Първа  1,  Трета  17, 22, 11, 26, 20, 16, 21, 23, 14, 13, 19, 18, 9,  Тридесет И Първа  1,  Тридесета  10,  Тринадесета  23, 10, 22, 21, 13, 25, 9, 17,  Четвърта  15, 13, 11, 17, 9, 19, 3,  Шафле Дере  15,  Шеста  13, 6, 4, 2, 1, 15, 33, 8, 9, 5,  Шестнадесета  4,    От Тп Детска Градина, Тп Банята

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Баня,  Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  24, 99,  Баненска Буна  48, 45, 55, 46, 64, 40, 3, 34, 57, 99, 38, 54, 53, 47, 36, 59,  Двадесет И Седма  19, 32, 56, 29, 50, 22, 31, 58, 26, 38, 45, 10, 49, 42, 11, 30, 16, 3, 47, 36, 46, 43, 24, 20, 99, 21, 8, 4, 51, 15, 23, 35, 9, 14, 25, 27, 2, 54, 1,  Двадесет И Шеста  20,  Извън Регулацията  3,  Неофит Рилски  ,  Тридесет И Втора  11, 1,  Тридесет И Пета  3, 7, 1, 9,  Тридесет И Първа  7, 4, 9, 19, 25, 23, 11, 10, 8, 17, 6, 12, 20, 14,  Тридесет И Трета  1, 5, 3, 8, 4, 2, 6,  Тридесет И Четвърта  6, 4, 2,  Тридесет И Шеста  2, 1,    Ктп Банинска Буна

На 20.04.2021 г.  /09:01 – 10:00 ч. / –  Баня,  Общ. Разлог:   Местност Кривосер

На 19.04.2021 г.  /08:00 – 09:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /11:30 – 12:00 ч. / –  Разлог:   Пром.Зона-Долен Стопански Двор  ,  Александър Стамболийски  1,  Братя Каназиреви  17,  Васил Левски  15,  Войнишка  3,  Гарата  Семедобивна База Длс,  Долен Стопански Двор  ,  Екзарх Йосиф  42,  Илинден  21, 29, 23,  Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор  ,  Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  Цех, Работилница, Фуражомелка, Офис Временно Захранване, Склад, Стоп.Двор, Сграда, Цех, Склад, Сушилня, Работилница,  Преображение  1,  Пром.Зона-Долен Стопански Двор  ,  Телемах Илиев  15,  Христо Ботев  52, 81, 46, 50, 42, 44, 48, 56,  Христо Ботев  42, 118, 102, 42,  Черна Река  86

На 21.04.2021 г.  /12:30 – 13:00 ч. / –  Разлог:   15-Ти Септември  1, 1 1,  ІІІ-750, 123 ПИ 61813, 750, 123  Кв.136,  Александър Стамболийски  99, 8, 6, 3, 4, 22, 18, 23, 29а, 1, 17, 25, 8, 24, 14, 19, 7, 5, 7а, 27, 16, 28, 29, 20, 11, 21, 13, 12, 9, 10, 15, 52, 49, 42, 58, 35, 57, 44, 41, 33, 39, 55, 54, 40, 37, 43, 47, 59а, 48, 38, 56, 59, 51, 45, 46, 53, 50, 97, 103, 87, 68, 77, 79, 84, 69, 63, 81, 73, 74, 70, 83, 75, 99, 82, 66, 93, 64, 94, 91, 61, 67, 62, 76, 2, 78, 72, 71, 85, 80, 10 Офис, 58 4, 4, 88, 87 7, 83 7, 86, 7,  Александър Стамболийски  27, 31, 30, 34, 32, 1, 1, 2, 36,  Баба Магдалена  3, 2, 1, 5, 7, 4, 6,  Бела Река  ,  Братя Каназиреви  1, 26, 9, 3, 28, 30, 5, 23, 33, 19, 21, 11, 13, 15, 17, 25, 29, 27, 24, 31,  Братя Каназиреви  6, 2, 4, 12, 18, 10, 8, 14, 22, 16, 33, 4, 37, 35, 34, 36, 63, 59, 55, 53, 38, 32, 40, 43, 41, 37, 49, 39, 47, 67, 71, 7, 65, 44, 73, 69, 7, 36, 40, 9, 43, 75,  Братя Копанарови  1, 3 3, 3, 3,  Братя Копанарови  2, 3,  Братя Кулини  19, 29, 33, 31 1, 6, 23, 27, 37, 31, 20, 24а, 39, 26, 21, 22, 28, 24, 30, 35, 25, 1, 5, 2,  Братя Кулини  30, 16, 10, 7, 8, 13, 17, 14, 12, 11, 15, 5, 9, 18, 4, 8, 6,  Братя Миладинови  10,  Братя Юрукови  3, 21, 4, 9, 6, 2, 10, 29, 16, 7, 13, 19, 5, 15, 20, 23, 8, 1, 17, 22, 27, 25, 18, 14, 11, 12,  Булаир  ,  Войнишка  4, 2, 1, 1, 11, 5, 3, 9, 5а, 8, 12, 7, 6,  Възраждане  1,  Георги Бенковски  8, 15, 27, 22, 20, 21, 18, 6, 9, 12, 13, 11, 17, 1 1, 24, 19, 10, 2, 14, 25, 26, 1, 3, 23, 16, 5,  Георги Скрижовски  7, 1, 2, 8, 11, 6, 13, 3, 5, 4, 9,  Голак  ,  Гоце Делчев  53, 58, 24, 24, 14, 3, 11, 12, 17, 13, 35 Магазин, 33, 9а, 15, 22, 47, 43, 21, Павильон, 5, 27, 45, Каравана, 8, 9б, 9, 19, 41, 16, 6, Блок 1, 29 1, 1, 7, 37, 35, 49, 2, 29, 39, 20, 10, 18, 31, 24а,  Гоце Делчев  1, 35 Магазин,  Джинджерица  1, 6, 4, 2, 3, 5,  Дълга Махала  2, 3, 7, 9, 10, 6, 1, 14, 3, 5, 13, 2, 12, 23, 19, 16, 8, 18, 4, 17, 21, 11,  Екзарх Йосиф  18, 5, 6, 21, 13, 26, 24, 5, 17, 30, 12, 11, 1, 15, 14, 20, 5 5, 22, 28, 8, 16, 4, 2, 19, 10, 11, 9, 2, 1, 7, 5, 13, 13,  Екзарх Йосиф  123, 94, 125, 112, 92, 98, 128, 96, 116, 126, 110, 122, 114, 120, 124, 130, 139, 108, 102, 118, 100, 104, 106, 62, 33, 29, 43, 49, 39, 35, 21, 41, 27, 45, 47, 31, 25, 51, 37, 79, 85, 77, 70, 58, 48, 54, 42, 59, 60, 52, 62, 75, 4 Ресторант, 81, 46, 71, 50, 91, 93, 44, 73, 38, 83, 68, 87, 55, 34, 61, 89, 67, 63, 65, 97, 4, 66, 58 4, 36, 69, 64, 40, 32, 56, 95, 1,  Ж.К.Кцх  ,  Изворите  3, 7, 5, 9, 1,  Иконом Никола Ангелов  4, 4 4, 5, 5 1, 5 5, 18 4, 2, 1, 2, Г,  Илийска  12, 7, 11, 30, 18, 26, 24, 13, .30, 2, 20, 29, 14, 19, 28, 10, 8, 23, 4, 27, 5, 25, 6, 16, 31, 1, 21, 9, 3, 17, 22, 15,  Илинден  7, 5, 2, 3, 1,  Илинден  2, 5, 3, 1, 17, 16, 19, 7, 9, 4, 21, 11, 15, 13, 6, 4,  К Ц Х  2, 4, 2, 14, 5, 7, 6,  Л.Каравелов  35,  Македония  2, 8,  Мехомия  6, 10, 12, 20, 5, 7, 8, 4, 3, 14, 16, 18, 3, 5, 2,  Мирчо Кипрев  2, 21, Тп Саровица, 31, 8,  Мирчо Кипрев/Бело Море/  1,  Младост  5, 2, 1 Еделвайс, 1 Едалвайс,  Неуточнен Адрес  Тп Георги Димитров,  Опълченска  Предел 2, 1, 2 2, 6, 2, 3, 3, 4, 4 А,  Подполковник Спиридонов  4, 2, 26, 16, 5, 11, 28, 3, 6, 22, 30, 1, 18, 10, 20, 14, 7, 9, 12, 8, 24,  Подполковник Спиридонов  32,  Предел  ,  Преображение  Канцеларии, 1, Павилион, Зала Община, Офис Община, 1, 9, 1 Офис, 1, 7,  Саровица  4, 17, 15, Стълбище, 13, 9, 8, Магазин, Работилница, 7, 6, 3, 5, Гараж, 1, 2, 6, Тп Саровица, 14, Г, 6 6,  Св.Св.Кирил И Методий  ,  Стефан Стамболов  11,  Стефан Стамболов  13, 30, 13 2, 13 13, 22, 2, 28, 18, 20, 13, 24, 16, 26, 2 2, 1 Магазин, 1, 14, 8, 12, 5, 3, 1, 2, 4, 5 5, 12б, 6, 3 3, 7, 5 4, 9 3, 10, 3 3,  Телемах Илиев  2, 3, 7, 1, 4, 11, 5, 6, 9,  Телемах Илиев  19, 13, 23, 25, Сфетофар, 30, 15, 35, 24, 31, 14, 20, 28, 21, 17, 16, 29, 22, 18, 26, 27, 11, 14, 1, 22, 10,  Тодор Александров  Канцеларии,  Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/  4, 14, 7, Общи Нужди, 10, 3, 21, 2, 13 2, 12, 9, 13, 6, 21 Б,  Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/  6,  Хан Аспарух  7, 1, 5,  Христо Ботев  40, 34, 5, 59, 49, 42, 2, 45, 31, 20, 21, 24, 2, Тп, 18, 65, 61, 63, 55, 12, 67, 31 1, 17, 53, 25, 27, 38, 43, 28, 19, 44, 1, 36, 32, 14, 37, 39, 4, 29, 30, 33 2, 50, 35, 46, Магазин Пк Пирин, 57, 48, 51, 16, 22, 54, 26, 47, 3, 87, 1, 11, 5, 9 9, 6, 1, 9, 13, 15, 1 Аптека, 10, 1 А,  Цар Иван Асен Ii  44, 48, 35, 17, 33, 25, 29, 23, 2, 21, 42, 36, 38, 40, 56, 15, 32, 19а, 37, 27, 19, 46, 34, 31, 2 2, 5, 4 Бл. 4, 18, 20, 4, 1, 22, 9, 26, 1а, 4 1, 3, 12, 16, 28, 11, 7, 24, 9а, 1 1, 3 3, 2, 14, 13, 30, 15, 6,  Цар Иван Шишман  1, 2, 5, 6, 4, 3, 8,  Цар Иван Шишман  6,  Цар Самуил  40, 31, 36, 34, 32, 60, 44, 50, 62, 52, 42, 48, 38, 46, 58, 54, 22, 2 2, 36 А,  Четнишка  7, 8, 3, 5, 10, 1, 2, 9, 4,  Шаркьой  6, 8, 9, 10, 3,  Шейново  14, 8, 12, 4, 16,  Шейново  32, 22, 28, 30, 49, 45, 24, 14, 43, 26, 40, 34, 47, 41, 16, 36, 38, 39, 8, 15, 37, 29, 23, 19, 33, 35, 13, 27, 21, 31, 25, 17, 9, 5a, 4, 4, 4 4, 5, 8, 6 4, 6 А, 11, 1, 13, 6, 7, 2, 1, 6,  Яне Сандански  2,  Яне Сандански  ,    От Тп Стадиона, От Тп Георги Дим

На 23.04.2021 г.  /16:00 – 16:30 ч. / –  Разлог:   15-Ти Септември  1, 1 1,  Ііі-750, 123 Пи 61813, 750, 123  Кв.136,  Александър Стамболийски  99, 8, 6, 3, 4, 22, 18, 23, 29а, 1, 17, 25, 8, 24, 14, 19, 7, 5, 7а, 27, 16, 28, 29, 20, 11, 21, 13, 12, 9, 10, 15, 52, 49, 42, 58, 35, 57, 44, 41, 33, 39, 55, 54, 40, 37, 43, 47, 59а, 48, 38, 56, 59, 51, 45, 46, 53, 50, 97, 103, 87, 68, 77, 79, 84, 69, 63, 81, 73, 74, 70, 83, 75, 99, 82, 66, 93, 64, 94, 91, 61, 67, 62, 76, 2, 78, 72, 71, 85, 80, 10 Офис, 58 4, 4, 88, 87 7, 83 7, 86, 7,  Александър Стамболийски  27, 31, 30, 34, 32, 1, 1, 2, 36,  Баба Магдалена  3, 2, 1, 5, 7, 4, 6,  Бела Река  ,  Братя Каназиреви  6, 2, 4, 12, 18, 10, 8, 14, 22, 16, 33, 4, 37, 35, 34, 36, 63, 59, 55, 53, 38, 32, 40, 43, 41, 37, 49, 39, 47, 67, 71, 7, 65, 44, 73, 69, 7, 36, 40, 9, 43, 75,  Братя Каназиреви  1, 26, 9, 3, 28, 30, 5, 23, 33, 19, 21, 11, 13, 15, 17, 25, 29, 27, 24, 31,  Братя Копанарови  1, 3 3, 3, 3,  Братя Копанарови  2, 3,  Братя Кулини  30, 16, 10, 7, 8, 13, 17, 14, 12, 11, 15, 5, 9, 18, 4, 8, 6,  Братя Кулини  19, 29, 33, 31 1, 6, 23, 27, 37, 31, 20, 24а, 39, 26, 21, 22, 28, 24, 30, 35, 25, 1, 5, 2,  Братя Миладинови  10,  Братя Юрукови  3, 21, 4, 9, 6, 2, 10, 29, 16, 7, 13, 19, 5, 15, 20, 23, 8, 1, 17, 22, 27, 25, 18, 14, 11, 12,  Булаир  ,  Войнишка  4, 2, 1, 1, 11, 5, 3, 9, 5а, 8, 12, 7, 6,  Възраждане  1,  Георги Бенковски  8, 15, 27, 22, 20, 21, 18, 6, 9, 12, 13, 11, 17, 1 1, 24, 19, 10, 2, 14, 25, 26, 1, 3, 23, 16, 5,  Георги Скрижовски  7, 1, 2, 8, 11, 6, 13, 3, 5, 4, 9,  Голак  ,  Гоце Делчев  1, 35 Магазин,  Гоце Делчев  53, 58, 24, 24, 14, 3, 11, 12, 17, 13, 35 Магазин, 33, 9а, 15, 22, 47, 43, 21, Павильон, 5, 27, 45, Каравана, 8, 9б, 9, 19, 41, 16, 6, Блок 1, 29 1, 1, 7, 37, 35, 49, 2, 29, 39, 20, 10, 18, 31, 24а,  Джинджерица  1, 6, 4, 2, 3, 5,  Дълга Махала  2, 3, 7, 9, 10, 6, 1, 14, 3, 5, 13, 2, 12, 23, 19, 16, 8, 18, 4, 17, 21, 11,  Екзарх Йосиф  123, 94, 125, 112, 92, 98, 128, 96, 116, 126, 110, 122, 114, 120, 124, 130, 139, 108, 102, 118, 100, 104, 106, 62, 33, 29, 43, 49, 39, 35, 21, 41, 27, 45, 47, 31, 25, 51, 37, 79, 85, 77, 70, 58, 48, 54, 42, 59, 60, 52, 62, 75, 4 Ресторант, 81, 46, 71, 50, 91, 93, 44, 73, 38, 83, 68, 87, 55, 34, 61, 89, 67, 63, 65, 97, 4, 66, 58 4, 36, 69, 64, 40, 32, 56, 95, 1,  Екзарх Йосиф  18, 5, 6, 21, 13, 26, 24, 5, 17, 30, 12, 11, 1, 15, 14, 20, 5 5, 22, 28, 8, 16, 4, 2, 19, 10, 11, 9, 2, 1, 7, 5, 13, 13,  Ж.К.Кцх  ,  Изворите  3, 7, 5, 9, 1,  Иконом Никола Ангелов  4, 4 4, 5, 5 1, 5 5, 18 4, 2, 1, 2, Г,  Илийска  12, 7, 11, 30, 18, 26, 24, 13, .30, 2, 20, 29, 14, 19, 28, 10, 8, 23, 4, 27, 5, 25, 6, 16, 31, 1, 21, 9, 3, 17, 22, 15,  Илинден  2, 5, 3, 1, 17, 16, 19, 7, 9, 4, 21, 11, 15, 13, 6, 4,  Илинден  7, 5, 2, 3, 1,  К Ц Х  2, 4, 2, 14, 5, 7, 6,  Л.Каравелов  35,  Македония  2, 8,  Мехомия  6, 10, 12, 20, 5, 7, 8, 4, 3, 14, 16, 18, 3, 5, 2,  Мирчо Кипрев  2, 21, Тп Саровица, 31, 8,  Мирчо Кипрев/Бело Море/  1,  Младост  5, 2, 1 Еделвайс, 1 Едалвайс,  Неуточнен Адрес  Тп Георги Димитров,  Опълченска  Предел 2, 1, 2 2, 6, 2, 3, 3, 4, 4 А,  Подполковник Спиридонов  4, 2, 26, 16, 5, 11, 28, 3, 6, 22, 30, 1, 18, 10, 20, 14, 7, 9, 12, 8, 24,  Подполковник Спиридонов  32,  Предел  ,  Преображение  Канцеларии, 1, Павилион, Зала Община, Офис Община, 1, 9, 1 Офис, 1, 7,  Саровица  4, 17, 15, Стълбище, 13, 9, 8, Магазин, Работилница, 7, 6, 3, 5, Гараж, 1, 2, 6, Тп Саровица, 14, Г, 6 6,  Св.Св.Кирил И Методий  ,  Стефан Стамболов  13, 30, 13 2, 13 13, 22, 2, 28, 18, 20, 13, 24, 16, 26, 2 2, 1 Магазин, 1, 14, 8, 12, 5, 3, 1, 2, 4, 5 5, 12б, 6, 3 3, 7, 5 4, 9 3, 10, 3 3,  Стефан Стамболов  11,  Телемах Илиев  19, 13, 23, 25, Сфетофар, 30, 15, 35, 24, 31, 14, 20, 28, 21, 17, 16, 29, 22, 18, 26, 27, 11, 14, 1, 22, 10,  Телемах Илиев  2, 3, 7, 1, 4, 11, 5, 6, 9,  Тодор Александров  Канцеларии,  Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/  6,  Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/  4, 14, 7, Общи Нужди, 10, 3, 21, 2, 13 2, 12, 9, 13, 6, 21 Б,  Хан Аспарух  7, 1, 5,  Христо Ботев  40, 34, 5, 59, 49, 42, 2, 45, 31, 20, 21, 24, 2, Тп, 18, 65, 61, 63, 55, 12, 67, 31 1, 17, 53, 25, 27, 38, 43, 28, 19, 44, 1, 36, 32, 14, 37, 39, 4, 29, 30, 33 2, 50, 35, 46, Магазин Пк Пирин, 57, 48, 51, 16, 22, 54, 26, 47, 3, 87, 1, 11, 5, 9 9, 6, 1, 9, 13, 15, 1 Аптека, 10, 1 А,  Цар Иван Асен Ii  44, 48, 35, 17, 33, 25, 29, 23, 2, 21, 42, 36, 38, 40, 56, 15, 32, 19а, 37, 27, 19, 46, 34, 31, 2 2, 5, 4 Бл. 4, 18, 20, 4, 1, 22, 9, 26, 1а, 4 1, 3, 12, 16, 28, 11, 7, 24, 9а, 1 1, 3 3, 2, 14, 13, 30, 15, 6,  Цар Иван Шишман  1, 2, 5, 6, 4, 3, 8,  Цар Иван Шишман  6,  Цар Самуил  40, 31, 36, 34, 32, 60, 44, 50, 62, 52, 42, 48, 38, 46, 58, 54, 22, 2 2, 36 А,  Четнишка  7, 8, 3, 5, 10, 1, 2, 9, 4,  Шаркьой  6, 8, 9, 10, 3,  Шейново  32, 22, 28, 30, 49, 45, 24, 14, 43, 26, 40, 34, 47, 41, 16, 36, 38, 39, 8, 15, 37, 29, 23, 19, 33, 35, 13, 27, 21, 31, 25, 17, 9, 5a, 4, 4, 4 4, 5, 8, 6 4, 6 А, 11, 1, 13, 6, 7, 2, 1, 6,  Шейново  14, 8, 12, 4, 16,  Яне Сандански  2,  Яне Сандански  ,    От Тп Стадиона, От Тп Георги Дим

На 20.04.2021 г.  /09:01 – 10:00 ч. / –  Разлог:   Баба Магдалена  1,  Братя Каназиреви  17,  Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  ,  Христо Ботев  2, 87, 85, 2, 50

На 19.04.2021 г.  /13:01 – 14:00 ч. / –  Разлог:   Местност Бетоловото    Почивна Станция Длс, М. Бетоловото До М. Круше, Сграда,  Местност Катарино  Вила,  Св.Климент Охридски  2,  Хижа Яворов  ,

Община Сандански

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. / –  Катунци:   Ул.Атанас Зайков  ,  Ул.Стадиона

На 24.04.2021 г.  /08:00 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Лешница,  Общ. Сандански:

Клиентски № 310251022946     На 23.04.2021 г.  /08:00 – 09:00 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Поленица:   6-Ти Септември  1, 3,  Армейска  18, 13, 15, 14, 7, 16, 11, 8, 9, 3, 6, 5, 12, 19, 1,  Бански Път  5, 1,  Бански Път  2,  Божур  5,  Бяло Море  7, 10, 6, 8, 2, 3, 4,  Вихрен  4, 2, 6, 1, 3,  Георги Димитров  10, 9, 11, 14, 13, 15, 16, 9, 7, 1, 4, 2, 21, 25, 33, 19, 20, 29, 47, 12, 27, 38, 37, 31, 24, 39, 17, 36, 32, 18,  Гоце Делчев  12,  Гушевица  9, 19, 17, 15, 18, 3, 11,  Димитър Благоев  49, 30, 40, 36, 43, 31, 29, 35, 22, 42, 28, 21, 26, 23, 27, 57, 18, 53, 48, 58, 34, 37, 20, 33, 24, 25, 61, 38, 45, 59, 46, 44, 55, 56, 32, 19, 4, 7, 11, 16, 1, 5, 21, 14, 9, 2,  Изгрев  1, 13, 14, 12, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 16, 3, 14,  Илия Минев  30, 34,  Кирил и Методи  7, 9, 1, 16, 12, 2, 5, Поща, 4,  Македония  1, 39, 50, 51, 10,  Местност Резиденция  Усилвател / Карталовец,  Младост  29, 8, 3, 12, 10, 1, 18, 20, 11, 23, 5, 9, 17, 27, 19, 4, 2, 13, 24, 14, 22, 25, 7, 21,  Неуточнен Адрес  Хотел Медите,  Неуточнен Адрес  ,  Никола Вапцаров  13, 8, 5, 9, 4, 11, 6, 1, 2,  Петър Берон  11, 3, 9, 7, 4, 1, 5, 8, 2,  Пирин  6, 3, 12, 4, 5, 10, 2, 1, 8,  Полски Път  24, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 6, 20, 1, 10, 8,  Първи Май  18, 9, 16, 17, 11, 13, 26, 28, 24, 22, 1, 6, 2, 3, 12, 5, 4, 14, 8, 10,  Рила  1, 2а, 2,  Св.Иван Рилски  3,  Стопанска  4, 7, 5, 1, 4, 3, 2,  Съединение  16, 5, 9, 14, 11, 18, 10, 4, 12, 13, 22, 17, 7, 8, 24, 20,  Тодор Александров  2,  Трети Март  20, 14, 17, 19, 11, 21, 8, 6, 1, 9, 7, 15, 12, 13, 2, 16, 4, 10, 3, 3, 23, 25,  Х-77,  Кв.8  ,  Шипка  4, 3, 5, 2, 1, 6, 8, 8, 10,  Яне Сандански  15, 7, 12, 10, 2, 6, 17, 1, 9, 3, 5, 17, 23, 21, 25,    2, 1, 4, Хлораторна Сграда, 3

На 23.04.2021 г.  /08:00 – 09:00 ч. / –  Сандански:   Местност Чинар Круши,  Извън Регулация  ,  Градски Парк,  Идентификатор 65334.303.703  ,  Дезодава  11 А, 11в, 11,  Зограф  1,  Кръстьо Хаджииванов  33,  Лозарска  7,  М.Нишан Таши  ,  Местност Нишан Таши  ,  Местност Нишан Таши  Времянка,  Местност Паркова Зона  Фсмп, Станция, Интернат,  Местност Паркова Зона  ,  Местност Чинар Куши  Жилище, УПИ  000570, А2,  Нишан Таши  ,  Полковник Дрангов  20,  Р-Н Главен Път Е-79  Път Жп. Гара, Хотел,  Р-Н Поленишки Път  1, 23, 11,  Р-Н Пътя На Хидрострой  1 Ресторант Чевермето, 4, 2, 10, 3 Б, 3 А, 3, 22, 6, 34, 36, 27, 27 Б1, 27 Б3, 27 Б2, 27 М.Чинар Куши, 27 А2, 27, 27 Б4, 27 А1, 27 Б5,  Сандански Мискет  15, 11,  Сандански Мискет  10 Б, 10, 8,  Стефан Стамболов  64,    1

На 23.04.2021 г.  /16:00 – 16:30 ч. / –  Сандански:   Местност &Quot;Чинар Круши&Quot;,  Извън Регулация  ,  Градски Парк,  Идентификатор 65334.303.703  ,  Дезодава  11 А, 11в, 11,  Зограф  1,  Кръстьо Хаджииванов  33,  Лозарска  7,  М.Нишан Таши  ,  Местност Нишан Таши  Времянка,  Местност Нишан Таши  ,  Местност Паркова Зона  ,  Местност Паркова Зона  Фсмп, Станция, Интернат,  Местност Чинар Куши  Жилище, УПИ  000570, А2,  Нишан Таши  ,  Полковник Дрангов  20,  Р-Н Главен Път Е-79  Път Жп. Гара, Хотел,  Р-Н Поленишки Път  1, 23, 11,  Р-Н Пътя На Хидрострой  1 Ресторант Чевермето, 4, 2, 10, 3 Б, 3 А, 3, 22, 6, 34, 36, 27, 27 Б1, 27 Б3, 27 Б2, 27 М.Чинар Куши, 27 А2, 27, 27 Б4, 27 А1, 27 Б5,  Сандански Мискет  15, 11,  Сандански Мискет  10 Б, 10, 8,  Стефан Стамболов  64,    1

На 21.04.2021 г.  /13:31 – 16:16 ч. / –  Сандански:   Асен Хадживасилев  16,  Георги Казепов  15, 20, 26, 13, 9, 18, 11, 16, 17,  Георги С Раковски  10, 6, 7, 12, 3, 2, 4, 1, 9, 14, 8, 11,  Даме Груев  5, 7, 1, 3,  Даскал Козарев  15, 23, 22, 19, 21,  Захари Стоянов  7, 13, 11, 9, 5, 1, 3,  Илинден  13, 1, 8, 11, 6, 9, 10, 3, 12, 2, 5, 7, 15, 14,  Никола Карев  3, 7, 1, 6, 8, 5, 2, 4,  Одрин  1,  Свобода  14,  Чудомир Кантарджиев  6, 8

На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Сандански:   Асен Хадживасилев  Ул. Свобода,  Борис Сарафов  12, 18, 15, 14, 17, 8, 16, 10,  Воден  2, 1, 5, 8, 3, 10,  Мелник  1, 6, 4, 8,  Охридска  8, 5, 2, 3, 6, 1, 4,  Свобода  13, 4, 25, 15, 19, 17, 11, 21, 23, 20, 12,  Славчо Ковачев  2, 4, 1, 3, 8, 6,  Хан Аспарух  3, 1, 5,  Яне Сандански  2, 4

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Сандански:   Асен Хадживасилев  Ул. Свобода,  Борис Сарафов  12, 18, 15, 14, 17, 8, 16, 10,  Охридска  8, 5, 2, 3, 6, 1, 4,  Свобода  13, 4, 25, 15, 19, 17, 11, 21, 23, 20, 12,  Славчо Ковачев  2, 4, 1, 3, 8, 6,  Яне Сандански  2, 4

На 20.04.2021 г.  /13:30 – 15:00 ч. / –  Сандански:   Баба Тонка  24, 17, 19, 18, 19,  Връх Елен  18, 3, 1,  Гнилник  ,  Зарово  32/2, 32/1, 26/3, 26/7, 3, 32/7, 27/2, 32/8, 32/5, 6, 32, 32/6, 32/9, 26/8, 32/3, 8,  Извън Регулацията Север  4/4, 27/5, 23/4, 26/2, 2, 16/4, 16/6, 23/1, 12/7, 15/4, 7/7, 5/2, 8/1, 23/3, 23/2, 18/7, 27/3, 30/3, 15/1, 7/4, 23/9, 8/ 5, 18/8, 12/4, 30/6, 18/4, 15/2, 15/3, 21/5, 7/5, 18/5, 3/8, 12/1, 7/1, 12/2, 11, 5/3, 18/10, 3/1, 30/5, 4/3, 10/2, 30/7, 16/10, 7/2, 8/3, 26/1, 5/5, 4/5, 16/7, 27/6, 7/6, 16, 22/3, 12/8, 3/, 10/1, 23/8, 15/5, 51 22/2, 26/9, 7/9, 7/8, 30/10, 25/1, 23/5, 35, 18/9, 23, 12/6, 18/1, 22/4, 22/1, 10/3, 22, 16/1, 8/4, 12/5, 16/9, 12/3, 30/8, 5/4, 3/9, 10/5, 5/1, 16/3, 15, 30/9, 30/2, 3/2, 26/4, 21/3, 51 18/6, 4/1, 10/4, 29/2, 8/2, 16/2, 18/2, 7/3,  Каменица  18, 24, 20, 22, 13, 15,  Кукуш  26/6, 1, 2б, 7, 4, 1/6, 1/4, 1/5,  Местност Нишан Таши  ,  Осогово  24, 5, 24, 22, 23, 22 10,  Райна Княгиня  14, 2, 4,  Рила  49,  Свобода  14, 14,  Славянка  17,  Спано Поле  4, 1, 39б, 1 23, 7, 5, 39, 10, 6, 8, 2 15-Б, 2 16, 14, 3, 10, 12, 2, 9, 2, 5

На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. / –  Сандански:   Лозарска  7,  Местност Нишан Таши  ,  Нишан Таши  ,  Р-Н Поленишки Път  1, 23,  Сандански Мискет  15, 11

Община Сатовча

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Боголин:   253  ,    Тп1

На 21.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Ваклиново:   124  ,  Алексей Морев  4, 4a, 3, 7a, 18, 7, 6, 1,  Белтога  ,  Бор  4, 3, 6, 12, 10, 14, 4, 9, 13, 12a, 7, 8, 15, 5,  Вергил Ваклинов  1, 8, 4, 5, 2, 6,  Възрожденска  7, 8, 14, 1, 16, 9, 7а, 2, 12, 11, 8а, 11а, 28, 34, 19а, 32, 17а, 17, 18, 33, 19, 16, 15, 25, 21, 24, 22, 36, 30, 23,  Граничарска  38, 17, 34, 32, 15, 40, 24а, 13, 38, 24, 22, 36, 28, 20, 30, 5, 12а, 2, 12, 1а, 1, 4, 8,  Детелина  3, 1, 3а,  Дончо Ганев  7, 26, 38, 24, 2, 30, 28, 1 Павилион-Магазин, 1, 20,  Здравец  1а, 1,  Иглика  8, 2, 3, 6, 6а,  Кирил И Методи  9, 10, 2, 5, 3, 4, 1, 7,  Кл.Охридски  3, 11, 6a, 2a, 6, 1, 2,  Лале  5, 32, 2, 4, 7, 13, 9, 20, 3, 8, 1, 34, 10, 11, 3, 10, 4, 12, 2, 6, 5, 8,  Места  2,  Неуточнен Адрес  Тп1 Ваклиново, Тп2, Кметство, Поща, Тп4, Тп2,  Никола Вапцаров  7, 5, 3,  Отец Паисий  7, 1, 16, 25, 18а, 6, 6а, 13а, 21, 23, 27, 15, 18, 12, 7а, 10, 14, 19,  Парка  ,  Партазанска  9, .17, 3а, 5, 11, 34, 15, 12, 17, 3, 10, 23, 14, 7, 19, 25a, 24, 34a, 21a, 4, 8, 14а, 36, 12а, 28, 26, 21, 25, 34, 10а,  Пере Тошев  8, 22, 12, 14, 2, 4, 7, 17, 18, 15, 3, 16, 1, 20, 13, 11, 6, 10, 8a, 5,  Петър Берон  11, 7, 10, 7a, 1, 14, 16, 8, 12, 18, 2, 14, 2a,  Пионерска  4, 1, 7, 6, 11, 3, 2, 5, 13, 9, 25,  Пирин  15, 10, 7, 17, 13, 20, 19, 4, 21, 14, 1, 17а, 5, 30, 6, 28, 22, 26, 18, 24, 16, 16а, 11, 9, 19а, 36, 27, 1, 38, 29, 27а, 32,  Родопи  7, 4, 1, 6, 3, 1а, 5, 4,  Руен  4а, 6, 4, 3, 5, 7,  Стефка Събчева  1, 3, 9, 13, 33, 13a, 8, 4, 15, 19, 29, 21, 5, 14, 11, 29a, 23, 35, 27, 31, 10, 4, 10,  Стопански Двор  ,  Страцин  6, 5, 1, 8, 2, 3,  Струма  1, 8, 6, 4, 10,  Трети Март  8, 20, 12, 14, 10,    Местност Ливадите

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Вълкосел:   Балтите  ,  Бачо Киро  8, 5, 1, 6, 10, 12, 1,  Бистрица  17, 14, 13, 7, 5, 1, 11, 4, 2, 9, 6, 15, 12, 3, 10, 8,  Божур  104, 88, 119, 103, 100, 109, 66, 105, 107, 111, 113, 102, 74, 84, 106, 72, 6, 19, 7, 10, 1, 13, 14, 21, 33, 5, 24, 4, 18, 34, 20, 23, 9, 27, 15, 25, 17, 84, 41, 42, 26, 93, 43, 89, 21, 87, 65, 60, 51, 59, 58, 22, 75, 56, 46, 61, 86, 23, 63, 44, 73, 91, 66, 54, 85, 68, 32, 70, 30,  Бр.Миладинови  5, 1, 2, 10, 19, 3, 13, 4, 6, 7, 4,  Бузлуджа  57, 80, 76, 95, 98, 63, 82, 75, 61, 93, 58, 92, 47, 77, 90, 60, 54, 55, 73, 62, 88, 85, 59, 43, 87, 102, 81, 83, 68, 52, 49, 79, 89, 69, 91, 94, 74, 45, 72, 96, 66, 50, 100, 78, 64, 18, 22, 7, 2, 14, 8, 20, 24, 15, 1, 21, 13, 4, 6, 16, 5, 24, 25, 37, 44, 28, 40, 23, 41, 27, 29, 35, 26, 42, 38, 50,  Васил Левски  21, 5, 15, 2, 7, 13, 16, 1, 9, 3, 17, 4, 21, 14, 13,  Георги С Раковски  4, 5, 6,  Димчо Дебелянов  33, 27, 31, 24, 35, 29, 5, 12, 17, 20, 19, 2, 22, 24, 6, 16, 14, 15, 3, 1, 4, 18, 21, 9, 10, 8, 7,  Еделвайс  8, 4, 2,  Заря  24, 22, 13, 10, 16, 30, 14, 19, 5, 7, 21, 28, 17, 9, 12, 26, 20, 24, 8,  Здравец  1, 3, 11, 13, 6, 20, 10, 17, 22, 8, 14, 15, 9, 12, 28, 5, 7, 19,  Кокиче  9, 2, 8, 11, 4, 10, 12, 3, 17, 5, 13,  Лилия  72, 131, 105, 59, 57, 79, 113, 69, 66, 50, 133, 75, 70, 49, 61, 58, 12, 103, 54, 51, 90, 62, 60, 88, 104, 80, 81, 74, 77, 8, 84, 64, Магазин, 73, 55, 71, 76, 53, 26, 14, 19, 2, 34, 21, 12, 8, 16, 29, 6, 15, 31, 3, 25, 10, 17, 24, 70, 13, 9, 11, 4, 45, Кафе, 49, Времянка, Детска Градина, 42, Магазин, 38, 36, 31, 35, 37, 45, 33, 43, 52, 44, 41, 40, 39, 42,  Людмила Живкова  9, 10, 4, 3, 1, 6, 2, 14, 19, 5, 17, 15, 12, 11, 7, 14, 25, 20, 31, 29, 30, 27, 23, 28, 32,  Люляк  20, 14, 1, 13, 3, 22, 14, 7, 15, 8, 10, 25, 9, 2, 7, 6, 12, 19, 13, 29, 22, 11, 16, 14, 20, 24, 23, 3,  Места  5, 4, 2, 6, 1, 3,  Михаил Антонов  9, 6, 4, 3, 11,  Нерезе  ,  Неуточнен Адрес  Тп1, Мтп 4, Тп3, Поща, Детска Ясла, Тп2,  Никола Калъпчиев  5, .3, 15, 1, 2, 12, 3, 5, 14, 7,  Отец Паисий  2, 5, 3, 9, 1,  Прогрес  36, 46, 48, 38, 54, 24, 17, 23, 25, 53, 44, 21, 43, 41, 51, 52, 49, 40, 10, 42, 15, 12, 1, 4, 14, 2, 13, 19, 17, 16, 20, 22, 25, 18, 23, 33, 15,  Първи Май  6, 8, 5, 4, 2, 3, 1,  Рила  1, 2, 3, 5,  Светиката  18, 13, 1, 2, 5, 3, 10, 20, 16, 11, 14,  4, 15, 14, 7, 9,  Стопански Двор  ,  Хан Аспарух  18, 9, 22, 15, 11, 26, 17, 3, 23, 19, 1, 12, 7, 8, 27, 5, 10, 13, 24,  Христо Ботев  3, 5, 14, 6, 12, 8, 7, 2, 4, 9, 1, 11, 10,  Чавдар  2, 3, 9, 4, 10, 6, 5, 7,  Шипка  23, 9, 27, 10, 34, 2, 3, 21, 11, 9, 12, 15, 17, 32, 14, 4, 16, 13,    Лечебница

На 19.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. / –  Вълкосел:   Бачо Киро  1,  Божур  84, 41, 42, 26, 93, 43, 89, 21, 87, 65, 60, 51, 59, 58, 22, 75, 56, 46, 61, 86, 23, 63, 44, 73, 91, 66, 54, 85, 68, 32, 70,  Васил Левски  21, 5, 15, 2, 7, 13, 16, 1, 9, 3, 17, 4,  Димчо Дебелянов  5, 12, 17, 20, 19, 2, 22, 24, 6, 16, 14, 15, 3, 1, 4, 18, 21, 9, 10, 8, 7,  Еделвайс  8, 4, 2,  Здравец  1, 3, 11, 13, 6, 20, 10, 17, 22, 8, 14, 15, 9, 12, 28, 5, 7, 19,  Кокиче  9, 2, 8, 11, 4, 10, 12, 3, 17, 5, 13,  Лилия  45, Кафе, 49, Времянка, Детска Градина, 42, Магазин,  Людмила Живкова  25, 20, 31, 29, 30, 27, 23, 28, 32,  Люляк  8, 10, 25, 9, 2, 7, 6, 12, 19, 13, 29, 22, 11, 16, 14, 20, 24, 23, 3,  Михаил Антонов  11,  Неуточнен Адрес  Тп3, Поща, Детска Ясла,  Никола Калъпчиев  .3, 15, 1, 2, 12, 3, 5, 14, 7,  Прогрес  19, 17, 16, 20, 22, 25, 18, 23, 33, 15,  Първи Май  2, 3, 1,  Хан Аспарух  18,  Шипка  27, 10, 34, 2, 3, 21, 11, 9, 12, 15, 17, 32, 14, 4, 16, 13

На 21.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Вълкосел:   Свобода  6

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. ; 09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Годешево:   509  ,  Арсо Пандурски  1,  Беласица  26, 13, 7, 2, 5, 16, 11, 8,  Бистрица  2, 5, 16, 4, 1, 10, 8, 14, 3,  Бяло Море  7, 2, 6, 8,  Вардар  12, 6, 5, 13, 3, 14, 20, 7, 11,  Гранит  6, 17, 1, 7, 5, 14, 16, 3, 25, 6, 8,  Граничарска  38, 36, 54, 41, 20, 46, 26, 7, 22, 40, 53, 42, 45, 35, 44, 28, 33, 51, 31, 9, 13, 10, 22, 29, 23, 27, 2, 38, 8, 16, 20, 12, 25, 32, 18, 19, 53, 17, 11, 66, 69, 73, 56, 72, 65, 1, 68, 79, 53, 61, 39, 54,  77, 78, 64, 62, 60, 39,   Драма  1,  Кв.16 Парцел 496  ,  Кокиче  1,  Македония  3,  Марица  2, 1, 42, 44, 44,  18, 40, 20, 32, 41, 5, 6, 2, 17, 7, 24, 10, 9, 30, 13, 8,  Места  5, 2, 11, 4, 9, 1, 3, 7, 1, 11, 36,  Мир  10, 2, 8, 3, 6, 1, 9, 3,  Неуточнен Адрес  Читалище, Кметство, Поща, Тп1, Тп3, Тп2,  Никола Парапунов  40, 5, 9, 7, 2,  2, 2,  Огоста  6, 1, 8, 3, 7, 4,  Одрин  3, 8, 7,  Орела  1,  Осми Март  13, 51, 17, 18, 9, 20, 15, 5, 24, 16, 22, 1,  Пирин  18, 11, 7, 17, 19, 2, 3, 9, 4, 12, 1, 6, 21,  Предела  1,  Рила  2, 1, 3, 2, 4,  Родопи  11, 3, 1,  Розова Долина  1, 2, 37, 14, 16, 36, 11, 9, 10, 4, 7, 1, 8, 20, 15, 2,  Средна Гора  15, 4, 7, 1, 12, 10, 14, 16,  Стара Планина  12, 8, 5, 14, 10, 22,  Упи-І,  Кв.16,  М. Стоп. Двор  ,    Цех

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Жижево:

На 21.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Кочан:   012119  ,  015218  ,  Аделберт Антонов  8, 13, 6, 3, 7, 14, 12, 5, 8, 11, 15,  Анещи Узунов  6, 3, 2, 8, 4, 5, 1,  Антон Иванов  1, 4, 6а, 7, 6, 5, 4, 2, 3,  Беласица  3, 1, 5, 2,  Бузлуджа  14, 16, 14, 13, 16, 10, 15, 2, 6, 8, 4, 5, 12, 11, 3, 9, 7,  Васил Левски  37, 14, 19, 20, 9, 38, 4, 44, 26, 30, 2, 28, 11, 25, 16, 31, 17, 42, 33, 10, 13, 32, 12, 18, 27, 35, 16, 7, 23, 27, 47, 3, 21, 29, 40, 15, 34, 22, 35, 36, 8, 1, 3,  Вела Пеева  1, 2,  Вергил Ваклинов  26, 29, 12, 8, 4, 30, 35, 39, 13, 22, 7, 15, 21, 33, 11, 20, 28, 17, 25, 31, 16, 23, 10, 2, 27, 34, 14, 18, 19, 1, 31а, 8, 39, 9, 18,  Витоша  2, 1,  Възход  9, 13, 7, 8 А, 2, 8, 4, 10, 1,  Георги Бенковски  1, 9, 6, 17, 5, 11, 4, 15, 23а, 23, 8, 13, 7, 1, 3, 1, 3, 9, 7,  Десета  10,  Димитър Благоев  24, 9, 7, 27, 11, 29, 25, 23, 13, 15, 21, 4, 17, 5, 19, 51, 41, 61, 34, 35 Мтс, 43,  Долна Лъка  ,  Дончо Ганев  9, 16, 8, 6, 5, 3, 7, 4, 18, 15, 10, 5, 14, 17, 4, 2, 14, 1, 3, 2,  Еделвайс  7, 3, 2, 5, 4,  Единадесета  9,  Здравец  13, 4, 15, 22, 12, 23, 16, 8, 29, 10, 14, 27, 5, 11, 6, 24, 7, 2, 9, 25, 18, 16,  Ивайло  10, 14, 12, 6, 16, 4, 8,  Иван Козарев  6, 1, 4, 2,  Капитан Петко Войвода  18, 7, 13, 11, 19, 21, 9, 17, 20, 25, 27, 23, 29, 15,  Кирил И Методи  4, 1, 10, 3, 7, 6, 5, 8, 2, 9,  Лиляна Димитрова  9, 7, 9, 2, 8, 6, 5, 14, 10, 3, 4, 1,  Люляк  4, 6,  Местност Стопански Двор  Цех, Магазин,  Мир  7, 2, 3, 5, 1, 5,  Митко Палаузов  1,  Младост  11, 15, 1, 9, 4, 12, 14, 7, 13, 3, 10, 6, 18, 5, 2, 11, 2, 9, 19,  Неуточнен Адрес  Тп1 Кочан, Тп1 Кочан, Тп5, Тп4 Кочан, Детска Ясла, Кметство, Тп3 Кочан, Тп2 Кочан,  Никола Вапцаров  18, 7, 16, 4, 5, 1, 22, 19, 17, 15, 3,  Никола Парапунов  10, 1, 16, Офис, 14, 38, 12, 2, 7, 8, 38, 3, 1, 6, 9, 42, 18, 22, 5, 20, 40, 11, 24, 4, 7, 2, 3, 5, 6, 10,  Осма  1, 4, 8, 6, 10,  Отец Паисий  13, 8, 11, 15, 6, 12, 17, 10, 9, 5, 2, 4, 7, 9, 3, 1,  Панайот Волов  2, 9, 4, 7, 5, 6, 3,  Панайот Хитов  6, 2, 4,  Пейо К. Яворов  6, 10, 8, 4, 1, 18, 14, 3, 20, 22, 12, 7, 16, 5, 2,  Пеньо Пенев  6, 16, 7, 12, 10, 20, 14, 18, 12,  Пета  12,  Пирин  1, 3, 5, 4, 2, 7,  Плиска  1, 31, 29, 27, 13, 4, 21, 25, 16, 23, 18, 8, 10, 19, 14, 17, 33, 15, 12,  Площада  1 Бар, 1,  Победа  22, 54, 25, 3, 1, 7, 6, 5, 8, 4, 27, 44, 31, 25, 16, 10, 40, 72, 23, 27, 62, 42, 32, 44, 1, 7, 21, 35, 29, 3, 33, 5, 34, 13, 31, 30, 37, 39, 52, 18, 2, 14, 20, 38, 19, 36, 56, 48,  Пристране  ,  Пролет  13, 46, 15, 18, 43, 31, 42, 9, 16, 36, 23, 30, 1, 2, 24, 44, 34, 26, 41, 28, 32, 33, 6, 4, 11, 10, 1, 5, 6, 12, 17, 8, 11, 35, 4, 14, 15, 9, 3, 2, 13,  Първа  1, 8, 2,  Рила  13, 4, 1, 2, 8, 5, 3, 6,  Родопи  4, 6, 3, 1,  Свилен Русев  1, 10, 12, 6, 8, 4, 1,  Свобода  12, 10, 16, 15, 21, 17, 12, 4, 8, 20, 14, 2, 3, 11, 18, 13, 7,  Седма  5, 13,  Септемврийска  1, 20, 20, 31, 12, 33, 18, 25, 42, 30, 27, 19, 13, 32, 8, 24, 44, 46, 14, 45, 34, 35, 10, 21, 3, 17, 28, 26, 20, 38, 23, 15, 1, 4, 3, 6, 5, 2,  Сергей Румянцев  5,  Славянска  3,  Стефан Караджа  2, 9, 11, 7, 4,  Стопански Двор  Шивашка Работилница И Кафе-Бар,  Струма  1, 9, 8, 5, 2, 12, 4, 16, 22, 6, 10, 13, 18, 7, 20, 16, 14, 15,  Тодор Каблешков  4, 3, 1, 8, 2, 6, 5,  Тракия  9, 4, 11, 5, 24, 8, 6, 7, 10, 2, 12, 26, 8, 2, 20, 7, 13, 5, 21, 1, 24, 3, 15, 4, 9, 11, 16, 14, 27, 22, 33, 6, 1, 3,  Трета  9, 10, 14, 17, 26, 13, 24, 27, 28, 23, 12, 6, 8, 11, 20, 21, 15, 25, 18,  Хаджи Димитър  2, 3,  Христо Ботев  24, 4, 22, Поща, 54, 7, 22, 28, 14, 16, 3, 46, 5, 42, 8, 52, 20, 34, 48, 44, 24, 18, 26, 38, 6, 12, 36, 32, 10, 30,  Христо Смирненски  5, 3, 1, 14, 16, 11, 15, 13, 12,  Шеста  2, 4,    Местност Кундевица, 50

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Крибул:

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Слащен:   Божур  4, 2, 1, 6, 8,  Вергил Ваклинов  31, 22, 35, 37, 39, 13, 31, 9, 7, 6, 1, 43, 41, 4, 20, 17, 23,  Габер  11, 2, 9, 1, 8, 10, 4,  Георги Бенковски  26, 14, 17, 33, 28, 12, 38, 3, 23, 20, 29, 24, 40, 22, 2, 30, 15, 40, 42, 21, 13, 1, 19, 3, 18, 9, 17, 11, 12, 8,  Георги С. Раковски  22, 1, 2, 3, 4, 6,  Гоце Делчев  39, 17, 13, 16, 3, 19, 14, 41, 12, 10, 15, 23, 21, 2, 5, 4, 1, 29, 31, 27, 20, 22, 7, 28, 11, 25, 9, 1,  Демокрация  56, 106, 45, 47, 26, 14, 25, 5, 13, 12, 16, 11, 2, 8, 1, 24, 64, 52, 3, 32, 76, 77, 79, 54, 78, 4, 74, 8, 51, 60, 17, 39, 22, 49, 42, 33, 46, 25, 35, 5, 14, 16, 6, 84, 11, 48, 85, 71, 50, 55, 2, 106, 30, 75, 15, 44, 21, 40, 37, 43, 31, 36, 70, 12, 47, 23, 96, 73, 80, 19, 57, 41, 1, 58, 53,  Димчо Дебелянов  5, 3, 24, 19, 4, 16, 25, 6, 10, 15, 8, 13, 18, 7, 2, 11, 1, 17, 7,  Еделвайс  20, 28, 18, 17, 14, 21, 15, 4, 3, 16, 6, 23, 7, 2,  Здравец  23, 8, 11, 13, 25, 15, 24, 19, 4, 21, 16, 9, 2, 1, 17, 18, 3, 18,  Ивайло  7, 15, 11, 3, 4, 12, 8, 5, 13, 1, 2, 10, 16,  Иван Вазов  6, 2, 7, 11, 17, 13, 9, 1, 15, 14, 3,  Йордан Йовков  2, 1, 8, 4, 10, 7, 3, 6, 12,  Ковача  ,  Лилия  3, 2, 14, 4, 11, 9, 8, 16, 10, 6, 12, 19, 7, 23, 20, 22, 18, 5, 12, 16,  М.Развана  ,  Места  14, 20, 16, 1, 12, 30, 10, 21, 6, 4, 5, 2, 23, 106, 13, 34, 7, 3, 5,  Местност Папалев Дол  Цех, Стан,  Неуточнен Адрес  Тп1, Помпа За Питейна Вода, Тп3, Тютюнев Склад, Детска Ясла, Поща, Тп2, Сграда Кметство,  Освобождение  12, 8, 1, 10, 9, 19, 4, 11, 2, 3, 16, 14, 5, 12, 8, 10, 13, 6, 15,  Панайот Волов  5, 2,  Пейо Яворов  2, 4, 6,  Република  10, 16, 2, 8, 9, 11, 3, 5, 18, 1, 4,  Римски Мостове  1,  Родина  16, 6, 15, 20, 31, 8, 18, 10, 2, 9, 3, 14, 84, 11, 19, 12, 14, 1,  Родопи  3, 5, 2, 7, 6, 4, 1,  Свобода  8, 6, 10, 11, 2, 5, 3, 12,  Стадиона  1, 3, 7, 5,  Стопански Двор  Канцеларии, Работилница, Бензиностанция, Цех, 1, Склад,  Хан Крум  5, 1, 7,  Христо Ботев  1, 8, 3, 20, 15, 6, 14, 2, 17, 18, 22, 13, 12, 11, 2, 1, 5,  Цар Симеон  27, 17, 29, 28, 15, 21, 19, 16, 4, 4, 31, 14, 12, 16, 5, 3, 9, 7, 11, 13, 17,  Чичова Бърчина  ,  Шипка  5, 4, 1, 2, 3,    Лечебница

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Туховища:

На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Фъргово:

Община Симитли

На 19.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Крупник:   000024 Местност Реката  ,  Беглико  Пресевна,  Местност Виро

На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:00 ч. / –  Сенокос,  Общ. Симитли:

На 19.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Симитли:   Свобода  2

На 22.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Черниче:   9-Ти Септември  6, 11, 7, 4, 8, 5, 9, 1,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40,  Георги Димитров  8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил и Методи  6, 4, 12, 1, 8, 2, 14,  Ленин  13,  М.Сухата Река  Книжарница, Работилница, Магазин, Училище, 1, Бар,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Неуточнен Адрес  ,  Пи 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1,  Р-Н Под Гарата  1,  Рила  6, 7,  Рила  16, 28, 15, 12, 30,  Роза  15,  Свобода  1,  Струма  3,  Струма  3, 1, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  УПИ  Ii-109  ,  Христо Ботев  7, 3, 5, 12, 16, 10, 1, 4, 8, 6, 14, 9, 11, 20, 2,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

На 19.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Черниче:   9-Ти Септември  6, 11, 7, 4, 8, 5, 9, 1,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил И Методи  6, 4, 12, 1, 8, 2, 14,  Ленин  13,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин,  М.Сухата Река  Книжарница, Работилница, Магазин, Училище, 1, Бар,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Неуточнен Адрес  ,  Пи 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1,  Р-Н Под Гарата  1,  Рила  6, 7,  Рила  16, 28, 15, 12, 30,  Роза  15,  Свобода  1,  Струма  3, 1, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  Струма  3,  УПИ  Ii-109  ,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31,  Христо Ботев  7, 3, 5, 12, 16, 10, 1, 4, 8, 6, 14, 9, 11, 20, 2,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

На 20.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Черниче:   9-Ти Септември  6, 11, 7, 4, 8, 5, 9, 1,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил И Методи  6, 4, 12, 1, 8, 2, 14,  Ленин  13,  М.Сухата Река  Книжарница, Работилница, Магазин, Училище, 1, Бар,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин,  Неуточнен Адрес  ,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Пи 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1,  Р-Н Под Гарата  1,  Рила  6, 7,  Рила  16, 28, 15, 12, 30,  Роза  15,  Свобода  1,  Струма  3, 1, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  Струма  3,  УПИ  Ii-109  ,  Христо Ботев  7, 3, 5, 12, 16, 10, 1, 4, 8, 6, 14, 9, 11, 20, 2,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

На 23.04.2021 г.  /11:30 – 16:30 ч. / –  Черниче:   9-Ти Септември  6, 11, 7, 4, 8, 5, 9, 1,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32,  Васил Левски  13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40,  Георги Димитров  8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил И Методи  6, 4, 12, 1, 8, 2, 14,  Ленин  13,  М.Сухата Река  Книжарница, Работилница, Магазин, Училище, 1, Бар,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Неуточнен Адрес  ,  Пи 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1,  Р-Н Под Гарата  1,  Рила  16, 28, 15, 12, 30,  Рила  6, 7,  Роза  15,  Свобода  1,  Струма  3, 1, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  Струма  3,  УПИ  Ii-109  ,  Христо Ботев  7, 3, 5, 12, 16, 10, 1, 4, 8, 6, 14, 9, 11, 20, 2,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

Община Струмяни

На 21.04.2021 г.  /12:30 – 13:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /16:00 – 16:30 ч. / –  Илинденци:   Агенция Пътна Инфраструктура Юл В Сферата На Държ. Власт

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:16 ч. / –  Микрево:   6-Ти Септември  7, 5, 13, 4, 2, 1,  Будутел  2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5,  Георги Бенковски  5, 7, 4, 9, 3, 6, 1,  Крали Марко  5, 3,  Кресненско-Разложко Въстание  2, 12, 5, 11, 6, 9, 10, 7, 4, 3,  Освобождение  1, 3, 2, 8,  Райна Княгиня  10, 4, 15, 2, 8, 11, 5, 14, 12, 9, 3, 13, 16, 6, 7,  Решково  18,  Св.Георги  5, 14, 3, 2, 4, 8, 10, 1, 12, 7, 6,  Св.Паисий Хилендарски  19, 15, 9, 2,  Стопански Двор  Жилище, Разсадник, Варово Стопанство, Работилница, Цех,  Цар Иван Асен Ii  1, 4, 10, 7, 12, 3, 8, 2, 6,  Чинара  7,  Яне Сандански  1, 4, 3, 6, 13

Община Хаджидимово

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   000792  ,  072015  ,  595  ,  Александър Стамболийски  7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24,  Анещи Узунов  16, 13, 22, 23, 7, 10, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 1, 11, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34,  Асен Джикаров  4, 6, 3, 1, 8, 10, 11,  Балтачица  3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 28, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 43, 16, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 52,  Бузлуджа  3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14,  Бялеви Круши  ,  Васил Левски  22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11,  Вела Пеева  6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 6, 4, 14, 1, 2, 12,  Даме Груев  19, 11, 1, 17, 20, 14, 16, 13, 25, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 7, 12, 15,  Димо Хаджидимов  1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 19, 2, 4, 6, 3, 12, 11, 15, 14, 1,  Драма  25, 18, 6, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 37, 21, 23, 31, 27, 25,  Дунав  7, 6, 11, 17, 4, 15, 13, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11,  Елин Пелин  Тп-5, 3, 9, 13, 25, 41, 39, 23, 21, 46, 51, 42, 49, 50, 10, 12, 17, 24, 44, 34, 6, 13, 35, 26, 16, 43, 22, Тп-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 8, 55, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 28, 59, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, Тп-2, 76, 73, Тп-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32,  Илезица  1,  Йордан Йовков  1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3,  Кавала  1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 18, 30, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22,  Кирил И Методий  1, 4, 5, 7,  Кокиче  4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 22, 12, 4, 14, 13,  Крали Марко  1, 6, 4, 2, 3,  Ленища  ,  М. Ленища  ,  Места  12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14,  Местност Вельов Рид  Помпена Станция, Ханче,  Местност Лозята  Времянка,  Местност Шатора  Стопанска Постройка,  Неврокоп  1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 11, 6, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7,  Орфей  7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20,  Отец Паисий  21, 52, 17, 14, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10,  П.Р.Славейков  2, 8, 5, 4, 7, 3, 6,  Пи -778  ,  Площада  Магазин, 2а, Клуб, Павилион,  Победа  1, 2, 4,  Разпът  ,  Родопа  8, 9, 10, 3,  С. Абланица,  Имот 000517  ,  Свилен Русев  8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12,  Свобода  8, 5, 6, 3, 2, 1,  Селище  4,  Славянка  10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13,  Славянска  15,  Слатина  ,  Стопански Двор  Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция,  Теменуга  2,  Тодор Паница  4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8,  Тридесет И Пета  15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6,  Тридесет И Шеста  6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2,  Тъпане  ,  УПИ  ІІ,  Кв.44  ,  Хариеса Фешън Ад  ,  Христо Ботев  16, 21, 15, 11, 5, 10, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2,  Чавдар Войвода  2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12,  Чешмите,  Юрий Гагарин  2, 4, 12, 9, 10, 13, 5, 6, 1,    0

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Блатска:   030023,  Местн. Бозукдермен  ,    ТП 2, ТП 1

На 23.04.2021 г.  /15:40 – 16:30 ч. / –  Копривлен:   024015  ,  585 Кв.3  ,  Александър Стаболийски  16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12,  Атанас Тешовски  1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10,  Бачо Киро  19, 7, 10, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 20, 27, 24,  Васил Левски  17, 19,  Васил Левски  11а, 13, 2, 7, 5, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1,  Гоце Делчев  14,  Граничар  12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1,  Драва  6, 3, 10, 7, 5, 24, 1, 8,  Драма  50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 74, 62, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29,  Драма  7, 9, 21, 13, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Завода  25,  Здравец  1, 5, 2,  Изгрев  3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10,  Илинден  8, 4, 14, 20, 6, 10,  Илинден  8,  Кирил И Методи  9,  Левадуде  ,  Левадуле  ,  Малка Еловица  ,  Младост  6, 3, 4, 24, 1,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 5, 14, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Преработка На Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 3, 1, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Парка  1, 4, 7, 9,  Петър Берон  7, 6, 9,  Петър Берон  20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 12, 8, 5, 2,  Първи Май  5,  Свети Димитър  7,  Славянска  9, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 16, 20, 11, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Стопански Двор  Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, Офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница,  Тодор Паница  24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 10 Времянка, 18, 2, 4,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Фиталар Дере  ,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Христо Ботев  18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6,  Цар Калоян  1,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Симеон  12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Юрий Гагарин  5, 2, 3, 1, 8, 5,  Яне Сандански  10,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,    Тп3, Тп5, Тото Пункт,    Тп Апк, Тп1, Тп4

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. / –  Копривлен:   024015  ,  585 Кв.3  ,  Бачо Киро  19, 7, 10, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 20, 27, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 7, 5, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Драва  6, 3, 10, 7, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 21, 13, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Илинден  8,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 5, 14, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Преработка На Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 3, 1, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Петър Берон  7, 6, 9,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 12, 8, 5, 2,  Славянска  9, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 16, 20, 11, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,    Тп3, Тп5, Тото Пункт

На 23.04.2021 г.  /09:16 – 09:40 ч. / –  Копривлен:   Александър Стаболийски  16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12,  Атанас Тешовски  1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10,  Васил Левски  17, 19,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1,  Гоце Делчев  14,  Граничар  12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1,  Драма  50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 74, 62, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29,  Завода  25,  Здравец  1, 5, 2,  Изгрев  3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10,  Илинден  8, 4, 14, 20, 6, 10,  Кирил И Методи  9,  Левадуде  ,  Левадуле  ,  Малка Еловица  ,  Младост  6, 3, 4, 24, 1,  Парка  1, 4, 7, 9,  Петър Берон  20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28,  Първи Май  5,  Свети Димитър  7,  Стопански Двор  Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, Офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница,  Тодор Паница  24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 10 Времянка, 18, 2, 4,  Фиталар Дере  ,  Христо Ботев  18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6,  Цар Калоян  1,  Цар Симеон  12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23,  Юрий Гагарин  5, 2, 3, 1, 8, 5,  Яне Сандански  10,    Тп Апк, Тп1, Тп4

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Копривлен:   Водоснабдяване И Канализация Еоод  ,  Копривлен-Мрамор Еоод  Помпена Станция

На 21.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Копривлен:   Цар Симеон  19

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Ново Лески ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Теплен:   Водоснабдяване И Канализация ЕООД

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Хаджидимово:   VIII  ,  І-319,  Кв.81  ,  Акация  1,  Ангел Кънчев  6,  Баба Тонка  12,  Бачо Киро  8, 1, 2, 4, 3,  Васил Левски  11, 16, 13, 24, 3, 5, 6, 10, 4, 2, 1, 12, 6, 9, 1, 26, 4, 8,  Георги Бенковски  3, 17, 7, 9, 13, 8, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5,  Гоце Делчев  30, 26, 28, 19, 21, 13, 20, 15, 18, 22, 17, 16а, 11, 16,  Димо Хаджидимов  40, 46, 20 А, 9, 39, 40, 46, 49, 66, 64, 62, 49, 30, 46, 60, 56, 34, 45, 70, 32, 48, 54, 20, 44, 10, 47, 68, 38,  Иван Вазов  2,  Илинденци  48, 24, 36, 37, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 32, 26, 17, 34, 23, 2, 3, 39, 50, 4, 41, 44, 43, 48, 46, 42,  Кирил и Методий  13, 1, 2, 3,  Климент Охридски  52, 73, 48, 98, 59, 9, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51, , , 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, 20, 11, 5, 17, 68, 18, 9, 19, 12, 6, 23, 21, 3, 8, 7, 25, 10, 15, 16, 6, 22,  Македония  52, 54, 52, 15, 64, 18, 28, 6, 3, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8, 53, 35, 35, 40, 34, 32, 47, 42, 23, 46, 37, 48, 39, 14, 33, 31, 36, 29, 21, 42, 33, 23, 30,  Места  18, 32, 21, 16, 28, 17, 10, 7, 1, 33 Камера, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, 35,  Местност Савака  Помпа,  Местност Свети Димитър  Пресевна,  Местност Тумбата  8, 3 Жилище, 3, , , 2, 5, 9, 8,  Младост  52, 17, 4, 25, 48, 38, 1, 30, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, 10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Опълченска  7,  Ореляк  9, 7, 10, 2, 16, 8, 8, 2, 6, 11, 18, 3, 12, 4, 18,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 4, 5, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Под Манастира  ,  Св.Димитър  34, 34-36, 39, 9, 12, 4, 14, 21,  Свети Георги  8, 1,  Свети Димитър  82, 26, 5, 11, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  27, 29, 45, 26, 28, 15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 6, 1, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7, 47, 53, 21, 13, 43, 16, 45, 30, 47, 49, 34, 2, 32, 51, 38, 41, 36, 24, 37, 57, 35,  Средни Ливади  ,  Стопански Двор  Сушилня, Времянка, Постройка, Кравеферма,  Теменуга  1, 3, 5, 2,  Тодор Каблешков  2,  Трети  14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 69, 49, 70, 36, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 104, 57, 108, 42, , , 47, 112, 52, 27, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 130, 22, 73, 20, 105, 34, 62, 50, 54, 72, 25, 10, 102,    Тп3, От Тп3, Тп8, Тр2, Филиал, Канцеларии, Тп6, Тп7, Тп6, От Тп6

На 23.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 15:40 – 16:30 ч. / –  Хаджидимово:   Агроланд Оод

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Хаджидимово:   Акация  13, 9, 4, 10,  Бор  42,  Вихрен  2, 19, 12, 18, 24, 3, 26, 30, 10, 9, 16, 6, 14, 11, 5, 4, 1, 20,  Възрожденска  24, 6, 7, 14, 12, 8, 5, 22, 1, 2, 3, 7 А, 16, 9, 10, 4,  Димо Хаджидимов  108, 75, 77, 99, 4, 96, 47, 100, 98, 83, 49, 106, 59, 97, 90, 71, 63, 18, 80, 69, 81, 82, 65, 61, 28, 84, 102, 92, 38, 87, 72, 110, 76, 95, 85, 78, 79, 73, 26, 52, 74, 88,  Драма  8,  Панайот Волов  27, 6, 21, 10,  Петър Берон  8, 4,  Прогрес  1,  Цар Иван Асен  1, 4,  Цар Калоян  3, 2,    ТП 7, От ТП 7

Община Якоруда

На 21.04.2021 г.  /09:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:30 – 16:30 ч. / –  Аврамово,  Общ. Якоруда:   Боровиново

На 23.04.2021 г.  /08:30 – 15:30 ч. / –  Бунцево:   1

На 19.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 21.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 22.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 23.04.2021 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Якоруда:   Даме Груев/Никола Вапцаров/  53,  Джебре/Иван Ботушанов/  32, 14, 44, 48, 16, 57, 42, 30, 10, 36, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 46, 3, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9,  Кожух  3,  Места/П.Джеджеров/  12, 1,  Ореховица  14, 4, 11, 27, 38, 37, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 43, 33, 16, 5, 34, 20, 61, 57, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 39, 23, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.