Планови прекъсвания на тока в югозападна България

CEZ-logo

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20-26 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско  

На 22.02.2017 г. /15:15 – 16:00 ч./ – Община Банско; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Гарата 1, 1 Апартамент; Георги Темелков 8; Незнаен воин Комплектен трафопост Ктп 2х630; Тодор Каблешков 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 99; ; с. Обидим; с. Гостун; с. Места; с. Осеново; с. Филипово; ВЕЦ Региже 3; Фец Гемар

На 22.02.2017 г. /09:00 – 09:45 ч./ – Община Банско; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Гарата 1, 1 Апартамент; Георги Темелков 8; Незнаен воин Комплектен трафопост Ктп 2х630; Тодор Каблешков 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 99; ; с. Обидим; с. Гостун; с. Места; с. Осеново; с. Филипово; ВЕЦ Региже 3; ФЕЦ Гемар

Община Благоевград  

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; Осми Март 6; УПИ І-139, кв. 12

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ VI-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски воденици При Цветковски воденици Тодор Александров 7

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 20.02.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Враца Христо Ботев 33; Еленово, общ. Благоевград; Пи-125 кв. 12 УПИ №Х, кв. 1

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 20.02.2017 г. /11:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Еленово Бл; Еленово, общ. Благоевград; 021014, М. Ушите 022039 М. Гошевица

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благоевград кв. Еленово, Имот 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Георги Андрейчин 8; Еленово Бл; Свобода 1; Секвоя 2; Явор 7, 9

На 20.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград Еленово бл 7

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Железница, общ. Симитли Местност Ръждавец; Мощанец; XVI-122, 123, кв. 14

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ VІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки андък Местност Гьочковски андък

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски воденици При Цветковски воденици Тодор Александров 7

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска чука УПИ IV 87 УПИ-ХІ218 кв. 21

На 21.02.2017 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Ангел Кънчев 3; Костур 2; Цар Борис I 25; Дъбрава, общ. Благоевград; 000533 Местност Ръжениците

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благоевград кв. Еленово, Имот 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Георги Андрейчин 8; Еленово Бл; Свобода 1; Секвоя 2; Явор 7, 9

На 21.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад Бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо войвода 11, 13, 13; Покровнишко шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХХIII, кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад Бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо войвода 11, 13, 13; Покровнишко шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХХIII, кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград Славянска 60, 62, 68; УПИ VII, кв. 33, ІV Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Славянска 60, 62, 68; УПИ VII, кв. 33, ІV Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 22.02.2017 г. /08:03 – 16:15 ч./ –  с. Демирево

На 22.02.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Мах. Бекярци

На 22.02.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Васил Левски 10; Грамада Бл, бл Бп Работилница, Магазин, бл Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; Местност Дългата нива Местност Реката-Корията Местност Терзийска; Зелен дол; 293 Местност Валого-Краварник; Клисура, общ. Благоевград; Мах. Гяурска Местност Лозята; Логодаж; УПИ-ІV-195 кв. 14 Местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, общ. Благоевград; УПИ Vі-297, кв. 10 Махала Камбитци Местност Гуйначки андък Местност Гьочковски андък Път № 106

На 22.02.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Благоевград Васил Левски 10; Грамада, бл. Работилница, Магазин, бл. Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; Местност Дългата Нива местност Реката-Корията Местност Терзийска; Зелен Дол; 293 Местност Валого – Краварник; Клисура, общ. Благоевград; Мах. Гяурска Местност Лозята; Логодаж; УПИ-ІV-195 кв. 14 Местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, общ. Благоевград; УПИ VІ-297, кв. 10 Махала Камбитци Местност Гуйначки андък Местност Гьочковски андък Път № 106

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ VІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки андък Местност Гьочковски андък

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник местност при Цветковски воденици, Тодор Александров 7

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 22.02.2017 г. /08:00 – 11:15 ч./ – Благоевград Антон Страшимиров 1; Грамада бл Тото Пункт; Зеленка 2; Иван Гарванов 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8; Климент Охридски 18; Кузман Шапкарев 16; Македония 1; Малешево 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31; Места 13; Мир 11, 18, 3, 30, 7, 9; Осогово 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 9

На 22.02.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Броди Срещу Блок 36, 28а; Промишлена 1; Стефан Стамболов 13; Струмско-център бл. Тототункт; Яне Сандански Магазин, 11, 5, 7, 9

На 22.02.2017 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  ул. «Д-р Христо Татарчев» №13

На 22.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград 04279. 627. 145

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл. гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово гаражи срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово саражи срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ Vі-297, кв. 10 Местност Гуйначки андък Местност Гьочковски андък

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Рилци Васил Левски 58; Диновица Илинден 66; Св. Иван Рилски 41; Трети Март 2; Хан Аспарух 1; Цар Борис I 50

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски воденици При Цветковски воденици Тодор Александров 7

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 23.02.2017 г. /08:00 – 11:15 ч./ – Благоевград Антон Страшимиров 1; Грамада бл Тотопункт; Зеленка 2; Иван Гарванов 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8; Климент Охридски 18; Кузман Шапкарев 16; Македония 1; Малешево 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31; Места 13; Мир 11, 18, 3, 30, 7, 9; Осогово 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 9

На 23.02.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Броди срещу блок 36, 28а; Промишлена 1; Стефан Стамболов 13; Струмско-център бл Тотопункт; Яне Сандански Магазин, 11, 5, 7, 9

На 23.02.2017 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  ул. «Д-р Христо Татарчев» №13

На 23.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград 04279. 627. 145

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 24.02.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Враца Христо Ботев 33; Еленово, общ. Благоевград; Пи-125 кв. 12 УПИ №Х, кв. 1

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска чука УПИ IV 87 УПИ-ХІ218 кв. 21

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски воденици При Цветковски воденици Тодор Александров 7

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ VІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

Община Гоце Делчев  

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Корница Ал. Стамболийски 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Анещи Узунов 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 4; Васил Левски 3, 7, 9; Гео Милев 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 9; Георги Бенковски 10, 14, 17, 17а, 2, 27, 29, 44, 8; Гоце Делчев 1, 13, 15, 23, 3, 33, 3а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 6; Димитър Талев 3; Добри Чинтулов 13, 15, 16, 22, 3; Дунав 2, 3, 4; Еделвайс 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 9; Здравец 3, 7; Ивайло 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 5, 8, 9; Иван Вазов 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 7, 9; Иван Козарев 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Иглика 1, 5; Климент Охридски 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 5, 9; Михаил Антонов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 5, 7; Неуточнен адрес Поща; Октомврийска 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 3, 4, 5, 6, 8; Орляк 3; Парка – УПИ-V, кв. 30 Петър Берон 2, 6; Пирин 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 5; Рила 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 4, 9; Родопи 10, 21, 3, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 14, 3, 5; Христо Смирненски 11, 17, 4, 6, 7, 9

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Буково, общ. Гоце Делчев Селището

На 22.02.2017 г. /09:00 – 09:45 ч./ – Балдево УПИ Ііі кв. 14; Баничан; Бахчите Пръдлището УПИ III, кв. 31 УПИ-ІV-270, кв. 28; Борово, общ. Гоце Делчев; Местност Капсии Местност Пенковото с. Борово Село Борово УПИ-V-183, кв. 30; Брезница; 018008 и 05504 29-ти Декември 7; 31002 Vі 9; Vііі Антон Иванов 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 6, 7, 9, 11; Балийца 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 33, 4, 6, 7, 9, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 37 А, 41, 42, 43, 47, 24, 26, 3, 5; Барата 1, 18, 3, 4, 8, 9, 8; Бели брег 1, 1, 10, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Бело море 12, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4; Бърда 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 3, 35, 4, 5, 7, 8, 14; Васил Левски 2, 3, 26, 27; Васил Петлешков 10, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 7; Воденицата 1, 5, 2; Генерал Ковачев 1, 1, 2, 4, 5, 7; Гео Милев 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 6; Георги С. Раковски 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Гоце Делчев 1, 1, 10, 26, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 5; Дунав 10, 12, 2, 4, 9, 13, 5, 8; Иван Вазов 1, 1, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 4, 5, 8, 9, 21, 7; Исмаил Кальор 2, 6, 7, 9; Каменица 6, 6, 8; Керанека 1, 11, 12, 15, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Киркалица Крали Марко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9; Кушията 2, 4, 5, 7, 8, 7; Лозята 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 3; Македония 1, 6, 8, 10, 4; Масърли 1, 10, 3; Неврокоп 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 2, 28, 37, 7; Неуточнен Адрес Поща, Стопански Двор; Отец Паисий 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 8; Охрид 10, 18, 2, 4, 5, 7, 9, 18; Падарката 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 28, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 14, 15, 17, 19, 3, 6; Панайот Хитов 2, 4; Папратница Пейо К. Яворов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 31, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 13; Пирин 1, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 2; Речище 1, 14, 17, 18, 3, 5, 7, 9, 1, 17, 2, 32, 13, 31, ТП-2, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 5, 9; Ридът 1, 19, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 7, 8, 9, 13, 21, 23, 25, 27; Свобода 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 5; Синища 10, 2, 11, ТП-1, 1, 11, 13, 15, 17, 7, 9; Ситницата 1, 3, 5; Сливница 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8; Софата 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 13, 7, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 33; Спас Белухов-Пането 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14; Стара Планина 1, 10, 11, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1, 13, 2, 3, 4, 5; Стопански Двор Суда 1, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 31, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40; Татарка 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 23, 3, 4, 42, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 7; Теофик Хаджи 2, 4, 5, 6, 7, 4, 6; Туфча 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 8, 2, 2, 28, 6, 24, 3; УПИ-ІV, кв. 82 УПИ-ХVIII-72138, кв. 58 Хан Аспарух 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 21; Ходжова Поляна 15, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 6, 8, Павилион-Магазин, 1, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 2, 3, 11, 16, 7, 9, 15, 4; Хр. Смирненски 10, 12, 13, 15, 16, 19, 4, 7, 9, 15, 16, 20, 18, 20, 22; Цар Калоян 11, 2, 3, 5, 6, 13, 3; Чакра Чала 10, 18, 2, 21, 4, 6; Чарга Чарка 1, 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24, 28, 30; Чифлика 17, 2, 4, 5, 6, 4; Юрий Гагарин 1, 4, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 3, 5; Буково, общ. Гоце Делчев; Селището УПИ- ХVII-164, кв. 11 ХI-99, 131, кв. 22 ХVI-246, кв. 19; Гоце Делчев; Гоце Делчев Дунав 20 Б; Имот №58004 Землище Брезница Панаирски ливади 126; Корница; Ал. Стамболийски 10, 12, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Анещи Узунов 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 4; Асен Лагадинов 1, 2, 3, 5; Вардар 1, 5; Васил Левски 11, 3, 7, 9, 9; Владимир Поптомов 1, 2, 3, 5, 3; Гео Милев 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 9; Георги Бенковски 10, 14, 17, 17а, 2, 27, 29, 44, 8, 18, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 8, 24, 30, 35, 42, 44, 46, 47; Гоце Делчев 1, 13, 15, 23, 3, 33, 3а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 6, 40, 44; Димитър Талев 1, 11, 3; Добри Чинтулов 13, 15, 16, 22, 3; Драгоман 14, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20а, 22; Дунав 2, 3, 4; Еделвайс 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 9, 16; Здравец 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 3, 7; Ивайло 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 5, 8, 9; Иван Вазов 11, 12, 14, 15, 17, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 7, 9; Иван Козарев 1, 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Иглика 1, 5, 3; Ильо воивода 1, 2; Капитан Петко войвода 1, 38, 4; Климент Охридски 11, 13, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 5, 9, 4; Михаил Антонов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 5, 7; Неуточнен Адрес Кметство, Поща; Октомврийска 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Орляк 3; Отец Паисий 5; Парка – УПИ-V, кв. 30 Петър Берон 1, 10, 11, 2, 7, 8, 9, 2, 6; Пирин 1 Трикотажен цех, 10а, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 5, 25, 3, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 58, 60, 62; Рила 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 4, 9, 11; Родопи 10, 21, 3, 4, 6, 8, 9, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 3, 5; Христо Ботев 2, 3, 5, 6, 7, 9; Христо Смирненски 11, 17, 4, 6, 7, 9, 6, 7; Цар Самуил 1, 3, 4, 5; Черно море 10, 2, 7, 9; Шипка 1, 2, 3; Лъжница; 029005 М Голака ; Ал. Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 18, 18297, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 5; Атанас Тешовски 1, 2а, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 3, 7, 2; Васил Левски 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Драва 1, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 44, 5, 7; Елена Лефтерова 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Здравец 1, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 8; Ивайло 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Каменика Лъжница Поща; Неуточнен адрес на центъра; Никола Вапцаров 10, 11, 11 А, 12, 13, 16, 17, 2, 20, 20 А, 21, 21 А, 21а, 22 А, 22 Б, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 7, 8, 9, 29; Никола Калъпчиев, 1, 10, 11, 12, 12а, 15, 15а, 16, 16 А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30 А, 31, 31 А, 32, 33, 33 А, 34, 35 А, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 5, 50, 7, 8, 40; Никола Парапунов 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7, 7 А, 9; Опълченска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9, 2, 20, 3, 5, 7; Ореляк 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Партизани 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 33; Патриарх Евтимий 1, 2, 5; Пирин 3; Прогрес 1, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 6, 7; Родопи 1, 3, 5, 9; Сергей Румянцев 10, 21, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 8; Стоян войвода 15, 15, 17, 30; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19; Юрий Гагарин 1, 11, 3, 5, 7, 9, 3; Самоков; Тинтява 7; София; Младост 1 бл 156

На 22.02.2017 г. /15:15 – 16:00 ч./ – Балдево УПИ ІII кв. 14; Баничан; Бахчите Пръдлището УПИ III, кв. 31 УПИ-ІV-270, кв. 28; Борово, общ. Гоце Делчев; Местност Капсии Местност Пенковото с. Борово УПИ-V-183, кв. 30; Брезница; 018008 и 05504 29-ти Декември 7; 31002 Vі 9; Vііі Антон Иванов 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 6, 7, 9, 11; Балийца 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 33, 4, 6, 7, 9, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 37 А, 41, 42, 43, 47, 24, 26, 3, 5; Барата 1, 18, 3, 4, 8, 9, 8; Бели брег 1, 1, 10, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Бело море 12, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4; Бърда 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 3, 35, 4, 5, 7, 8, 14; Васил Левски 2, 3, 26, 27; Васил Петлешков 10, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 7; Воденицата 1, 5, 2; Генерал Ковачев 1, 1, 2, 4, 5, 7; Гео Милев 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 6; Георги С. Раковски 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Гоце Делчев 1, 1, 10, 26, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 5; Дунав 10, 12, 2, 4, 9, 13, 5, 8; Иван Вазов 1, 1, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 4, 5, 8, 9, 21, 7; Исмаил Кальор 2, 6, 7, 9; Каменица 6, 6, 8; Керанека 1, 11, 12, 15, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Киркалица Крали Марко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9; Кушията 2, 4, 5, 7, 8, 7; Лозята 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 3; Македония 1, 6, 8, 10, 4; Масърли 1, 10, 3; Неврокоп 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 2, 28, 37, 7; Неуточнен адрес Поща, Стопански двор; Отец Паисий 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 8; Охрид 10, 18, 2, 4, 5, 7, 9, 18; Падарката 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 28, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 14, 15, 17, 19, 3, 6; Панайот Хитов 2, 4; Папратница Пейо К. Яворов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 31, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 13; Пирин 1, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 2; Речище 1, 14, 17, 18, 3, 5, 7, 9, 1, 17, 2, 32, 13, 31, ТП-2, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 5, 9; Ридът 1, 19, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 7, 8, 9, 13, 21, 23, 25, 27; Свобода 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 5; Синища 10, 2, 11, ТП-1, 1, 11, 13, 15, 17, 7, 9; Ситницата 1, 3, 5; Сливница 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8; Софата 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 13, 7, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 33; Спас Белухов-Пането 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14; Стара планина 1, 10, 11, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стефан Караджа 1, 13, 2, 3, 4, 5; Стопански двор Суда 1, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 31, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40; Татарка 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 23, 3, 4, 42, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 7; Теофик Хаджи 2, 4, 5, 6, 7, 4, 6; Туфча 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 8, 2, 2, 28, 6, 24, 3; УПИ-ІV, кв. 82 УПИ-ХVIII-72138, кв. 58 Хан Аспарух 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 21; Ходжова поляна 15, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 6, 8, Павилион-магазин, 1, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 2, 3, 11, 16, 7, 9, 15, 4; Хр. Смирненски 10, 12, 13, 15, 16, 19, 4, 7, 9, 15, 16, 20, 18, 20, 22; Цар Калоян 11, 2, 3, 5, 6, 13, 3; Чакра Чала 10, 18, 2, 21, 4, 6; Чарга Чарка 1, 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24, 28, 30; Чифлика 17, 2, 4, 5, 6, 4; Юрий Гагарин 1, 4, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 3, 5; Буково, общ. Гоце Делчев; Селището УПИ- ХVII – 164, кв. 11 Хі-99, 131, кв. 22 ХVI – 246, кв. 19; Гоце Делчев; Гоце Делчев Дунав 20 Б; Имот №58004 Землище Брезница Панаирски ливади 126; Корница; Ал. Стамболийски 10, 12, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Анещи Узунов 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 4; Асен Лагадинов 1, 2, 3, 5; Вардар 1, 5; Васил Левски 11, 3, 7, 9, 9; Владимир Поптомов 1, 2, 3, 5, 3; Гео Милев 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 9; Георги Бенковски 10, 14, 17, 17а, 2, 27, 29, 44, 8, 18, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 8, 24, 30, 35, 42, 44, 46, 47; Гоце Делчев 1, 13, 15, 23, 3, 33, 3а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 6, 40, 44; Димитър Талев 1, 11, 3; Добри Чинтулов 13, 15, 16, 22, 3; Драгоман 14, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20а, 22; Дунав 2, 3, 4; Еделвайс 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 9, 16; Здравец 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 3, 7; Ивайло 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 5, 8, 9; Иван Вазов 11, 12, 14, 15, 17, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 7, 9; Иван Козарев 1, 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Иглика 1, 5, 3; Ильо войвода 1, 2; Капитан Петко войвода 1, 38, 4; Климент Охридски 11, 13, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 5, 9, 4; Михаил Антонов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 5, 7; Неуточнен адрес Кметство, поща; октомврийска 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Орляк 3; Отец Паисий 5; Парка – УПИ-V, кв. 30 Петър Берон 1, 10, 11, 2, 7, 8, 9, 2, 6; Пирин 1 Трикотажен цех, 10а, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 5, 25, 3, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 58, 60, 62; Рила 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 4, 9, 11; Родопи 10, 21, 3, 4, 6, 8, 9, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 3, 5; Христо Ботев 2, 3, 5, 6, 7, 9; Христо Смирненски 11, 17, 4, 6, 7, 9, 6, 7; Цар Самуил 1, 3, 4, 5; Черно море 10, 2, 7, 9; Шипка 1, 2, 3; Лъжница; 029005 М Голака; Ал. Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 18, 18297, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 5; Атанас Тешовски 1, 2а, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 3, 7, 2; Васил Левски 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Драва 1, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 44, 5, 7; Елена Лефтерова 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Здравец 1, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 8; Ивайло 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Каменика Лъжница Поща; Неуточнен адрес на Центъра; Никола Вапцаров 10, 11, 11 А, 12, 13, 16, 17, 2, 20, 20 А, 21, 21 А, 21а, 22 А, 22 Б, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 7, 8, 9, 29; Никола Калъпчиев, 1, 10, 11, 12, 12а, 15, 15а, 16, 16 А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30 А, 31, 31 А, 32, 33, 33 А, 34, 35 А, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 5, 50, 7, 8, 40; Никола Парапунов 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7, 7 А, 9; Опълченска 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8, 9, 2, 20, 3, 5, 7; Ореляк 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Партизани 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 33; Патриарх Евтимий 1, 2, 5; Пирин 3; Прогрес 1, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 6, 7; Родопи 1, 3, 5, 9; Сергей Румянцев 10, 21, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 8; Стоян войвода 15, 15, 17, 30; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19; Юрий Гагарин 1, 11, 3, 5, 7, 9, 3; Самоков; Тинтява 7; София; Младост 1 бл 156

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев Алеко Константинов 2, 6; Ал. Стамболийски 13; Гоце Делчев 8; Илинден 8, 8; Илия Дуков 2, 23, 2а, 5; Крива паланка 1; Отец Паисий 4; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Борис Дрангов 34,, 34, 34, 34 34, 8

На 23.02.2017 г. /10:00 – 15:30 ч./ – Баничан Бахчите Пръдлището УПИ III, кв. 31 УПИ-ІV-270, кв. 28.

На 24.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Гоце Делчев І-181006, Мест. Ташков Мост Алеко Константинов 6; Арда 5; Борис Чанджиев 12; Вардар 22; Васил Левски 56; Гоце Делчев 27, 3, 69, 86, 89, 92, 86, 87, 89; Детска 1; Драма 51 4; Дунав 1 2, 65, 69, Бившия Винпром, бл; кв. 201 УПИ ІI-344 Кмет Никола Атанасов 24; Неуточнен адрес складова База Отп; Никола Вапцаров 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Панаирски Ливади-Продължение 42, База, Времянка, Цех; Радецки 3; Стоян Петралийски 1, 2; Ташков Мост Текето Търговска 41; Христо Ботев 3; Христо Матов 8; Черна гора 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, 16; Юг бл 5; Юрий Гагарин 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48; Фирма Меркез Местност Сушица

На 24.02.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Гоце Делчев І-181006, Мест. Ташков мост Дунав Бившия Винпром, Бл; Стоян Петрелийски 1, 2; Ташков мост Христо Матов 8

На 24.02.2017 г. /13:00 – 13:30 ч./ – Гоце Делчев І-181006, Мест. Ташков мост Алеко Константинов 6; Арда 5; Борис Чанджиев 12; Вардар 22; Васил Левски 56; Гоце Делчев 27, 3, 69, 86, 89, 92, 86, 87, 89; Детска 1; Драма 51 4; Дунав 1 2, 65, 69, Бившия Винпром, Бл; кв. 201 УПИ ІI-344 Кмет Никола Атанасов 24; Неуточнен адрес складова база Отп; Никола Вапцаров 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Панаирски Ливади-Продължение 42, База, База, Времянка, Цех; Радецки 3; Стоян Петрелийски 1, 2; Ташков Мост Текето Търговска 41; Христо Ботев 3; Христо Матов 8; Черна гора 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8, 16; Юг бл 5; Юрий Гагарин 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48; Фирма Меркез Местност Сушица

Община Гърмен  

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Село Скребатно Клиентите Захранени От трафопост 2 на изхода за село Осиково

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Огняново, общ. Гърмен Горно Грамаде Двадесет и първа 10, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 8; Дванадесета 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Девета 1; Деветнадесета 10; Димитър Кемалов 11, 13, 15, 2, 2 Здравна служба, 25, 27, 31, 4, 5, 7, 9; Единадесета 13, 16; Иван Вазов 3, 48, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 89; Кьосе баир Неуточнен адрес Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2 Тридесет и девета 4; Тридесет и осма 19, 23, 25, 31, 7, 9; Тринадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Четиридесета 1; Четиринадесета 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 32, 5, 7, 9; Шеста 22, 30, 32

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гърмен Втора 31; Двадесет и втора 9; Двадесет и седма 3; Двадесет и трета 4, 7; Двадесет и четвърта 6; Дванадесета 1, 13, 2, 3, 4, 8; Девета 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 34, 4, 6; Деветнадесета 7; Десета 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 78; Единадесета 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 1а, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Извън регулацията овчарник; Неуточнен адрес,; Осемнадесета 34, 9; Осма 13, 21, 6; Петнадесета 56; Първа 1, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 44; Седма 13, 28, 31; Трета 3; Тридесет и пета 6, 8; Тридесет и трета 5, 7; Тридесет и четвърта 1, 109, 2, 3, 4, 7, 8; Тридесет и шеста 1; Тринадесета 2, 9; Шеста 8

Община Кресна  

На 21.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Илинденци Гладно поле; Микрево; 6 септември 1, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; Александър Стамболийски 1, 7; Берово 1, 10, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 26, 45, 28, 30, 45, 47; Будител 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Априлов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 26; Василево 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13; Вихрен 25, 27; Георги Бенковски 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Даме Груев 2, 4, 6, 8; Десислава 1, 2, 4, 6, 2; Детелина 4; Димитър Попгеоргиев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 29; Димитър Талев 1, 3, 6, 8; Дора Габе 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 21; Елин Пелин 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Елисавета Багряна 1, 23, 3, 5, 7; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8; Йордан Йовков 2, 3, 4, 6, 7; Крали Марко 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 5; Кресненско-разложко въстание 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Криа Вриси 1, 2, 4, 6, 7; Малешевска 1, 11, 5, 7, 9; Митрополит Борис 15; Неуточнен адрес склад; Нова махала 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 7, 8, 9; Орфей 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 5, 6, 13; Освобождение 1, 2, 3, 8; Палат 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 5; Патриарх Евтимий 2, 4; Пейо Яворов 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 2, 3, 4, 6, 3, 5; Райна Княгиня 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Решково 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2; Рождество Христово 1, 2; Св. Георги 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Св. Паисий Хилендарски 13, 15, 19, 2, 9; Сирма Войвода 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 42; Спартак 2, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 37; Стефан Стамболов 11, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Феникс 3; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4; Хан Омуртаг 3; Хан Тервел 2, 4; Цар Иван Асен II 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман 1, 3, 4; Цар Самуил 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3; Чинара 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 8, 9, 2; Шипка 2, 3, 7; Юрто Яне Сандански 1, 13, 3, 4, 6; Сандански; Гнилник Пресиян 1; Сливница, общ. Кресна; кв. 12а; Струмяни; 7 април 1, 1, 1 Зала, 1 Кметство, 2, 3,; Будител 2, 7; Васил Левски 1, 10, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 2; Врабче 1, 14, 16, 2, 6, 7, 8, 9; Георги Сава Раковски 1, 2, 3, 5, 7; Горемско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Долна Белица 10; Дончо Войвода 1, 3, 5, 7, 8; Дядо Ильо Малешевски 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 7, 9; Княз Бориз I Михаил 4; Любен Каравелов 1, 15, 19, 25, 27, 3, 4; Мрамора 1, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Неуточнен адрес 1, Улично осветление Нигрита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Никола Вапцаров 3; Пенчо Славейков 1, 3, 5; Пирин 4; Свети Георги 1, 3; Св.св. Кирил и Методий 1, 2, 4; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12; Хан Крум 1, 2, 3, 4, 5; Христо Ботев 4; Цар Калоян 1, 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 51; Цар Симеон Велики 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 21.02.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Микрево Берово 1, 10, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 28, 30, 45, 47; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 6, 8; Василево 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Десислава 1, 2, 4, 6, 2; Елисавета Багряна 1, 23, 3, 5, 7; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8; Криа Вриси 1, 2, 4, 6, 7; Неуточнен адрес склад; Орфей 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 5, 6, 13; Пейо Яворов 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 8, 9; Рождество Христово 1, 2; Спартак 2, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4; Хан Тервел 2, 4; Цар Самуил 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8, 9; Чинара 11, 13, 8, 9; Шипка 2, 3, 7; Юрто; Струмяни; Неуточнен адрес Никола Вапцаров 3; Цар Калоян 51

На 21.02.2017 г. /08:45 – 09:30 ч./ – Илинденци Гладно поле; Микрево; 6 септември 1, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; Александър Стамболийски 1, 7; Берово 1, 10, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 26, 45, 28, 30, 45, 47; Будител 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Априлов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 26; Василево 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13; Вихрен 25, 27; Георги Бенковски 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Даме Груев 2, 4, 6, 8; Десислава 1, 2, 4, 6, 2; Детелина 4; Димитър Попгеоргиев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 29; Димитър Талев 1, 3, 6, 8; Дора Габе 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 21; Елин Пелин 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Елисавета Багряна 1, 23, 3, 5, 7; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8; Йордан Йовков 2, 3, 4, 6, 7; Крали Марко 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 5; Кресненско-разложко въстание 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Криа Вриси 1, 2, 4, 6, 7; Малешевска 1, 11, 5, 7, 9; Митрополит Борис 15; Неуточнен адрес склад; Нова махала 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 7, 8, 9; Орфей 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 5, 6, 13; Освобождение 1, 2, 3, 8; Палат 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 5; Патриарх Евтимий 2, 4; Пейо Яворов 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 2, 3, 4, 6, 3, 5; Райна Княгиня 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Решково 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 2; Рождество Христово 1, 2; Св. Георги 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Св. Паисий Хилендарски 13, 15, 19, 2, 9; Сирма войвода 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 42; Спартак 2, 3, 5, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 37; Стефан Стамболов 11, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Феникс 3; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4; Хан Омуртаг 3; Хан Тервел 2, 4; Цар Иван Асен II 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Цар Иван Шишман 1, 3, 4; Цар Самуил 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3; Чинара 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 8, 9, 2; Шипка 2, 3, 7; Юрто Яне Сандански 1, 13, 3, 4, 6; Сандански; Гнилник Пресиян 1; Сливница, общ. Кресна; кв. 12а; Струмяни; 7 април 1, 1, 1 зала, 1 кметство, 2, 3 Будител 2, 7; Васил Левски 1, 10, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 2; Врабче 1, 14, 16, 2, 6, 7, 8, 9; Георги Сава Раковски 1, 2, 3, 5, 7; Горемско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Долна Белица 10; Дончо войвода 1, 3, 5, 7, 8; Дядо Ильо Малешевски 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 7, 9; Княз Бориз I Михаил 4; Любен Каравелов 1, 15, 19, 25, 27, 3, 4; Мрамора 1, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Неуточнен адрес 1, Улично осветление Нигрита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Никола Вапцаров 3; Пенчо Славейков 1, 3, 5; Пирин 4; Свети Георги 1, 3; Св.св. Кирил и Методи 1, 2, 4; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12; Хан Крум 1, 2, 3, 4, 5; Христо Ботев 4; Цар Калоян 1, 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 51; Цар Симеон Велики 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Кресна Александър Македонски 1, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 47, 47а, 49, 5, 51, 7, 8, 9,; Братя Миладинови 3, 5, 7, 9; Вардар 16, 3; Васил Левски 1, 11, 13, 3; Вихрен 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Влахинска 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Влахински езера 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 20, 22, 24, 26; Грънчар 1, 2; Еделвайс 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 19; Здравец 1, 11, 13, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 9; Кресненски пролом 1, 2, 5, 7, 8, 9; Крива ливада 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Македония времянка за хотел, 158, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 16, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 192, 31, 96, 96 Тотопункт, 12, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, А-42, 17, 96; Мело 1, 3, 5, 6; Мир 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Момина Скала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 8; Неуточнен адрес Ново Село 1, 10, 14, 16, 2, 20, 5, 7, 9, 1, 10, 2, 3, 6, 8; Олимпия 1, 104, 2, 3, 5, 7, 98, 96; Орбел 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 26; Перун 1, 11, 13, 14, 15, 17, 17а, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 49, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 13, 22, 24, 24 10, 25, 29, 31, 33, 35, 7, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 63; Пирински бор 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Разколска 1, 49, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Синаница 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Солунска 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 7а, 2, 23, 25, 27; Спартак 29; Стадиона 2, 4; Стоян Войвода 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Тиса 2, 3, 6, 8; Тодорин връх 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Борис III 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Цар Самуил 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Шемето 1, 11, 2, 3, 5, 6, 8; Яне Сандански 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101, 75, 77, 79, 81, 83, 83 9, 85, 85 9, 87, 89, 93, 95, 99, 107, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 2, 55, 57, 57 52, 57 8, 8; Сандански; Чудомир Кантарджиев 55 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Кресна Александър Македонски 1, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 47, 47а, 49, 5, 51, 7, 8, 9,; Братя Миладинови 3, 5, 7, 9; Вардар 16, 3; Васил Левски 1, 11, 13, 3; Вихрен 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Влахинска 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Влахински езера 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 20, 22, 24, 26; Грънчар 1, 2; Еделвайс 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 19; Здравец 1, 11, 13, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 9; Кресненски пролом 1, 2, 5, 7, 8, 9; Крива ливада 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Македония времянка за хотел, 158, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 16, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 192, 31, 96, 96 Тотопункт, 12, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, А-42, 17, 96; Мело 1, 3, 5, 6; Мир 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Момина Скала 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 8; Неуточнен Адрес Ново Село 1, 10, 14, 16, 2, 20, 5, 7, 9, 1, 10, 2, 3, 6, 8; Олимпия 1, 104, 2, 3, 5, 7, 98, 96; Орбел 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 26; Перун 1, 11, 13, 14, 15, 17, 17а, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 49, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 13, 22, 24, 24 10, 25, 29, 31, 33, 35, 7, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 63; Пирински бор 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Разколска 1, 49, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Синаница 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Солунска 1, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 7а, 2, 23, 25, 27; Спартак 29; Стадиона 2, 4; Стоян Войвода 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Тиса 2, 3, 6, 8; Тодорин Връх 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Борис III 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Цар Самуил 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Шемето 1, 11, 2, 3, 5, 6, 8; Яне Сандански 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101, 75, 77, 79, 81, 83, 83 9, 85, 85 9, 87, 89, 93, 95, 99, 107, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 2, 55, 57, 57 52, 57 8, 8; Сандански; Чудомир Кантарджиев 55 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Кресна Александър Македонски Завоя 005134; Македония 19, 196, 198, 19а, 204, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 53; Неуточнен Адрес Скз Кресна; Струма 1 Изход Кула; Сандански; Път І-1 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Кресна Александър Македонски завоя 005134; Македония 19, 196, 198, 19а, 204, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 53; Неуточнен адрес Скз Кресна; Струма 1 Изход Кула; Сандански; Път І-1 /по заявка на ЕСО/

На 22.02.2017 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Кресненско ханче

На 22.02.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Кресна Братя Миладинови 3, 5, 7, 9; Македония 17; Ново Село 1, 10, 2, 3, 6, 8; Цар Борис III 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Самуил 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Яне Сандански 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 2, 55, 57, 57 52, 57 8, 8

На 22.02.2017 г. /12:30 – 14:15 ч./ – Кресна Александър Македонски 1; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 8, 9; Гоце Делчев 10, 12, 14, 16, 18, 4, 4а, 6, 8; Илинден 10, 12, 3, 5, 7, 8; кв. 6 УПИ І-77 Кресна Македония 1, 10, 102, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пейо К. Яворов 1, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трети март 1, 10, 10а, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8; Чинарите 1, 10, 2, 3, 5, 6, 8; Яне Сандански 9

Община Петрич  

На 20.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Беласица 1, 2, 3; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 6; Връх Тумба 1, 2, 3, 5, 6; Георги Димитров 1, 3, 5, 7, 9; Гоце Делчев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 8, 9; Златарево 18, 20, 22, 24, 4; Иглика 1, 3, 5, 7; Илинден 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Маркови Кладенци 1, 5, 7; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянска 1, 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, 9; Спартак 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7

На 20.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  общ. Петрич, с. Марино Поле

На 20.02.2017 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Кърналово Арда 1; Бъкстон 1, 4; Ванюша Валчук 6; Васил Априлов 12; Вит 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Г. Димитров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Раковски 10; Георги Урумов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Оборище 10; Септемврийска 2, 3, 4, 6, 8; Стою Хаджиев 2; Съблекалня на Стадион, с. Кърналово, общ. Петрич Хан Аспарух 1, 15, 2, 7; Христо Ботев поща; Хр. Чернопеев 1; Черноризец Храбър 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 9

На 20.02.2017 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Кърналово Арда 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Бъкстон 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Благоева 1, 2, 3, 4, 5, 6; Витоша 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Г. Димитров 34; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Марица 1, 10, 11, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Одрин 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Р. Славейков 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 2, 3, 4, 5; Септемврийска 10, 12, 16; Славянска 10, 14, 8; Хилендар 12, 2, 25, 29, 31, 4, 8; Цв. Радонов 1, 2, 3, 5, 8; Шипка 2

На 20.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Кулата Антон Попов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 3, 31, 4, 5, 6, 67, 7, 8, 9; Брегалница 1, 10, 4, 6; Васил Левски 18; Връх Китка 1; Жп Кулата Петко Р. Славейков 23; Плевен 1, 10, 12, 14, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8; Хр. Чернопеев 1, 2; Цанко Церковски 1, 3, 4, 5, 6; Цар Калоян 1, 2, 3, 4

На 21.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Беласица 1, 2, 3; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 6; Връх Тумба 1, 2, 3, 5, 6; Георги Димитров 1, 3, 5, 7, 9; Гоце Делчев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 8, 9; Златарево 18, 20, 22, 24, 4; Иглика 1, 3, 5, 7; Илинден 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Маркови кладенци 1, 5, 7; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянска 1, 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, 9; Спартак 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7

На 21.02.2017 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Марикостиново Асен Златаров 11

На 21.02.2017 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Марикостиново Вела Пеева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5, 7, 9; Георги Раковски 10, 10 Вила, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Благоев 13, 8; Екзарх Йосиф 5; Карл Маркс 6; Струма 1, 12, 13, 16, 2, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9

На 21.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Кулата Брегалница 6; Рила 8; Яне Сандански 14; Марикостиново; Асен Златаров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Братя Миладинови 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Раковски 1, 2; Димитър Благоев 11, 13, 9; Димо Хаджидимов 10; Заводска 1, 2; Марикостински бани Работилница; Марица 21; Неуточнен адрес Извън Селото; Отец Пайсий 1; Свобода 4; Стадион Струма 7; Черно Море 10

На 21.02.2017 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Кърналово Вит 12, 14, 19, 3; Витоша 12, 14, 15, 16, 17, 18; Г. Димитров 36; Одрин 14; Петко Р. Славейков 5, 6, 7; Станке Лисичков 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 8; Хилендар 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7; Цар Калоян 1, 2, 3, 5, 7, 9; Шипка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 21.02.2017 г. /10:00 – 12:30 ч./ –  общ. Петрич, с. Кърналово

На 22.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич 28-Ми Октомври 23, 28; Александър Буйнов 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ал. Стамболийски 36, 38; Баучер 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бяло Море 1, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Кънчев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Гоце Делчев 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41; Даме Груев 17; Д-р Асен Златаров 8; Кочо Мавродиев 5; Лазар Маджаров 34, 36, 38, 40; Одрин 8; Патриарх Евтимий 1, 2, 4, 5, 6; Полковник Дрангов 1; Родопи 1, 2, 4; Рокфелер 52; Св. Св. Кирил и Методи 1, 12, 13, 15, 18; Христо Ботев 10, 12, 4; Яне Сандански 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 9

На 22.02.2017 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Марикостиново Вела Пеева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5, 7, 9; Георги Раковски 10, 10 Вила, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Благоев 13, 8; Екзарх Йосиф 5; Карл Маркс 6; Струма 1, 12, 13, 16, 2, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9

На 22.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Беласица 1, 2, 3; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 6; Връх Тумба 1, 2, 3, 5, 6; Георги Димитров 1, 3, 5, 7, 9; Гоце Делчев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 8, 9; Златарево 18, 20, 22, 24, 4; Иглика 1, 3, 5, 7; Илинден 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Маркови кладенци 1, 5, 7; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянска 1, 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, 9; Спартак 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7

На 22.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич Битоля 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Искър 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Капитан Никола Парапанов Тото Пункт, 3, 30; Княз Александър Батемберг 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марица 7; Места 11; Мусала 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Полковник Дрангов 1; Свобода 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 8; Серска 15; Скопие 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 10, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 8, 9; Цар Борис III 3; Цар Иван Шишман 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9

На 22.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич Бистрица 1, 2, 3; Княз Борис I 16, 24, 26, 28, 30, 5; Маркова Скала 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отец Паисий 1, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Перманик 19; Полковник Дрангов 1

На 22.02.2017 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич Дунав 60, 62; Осогово 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Дрангов 1; Солунска 1, 10, 11, 13, 19, 2, 3, 4, 7, 9; Цар Борис III 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81; Цар Калоян 1, 2, 3

На 23.02.2017 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич Битоля 5; Дунав 10, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Капитан Никола Парапанов 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 6, 8; Любен Каравелов 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Марица 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Папульо 2; Полковник Дрангов 1; Рокфелер 53; Свобода 1, 17, 2, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Хан Аспарух 5; Цар Борис III 60, 82

На 23.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Беласица 1, 2, 3; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 6; Връх Тумба 1, 2, 3, 5, 6; Георги Димитров 1, 3, 5, 7, 9; Гоце Делчев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 8, 9; Златарево 18, 20, 22, 24, 4; Иглика 1, 3, 5, 7; Илинден 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Маркови кладенци 1, 5, 7; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянска 1, 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, 9; Спартак 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7

На 24.02.2017 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич 010024 22-Ри Октомври 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Атанас Лютвиев 1, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бъкстон 1, 6; България 39; Връх Китка 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 7, 8, 9; Генерал Тодоров 1, 2, 2 Павилион, 4; Екзарх Йосиф 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Сандо Китанов 11 Лебед, 13 Чайка, 15, 15 Пирин, 17, 22, 9

На 24.02.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Беласица 1, 2, 3; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 6; Връх Тумба 1, 2, 3, 5, 6; Георги Димитров 1, 3, 5, 7, 9; Гоце Делчев 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 8, 9; Златарево 18, 20, 22, 24, 4; Иглика 1, 3, 5, 7; Илинден 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Маркови кладенци 1, 5, 7; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славянска 1, 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, 9; Спартак 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7

На 24.02.2017 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич Атон 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Генерал Гурко 7; Генерал Скобелев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дедеагач 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зографски Манастир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; Кавала 6, 7, 8, 9; Круша 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Одрин 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 С, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Полковник Дрангов 1; Света София 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Свети Георги 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 99

Община Разлог  

На 21.02.2017 г. /10:30 – 11:30 ч./ – Кратковременни прекъсвания за оперативни превключвания: Разлог; Пром. зона-Долен Стопански двор Братя Каназиреви 17; Войнишка 3; Гарата бл Семедобивна база ДЛС; Долен Стопански двор Екзарх Йосиф 42; Илинден 21, 23, 29; Преображение 1; Телемах Илиев 15; Христо Ботев 102, 42; Черна Река 86

На 22.02.2017 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Разлог, Община Разлог; Гоце Делчев 24а- ТП Алма

Община Сандански  

На 20.02.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  М. Попина лъка

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 20.02.2017 г. /12:30 – 14:15 ч./ –  БКТП Панайотов

На 20.02.2017 г. /14:30 – 16:15 ч./ – Сандански Асен Златаров 10; Тодор Каблешков 2, 8

На 20.02.2017 г. /14:00 – 14:15 ч./ – Катунци Ангел Кънчев 1, 4; Асен Лагадинов 1, 4, 20, 7; Атанас Зайков 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Бельовска Комуна 10, 7, 9; Бистрица 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 9, 16; Георги Козепов 1, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Георги Сава Раковски 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Гоце Делчев 1, 3, 12, 15; Гьорче Петров 3; Даме Груев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кочо Честименски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Любен Каравелов 1, 20; Неуточнен Адрес Поща; Никола Калъпчиев 15; Пейо К. Яворов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 8, 22, 3, 5; Стадиона 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27, 34, 36; Стойо Хаджиев 10, 2; Стоян Гущеров 2, 5; Таската Врански 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 8; Юри Гагарин 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Яне Сандански 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Кресна; Яне Сандански 16; Кромидово; Под черквата; Левуново; VIII+437, кв. 40 Беласица 1, 3, 6, 7, 8; Вихрен 3, 4, 6, 8; Георги Сава Раковски 1, 3, 7; Гоце Делчев 4, 8; Девети Май 1, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9; Дружба 1, 2, 3, 4, 5; Иван Козарев 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9; Изгрев 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 8, 9, 2, 3, 4, 6; Йорданка Николова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Лютата 1, 1 Поща, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 4; Лавеле 1, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Неуточнен Адрес ?; Никола Вапцаров 1, 11, 13, 18, 20, 3, 5, 8, 9; Октомври 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8; Орловец 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9, 7; Осми Март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 6; Пирин 10, 10, 11, 2, 6, 9; Победа 2, 3, 4, 6, 8; Стефан Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 32, 4, 6, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 6, 7, 8; Цар Самуил 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Чавдарци 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 26; Черно море 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5; Шейново 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7; Шипка 1, 10, 2, 4, 5, 6; Яне Сандански 1; Лешница, общ. Сандански; Друма Гараж и Ведомствена Работилница; Местност Друма; Ново Делчево; Георги Кирков 5; Поленица; Дабо 076001; Мацкова градина 6; Местност Мацкова градина Склад; Сандански; Александър Буйнов 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25,; Асен Хадживасилев 1, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Банска 7, 9; Васил Кънчев 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Георги Скрижовски 7; Горно Броди 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 7; Градски парк, Идентификатор 65334. 303. 703 Димо Хаджидимов 2; Захари Стоянов 13, 18; Иван Рилски 1, 3, 5, 7; Кочо Честименски 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8; Местност Друма Младост 12, 2, 4; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Карев 1, 2, 3, 5, 7; Пирин 75; Път Е79 До Автосервиз Пежо Свобода 13, 14, 14, 18, 14, 3; Св. Св. Кирил и Методи 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; Св.св. Козма и Дамян 2, 4, 40, 40 Тотопункт, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 9; Стефан Стамболов 81; Стою Хаджиев 1, 2, 3; Струга 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Паница 11, 13; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Цар Иван Асен 1; Цар Самуил 1; Чудомир Кантарджиев 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 39, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 2, 4; Хърсово, общ. Сандански; Бегова поляна Фургон

На 20.02.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Сандански Цар Самуил 1

На 20.02.2017 г. /09:00 – 09:15 ч./ – Катунци Ангел Кънчев 1, 4; Асен Лагадинов 1, 4, 20, 7; Атанас Зайков 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Бельовска комуна 10, 7, 9; Бистрица 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 9, 16; Георги Козепов 1, 11, 13, 15, 5, 7, 9; Георги Сава Раковски 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Гоце Делчев 1, 3, 12, 15; Гьорче Петров 3; Даме Груев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кочо Честименски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Любен Каравелов 1, 20; неуточнен адрес поща; Никола Калъпчиев 15; Пейо К. Яворов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 8, 22, 3, 5; Стадиона 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27, 34, 36; Стойо Хаджиев 10, 2; Стоян Гущеров 2, 5; Таската Врански 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 8; Юри Гагарин 1, 10, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Яне Сандански 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Кресна; Яне Сандански 16; Кромидово; Под черквата; Левуново; VIII+437, кв. 40 Беласица 1, 3, 6, 7, 8; Вихрен 3, 4, 6, 8; Георги Сава Раковски 1, 3, 7; Гоце Делчев 4, 8; Девети май 1, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9; Дружба 1, 2, 3, 4, 5; Иван Козарев 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9; Изгрев 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 8, 9, 2, 3, 4, 6; Йорданка Николова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кирил и Методий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Лютата 1, 1 Поща, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 4; Лавеле 1, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Неуточнен адрес; Никола Вапцаров 1, 11, 13, 18, 20, 3, 5, 8, 9; Октомври 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8; Орловец 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9, 7; Осми март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 6; Пирин 10, 10, 11, 2, 6, 9; Победа 2, 3, 4, 6, 8; Стефан Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 32, 4, 6, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 6, 7, 8; Цар Самуил 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Чавдарци 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 26; Черно море 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5; Шейново 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7; Шипка 1, 10, 2, 4, 5, 6; Яне Сандански 1; Лешница, общ. Сандански; Друма Гараж и Ведомствена Работилница; Местност Друма; Ново Делчево; Георги Кирков 5; Поленица; Дабо 076001; Мацкова градина 6; Местност Мацкова градина Склад; Сандански; Александър Буйнов 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25,; Асен Хадживасилев 1, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Банска 7, 9; Васил Кънчев 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Георги Скрижовски 7; Горно Броди 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 7; Градски парк, Идентификатор 65334. 303. 703 Димо Хаджидимов 2; Захари Стоянов 13, 18; Иван Рилски 1, 3, 5, 7; Кочо Честименски 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8; Местност Друма Младост 12, 2, 4; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Карев 1, 2, 3, 5, 7; Пирин 75; Път Е79 До Автосервиз “Пежо” Свобода 13, 14, 14, 18, 14, 3; Св. Св. Кирил и Методи 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; Св. Св. Козма и Дамян 2, 4, 40, 40 Тотопункт, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 9; Стефан Стамболов 81; Стою Хаджиев 1, 2, 3; Струга 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Паница 11, 13; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Цар Иван Асен 1; Цар Самуил 1; Чудомир Кантарджиев 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 39, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 2, 4; Хърсово, общ. Сандански; Бегова поляна Фургон

На 21.02.2017 г. /11:00 – 12:30 ч./ –  ПС Спатово

На 21.02.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Лешница, общ. Сандански УПИ VІ-203, кв. 23

На 21.02.2017 г. /11:00 – 13:30 ч./ – Сандански Свобода 14

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 21.02.2017 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Сандански Даме Груев 11, 9; Деспод Слав 5; Индже войвода 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Одрин 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 9; Пазара 2; Пелистер 1, 2, 4, 6; Пирин 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; Свети Врач 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26; Свети Димитър 10; Свобода 14; Цар Самуил 17, 22, 24; Шар планина 1, 2, 3, 8

На 21.02.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Влахи вилна зона Върбите вилна сграда, Застройка 9, 17, кв. 7; Горните ливади Грънчарска скала местност Върбите Средни ливади вила; УПИ ІI, кв. 4 – В. З. Въбите; Илинденци; Боровец Синаница вила; Тридесет и втора 10; Кресна; Върбите неуточнен адрес ТП Синаница 1; Синаница; Микрево; Освобождение 2; Плоски; Ален мак 1, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бистрица 1; Братя Миладинови 2, 3, 4, 5, 7; Бузлуджа 14, 2, 3, 4, 7; Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Поща; Вихрен 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Долна Махала 1, 10, 11, 12, 13, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 13; Дружба 2, 3, 4, 5, 7, 7; Еделвайс 1, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 6, 8, 9; Елово 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 5, 57, 7, 8, 9; Иван Козарев 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 3, 37, 39, 5, 6, 8, 2; Кокиче 1, 2, 4; Кочо Честименски 1; Лиляна Димитрова 10, 12, 14, 2, 6; Методи Христов 1, 1, 2, 3, 5; Мир 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Мурата 1, 13, 16; Никола Калъпчиев 1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 35, 4, 41, 31; Никола Парапунов 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 52, 54, 59, 62, 9, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Първи май 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 9; Струма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Трети март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3, 4, 6, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 41, 45, 51, 8, 9, 55; Цар Самуил 1, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 5, 6, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 12; Явора 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Сандански; Александър Буйнов изход Кулата; Асен Хадживасилев 9; Любен Каравелов 1; неуточнен адрес цех; р-н индустриална зона Свобода 14, 45

На 21.02.2017 г. /08:45 – 09:30 ч./ – Влахи вилна зона Върбите Върбите вилна сграда, Застройка 9, 17, кв. 7; Горните ливади Грънчарска Скала Местност Върбите Средни ливади Вила; УПИ Іі, кв. 4 – В. З. Въбите; Илинденци; Боровец Синаница Вила; Тридесет и втора 10; Кресна; Върбите Неуточнен адрес ТП Синаница 1; Синаница; Микрево; Освобождение 2; Плоски; Ален мак 1, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бистрица 1; Братя Миладинови 2, 3, 4, 5, 7; Бузлуджа 14, 2, 3, 4, 7; Васил Левски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Поща; Вихрен 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 7, 9; Долна Махала 1, 10, 11, 12, 13, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 13; Дружба 2, 3, 4, 5, 7, 7; Еделвайс 1, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 6, 8, 9; Елово 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 5, 57, 7, 8, 9; Иван Козарев 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 3, 37, 39, 5, 6, 8, 2; Кокиче 1, 2, 4; Кочо Честименски 1; Лиляна Димитрова 10, 12, 14, 2, 6; Методи Христов 1, 1, 2, 3, 5; Мир 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Мурата 1, 13, 16; Никола Калъпчиев 1, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 35, 4, 41, 31; Никола Парапунов 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 52, 54, 59, 62, 9, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Първи Май 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 9; Струма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Трети Март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3, 4, 6, 8; Хаджи Димитър 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 41, 45, 51, 8, 9, 55; Цар Самуил 1, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 5, 6, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 12; Явора 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Сандански; Александър Буйнов Изход Кулата; Асен Хадживасилев 9; Любен Каравелов 1; Неуточнен адрес Цех; р-н Индустриална зона Свобода 14, 45

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Никола Вапцаров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 24.02.2017 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Левуново VIII+437, кв. 40 Девети Май 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9; Иван Козарев 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 9; Илинден 2, 3, 4, 6; Кирил и Методий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Кочо Лютата 1, 1 Поща, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Лавеле 1, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Неуточнен Адрес ?; Никола Вапцаров 1, 11, 13, 18, 20, 3, 5, 8, 9; Орловец 7; Пирин 10; Победа 2, 3, 4, 6, 8; Стефан Караджа 2, 32, 4, 6; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 6, 7, 8; Чавдарци 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6; Черно Море 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5; Шейново 1, 12, 2, 4, 5, 6, 7; Шипка 1, 10, 2, 4, 5, 6; Сандански; Свобода 13

На 24.02.2017 г. /09:00 – 11:15 ч./ – Левуново Беласица 3, 6, 7, 8; Вихрен 3; Георги Сава Раковски 1, 3, 7; Гоце Делчев 4; Девети Май 1, 3, 7; Изгрев 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илинден 1, 5; Йорданка Николова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8; Кочо Лютата 4; Неуточнен Адрес ?; Орловец 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Осми Март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 6; Пирин 10, 11, 2, 6, 9; Стефан Караджа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 26

Община Сатовча  

На 23.02.2017 г. /13:30 – 14:00 ч./ – Вълкосел Бачо Киро 1, 1, 10, 12, 5, 6, 8; Бистрица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Божур 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 119, 72, 74, 15, 21, 22, 23, 26, 32, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 30; Бр. Миладинови 1, 10, 13, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бузлуджа 100, 102, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 50; Васил Левски 1, 13, 15, 16, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 9; Димчо Дебелянов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 27, 29, 31, 33, 35; Еделвайс 2, 4, 8; Заря 24, 8; Здравец 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кокиче 10, 11, 12, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Лилия Времянка, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Детска Градина, Кафе, Магазин, 42, 45, 49, Магазин, Павилион, 103, 104, 105, 113, 12, 131, 133, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 84, 88, 90; Людмила Живкова 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Люляк 1, 13, 14, 22, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 6, 7, 8, 9, 20; Места 1, 3, 2, 4, 5, 6; Михаил Антонов 11, 3, 4, 6, 9; Нерезе Неуточнен адрес Детска ясла, Поща, ТП3, ТП1, ТП2; Никола Калъпчиев . 3, 1, 12, 15, 2, 3, 5, 7, 9, 5; Прогрес 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 10, 17, 23, 24, 25, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54; Първи Май 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Рила 1, 2, 3, 5; Светиката 1, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 9; Стопански двор Хан Аспарух 18; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдар 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Шипка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 27, 3, 32, 34, 4, 9, 23; Годешево; 509 Арсо Пандурски 1; Беласица 11, 13, 16, 2, 26, 5, 7, 8; Бистрица 1, 10, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Бяло море 2, 6, 7, 8; Вардар 11, 12, 14, 5, 6, 12, 13, 20, 3, 5, 7; Гранит 1, 14, 16, 17, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 6; Граничарска 1, 39, 39, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 38, 53, 6, 8, 9, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 7; Драма 1; кв. 16 Парцел 496 Кокиче 1; Македония 3; Марица 1, 10, 13, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 44, 5, 6, 8, 9; Места 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 11, 36; Мир 1, 10, 3, 9, 1, 2, 3, 6, 8; Неуточнен адрес Кметство, Поща, ТП1, Читалище, ТП2, ТП3; Никола Парапунов 2, 2, 2, 40, 5, 7, 9; Огоста 1, 3, 4, 6, 7, 8; Одрин 3, 5, 8, 7; Орела 1; Осми Март 1, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 5, 51, 9; Пирин 1, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 21; Предела 1; Рила 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 11, 3; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 36, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 37; Средна Гора 1, 10, 12, 14, 15, 16, 4, 7; Стара планина 10, 12, 14, 22, 8, 5; УПИ-І, кв. 16, М. Стоп. двор; Гоце Делчев; Тодор Александров 38 Д; Жижево; 273; Слащен; Божур 1, 2, 4, 6, 8; Вергил Ваклинов 1, 13, 17, 20, 22, 23, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 6, 7, 9, 31; Габер 1, 10, 11, 2, 4, 8, 9; Георги Бенковски 1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 30, 40, 42, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 33, 38, 40; Георги С. Раковски 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22; Гоце Делчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 39, 4, 41, 5, 7, 9, 1, 2, 33, 41; Демокрация 1, 1 Джамия, 106, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 84, 85, 96, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 3, 5, 8, 9, 106, 45, 47, 56; Димчо Дебелянов 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7; Еделвайс 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 3, 4, 6, 2, 4, 7; Здравец 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 8, 9, 18; Ивайло 1, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 7, 8; Иван Вазов 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 6, 7; Йордан Йовков 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12; Лилия 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16; Места 1, 10, 106, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 21, 23, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 5; М. Развана Неуточнен адрес Детска ясла, Поща, Сграда Кметство, ТП2, Помпа за питейна вода, ТП1, ТП3, Тютюнев склад; Освобождение 1, 10, 12, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6; Панайот Волов 2, 5; Пейо Яворов 2, 4, 6; Република 1, 10, 11, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Римски мостове 1; Родина 1, 12, 14, 19, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 31, 6, 8, 84, 9, 2; Родопи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Свобода 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8; Стадиона 1, 3, 5, 7; Хан Крум 1, 10, 4, 5, 7; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 6, 8, 1, 2, 5; Цар Симеон 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 31, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 16, 4; Чичова бърчина Шипка 1, 2, 3, 4, 5; Туховища; 382; Фъргово; 189; Хаджидимово; Младост 25, 4, 9

На 23.02.2017 г. /09:30 – 13:30 ч./ – Годешево 509 Арсо Пандурски 1; Беласица 11, 13, 16, 2, 26, 5, 7, 8; Бистрица 1, 10, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Бяло Море 2, 6, 7, 8; Вардар 11, 12, 14, 5, 6, 12, 13, 20, 3, 5, 7; Гранит 1, 14, 16, 17, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 6; Граничарска 1, 39, 39, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 38, 53, 6, 8, 9, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 7; Драма 1; кв. 16 Парцел 496 Кокиче 1; Македония 3; Марица 1, 10, 13, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 44, 5, 6, 8, 9; Места 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 11, 36; Мир 1, 10, 3, 9, 1, 2, 3, 6, 8; Неуточнен адрес Кметство, Поща, ТП1, Читалище, ТП2, ТП3; Никола Парапунов 2, 2, 2, 40, 5, 7, 9; Огоста 1, 3, 4, 6, 7, 8; Одрин 3, 5, 8, 7; Орела 1; Осми Март 1, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 5, 51, 9; Пирин 1, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 21; Предела 1; Рила 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 11, 3; Розова Долина 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 36, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 37; Средна Гора 1, 10, 12, 14, 15, 16, 4, 7; Стара Планина 10, 12, 14, 22, 8, 5; УПИ-І, кв. 16, М. Стоп. Двор; Слащен; Божур 1, 2, 4, 6, 8; Вергил Ваклинов 1, 13, 17, 20, 22, 23, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 6, 7, 9, 31; Габер 1, 10, 11, 2, 4, 8, 9; Георги Бенковски 1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 30, 40, 42, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 33, 38, 40; Георги С. Раковски 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22; Гоце Делчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 39, 4, 41, 5, 7, 9, 1, 2, 33, 41; Демокрация 1, 1 Джамия, 106, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 84, 85, 96, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 3, 5, 8, 9, 106, 45, 47, 56; Димчо Дебелянов 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7; Еделвайс 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 3, 4, 6, 2, 4, 7; Здравец 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 8, 9, 18; Ивайло 1, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 7, 8; Иван Вазов 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 6, 7; Йордан Йовков 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12; Лилия 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16; Места 1, 10, 106, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 21, 23, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 5; М. Развана Неуточнен адрес Детска ясла, Поща, Сграда Кметство, ТП2, Помпа За Питейна Вода, ТП1, ТП3, Тютюнев Склад; Освобождение 1, 10, 12, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6; Панайот Волов 2, 5; Пейо Яворов 2, 4, 6; Република 1, 10, 11, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Римски Мостове 1; Родина 1, 12, 14, 19, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 31, 6, 8, 84, 9; Родопи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Свобода 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8; Стадиона 1, 3, 5, 7; Хан Крум 1, 10, 4, 5, 7; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 6, 8, 1, 2, 5; Цар Симеон 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 31, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 16, 4; Чичова Бърчина Шипка 1, 2, 3, 4, 5; Туховища; 382; Хаджидимово; Младост 25, 4, 9

На 23.02.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Вълкосел Бачо Киро 1, 1, 10, 12, 5, 6, 8; Бистрица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Божур 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 119, 72, 74, 15, 21, 22, 23, 26, 32, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 30; Бр. Миладинови 1, 10, 13, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бузлуджа 100, 102, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 50; Васил Левски 1, 13, 15, 16, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 9; Димчо Дебелянов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 27, 29, 31, 33, 35; Еделвайс 2, 4, 8; Заря 24, 8; Здравец 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кокиче 10, 11, 12, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Лилия Времянка, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Детска градина, Кафе, Магазин, 42, 45, 49, Магазин, Павилион, 103, 104, 105, 113, 12, 131, 133, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 84, 88, 90; Людмила Живкова 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Люляк 1, 13, 14, 22, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 6, 7, 8, 9, 20; Места 1, 3, 2, 4, 5, 6; Михаил Антонов 11, 3, 4, 6, 9; Нерезе Неуточнен ядрес Детска ясла, Поща, ТП3, ТП1, ТП2; Никола Калъпчиев . 3, 1, 12, 15, 2, 3, 5, 7, 9, 5; Прогрес 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 10, 17, 23, 24, 25, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54; Първи Май 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Рила 1, 2, 3, 5; Светиката 1, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 9; Стопански Двор Хан Аспарух 18; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдар 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Шипка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 27, 3, 32, 34, 4, 9, 23; Годешево; 509 Арсо Пандурски 1; Беласица 11, 13, 16, 2, 26, 5, 7, 8; Бистрица 1, 10, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Бяло Море 2, 6, 7, 8; Вардар 11, 12, 14, 5, 6, 12, 13, 20, 3, 5, 7; Гранит 1, 14, 16, 17, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 6; Граничарска 1, 39, 39, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 38, 53, 6, 8, 9, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 7; Драма 1; кв. 16 Парцел 496 Кокиче 1; Македония 3; Марица 1, 10, 13, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 44, 5, 6, 8, 9; Места 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 11, 36; Мир 1, 10, 3, 9, 1, 2, 3, 6, 8; Неуточнен адрес Кметство, Поща, ТП1, Читалище, ТП2, ТП3; Никола Парапунов 2, 2, 2, 40, 5, 7, 9; Огоста 1, 3, 4, 6, 7, 8; Одрин 3, 5, 8, 7; Орела 1; Осми март 1, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 5, 51, 9; Пирин 1, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 21; Предела 1; Рила 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 11, 3; Розова долина 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 36, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 37; Средна Гора 1, 10, 12, 14, 15, 16, 4, 7; Стара планина 10, 12, 14, 22, 8, 5; УПИ-І, кв. 16, М. Стоп. двор; Гоце Делчев; Тодор Александров 38 Д; Жижево; 273; Слащен; Божур 1, 2, 4, 6, 8; Вергил Ваклинов 1, 13, 17, 20, 22, 23, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 6, 7, 9, 31; Габер 1, 10, 11, 2, 4, 8, 9; Георги Бенковски 1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 30, 40, 42, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 33, 38, 40; Георги С. Раковски 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22; Гоце Делчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 39, 4, 41, 5, 7, 9, 1, 2, 33, 41; Демокрация 1, 1 Джамия, 106, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 84, 85, 96, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 3, 5, 8, 9, 106, 45, 47, 56; Димчо Дебелянов 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7; Еделвайс 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 3, 4, 6, 2, 4, 7; Здравец 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 8, 9, 18; Ивайло 1, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 7, 8; Иван Вазов 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 6, 7; Йордан Йовков 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12; Лилия 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16; Места 1, 10, 106, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 21, 23, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 5; М. Развана Неуточнен Адрес Детска Ясла, Поща, Сграда Кметство, ТП2, Помпа за питейна вода, ТП1, ТП3, Тютюнев Склад; Освобождение 1, 10, 12, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6; Панайот Волов 2, 5; Пейо Яворов 2, 4, 6; Република 1, 10, 11, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Римски мостове 1; Родина 1, 12, 14, 19, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 31, 6, 8, 84, 9, 2; Родопи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Свобода 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8; Стадиона 1, 3, 5, 7; Хан Крум 1, 10, 4, 5, 7; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 6, 8, 1, 2, 5; Цар Симеон 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 31, 4, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 16, 4; Чичова бърчина Шипка 1, 2, 3, 4, 5; Туховища; 382; Фъргово; 189; Хаджидимово; Младост 25, 4, 9

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  село Плетена, М. Талка

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Плетена М Горна и Района на Старото училище

Община Симитли  

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, общ. Симитли VII-122 Местност Шебечковица

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, общ. Симитли VII-122 Местност Шебечковица

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Полето 026023

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, общ. Симитли VII-122 Местност Шебечковица

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, общ. Симитли VII-122 Местност Шебечковица

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Железница, общ. Симитли VII-122 Местност Шебечковица

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Местност Страните

Община Струмяни  

На 21.02.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Илинденци Гладно поле; Струмяни; 7 април 1; Васил Левски 1, 10, 3; Горемско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Долна Белица 10; Княз Бориз I Михаил 4; Любен Каравелов 1, 15, 19, 25, 27, 3, 4; Неуточнен Адрес Улично осветление; Пенчо Славейков 1, 3, 5; Пирин 4; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Цар Калоян 1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон Велики 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 23.02.2017 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Струмяни Врабче 4; Дядо Ильо Малешевски 2, 3; Мура 1; Неуточнен Адрес Св. св. Кирил и Методий 8; Синаница 4, 8; Спартак 2, 3, 4; Хан Крум 2, 4, 6; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 17, 3, 6, 7, 8, 9; Цар Самуил 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 9

На 23.02.2017 г. /09:45 – 12:30 ч./ –  с. Каменица

Община Хаджидимово  

На 20.02.2017 г. /11:45 – 14:00 ч./ – Копривлен стопански двор цех Вента

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тешово

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тешово

 

    

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                        CEZ GROUP