Планират мащабен ремонт на Дома за стари хора в Радомир

Реконструкция на Дома за стари хора планират в Радомир. За финансиране на строителните дейности и доставката на оборудване и обзавеждане, общината ще кандидатства за средства по Плана за възстановяване и устойчивост, предаде БНР.

Сградата, в която се помещава домът, е 8-етажна със сутерен. На първия етаж ще бъдат обособени зони за хора в неравностойно положение, а в дворното пространство – зони за различни функционални дейности. Стаите ще бъдат ремонтирани и пригодени за двама обитатели. Ще има приемна и изолатор. Ще бъде изградена топлоизолация и обновено кухненското оборудване. Всички коридори, бани и тоалетни също ще бъдат ремонтирани.

Предвиждат се аварийно стълбище и видеонаблюдение при необходимост. В проекта ще бъдат заложени фотоволтаична електрическа централа и малък параклис в двора.

С реконструкцията се цели да се създаде привлекателна, функционална и благоприятна среда за обитаване, отговаряща на действащата нормативна уредба.