С различни инициативи бе отбелязан Денят на розовата фланелка в ПМГ „Яне Сандански“ в град Гоце Делчев.

В цял свят последната сряда на месец февруари е посветена на борбата срещу тормоза в училище.


С ученици от X и XI клас бе проведен тренинг „Прозорец на Йохари“. Младежите разглеждаха междуличностните взаимоотношения – как виждат себе си и другите, обсъждаха теми, свързани с училищния тормоз, толерантността и доброто.
Освен това всеки клас получи специално изработена розова тениска с послание: „Не на тормоза! Бъди приятел!“.